Byla 2-2598-785/2012
Dėl skolos, delspinigių ir nuostolių atlyginimo priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui A. R. dėl skolos, delspinigių ir nuostolių atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija prašė iš atsakovo A. R. priteisti 2601,29 Lt skolos už buto nuomą, 41,23 Lt delspinigių, 3678,13 Lt nuostolių atlyginimo už atliktus remonto darbus, 110,00 Lt už bute ir laiptinėje atliktą dezinfekciją ir 5 procentų metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškinys tenkintinas.

4Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (LR CK 6.2 str.).

5Bylos rašytine medžiaga, t. y. iš ieškinio, nuomos sutarties, pažymos apie nuomos mokesčio įsiskolinimą, sąskaitų faktūrų kopijų, atliktų darbų akto kopijos, perdavimo – priėmimo akto kopijos, patikrinimų aktų kopijų, pranešimo ir pretenzijos kopijų, nustatyta, kad ieškovė su atsakovu 2002 m. lapkričio 4 d. sudarė savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutartį MS Nr.GN-210, pagal kurią ieškovė įsipareigojo suteikti nuomininkui ir jo šeimos nariams neterminuotam naudojimui nuomos pagrindais butą, esantį ( - ), o atsakovas įsipareigojo laikytis sutarties 2 punkte nurodytų įsipareigojimų.

6Iš aukščiau nurodytų duomenų matyti, kad tarp šalių susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 - 6.4 str.). Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (LR CK 6.477 str. 1 d.). Paminėtina, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (LR CK 6.200). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (LR CK 6.63 str. 1 d., 6.205 str.).

7Nagrinėjamu atveju atsakovas nuomos sutarties 2.3 punktu įsipareigojo kas mėnesį nustatyta tvarka mokėti buto nuomos, eksploatacinius ir komunalinių paslaugų mokesčius, o pavėlavus – ir delspinigius nuomotojui, gyvenamąjį namą eksploatuojančiai ir komunalines paslaugas teikiančioms įmonėms arba toms įstaigoms, kurioms tų paslaugų tiekėjai ir nuomotojas yra pavedę priimti mokesčius. Atsakovas A. R. buto nuomos mokesčio nemokėjo nuo 2010 metų sausio mėnesio iki 2011 m. lapkričio 2 d. (kol buvo nutraukta nuomos sutartis) ir dėl to liko skolingas ieškovei – 2601,29 Lt buto nuomos mokesčio. Tame pačiame sutarties punkte nurodyta, kad nuomotojas pavėlavęs sumokėti mokesčius privalo mokėti delspinigius nuomotojui. Delspinigiai už nesumokėtą buto nuomos mokestį apskaičiuoti nuo 2011 m. gegužės mėnesio iki 2011 m. lapkričio 2 d. – ir sudaro 41,23 Lt.

8Įvertinus bylos aplinkybes, rašytinę medžiagą, darytina išvada, kad atsakovas neatsiskaitęs su ieškove už buto nuomą pažeidė sutartinę prievolę, todėl ieškinys dėl 2601,29 Lt nuomos mokesčio įsiskolinimo ir 41,23 Lt delspinigių yra pagrįstas, įrodytas, todėl pilnai tenkintinas (LR CK 6.38, 6.63 str. 1 d., 6.200 str. 1 d., 6.205 str., 6.477 str., 6.487 str. 1 d.).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.493 straipsnio 1 dalis numato, kad nuomininkas privalo laikyti išsinuomotą daiktą tvarkingą ir atlyginti daikto išlaikymo išlaidas, savo lėšomis daryti einamąjį jo remontą, jeigu ko kita nenustato įstatymai arba sutartis.

10Nagrinėjamu atveju atsakovas nuomos sutarties 2.4 punktu įsipareigojo savo lėšomis daryti einamąjį nuomojamos gyvenamosios patalpos ir jos įrenginių remontą, taip pat atlyginti nuomotojui įstatymo nustatyta tvarka visas išlaidas susijusias su gyvenamosios patalpos, jai gretimų patalpų, gyvenamojo namo ir jų įrenginių sugadinimu dėl nuomininko arba kartu su juo gyvenančių asmenų kaltės. Sutarties 2.5 punkte nurodyta, kad jeigu nuomininkas sugadino gyvenamąją patalpą, jos įrangą, taip pat jeigu neatliko gyvenamosios ir pagalbinių patalpų einamojo remonto, ar nėra atlyginęs žalos pagal 2.4 punktą, apie tai pažymima gyvenamosios patalpos perdavimo akte. Tuo atveju einamojo remonto vertė ir padarytų defektų šalinimo išlaidos padengiamos nuomininko lėšomis. Ieškovė 2010-10-27, pagal UAB „Mažeikių butų ūkio“ pranešimą, atliko savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto ( - ), išnuomoto atsakovui A. R., patikrinimą. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad bute nuomininkas A. R. negyvena jau penkerius metus, gyvenamosios patalpos yra apleistos, jų einamasis remontas nėra atliktas. Ieškovė 2011 m. sausio 31 d. pranešimu, Nr. R8-2.41-534, informavo atsakovą, kad jis pažeidė nuomos sutarties sąlygas ir kad su nuomininku bus nutraukta sutartis. 2011 metų balandžio 26 d. ieškovės iniciatyva buvo atlikti gyvenamosios patalpos ir laiptinės dezinfekcijos darbai bei 2011 m. rugsėjo 29 d. gyvenamosios patalpos – buto, remonto darbai. Remiantis 2011-04-26 sąskaita faktūra APD Nr. 0018438 už dezinfekcijos darbus ieškovė sumokėjo – 110,00 Lt, už buto remontą – pagal PVM sąskaitą faktūrą BŪP Nr.1/1100979 – 3678,13 Lt. Jeigu nuomininkas pablogina išsinuomotą daiktą, jis privalo nuomotojui atlyginti dėl pabloginimo atsiradusius nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai įrodo, kad daiktas pablogėjo ne dėl jo kaltės (LR CK 6.500 str. 1 d.).

11Įvertinus aukščiau išvardintas aplinkybes, bylos rašytinę medžiagą, darytina išvada, kad ieškovės patirti nuostoliai, dėl nuomotos gyvenamosios patalpos – buto, dezinfekcijos ir remonto darbų iš viso – 3788,13 Lt, yra pagrįsti, atsiradę dėl nuomininko kaltės, todėl priteistini iš atsakovo ( LR CK 6.38, 6.63 str. 1 d., 6.200 str. 1 d., 6.205 str., 6.493 str. 1 d., 6.500 str.).

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (6430,65 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-08-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d.). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 96 str. 1 d.). Kadangi ieškovė yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo 96,00 Lt dydžio žyminis mokestis, priteistinas iš atsakovo valstybei.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424–428 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovo A. R., a. k. ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), ieškovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, kodas 167371234, buv. adr. Laisvės g. 8, Mažeikiai, a.s. Nr. LT06 4010 0407 0002 0174, AB DNB bankas:

17– 2601,29 Lt (du tūkstančius šešis šimtus vieną litą 29 ct) skolos;

18– 41,23 Lt (keturiasdešimt vieną litą 23 ct) delspinigių;

19– 3788,13 Lt (tris tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus 13 ct) nuostolių atlyginimo;

20– 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (6430,65 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme – 2012-08-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti iš atsakovo A. R., a. k. ( - ) deklaruota gyvenamoji ( - )Valstybei:

22– 96,00 Lt (devyniasdešimt šešis litus 00 ct) žyminio mokesčio (mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos pavadinimas: žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu, įmokos kodas – 5660).

23Šalys negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

24Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo nuorašo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba Mažeikių rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius,... 2. Ieškovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija prašė iš atsakovo... 3. Ieškinys tenkintinas.... 4. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 5. Bylos rašytine medžiaga, t. y. iš ieškinio, nuomos sutarties, pažymos apie... 6. Iš aukščiau nurodytų duomenų matyti, kad tarp šalių susidarė... 7. Nagrinėjamu atveju atsakovas nuomos sutarties 2.3 punktu įsipareigojo kas... 8. Įvertinus bylos aplinkybes, rašytinę medžiagą, darytina išvada, kad... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.493 straipsnio 1 dalis numato, kad... 10. Nagrinėjamu atveju atsakovas nuomos sutarties 2.4 punktu įsipareigojo savo... 11. Įvertinus aukščiau išvardintas aplinkybes, bylos rašytinę medžiagą,... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. numato, kad skolininkas,... 13. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424–428... 15. Ieškinį patenkinti.... 16. Priteisti iš atsakovo A. R., a. k. ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - ),... 17. – 2601,29 Lt (du tūkstančius šešis šimtus vieną litą 29 ct) skolos;... 18. – 41,23 Lt (keturiasdešimt vieną litą 23 ct) delspinigių;... 19. – 3788,13 Lt (tris tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis... 20. – 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (6430,65 Lt)... 21. Priteisti iš atsakovo A. R., a. k. ( - ) deklaruota gyvenamoji ( - )Valstybei:... 22. – 96,00 Lt (devyniasdešimt šešis litus 00 ct) žyminio mokesčio (mokama... 23. Šalys negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 24. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo nuorašo įteikimo dienos privalo...