Byla e2-3131-571/2016
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir kt

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriaujant L. S., dalyvaujant ieškovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos atstovaujančios Vaikų teisių apsaugos skyrių atstovei R. V. , atsakovui S. S., jo atstovei advokatei V. K., trečiajam asmeniui VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro atstovei R. A., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos atstovaujančios Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams S. S., E. L., trečiajam asmeniui Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės globos namai, institucijoms teikiančioms išvadą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir kt.,

Nustatė

2Ieškovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija atstovaujanti Vaikų teisių apsaugos skyrių teismo prašo neterminuotai apriboti E. L., a.k. ( - ), gimusios 1980 m. kovo 14 d., motinos valdžią dukros D. S., a.k. ( - ) gimusios 2015 m liepos 21 d., atžvilgiu. Neterminuotai apriboti S. S., a.k. ( - ), gimusio 1986 m. balandžio 29 d., tėvo valdžią dukros D. S., a.k. ( - ), gimusios 2015 m liepos 21 d., atžvilgiu. Nustatyti D. S., a.k. ( - ), gimusiai 2015 m liepos 21 d., nuolatinę globą vaikų globos institucijoje.Pavesti viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos cento administracijai vykdyti D. S., a.k. ( - ), gimusios 2015 m liepos 21 d., nuolatinio globėjo pareigas. Nustatyti D. S., a.k. ( - ), gimusios 2015 m liepos 21 d., gyvenamąją vietą viešosios Kazlų Rūdos socialinės paramos cento padalinyje Vaikų globos namuose, Vytauto g. 45A, Kazlų Rūdoje. Priteisti iš atsakovės E. L., a.k. ( - ), gimusios 1980 m. kovo 14 d., materialinį išlaikymą dukrai D. S., a.k. ( - ), gimusiai 2015 m liepos 21 d., periodinėmis išmokomis mokamomis po 60 eurų kas mėnesį iki jos pilnametystė nuo kreipimosi į teismą dienos šią sumą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, suteikiant viešosios įstaigos Kazių Rūdos socialinės paramos cento administracijai, įmonės kodas 266104560, uzufrukto teisę į išlaikymo lėšas. Priteisti iš atsakovo S. S., a.k. ( - ), gimusio 1986 m. balandžio 29 d., materialinį išlaikymą dukrai D. S., a.k. ( - ), gimusiai 2015 m liepos 21 d., periodinėmis išmokomis mokamomis po 60 eurų kas mėnesį iki jos pilnametystė nuo kreipimosi į teismą dienos šią sumą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, suteikiant viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos cento administracijai, įmonės kodas 266104560, uzufrukto teisę į išlaikymo lėšas. Paskirti viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos cento administraciją nepilnametės D. S., a.k. ( - ), gimusios 2015 m liepos 21 d., gaunamų pajamų, turto administratoriumi.

3Ieškovo atstovė R. V. parodė, kad ieškinį palaiko pilnai. D. S. yra atsakovų dukra, kuri nuo 2013-07-31 šeima yra įtraukta į socialinės rizikos sąrašą. Atsakovams nutraukus bendrą gyvenimą kartu abu išvyko iš Kazlų Rūdos savivaldybės, todėl šeimos bylos buvo išsiųstos atitinkamai pagal jų faktinę gyvenamąją vietą. Abu atsakovai gyvendami kartu nesugebėjo rūpintis dukra, nors gavo ir socialinį būstą su visais būtinai patogumais, buvo padėta apsirūpinti baldais, buities daiktais. Abu sutuoktiniai pradėjo girtauti, dukra nesirūpino, pas daktarus nevežė, socialinių darbuotojų nurodymų paisė ne visada. 2015 metais tarp abiejų sutuoktinių santykiai visai nutrūko, butas buvo nuniokotas ir tapo negalimas gyventi. 2015-06-10 priimtas sprendimas paimti vaiką iš šeimos ir apgyvendinti socialinės paramos centre, kur mergaitė yra ir šiuo metu. Darijos ryšys su tėvais yra nutrūkęs. Tėvas dar kelis kartus buvo aplankyti dukrą, tačiau bendravimas yra vangus, nes mergaitė jo kaip tėvo nepripažįsta. Motina dukros visai nelanko, retkarčiais paskambina. Pati E. L. gyvena paramos centre, augina mažametę dukrą. Biologinis mergaitės tėvas gyvena Panevėžyje, pinigų E. L. neduoda, todėl auginant antrąją dukrą atsakovė turi problemų, nes visiškai nepaiso socialinių darbuotojų nurodymų, mergaitė alkana. Atsakovo šeima gyvena Maišiagalos miestelyje ir ji taip pat yra įtraukta į socialinės rizikos šeimų sąrašą. Abu atsakovai neturi jokių galimybių ir sąlygų rūpintis dukra, ją auginti. Be to atsakovai ir nerodo noro ką nors keisti savo elgesyje ar gyvenime ir mano, kad tokia situacija nepasikeis.

4Atsakovas S. S. parodė, kad jis su ieškiniu sutinka, nes mano, kad negali šiuo metu pasirūpinti dukra, nes su savo sugyventine nesutaria, o be to sugyventinė prieštarauja, kad jis augintų Dariją. Sutinka mokėti prašomą išlaikymą dukrai. Mano, kad jeigu ateityje jo situacija ir finansinės galimybės pasikeis, tai jis dės pastangas susigrąžinti dukrą šį šeimą.

5Atsakovė E. L. į teismo posėdį neatvyko. Iki teismo posėdžio pradžios prašymų dėl bylos atidėjimo nebuvo gauta, todėl buvo nutarta bylą nagrinėti atsakovei nedalyvaujat. Prašymas dėl bylos atidėjimo buvo perduotas teisėjai 2016-09-13d.14 val.30 min. , tai yra jau po teismo posėdžio. Pažymėtina, kad teismas traktuoja, jog atsakovės išdėstytas prašymas dėl bylos atidėjimo nepagrįstas ir netenkintinas, nes atsakovės prašymas , ryšium su tuo kad ji neturi lėšų atvykti į teismo posėdį, jau buvo patenkintas 2016-07-07 dieną ir posėdis buvo perskirtas į 2016-09-13 dieną. Teismas traktuoja, kad atsakovė neatvyko į teismo posėdį dėl nesvarbių priežasčių, todėl byla buvo išnagrinėta atsakovei nedalyvaujant, juolab, kad naujų įrodymų ar prašymų atsakovė teismui neteikė. Pažymėtina, kad atsakovės elektroninis laiškas buvo adresuotas ne teismui, ne teisėjui, o tik teisme dirbančiam darbuotojui. Be to atsakovė E. L. jokia forma neteikė teismui ir atsiliepimo.

6Trečiojo asmens atstovė R. A. parodė, kad jų įstaiga atlieka laikinųjų D. S. globėjų pareigas. Mergaitė buvo į socialinės paramos centrą buvo atvežta apleista, nes ją reikėjo vežti pas gydytojus, buvo atliekamos akių operacijos, perkami akiniai, kuo tėvai nesirūpino. Mergaitės ryšys su motina yra visiškai nutrūkęs, nes pastaroji nebuvo atvykusi dukros aplankyti, tik keletą kartų skambino ir teiravosi apie dukrą, o prieš dukros gimtadienį liepos mėnesį, elektroniniu paštu prašė pasveikinti dukrą su gimtadieniu. Tėvas su dukra bendrauja ir atvyksta į centrą, tačiau jis pats nelabai sugeba bendrauti su mažu vaiku, nes mergaitė į jį kaip į tėvą nereaguoja. Tėvo ryšiai su dukra yra nutrūkę, nes Darija atsakovą pripažįsta kaip eilinį suaugusį žmonų, kuri paduoda žaislą ar saldumyną, kurį ji priima ir nueina.

7Institucijos teikiančio išvadą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius ir Vilniaus rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius teismui pateikė išvadas dėl ieškinio, o dėl bylos nagrinėjimo prašė bylą nagrinėti iš esmės jų atstovams nedalyvaujant.

8Ieškinys tenkintinas.

9Tėvų valdžia gali būti ribojama, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams, nesirūpina vaikais (LR CK 3.180 str. 1 d.). Tėvų valdžia neterminuotai apribojama tada, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų, kad susidariusi padėtis gali pasikeisti (LR CK 3.180 str. 2 d.).

10Tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu, privalo sudaryti sąlygas vaikams mokytis iki įstatymuose nustatyto amžiaus. Tėvai atlikdami šias pareigas turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis. (LR CK 3.165 str. 1 d., 2 d).

11Tėvų valdžia gali būti ribojama esant tėvų kaltei. Atsižvelgiant į tėvų kaltės pobūdį, pasirenkamas ir tėvų valdžios ribojimo būdas, ar taikomas laikinas, ar neterminuotas ribojimas. Nesant tėvų kaltės dėl CK 3.180 straipsnyje nurodytų sąlygų, vaikas gali būti atskiriamas nuo tėvų (CK 3.179 straipsnis). Teismas turi išanalizuoti pateiktus įrodymus ir nustatyti, ar yra CK 3.180 straipsnyje išvardytos sąlygos riboti tėvų valdžią. Tokias sąlygas nustačius, reikia išanalizuoti konkrečias aplinkybes, iš kurių turi būti sprendžiama, ar yra duomenų, kad ateityje padėtis gali pasikeisti ir ar tėvai galės tinkamai vykdyti tėvų pareigas (LAT 2008-05-08 civ. byla Nr. 3K-3-2069/2008).

12Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovams gyvenant Kazlų Rūdoje su šeima socialinį darbą dirbo viešosios įstaigos Kazlų Rudos socialinės paramos centro socialiniai darbuotojai. Gimus dukrai D. S. , sutuoktiniai gyveno S. S. motinos namuose, vėliau jiems buvo suteiktas socialinis bustas, esantis Ateities g. 3-2, Kazlų Rudoje.(1t.b.l.7,8 Sutuoktiniai negebėjo savarankiškai tvarkytis buityje planuoti šeimos biudžetą. Abu sutuoktiniai skyrė nepakankamai dėmesio dukros sveikatai, nors dažnai lankėsi pas gydytojus, tačiau ne visada vykdė jų rekomendacijas, mergaitei dėl regėjimo sutrikimų buvo būtini akiniai, bet atsakovai jų nenupirko kas turėjo įtakos vaiko gyvenime kokybei, vystymuisi.(1t.b.l.24-25). Atsakovai pradėjo tarpusavyje nesutarti, kildavo konfliktinės situacijos. Šeimoje pasitaikė ir girtavimo atvejų, dėl ko tėvų atžvilgiu buvo taikytos administracinio poveikio priemonės.(1t.b.l.38-44). 2013-07-31 atsakovų šeima buvo įtraukta į Socialinės rizikos šeimų ,auginančių vaikus, apskaitą (1t.b.l.49). Dėl įtemptų sutuoktinių tarpusavio santykių bei jų dukros gerovės ir saugumo užtikrinimo E. L. kartu su mažamete dukra D. S. nuo 2015-04-14 iki 2015-05-29 buvo apgyvendintos viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro Krizių centre, kur buvo teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. (1t.b.l.50-55,56-58, 59-69).2015-05-29 E. L. su dukra ,sugrįžus gyventi į namus, socialiniai ir Skyriaus darbuotojai dėjo visas pastangas, kad motina su dukra galėtų gyventi saugiai ir patogiai, tai yra padėjo joms įsikurti, parėmė namų apyvokos daiktais, nes būstas buvo nuniokotas, dingo buitiniai prietaisai, dalis baldų buvo sulaužyta. E. L. teigė, kad būstą galimai suniokojo jos sutuoktinis S. S.. Tuo metu atsakovai gyveno skyriumi. A. S. išsikėlė gyventi pas savo motiną. Tiek socialiniai darbuotojai, tiek Skyriaus specialistai ne kartą lankėsi atsakovų namuose. Skyriaus specialistai 2015-06-09 ir 2015-06-10 lankėsi E. L. namuose, adresu Ateities g. 3-2, Kazlų Rudoje, kad įvertinti vaiko padėtį. Apsilankymų metu nustatyta, kad D. S. nėra tinkamų gyvenimo ir buities sąlygų, buvo stebima vaiko nepriežiūra. (1t.b.l.86-102,107-112). 2015-06-10 D. S. laikinai apgyvendinta viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centre, adresu Vytauto g. 45A, Kazlų Rūdoje, dėl motinos negebėjimo pasirūpinti tinkama dukros priežiūra, tėvas taip pat negalėjo užtikrinti dukrai tinkamų gyvenimo sąlygų. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-22 įsakymu Nr. VT-37 D. S. nustatyta laikinoji globa (1t.b.l.113,114-128).

13Atsakovė E. L. neturi pastovios gyvenamosios vietos. 2016-04-26 ji pagimdė kitą dukrą, bet sugyventinio namuose nebuvo sąlygų ją tinkamai auginti. 2016-05-02 ji su mažamete dukra apgyvendinta BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų Savarankiško gyvenimo namuose. Vaiko gimimas dar neregistruotas. Be to iš teismui pateiktų duomenų seka, kad atsakovė nesugeba tinkamai rūpintis ir ką tik gimusia dukra, nes nuolatos neturi pinigų, kuriuos pasiima, sugyventinis, neturi už ką nupirkti dukrai maistelio, iš socialinių globos namų išvyksta anksti ryte ir su alkana dukra sugrįžta tik vakare. Kad atsakovė neturi lėšų išlaikyti dukrą pripažįsta ir pati E. L., kiekvieną kartą siųsdama elektroninius laiškus teismui. Globos namų darbuotojai ir kaimynai girdi naktinius mergaitės riksmus ir atsakovės pykčio priepuolius ir šaukimą ant mažamečio vaiko. 2008-08-29 teismo sprendimu atsakovė atskirta nuo dukros F. L. ir jos globėju paskirta E. K.(1t.b.l.13-17,22,33,102103,104,106; 2t.b.l.41-47,48-56 ). Iš pateiktų teismui duomenų seka, kad atsakovė pati nesugeba išspręsti elementarių buities problemų, nes aiškina, juos turi išspręsti sugyventinis arba, socialiniai darbuotojai, ji pati labai greitai ir neapgalvotai išleidžia savo gaunamus pinigus . Atsakovė E. L. dukros D. S. , esančios paramos centre nelanko, jai išlaikymo neteikia, ji susirašinėja elektroniniais laiškais su socialiniais darbuotojais ir prašo perduoti mergaitei linkėjimų. Iš to seka, kad atsižvelgiant į atsakovės sveikatos būklę, jos bendravimo pobūdį su 3 metų vaiku, teismas traktuoja, kad ji nesugeba ir neturi galimybės tinkamai tenkinti savo dukros poreikius, užtikrinti mergaitei tinkamas ir saugias gyvenimo sąlygas. Be to byloje nėra pateikta jokių duomenų, kad padėtis ateityje gali pasikeisti, todėl atsakovės motinos valdžia dukros D. S. atžvilgiu apribotina neterminuotai . (CK 3.180 str.2d.).

14Atsakovas S. S. gyvena su sugyventine Vilniaus rajone Maišiagalos miestelyje . Nuo 2015-11-02 jis yra įrašytas į Vilniaus rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, kadangi sugyventiniai nuolatos konfliktuoja, nevykdo socialinių darbuotojų nurodymų, yra arogantiški, neįsileidžia socialinių darbuotojų į namus. Gyvenimo sąlygos šeimoje yra antisanitarinės, auginti ir prižiūrėti vaiko nėra galimybės, be to jis ir pats nenori keisti savo gyvenimo būdo (2t.b.l.38). Atsakovas dukrą socialinės globos namuose lankė keletą kartų, tačiau nesugeba bendrauti su dukra kaip tėvas , nes trūksta tam elementarių įgūdžių, išlaikymo dukrai neteikia ir kaip pats nurodo, šiuo metu pasiimti ir auginti dukrą neturi galimybių, nes sugyventinė nesutinka. Teismas traktuoja, kad jis nesugeba ir neturi galimybės tinkamai tenkinti savo dukros poreikius, užtikrinti mergaitei tinkamas ir saugias gyvenimo sąlygas. Be to byloje nėra pateikta jokių duomenų, kad padėtis ateityje gali pasikeisti, todėl atsakovo tėvo valdžia dukros D. S. atžvilgiu apribotina neterminuotai . (CK 3.180 str.2d.).

15Apribojus tėvų valdžią , tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Teisė matytis su vaikais, apribojus tėvų valdžią, išlieka, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams. Apribojus tėvų valdžią neterminuotai be atskiro tėvų sutikimo vaikas gali būti įvaikintas (LR CK 3.180 str. 3 d.).

16Apribojus tėvo(motinos) valdžia tėvams išlieka pareiga išlaikyti savo vaikus. Atsakovas S. S. gauna socialinę 168 eurų išmoką, be to, kaip jis pripažino, dar uždarbiauja statybose. Turto neturi . Jis sutinka mokėti dukrai ieškinyje prašomą 60 eurų išlaikymą. Atsakovė E. L. nedirba, dalinai darbinga, gauna 168 eurų išmoką, turto neturi. Atsižvelgiant į išdėstyta teismas traktuoja, kad prašoma priteisti suma , atitinka bent minimalius vaiko poreikius , todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas .

17Apribojus tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui nuolatinę globą(rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą ( CK 3.183 str.4d.). 2016-05-10 rašytiniu sutikimu trečiasis asmuo sutiko vykdyti D. S. nuolatinio globėjo pareigas. Teismui nėra pateikta duomenų, kad šiuo metu esantis laikinasis globėjas blogai atliktų savo pareigas, priešingai mergaitė yra pamaitinta, stebima medikų, lanko darželį . Teismui nėra pateikta duomenų dėl kitų fizinių ar juridinių asmenų prašymų nuolat globoti D. S.. Remiantis išdėstytu, atsižvelgiant išimtinai į mažamečio vaiko interesus, ieškinys šioje dalyje tenkintinas ir D. S. nustatytina nuolatinė globa, o globėjo skirtina VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos skyrius. Skyrius kartu skirtinas ir pajamų bei turto administratoriumi. D. S. gyvenamąją vietą nustatytina su globėju.

18Remiantis išdėstytu ieškinys tenkintinas pilnai.

19Atsakovui S. S. 2016-08-03 valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos Kauno skyriaus sprendimu Nr. 2.1-(NTP-2)-16T-3169-12540 yra paskirta 100 procentų garantuojama antrinė teisinė pagalba, todėl iš jo bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos. Atsižvelgiant į atsakovės E. L. sunkią materialinę padėtį, į tai, kad viena augina mažametę dukrą, pajamos mažos, neturi pastovios gyvenamosios vietos, bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos. (LR CPK 79 str., 88 str., 93 str., 96 str. ,99 str. ).

20Vadovaudamasi LR CPK 42, 178, 270 str.,

Nutarė

21Ieškinį patenkinti.

22Neterminuotai apriboti E. L. a.k. ( - ) motinos valdžią , D. S. gim.2013-07-21 , atžvilgiu.

23Neterminuotai apriboti S. S. a.k. ( - ) tėvo valdžią D. S. gim.2013-07-21 , atžvilgiu.

24Nustatyti D. S. gim.2013-07-21 nuolatinę globą ir nuolatiniu globėju paskirti VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro administraciją .

25Nustatyti D. S. gim. 2013-07-21 gyvenamąją vietą su nuolatiniu globėju - VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro padalinyje vaikų globos namuose.

26Priteisti iš atsakovo S. S. a.k. ( - ), materialinį išlaikymą nepilnametei dukrai D. S. gim. 2013-07-21 , mokamomis periodinėmis išmokomis po 60 eurų kas mėnesį iki dukros pilnametystės, nuo 2016-05-12, indeksuojant šią sumą vyriausybės nustatyta tvarka.

27Priteisti iš atsakovės E. L. a.k. ( - ), materialinį išlaikymą nepilnametei dukrai D. S. gim. 2013-07-21 , mokamomis periodinėmis išmokomis po 60 eurų kas mėnesį iki dukros pilnametystės, nuo 2016-05-12, indeksuojant šią sumą vyriausybės nustatyta tvarka.

28Paskirti VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro administraciją nepilnametės D. S. gim. 2013-07-21, gaunamų pajamų, visų lėšų, turto administratoriumi.

29Per 3 darbo dienas, po teismo sprendimo apriboti tėvų valdžią vaikams įsiteisėjimo, teismo sprendimą išsiųsti Valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.

30Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriaujant L.... 2. Ieškovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija atstovaujanti Vaikų... 3. Ieškovo atstovė R. V. parodė, kad ieškinį palaiko pilnai. D. S. yra... 4. Atsakovas S. S. parodė, kad jis su ieškiniu sutinka, nes mano, kad negali... 5. Atsakovė E. L. į teismo posėdį neatvyko. Iki teismo posėdžio pradžios... 6. Trečiojo asmens atstovė R. A. parodė, kad jų įstaiga atlieka laikinųjų... 7. Institucijos teikiančio išvadą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų teisių... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Tėvų valdžia gali būti ribojama, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas... 10. Tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo... 11. Tėvų valdžia gali būti ribojama esant tėvų kaltei. Atsižvelgiant į... 12. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovams gyvenant Kazlų Rūdoje su... 13. Atsakovė E. L. neturi pastovios gyvenamosios vietos. 2016-04-26 ji pagimdė... 14. Atsakovas S. S. gyvena su sugyventine Vilniaus rajone Maišiagalos miestelyje .... 15. Apribojus tėvų valdžią , tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės... 16. Apribojus tėvo(motinos) valdžia tėvams išlieka pareiga išlaikyti savo... 17. Apribojus tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui... 18. Remiantis išdėstytu ieškinys tenkintinas pilnai.... 19. Atsakovui S. S. 2016-08-03 valstybės garantuojamos antrinės teisinės... 20. Vadovaudamasi LR CPK 42, 178, 270 str.,... 21. Ieškinį patenkinti.... 22. Neterminuotai apriboti E. L. a.k. ( - ) motinos valdžią , D. S.... 23. Neterminuotai apriboti S. S. a.k. ( - ) tėvo valdžią D. S. gim.2013-07-21 ,... 24. Nustatyti D. S. gim.2013-07-21 nuolatinę globą ir nuolatiniu globėju... 25. Nustatyti D. S. gim. 2013-07-21 gyvenamąją vietą su nuolatiniu globėju -... 26. Priteisti iš atsakovo S. S. a.k. ( - ), materialinį išlaikymą nepilnametei... 27. Priteisti iš atsakovės E. L. a.k. ( - ), materialinį išlaikymą... 28. Paskirti VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro administraciją... 29. Per 3 darbo dienas, po teismo sprendimo apriboti tėvų valdžią vaikams... 30. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...