Byla 2-457-368/2014
Dėl turtinės žalos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant Odetai Sakalauskienei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Gaivineta“ atstovui advokatui D. B., atsakovui A. P. ir jo atstovui advokatui M. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Gaivineta“ ieškinį atsakovui A. P. dėl turtinės žalos priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovė BUAB „Gaivineta“ prašo priteisti iš atsakovo A. P. 203 325,44 Lt žalos atliginimą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas nuo 1999-12-14 iki 2009-01-12 dirbo UAB „Gaivineta“ ( - ). Šiaulių apygardos teismui 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartimi iškėlus bankroto bylą UAB „Gaivineta“, bankroto administratorius nustatė, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2006-01-11 iki 2006-09-07 gavo iš UAB „Rodvita“ 20 514 Lt, o laikotarpiu nuo 2009-01-05 iki 2009-01-12 gavo iš D. M. įmonės „Divina“ 211 670,40 Lt už šioms įmonėms parduotas prekes, tačiau šių lėšų neįnešė į UAB „Gaivineta“ kasą ar sąskaitą banke, taip pat nepatvirtino šių grynųjų pinigų panaudojimą įmonės veikloje. Pažymi, kad padarytos žalos suma buvo sumažinta atsakovui priklausiusio darbo užmokesčio suma – 28258,96 Lt. Mano, kad atsakovas netinkamai vykdė įmonės ( - ) pareigas ir privalo atlyginti žalą.

4Atsakovas A. P. prašo ieškinį atmesti, taikyti ieškinio senatį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad ieškovė praleido terminą ieškiniui pareikšti. Tvirtina, kad šiuo atveju nėra visų civilinės atsakomybės sąlygų. Mano, kad jo atleidimo iš darbo metu nebuvo jokio lėšų trūkumo.

5Ieškinys tenkintinas.

6Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

7Valstybinės įstaigos „Registrų centro“ duomenimis, atsakovas nuo 1999-12-14 iki 2009-01-12 dirbo UAB „Gaivineta“ ( - ) (15 b. l.).

8Byloje nustatyta, kad atsakovas pateikė UAB „Gaivineta“ akcininkams prašymą atleisti jį iš ( - ) pareigų nuo 2009-01-12 (23 b. l.).

92009-01-12 UAB „Gaivineta“ akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą patenkinti atsakovo prašymą atleisti jį iš UAB „Gaivineta“ ( - ) pareigų ir įpareigojo atsakovą perduoti visus bedrovės ūkinius ir finansinius dokumentus naujam bendrovės ( - ), pasirašant perdavimo-priėmimo aktą ir atliekant inventorizaciją (25 b. l.).

10Atsakovas 2009-01-12 priėmė įsakymą dėl inventorizacijos, įpareigodamas paskirtą komisiją atlikti inventorizaciją (33 b. l.).

11Pagal 2009-02-06 mokėjimo žiniaraščius atsakovui buvo paskaičiuotas 28 258,96 Lt mokėtinas darbo užmokestis (37–38 b. l.).

122009-02-06 atsakovas raštu sutiko, kad jo įsiskolinimas įmonei būtų padengtas išmokėtina darbo užmokesčio suma (39 b. l.).

13Naujas UAB „Gaivineta“ ( - ) R. D. 2009-02-09 raštu paragino atsakovą atvykti pasirašyti inventorizacijos aktus (35 b. l.).

14Pagal 2009-02-25 avansinę apyskaitą nustatyta, kad D. M. įmonė „Divina“ sumokėjo UAB „Gaivineta“ 211 370,40 Lt (116 b. l.).

15Pagal 2009-04-20 avansinę apyskaitą nustatyta, kad UAB „Rodvita“ sumokėjo UAB „Gaivineta“ 20 514 Lt (117 b. l.)

16Šiaulių apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Gaivineta“ (10–11 b. l.).

17Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

18Dėl senaties termino

19Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (Civilinio kodekso 1.124 straipsnis). Pagal bendrąją ieškinio senaties termino pradžios nustatymo taisyklę, įtvirtintą CK 1.127 straipsnio 1 dalyje, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Nors ieškinio senaties termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą, prašant apginti pažeistą teisę, tačiau, ginčo šaliai pareikalavus taikyti ieškinio senatį, yra pagrindas atmesti ieškinį, jeigu teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1, 2 dalys).

20Nagrinėjamoje byloje ieškovės atstovo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pareiškė ieškinį, siekdamas apginti bankrutavusios įmonės kreditorių interesus.

21Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 straipsnio 1 dalį priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo paskirti įmonės administratorių, o pagal 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą administratoriui kyla pareiga tikrinti įmonės sandorius ir įmonės finansinius dokumentus ir, esant pagrindui, kreiptis į teismą.

22Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo momento, kai administratorius buvo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras ir įgijo teisę susipažinti su įmonės finansiniais dokumentais.

23Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2010-09-22 UAB „Gaivineta“ pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarties, kuria bendrovei buvo iškelta bankroto byla, prašydama panaikinti skundžiamos teismo nutarties dalį, kuria UAB „Gaivineta“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto departamentas LT“. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. lapkričio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2008/2010 Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartį paliko nepakeistą.

24Pagal CPK 339 straipsnį apeliacinės instancijos teismo nutartis, priimta dėl atskirojo skundo, įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

25Pagal Civilinio kodekso (toliau CK) 1.125 straipsnio 8 dalį reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas trejų metų ieškinio senaties terminas.

26Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškinys teismui buvo pateiktas 2013-09-09 (2 b. l.).

27Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad ieškovės atstovas nepraleido trejų metų termino ieškiniui dėl žalos atlyginimo pareikšti.

28Dėl juridinio asmens vadovo civilinės atsakomybės

29Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, jog įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Konstatavęs, kad daugelis bendrovės vadovo, kaip valdymo organo ir atstovo, pareigų, be abejo, ir teisių, atsiranda būtent įstatymų, o ne darbo sutarties ar vietinių (lokalinių) norminių (darbo) teisės aktų pagrindu, pavyzdžiui: Akcinių bendrovių įstatymo (toliau ir ABĮ) 19 straipsnio 6, 8 dalys, 37 straipsnio 5, 8, 9, 10 dalys, CK 2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1 dalis, 2.87 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalys ir kt. Pažymėtina, kad pirmiau nurodytose įstatymų nuostatose įtvirtintos vadovo pareigos yra labiau civilinio teisinio pobūdžio – vienvaldiškai veikti bendrovės vardu jos santykiuose su kitais asmenimis, bendrovės ir kitų bendrovės organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, būti lojaliam bendrovei, laikytis konfidencialumo ir kt. Už įstatymuose įtvirtintų pareigų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą bendrovės vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, atsakomybė kyla taip pat įstatymų, o ne darbo sutarties ar vietinių (lokalinių) norminių (darbo) teisės aktų pagrindu (pvz., ABĮ 37 straipsnio 10 dalis, CK 2.82 straipsnio 3, 4 dalys, 2.83 straipsnio 3 dalis, 2.87 straipsnio 7 dalis). Pažymėtina ir tai, kad už pirmiau nurodytų civilinio teisinio pobūdžio pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo kaltais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą. Šią pareigą ir jos teisinį pagrindą nustato civilinės, o ne darbo teisės normos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

30Taigi vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Pažymėtina, kad tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovė privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

31Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai.

32Iš UAB „Gaivineta“ finansinių dokumentų matyti, kad UAB „Rodvita“ sumokėjo UAB „Gaivineta“ 20 514 Lt, D. M. įmonė „Divina“ sumokėjo UAB „Gaivineta“ 211 370,40 Lt (116–117 b. l.). Apyskaitose nurodyti mokėjimo dokumentų numeriai, pagal kuriuos buvo priimtos lėšos iš prieš tai minėtų įmonių. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas pagal 2009-04-20 avansinėje apyskaitoje nurodytus apskaitos dokumentus (pinigų priėmimo kvitus) 2006-01-11 priėmė iš UAB „Rodvita“ 9514 Lt, o 2006 m. rugsėjo 7 d.– 11000 Lt (41–42 b. l.). Pagal 2009-02-25 avansinėje apyskaitoje nurodytus apskaitos dokumentus atsakovas priėmė iš D. M. įmonės „Divina“ 211 370,40 Lt: 2009 m. sausio 5 d. – 35 000 Lt, 2009 m. sausio 6 d.– 35 000 Lt, 2009 m. sausio 7 d.– 35 000 Lt, 2009 m. sausio 8 d.– 35 000 Lt, 2009 m. sausio 9 d.– 35 000 Lt, 2009 m. sausio 12 d. – 36 370,40 Lt (27–32 b. l.).

33Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

34Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 9 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Šio įstatymo 37 straipsnio 12 dalyje nurodyta, kad bendrovės vadovas atsako už: bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą (1 punktas); kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą (11 punktas).

35UAB „Gaivineta“ įstatuose nurodyta, kad bendrovės tikslai yra, be kita ko, užtikrinti efektyvų bendrovės funkcionavimą ir siekti ekonominės naudos (44 b. l., 2.1 įstatų punktas).

36CK 2.87 straipsnyje nurodyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys: juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (1 dalis); turi būti lojalus juridiniam asmeniui (2 dalis); privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (3 dalis); negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu (4 dalis).

37Pagal LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių (toliau taisyklės) 10 punktą į kasą pinigai priimami iš atskaitingo asmens, kuris įmonės vardu gavo pinigus iš kitų ūkio subjektų arba gyventojų už jiems parduotą turtą, suteiktas paslaugas arba avansą. Jeigu naudoti kasos aparatų neprivaloma, atskaitingas asmuo, gavęs iš gyventojų arba ūkio subjektų pinigus, išrašo pinigų priėmimo kvitą. Vienas pinigų priėmimo kvito egzempliorius lieka atskaitingam asmeniui, o antrasis atiduodamas pinigų mokėtojui.

38Akivaizdu, kad atsakovas, išrašęs minėtus pinigų priėmimo kvitus, turėjo pagal kvitus gautus pinigus įnešti į įmonės kasą arba panaudoti įmonės poreikiams.

39Taisyklių 16 punkte nurodyta, kad visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos operacijos nekompiuterizuotos, įrašas, nurodantis kasos knygos lapų skaičių, tvirtinamas ūkio subjekto vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašais.

40LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (aktuali redakcija 2003 m. gruodžio 18 d. iki 2007 m. birželio 20 d.) 12 straipsnio 1 dalis nustatė, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais ir apskaitos dokumentai turėjo būti surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Pagal šio straipsnio 4 dalį apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti. Pagal šio įstatymo redakcijos, galiojusios nuo 2008 m. lapkričio 29 d. iki 2009 m. gruodžio 27 d., 6 straipsnio 5 dalį grynųjų pinigų priėmimo, išmokėjimo, jų apskaitos ir laikymo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali atsakyti vadovas, kuris tvarko ūkio subjekto apskaitą.

41Iš UAB „Gaivineta“ kasos knygos matyti, kad iš D. M. įmonės „Divina“ gautos lėšos nebuvo atsakovo įneštos į bendrovės kasą ir nebuvo apskaitytos įmonės kasos knygoje (kasos knygos 28 lapas) (118 b. l.).

42Pažymėtina, kad pats atsakovas 2009-02-06 sutiko, jog buvo skolingas bendrovei ir, kad jo įsiskolinimas bendrovei būtų padengtas išmokėtina jam darbo užmokesčio suma (39 b. l.).

43Nors atsakovas nurodė, kad, jį atleidžiant iš bendrovės vadovo pareigų, nebuvo lėšų trūkumo, tai paneigia bylos medžiaga.

44Pažymėtina, kad naujas bendrovės ( - ), kuris ( - ) pareigas pradėjo eiti nuo 2009-01-13 (25 b. l.), patikrinęs kasoje esančius grynuosius pinigus nustatė tik 5,51 Lt likutį (84–85 b. l.).

45Be to, pats atsakovas paskyrė atlikti inventorizaciją (33 b. l.), tačiau vengė pasirašyti visus atliktos inventorizacijos aktus, tarp jų: skolų tiekėjams aktą, grynųjų pinigų pas atskaitingus asmenis aktą, pirkėjų skolų ir avansu gautų ir sumokėtų sumų aktą (35 b. l.). Pažymėtina, kad 2009-01-12 atsakovas sutiko, jog prie dokumentų naujam bendrovės ( - ) perdavimo-priėmimo akto būtų pridėti 2009-01-22 atliktos inventorizacijos rezultatai (105 b. l.), o 2009-02-09 pripažino skolos bendrovei faktą (39 b. l.).

46Pažymėtina, kad pagal LR Vyriausybės 1999-09-03 nutarimu Nr. 719 patvirtintų Inventorizacijų taisyklių 5 punktą keičiantis materialiai atsakingiems asmenims, turi būti inventorizuojama turto dalis, perduodama vieno materialiai atsakingo asmens kitam materialiai atsakingam asmeniui (pagal reikalų perdavimo ir priėmimo dienos būklę), o taisyklių 50 punkte nurodyta, jog turi būto inventorizuojamos skolos įmonei.

47Prieš tai minėtas teisinis reglamentavimas įpareigojo atsakovą perduoti naujam ( - ) i jam patikėtas įmonės materialines vertybes ir atsiskaityti už jų panaudojimą.

48Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju atsakovui, atlikusiam neteisėtus veiksmus ir be jokio pagrindo neįnešusiam į bendrovės kasą ar sąskaitą priimtas lėšas bei siekiančiai išvengti civilinės atsakomybės taikymo, teko našta įrodyti, jog dėl tokio bendrovės lėšų panaudojimo įmonė žalos nepatyrė. Toks įrodinėjimo naštos paskirstymas grindžiamas bendrąja įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (CPK 178 str.).

49Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovas iš UAB „Rodvita“ ir D. M. įmonės „Divina“ gautas lėšas panaudojo bendrovės veikloje, jog už jas buvo įsigytos bendrovei reikalingos prekės ar paslaugos ar dėl jų bendrovė gavo kitokią naudą. Teismas konstatuoja, kad atsakovas į bylą nepateikė įrodymų savo pozicijai pagrįsti. Todėl 203 325,44 Lt suma pripažintina UAB „Gaivineta“ nuostoliais už kuriuos atsakingas atsakovas.

50Nustačius buvusio bendrovės ( - ) (atsakovo) neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis); paneigti šią prezumpciją (kaltės nebuvimą), siekiant išvengti atsakomybės, turi bendrovės vadovas. Nagrinėjamoje byloje atsakovas šios prezumpcijos nepaneigė (CPK 178 straipsnis).

51Dėl procesinių palūkanų

52CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta skolininko pareiga mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis.

53Byloje nėra duomenų, kad ieškovė būtų atsisakiusi šių palūkanų, ir nenustatyta, jog atsakovas turėjo pagrindo naudotis ieškovės pinigais, todėl ieškovei prašant priteisti jai 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas, teismas priteisia iš atsakovo ieškovei 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2013-09-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

54Dėl bylinėjimosi išlaidų

55Patenkinus ieškovės ieškinį, tenkintinas jos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

56Ieškovė patyrė 6 237,55 Lt bylinėjimosi išlaidas (122, 124, 125, 142, 143 b. l.).

57Teismas, atsižvelgdamas į ieškovės advokato darbo sąnaudas ir į paruoštų procesinių dokumentų turinį, teismo posėdžių byloje skaičių ir trukmę, taip pat, įvertindamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatas, aplinkybes, kad susipažinimas su bylos medžiaga, teismo dokumentais, konsultacija ir šalies procesinio dokumento parengimas laikytinos vienos rūšies paslaugomis, taip pat vienos rūšies paslaugomis laikytini pasiruošimas teismo posėdžiams ir atstovavimas teismo posėdžiuose (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylos Nr. AS438-854/2012, Nr. AS556-766/2009), ir tai, jog nagrinėjamu atveju bylos duomenys neteikia pagrindo padaryti išvados, kad Šiauliuose nėra (nebuvo) reikiamos specializacijos advokato ar advokato padėjėjo ir jog advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje buvo būtinas, sprendžia, kad ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 3 000 Lt.

58Ieškovė BUAB „Gaivineta“ yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl jai laimėjus bylą, CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto dydžio žyminį mokestį, šiuo atveju – 5 067,00 Lt, valstybei pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį turi mokėti atsakovas.

59Iš atsakovo taip pat priteistinos 28,67 Lt išlaidos (61 b. l.), susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

60Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95 straipsniu, 150 straipsnio 2 dalimi, 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 279 straipsniu,

Nutarė

61Ieškinį tenkinti.

62Priteisti BUAB „Gaivineta“ (į. k. 145527620) iš atsakovo A. P. (a. k. ( - )) 203 325,44 Lt žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (203 325,44 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2013-09-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3 000 Lt advokato pagalbos išlaidas, taip pat 5 067,00 Lt žyminį mokestį ir 28,67 Lt proceso išlaidas valstybei.

63Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB... 3. Ieškovė BUAB „Gaivineta“ prašo priteisti iš atsakovo A. P. 203 325,44... 4. Atsakovas A. P. prašo ieškinį atmesti, taikyti ieškinio senatį ir... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 7. Valstybinės įstaigos „Registrų centro“ duomenimis, atsakovas nuo... 8. Byloje nustatyta, kad atsakovas pateikė UAB „Gaivineta“ akcininkams... 9. 2009-01-12 UAB „Gaivineta“ akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą... 10. Atsakovas 2009-01-12 priėmė įsakymą dėl inventorizacijos, įpareigodamas... 11. Pagal 2009-02-06 mokėjimo žiniaraščius atsakovui buvo paskaičiuotas 28... 12. 2009-02-06 atsakovas raštu sutiko, kad jo įsiskolinimas įmonei būtų... 13. Naujas UAB „Gaivineta“ ( - ) R. D. 2009-02-09 raštu paragino atsakovą... 14. Pagal 2009-02-25 avansinę apyskaitą nustatyta, kad D. M. įmonė „Divina“... 15. Pagal 2009-04-20 avansinę apyskaitą nustatyta, kad UAB „Rodvita“... 16. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartimi iškėlė bankroto... 17. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 18. Dėl senaties termino... 19. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 20. Nagrinėjamoje byloje ieškovės atstovo bankroto administratoriaus įgaliotas... 21. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 straipsnio 1 dalį... 22. Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas skaičiuojamas... 23. Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 179 straipsnio 3 dalį teismas... 24. Pagal CPK 339 straipsnį apeliacinės instancijos teismo nutartis, priimta dėl... 25. Pagal Civilinio kodekso (toliau CK) 1.125 straipsnio 8 dalį reikalavimams dėl... 26. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškinys teismui buvo pateiktas 2013-09-09 (2... 27. Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad ieškovės... 28. Dėl juridinio asmens vadovo civilinės atsakomybės... 29. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad administracijos vadovas yra specialus... 30. Taigi vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo... 31. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį žala yra asmens turto netekimas arba... 32. Iš UAB „Gaivineta“ finansinių dokumentų matyti, kad UAB „Rodvita“... 33. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius... 34. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 9 dalį bendrovės valdymo... 35. UAB „Gaivineta“ įstatuose nurodyta, kad bendrovės tikslai yra, be kita... 36. CK 2.87 straipsnyje nurodyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys:... 37. Pagal LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos... 38. Akivaizdu, kad atsakovas, išrašęs minėtus pinigų priėmimo kvitus, turėjo... 39. Taisyklių 16 punkte nurodyta, kad visos kasos operacijos įrašomos į kasos... 40. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (aktuali redakcija 2003 m. gruodžio 18 d.... 41. Iš UAB „Gaivineta“ kasos knygos matyti, kad iš D. M. įmonės... 42. Pažymėtina, kad pats atsakovas 2009-02-06 sutiko, jog buvo skolingas... 43. Nors atsakovas nurodė, kad, jį atleidžiant iš bendrovės vadovo pareigų,... 44. Pažymėtina, kad naujas bendrovės ( - ), kuris ( - ) pareigas pradėjo eiti... 45. Be to, pats atsakovas paskyrė atlikti inventorizaciją (33 b. l.), tačiau... 46. Pažymėtina, kad pagal LR Vyriausybės 1999-09-03 nutarimu Nr. 719... 47. Prieš tai minėtas teisinis reglamentavimas įpareigojo atsakovą perduoti... 48. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju atsakovui, atlikusiam neteisėtus... 49. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovas iš UAB „Rodvita“ ir D. M.... 50. Nustačius buvusio bendrovės ( - ) (atsakovo) neteisėtus veiksmus, lėmusius... 51. Dėl procesinių palūkanų ... 52. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta skolininko pareiga mokėti įstatymų... 53. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė būtų atsisakiusi šių palūkanų, ir... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 55. Patenkinus ieškovės ieškinį, tenkintinas jos prašymas dėl bylinėjimosi... 56. Ieškovė patyrė 6 237,55 Lt bylinėjimosi išlaidas (122, 124, 125, 142, 143... 57. Teismas, atsižvelgdamas į ieškovės advokato darbo sąnaudas ir į... 58. Ieškovė BUAB „Gaivineta“ yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo... 59. Iš atsakovo taip pat priteistinos 28,67 Lt išlaidos (61 b. l.), susijusios su... 60. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95... 61. Ieškinį tenkinti.... 62. Priteisti BUAB „Gaivineta“ (į. k. 145527620) iš atsakovo A. P. (a. k. ( -... 63. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...