Byla e2-13922-141/2016
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, baudos skyrimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tretysis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nijolė Tankevičienė, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovui R. N. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, baudos skyrimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tretysis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“

Nustatė

2Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą įleisti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojus į patalpas, esančias ( - ), bei sudaryti sąlygas atjungti gamtinių dujų tiekimą; nurodyti atsakovui per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti šį įpareigojimą; per nustatytą 1 mėnesio terminą neįvykdžius įpareigojimo, atsakovui teismo nuožiūra skirti baudą ir priteisti 31,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas nesudaro sąlygų ieškovo darbuotojams patekti į patalpas, esančias ( - ), ir atjungti gamtinių dujų tiekimo. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

3Tretysis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ per nustatytą 14 dienų laikotarpį pateikė atsiliepimą į ieškinį. Atsiliepime tretysis asmuo nurodė, kad su ieškiniu sutinka bei informavo, kad gamtinės dujos ir kitos paslaugos atsakovui tiekiamos 2012-01-03 sutarties Nr. 12099855 pagrindu.

4Procesiniai dokumentai įteikti atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d. nustatyta tvarka. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Vadovaujantis CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas (anksčiau – AB „Lietuvos dujos“) 2012-01-03 sutarties Nr. 12099855 pagrindu tiekė atsakovui gamtines dujas į patalpas, esančias ( - ). Atsakovas netinkamai vykdė pareigą laiku sumokėti už gamtines dujas, todėl tretysis asmuo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų įstatymo 57 str. 7 d., kreipėsi į ieškovą, kaip skirstymo sistemos operatorių, dėl gamtinių dujų tiekimo nutraukimo į atsakovo patalpas, esančias ( - ). Ieškovui nepavyko nutraukti dujų tiekimo, nes atsakovas neįsileido ieškovo darbuotojų į minėtas patalpas arba jo nebūdavo namuose. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovas teisėtai bei pagrįstai reikalauja įpareigoti atsakovą įleisti ieškovo darbuotojus į patalpas, esančias ( - ), ir atjungti patalpose gamtinių dujų tiekimą (CK 6.2, 6.38, 6.383, 6.388 straipsniai, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 7 dalis, Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248, 157 punktas).

8CPK 273 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu veiksmus, nesusijusius su piniginių lėšų perdavimu, gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų. Vadovaujantis CPK 273 str. 3 d. bei atsižvelgiant į ieškovo prašymą, teismo nustatytam įpareigojimui įvykdyti atsakovui nustatytinas 1 mėnesio terminas nuo šio sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos. Atsakovui per teismo nustatytą terminą įpareigojimo neįvykdžius, skirtina vienkartinė 100,00 Eur dydžio bauda (CPK 273 straipsnio 3 dalis).

9Patenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 31,00 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.).

10Šioje byloje procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudaro 1,16 Eur. Vadovaujantis 2011-11-07 LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymu Nr. 1R-298/1K-290, kuris nustato, jog minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur, bylinėjimosi išlaidos valstybei šioje byloje nėra priteisiamos.

11Vadovaudamasis CPK 268, 285-286 str. str. teismas

Nutarė

12Ieškinį patenkinti visiškai.

13Įpareigoti atsakovą R. N., a.k. ( - ) įleisti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, į.k. 304151376, darbuotojus į patalpas, esančias ( - ), bei sudaryti ieškovo darbuotojams sąlygas atjungti dujų tiekimą patalpose, ( - ).

14Atsakovui R. N., a.k. ( - ) per 1 mėnesį nuo sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos neįvykdžius sprendime už akių nurodyto įpareigojimo, skirti jam 100,00 Eur (vieno šimto eurų 00 ct) dydžio piniginę baudą, kuri turi būti sumokėta ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, į.k. 304151376.

15Priteisti iš atsakovo R. N., a.k. ( - ) ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, į.k. 304151376, naudai 31,00 Eur (trisdešimt vieną eurą 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo šalies pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, žyminio mokesčio kvitas. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti visi šalies turimi įrodymai, susiję su byla, ir pareikšti prašymai teismui padėti išreikalauti turinčius bylai reikšmės įrodymus, kurių šalis pati negali gauti.

17Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai