Byla A-575-1519-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), sekretoriaujant Violetai Rodzienei, dalyvaujant pareiškėjų atstovui advokatui K. P. , atsakovo Vilniaus visuomenės sveikatos centro atstovui R. V. , trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Avocetė“ atstovams advokatui N. Š. ir K. D. ,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Avocetė“ apeliacinį skundą ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „COWI Baltic“ pareiškimą dėl prisidėjimo prie UAB „Avocetė“ apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Č. L. (Č. L. ), I. L. , Z. A. , T. R. , V. R. (V. R. ), I. Š. , M. T. ir G. T. skundą atsakovams Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus visuomenės sveikatos centrui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rukainių seniūnijai, UAB „Avocetė“ ir UAB „COWI Baltic“ dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Vilniaus visuomenės sveikatos centras Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo 2006-11-20 sprendimu Nr. 08 patvirtino UAB „COWI Baltic“ parengtą UAB „Avocetė“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. Sprendime nurodyta, kad Ataskaita tvirtinama remiantis Vilniaus visuomenės sveikatos centro Projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės 2006-11-03 protokole Nr. 12-2439 pateikta išvada – „Siūlomai 200 m. sanitarinės apsaugos zonai neprieštaraujame“.

6Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, išnagrinėjusi 300 gyventojų prašymą dėl UAB „Avocetė“ planuojamos rekonstruoti veršidės į paukštidę, esančios Rukainių sen., Vilniaus raj. sanitarinės apsaugos zonos tikslinimo, 2007-05-30 raštu Nr. S-851 nurodė, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo 2006-11-20 sprendimu Nr. 08 motyvuotai pritarė 200 m. sanitarinės apsaugos zonos riboms.

7II.

8Pareiškėjai Č. L. , I. L. , Z. A. , T. R. , V. R. , I. Š. , M. T. ir G. T. kreipėsi į administracinį teismą prašydami: 1) panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo 2006-11-20 sprendimą Nr. 08; 2) panaikinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007-05-30 sprendimą Nr. S-851. Pareiškėjai paaiškino, kad Vilniaus rajone, Rukainių kaime, UAB „Avocetė“ pagal nuomos sutartį valdo 15000 kv. m. žemės sklypą, kadastrinis numeris 4180/0100:178, kuriame šiuo metu yra neveikiantys buvusio gyvulininkystės komplekso veršidžių pastatai, ūkinė veikla šiame sklype nevykdoma. UAB „Avocetė“ ketina rekonstruoti nurodytame sklype esančius pastatus ir įrengti juose paukštidę, kurioje būtų auginami viščiukai broileriai. Pareiškėjai, kurie gyvena šalia UAB „Avocetė“ valdomo žemės sklypo, taip pat ir kiti Rukainių kaimo gyventojai nesutinka, kad būtų sumažinta UAB „Avocetė“ planuojamos paukštidės sanitarinė apsaugos zona ir, pažeidžiant teisės aktus bei Rukainių kaimo gyventojų teises ir teisėtus interesus, Rukainių kaime būtų įrengta paukštidė, kadangi tai darytų neigiamą poveikį Rukainių kaimo gyventojams, jų sveikatai, gyvenimo, darbo ir poilsio aplinkai bei gyvenimo kokybei. Pažymėjo, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006-11-20 sprendimu Nr. 08 buvo patvirtinta UAB „COWI Baltic“ parengta UAB „Avocetė“ planuojamos ūkinės veiklos – viščiukų broilerių auginimo – poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. Šiame sprendime buvo patvirtintas sanitarinės apsaugos zonų ribų patikslinimas (sumažinimas) nuo 750 m iki 200 m. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba 2007-05-30 sprendimu Nr. S-851 atsisakė panaikinti minėtą Vilniaus visuomenės sveikatos centro sprendimą. Pareiškėjai nurodė, kad sanitarinės apsaugos zonos ribų sumažinimas prieštarauja sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 1.4.3 p. ir Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 73 p. Kadangi planuojamoje paukštidėje vienu metu numatoma auginti iki 82200 viščiukų, pagal paminėtų teisės aktų nuostatas, apsaugos zona turėtų būti nuo 750 m. iki 1000 m. Pareiškėjai taip pat pažymėjo, kad pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 74 p., siekiant nustatyti ar pakeisti sanitarinės apsaugos zoną, reikalingas Rukainių kaimo gyventojų, gyvenančių 1000 m. atstumu nuo planuojamų paukštidžių, sutikimas. Pareiškėjai ir kiti Rukainių kaimo gyventojai prieštarauja ir nėra davę tokio sutikimo, bet atsakovai į tai neatsižvelgė. Paaiškino, kad 218 ir 266 m. atstumu nuo planuojamos paukštidės yra vandentiekio gręžiniai, iš kurių yra tiekiamas šaltas vanduo Rukainių kaimui, 177 m. atstumu nuo planuojamų paukštidžių yra šachtinis šulinys, taip pat du vandens telkiniai – vienas 94 m. atstumu, kitas 160 m. atstumu. Tokiu būdu, atsakovams priimant skundžiamus sprendimus buvo pažeisti higienos normų HN 44:2006 ir HN 43:2005 bei Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 31 ir 46 p. reikalavimai. Pareiškėjai taip pat nurodė, kad UAB „Avocetė“ planuojamos paukštidės skleis cheminę, biologinę ir fizikinę taršą, ir tai yra pažymėta UAB „COWI Baltic“ parengtoje Ataskaitoje. UAB „Avocetė“ planuojamų paukštidžių skleidžiamas nemalonus kvapas ir tarša neabejotinai veiks didesniu nei 200 m. atstumu nuo paukštidžių ir ne tik pablogins gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, bet ir sveikatą visiems Rukainių kaimo gyventojams.

9Atsakovas Vilniaus visuomenės sveikatos centras atsiliepimu prašė skundo netenkinti. Paaiškino, kad Sprendimas Nr. 08 buvo priimtas remiantis 2006-11-03 projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės protokolu Nr. 12-2439, kuris surašytas išnagrinėjus Ataskaitą, kurią pateikė UAB „Avocetė“. Paaiškino, kad užsakovai yra pasirinkę naują paukščių auginimo technologiją, ir nėra duomenų, kad 200 m. sanitarinė apsaugos zona nėra saugi. Atsakovo atstovas taip pat pažymėjo, jog pareiškėjų skundžiamu sprendimu yra tik pritarta Ataskaitai ir sanitarinė apsaugos zona dar nėra nustatyta. Sprendimą dėl sanitarinės apsaugos zonos turi priimti Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

10Atsakovė Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba atsiliepimu prašė pareiškėjų skundo netenkinti. Paaiškino, kad Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba pagal savo kompetenciją neturi įgaliojimų keisti Vilniaus visuomenės sveikatos centro sprendimų. Tarnyba nedalyvavo sanitarinių apsaugos zonų įteisinimo, tikslinimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos vertinimo ir nagrinėjimo procese, todėl jos veiksmai negalėjo pažeisti pareiškėjų interesų ir norminių teisės aktų reikalavimų.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Avocetė“ atsiliepimu prašė pareiškėjų skundą atmesti. UAB „Avocetė“ nuomone, pareiškėjai neturi teisės kreiptis į teismą su pareikštu reikalavimu - neaišku, ar pareiškėjai gina viešąjį interesą ir savo teises. Pareiškėjai nepateikia jokių įrodymų, kad skundžiamas aktas daro įtaką jų teisėms ir interesams. Pažymėjo, kad nei vienas gyvenamasis pastatas į planuojamos statyti paukštidės sanitarinę apsaugos zoną nepatenka. Planuojama veršidės rekonstrukcija iš esmės nepakeis ir nepablogins nei pačioje gamybinių pastatų teritorijoje, nei aplink ją esančių teritorijų taršos ir gyvenimo sąlygų. Ataskaitoje nurodyta, kad 50 m. atstumu nėra jokių vandenviečių.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „COWI Baltic“ atsiliepimu prašė pareiškėjų skundą atmesti. Paaiškino, kad pareiškėjų nuomonė, jog planuojama paukštidė darys neigiamą poveikį jų sveikatai, gyvenimo, darbo ir poilsio aplinkai bei gyvenimo kokybei, nepagrįsti nei matavimais ar skaičiavimais, nei ekspertų išvadomis ar kitais įtikinamais argumentais. Paaiškino, kad pagal Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių priedo 1.4.3 p. ir Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 73 p. reikalaujama nustatyti 1000 m. sanitarinė apsaugos zona taikoma stambioms fermoms, paukštynams, o Rukainių kaime planuojama paukštidė į šią kategoriją nepatenka. Šiuo atveju buvo visos Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 35 ir 38 p. nurodytos prielaidos sanitarinės apsaugos zonos ribų mažinimui. Pažymėjo, kad paukštidė planuojama ne mažesniu nei 218 m. atstumu nuo esamų vandens gręžinių, t. y. toli nuo antrosios apsaugos zonos, kuri yra 50 m. Trečiojoje apsaugos zonoje planuojama veikla nedraudžiama. Be to, planuojama UAB „Avocetė“ paukštidė nepatenka į šulinio 25 m. apsaugos zoną. Minimi du vandens telkiniai yra buvusių fermų priešgaisriniai rezervuarai - jie turi būti naudojami pagal paskirtį gaisrams gesinti, o ne poilsiui ar rekreacijai. Paaiškino, kad sanitarinės apsaugos zonos ribų tikslinimas, kaip Ataskaitos sudedamoji dalis, buvo pristatytas ir apsvarstytas su visuomene. Rukainių kaimo gyventojai pareiškė savo priešišką poziciją, tačiau neturėjo pastabų ir pasiūlymų parengtai Ataskaitai, o jų motyvai buvo nepagrįsti.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepimu prašė pareiškėjų skundą tenkinti. Paaiškino, kad pagal Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento išvadą dėl veršidės rekonstrukcijos į paukštidę poveikio aplinkai privalomo vertinimo 2005-04-07 projektavimo sąlygų sąvade Nr. 1-7-678 buvo įrašyta 750 m. sanitarinė apsaugos zona. Projektavimo sąlygų sąvadas buvo ištaisytas, gavus Visuomenės sveikatos centro higienos ekspertizės 2006-11-03 protokolą Nr. 12-2439. Pažymėjo, kad Rukainių seniūnijoje 2005-09-15 įvykusiame viešame susirinkime gyventojai nepritarė parengtoje Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje nurodytai 200 m. sanitarinei apsaugos zonai. Apie tai 2006-10-16 raštu Nr. A33-3029-(4.15) buvo informuota UAB „Avocetė“, UAB „COWI Baltic“ ir Vilniaus visuomenės sveikatos centras. Nepaisant to, Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2006-11-03 higieninės ekspertizės protokole Nr. 12-2439 pritarė sanitarinės apsaugos zonos sumažinimui iki 200 m. Pažymėjo, kad gavus gyventojų skundų, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-01-16 įsakymu Nr. A27-67 buvo sudaryta komisija dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo teisingumo patikrinimo. Komisija 2007-01-26 surašė pažymą su grafiniais priedais dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo teisingumo. Paaiškino, kad Ataskaita iki šiol nėra patikslinta.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rukainių seniūnija atsiliepimu prašė skundą tenkinti. Nurodė, kad sutinka su pareiškėjų argumentais.

15III.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimu nusprendė pareiškėjų Č. L. , I. L. , Z. A. , T. R. , V. R. , I. Š. , M. T. ir G. T. skundą tenkinti iš dalies: panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo 2006-11-20 sprendimą Nr. 08; panaikinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007-05-30 sprendimo Nr. S-851 „Dėl prašymo“ dalį, kurioje nuspręsta, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras protokole ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo 2006-11-20 sprendime Nr. 08 motyvuotai pritarė 200 m. sanitarinės apsaugos zonos riboms. Teismas konstatavo, kad pareiškėjai turi teisę kreiptis į teismą (ABTĮ 5 str. 1 d., 22 str. 1 d.). Pareiškėjai nesutinka su paukštidės įrengimu UAB „Avocetė“ nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje Rukainių k., Vilniaus r., ir su 200 m. sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymu ir sieja tai su paukštidės eksploatacijos metu būsima tarša, galinčia daryti neigiamą įtaką jų sveikatai, gyvenamajai, darbo ir poilsio aplinkai bei gyvenimo kokybei. Teismo vertinimu, pareiškėjai siekia apginti būtent savo (tariamai) pažeistas teises ir įstatymų saugomus interesus ir pareiškėjų nurodyti Ataskaitos rengimo ir tvirtinimo pažeidimai gali būti pripažinti kaip pagrindas panaikinti ginčijamus sprendimus, tačiau tik tuo atveju, kai bus nustatyti konkretūs teisės aktų reikalavimų pažeidimai rengiant ir tvirtinant Ataskaitą ir kai tai gali būti siejama būtent su pareiškėjų gyvenimo sąlygų pakeitimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004-02-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A8-147-04; 2007-02-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A11-41/2007; 2007-01-19 nutartis administracinėje byloje Nr. A3-64-07). Spręsdamas dėl Vilniaus visuomenės sveikatos centro Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo 2006-11-20 sprendimo Nr. 08 teisėtumo ir pagrįstumo teismas nurodė, kad sanitarinių apsaugos zonų nustatymo tvarką reglamentuoja sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintos Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės (toliau - SAZ taisyklės). Be to, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejus ir tvarką nustato sveikatos apsaugos ministro 2003-01-31 įsakymu Nr. V-50 (2004-07-05 įsakymo Nr. V-511 redakcija patvirtintos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų vertinimo atlikimo taisyklės (toliau – PVS vertinimo taisyklės). PVS vertinimo taisyklių 3.2 p. nustatyta, kad jos taikomos, kai atlikus atranką pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus nustatoma, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, bet vykdant veiklą galimas poveikis visuomenės sveikatai. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2005-04-07 priėmė Atrankos išvadą dėl veršidės rekonstrukcijos į paukštidę poveikio aplinkai privalomo vertinimo Nr. 1-7-678, kurioje nustatė, kad procedūros atlikti privalomą poveikio aplinkai vertinimą pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus netaikomos. 2006 m. rugsėjo mėnesį UAB „COWI Baltic“ parengė „UAB „Avocetė“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. Teismas nurodė, kad Ataskaita buvo rengiama ir kaip vienas iš SAZ ribų nustatymo procedūrų dokumentas, todėl vertinant Ataskaitos teisėtumą ir pagrįstumą, būtina vadovautis tiek PVS vertinimo taisyklėmis, tiek SAZ taisyklėmis. Šiuo atveju UAB „Avocetė“ planuojama ūkinė veikla – viščiukų broilerių auginimas ir jų realizavimas; vienu metu ūkyje bus auginama ne daugiau kaip 82200 paukščių. Tokio pobūdžio ūkinei veiklai pagal SAZ taisyklių priedą taikoma 750 m sanitarinė apsaugos zona. Tokia apsaugos zona numatyta ir 2005-04-07 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Atrankos išvadoje dėl veršidės rekonstrukcijos į paukštidę poveikio aplinkai privalomo vertinimo Nr. 1-7-678 5 p. Teismas pažymėjo, kad pagal SAZ taisyklių 6.1 p. kitokios sanitarinės apsaugos zonos ribos gali būti nustatytos atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, bet tai nereiškia, kad sanitarinės apsaugos zonos ribos gali būti sumažintos nepagrįstai, taip pat kad apsaugos zonos ribų sumažinimas, keliantis realią grėsmę žmonių sveikatai ir gyvenamajai aplinkai, gali būti pateisinamas. Teismas pagal Ataskaitos duomenis nustatė, kad pietinė UAB „Avocetė“ sklypo dalis ribojasi su asfaltuotu keliu, už kurio 250, 300 ir 450 m. atstumu nuo planuojamos paukštidės yra pavienės sodybos; vakarinėje pusėje nuo planuojamos teritorijos už 350 m. yra gyvenamoji sodyba; šiaurinėje sklypo dalyje, už buvusių kiaulių fermų, 230 ir 260 m. atstumu yra pavienės gyvenamosios sodybos, šiaurės rytų kryptimi už miško masyvo 315 m. atstumu yra gyvenamasis namas. Ataskaitos 4.3 p. nurodyta, kad šalia teritorijos yra elektros tinklų linijos, transformatorinė pastotė ir geriamojo vandentiekio tinklai. Teismas pažymėjo, kad nei Ataskaitoje, nei Visuomenės sveikatos centro ekspertizės protokole nebuvo išanalizuota prie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje esamų veikiančių vandens gręžinių poveikis esamam šachtiniam šuliniui ir vandens telkiniams, neįvertinta, ar bus daroma įtaka geriamojo vandens kokybei vykdant planuojamą ūkinę veiklą. sveikatos apsaugos ministro 2004-07-01 įsakymu Nr. V-491 patvirtintų Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų 15.8.3 p. nustatyta, kad turi būti įvertinta veiklos įtaka vandens ir maisto kokybei. Taip pat pagal SAZ taisyklių 19.8 p. sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo dokumento rengėjas turi įvertinti taršos šaltinių išmetamųjų (planuojamų išmesti) teršalų įtaką dirvožemio ir gruntinio vandens cheminiam ir mikrobiniam užterštumui. Be to, nenustačius, kokie vandentiekio gręžiniai yra planuojamoje ūkinės veiklos teritorijoje, kokios sanitarinės apsaugos zonos nustatytos tokiems gręžiniams, kokį poveikį vandens kokybei darys planuojama ūkinė veikla, ir nustačius sanitarinės apsaugos zonos ribą, neatsižvelgus į šias aplinkybes, yra pažeidžiami Geriamojo vandens įstatymo 13 str., sveikatos apsaugos ministro 2006-07-17 įsakymu Nr. V-613 patvirtintos higienos normos HN 44:2006 reikalavimai. Todėl teismas konstatavo, kad rengiant Ataskaitą nebuvo įvertinta planuojamos ūkinės veiklos įtaka vienam iš esminių aplinkos objektų- geriamajam vandeniui, nuo kurio kokybės tiesiogiai priklauso gyventojų sveikata. Taip pat nebuvo atsižvelgta į gyventojų pastabas dėl Ataskaitos, šios pastabos nebuvo argumentuotai įvertintos. Tokiu būdu Rukainių kaimo gyventojų subjektinė teisė dalyvauti Ataskaitos rengime buvo pažeista. Taip pat buvo pažeista pareiškėjų – Rukainių kaimo gyventojų – teisė vartoti sveiką ir švarų geriamąjį vandenį bei gauti informaciją apie jo saugą ir kokybę (Geriamojo vandens įstatymo 1 str. 1 d.). Teismas pažymėjo, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006-11-03 Projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės protokole Nr. 12-2439 taip pat nėra atlikta planuojamos ūkinės veiklos įtakos vandens gręžiniams ir vandens kokybei analizė. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos visuomenės sveikatai saugos ekspertizės tikslas yra objektyviai įvertinti poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos pagrįstumą. Tačiau šiuo atveju nebuvo atlikti kokie nors veiksmai ar papildomi tyrimai, siekiant objektyviai nustatyti, ar Ataskaitoje pateikti duomenys yra pagrįsti ir atitinka teisės aktų reikalavimus. Todėl teismo vertinimu, ši ekspertizė negali būti vertinama kaip objektyvi ir pagrįsta. Be to, teismas konstatavo, jog yra ir kitų duomenų, keliančių abejonių dėl 200 m. sanitarinės apsaugos zonos ribos nustatymo pagrįstumo: 1) Ataskaitoje netiriamas paukščių mėšlo poveikis žmonių sveikatai ir jų gyvenamajai aplinkai; 2) nėra pagrįstos Ataskaitos išvados, kad vietiniai gyventojai dėl vykdomos veiklos streso ir neigiamų emocijų nepatirs. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas konstatavo, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centro Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo 2006-11-20 sprendimas Nr. 08 yra neteisėtas ir nepagrįstas. Spręsdamas dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos 2007-05-30 sprendimo Nr. S-851 „Dėl prašymo“ teisėtumo ir pagrįstumo, teismas konstatavo, kad Tarnyba nėra įgaliota nagrinėti išankstinius ginčus ne teismo tvarka - Tarnyba neturi įgaliojimų tikrinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro sprendimų dėl poveikio visuomenės sveikatai ataskaitų tvirtinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-10-04 nutartis administracinėje byloje Nr. AS17-439/2007). Tačiau, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 19 str. 1 d., Tarnyba, priėmusi nagrinėti 2007-03-21 gyventojų prašymą, pradėjo administracinę procedūrą ir turėjo išsiaiškinti visas su skundu susijusias aplinkybes ir priimti pagrįstą ir teisėtą administracinės procedūros sprendimą. Teismas konstatavo, kad Tarnyba neatliko būtinų veiksmų, siekiant objektyviai nustatyti, ar planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) visapusiškai nustatė ir pagrįstai įvertino galimą tiesioginį ar netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį sveikatai. Todėl teismas padarė išvadą, kad Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos 2007-05-30 sprendimo Nr. S-851 dalis, kurioje nuspręsta, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras protokole ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo 2006-11-20 sprendime Nr. 08 motyvuotai pritarė 200 m. sanitarinės apsaugos zonos riboms, yra neteisėta ir nepagrįsta.

17IV.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Avocetė“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą atmesti. Apelianto nuomone, teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Apeliacinį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

191) Apelianto teigimu, teismas netinkamai nustatė, jog pareiškėjai gina savo pažeistas teises ir turi reikalavimo teisę. Vien tai, kad pareiškėjai gyvena Rukainių kaime, nepatvirtina, jog UAB „Avocetė“ planuojama ūkinė veikla pažeidžia jų teises. Šioje byloje vyksta ginčas dėl planuojamos paukštidės apsaugos zonos padidinimo nuo 200 m. iki 750 m., todėl ir reikalavimo teisę galėtų turėti tik asmenys, gyvenantys paminėtu atstumu nuo planuojamos paukštidės. Tačiau byloje nėra duomenų, ar pareiškėjai patenka į šią teritoriją.

202) Apeliantas pažymi, kad pareiškėjai yra praleidę ABTĮ 33 str. numatytą 1 mėnesio terminą kreiptis į teismą. Pirmosios instancijos teismas šį terminą nepagrįstai atnaujino. Pareiškėjai terminą yra praleidę daugiau kaip 6 mėnesius – jiems apie atsakovo priimtą sprendimą pirmą kartą tapo žinoma 2006-11-20. Tai, kad pareiškėjai kreipėsi į Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą ir į Seimo narį, nėra svarbi priežastis atnaujinti terminą.

213) Apelianto teigimu, teismas netinkamai vertino faktines aplinkybes. Ataskaitos 6.3.3 punkte yra pažymėta, kad paviršiniai ir požeminiai vandenys nebus teršiami, todėl poveikio visuomenės sveikatai nebus. Taip pat yra aptarta, jog buitinės nuotekos bus kaupiamos hermetiškame rezervuare, mėšlas į teritoriją nebus išstumiamas. Taigi nebus daromas poveikis dirvožemiui, gruntiniam ar požeminiam vandeniui. Pažymi, kad požeminio vandens gręžiniai yra įrengti 218 ir 266 m. atstumu nuo planuojamos paukštidės ir jie į 200 m. sanitarinės apsaugos zoną nepatenka. Už šios zonos ribų nebus vykdomas joks neleistinas poveikis aplinkai. Planuojama paukštidė taip pat nepatenka į gręžinių pirmą (30 m.) ir antrą (50 m.) apsaugos zonas pagal HN44:2006 reikalavimus. Vienas šachtinis vandens šulinys patenka į paukštidės apsaugos zoną (yra 177 m. atstumu), tačiau planuojama paukštidė nepatenka į šulinio 25 m. apsaugos zoną ir vykdoma ūkinė veikla poveikio vandens kokybei neturės. Paaiškina, kad priešgaisrinis tvenkinys nėra skirtas rekreacijai, be to, jis pagal altitudes yra aukščiau už planuojamą paukštidę, todėl jis nebus teršiamas. Apeliantas pažymi, kad analogiškai ūkinė veikla yra vykdoma kituose paukštynuose, ir nėra duomenų, jog tokia ūkinė veikla darytų poveikį geriamo vandens kokybei.

224) Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai nurodė, kad nebuvo atlikta Ataskaitos visuomenės sveikatos saugos ekspertizė, kuri privaloma pagal sveikatos apsaugos ministro 2004-07-05 įsakymu Nr. V-50 patvirtintų Taisyklių 38 p. Tokią ekspertizę atliko Vilniaus visuomenės sveikatos centras ir ši ekspertizė yra pateikta į bylą. Ekspertizės protokole yra argumentuotai ir pagrįstai įvertintas planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Poveikis visuomenės sveikatai buvo apskaičiuotas modeliavimo būdu, todėl nepagrįstas teismo teiginys, jog turėjo būti atliekami faktinės taršos ar poveikio tyrimai.

235) Apeliantas nurodo, kad nesutinka su teismo išvada, jog Ataskaitoje nėra aptarti mėšlo laikymo klausimai ir neįvertintas dėl to atsirandantis poveikis aplinkai. Paaiškina, kad pagal planuojamoje paukštidėje taikomą technologiją visų ciklų laikotarpiu mėšlas neturės jokio kontakto su aplinka. Apelianto nuomone, teismo iškeltos abejonės dėl skleidžiamo kvapo nėra pagrįstos ir negali būti pagrindu panaikinti skundžiamą atsakovo sprendimą tvirtinti Ataskaitą.

246) Apelianto teigimu, teismas nenurodė jokių savarankiškų Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos 2007-05-30 sprendimo Nr. S-851 neteisėtumo pagrindų.

25Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „COWI Baltic“ pateikė pareiškimą, kuriuo nurodo, jog prisideda prie UAB „Avocetė“ apeliacinio skundo. Prisidėjime nurodo, kad sutinka su apelianto pateikiamais argumentais dėl ko teismo sprendimas turėtų būti panaikintas. UAB „COWI Baltic“ nuomone, Rukainių gyventojų teisė vartoti sveiką ir švarų geriamąjį vandenį nebus pažeista, kadangi dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikis dirvožemiui, paviršiniam ir požeminiam vandeniui nebus daromas. Vandens gręžiniai į paukštidės sanitarinės apsaugos zoną nepatenka, o jų apsaugos zonos tik persidengia, ko teisės aktai nedraudžia.

26Vilniaus visuomenės sveikatos centras atsiliepimu prašo UAB „Avocetė“ apeliacinį skundą tenkinti. Nurodo, jog sutinka su apelianto išdėstytais motyvais, dėl ko pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti panaikintas.

27Pareiškėjai Č. L. , I. L. , Z. A. , T. R. atsiliepimu prašo UAB „Avocetė“ apeliacinį skundą bei UAB „COWI Baltic“ prisidėjimą prie apeliacinio skundo atmesti. Nurodo, jog nesutinka su apelianto argumentais, jog pareiškėjai neturi reikalavimo teisės. Paaiškina, kad iš teismui pateiktų žemėlapių ištraukų iš Nekilnojamojo turto registro apie pareiškėjų valdomus žemės sklypus matyti, kad pareiškėjai Z. A. priklausantis žemės sklypas, kuriame taip pat gyvena jos dukra I. L. ir žentas Č. L. yra nutolęs nuo UAB „Avocetė“ valdomo žemės sklypo apie 251 m., o maksimalus atstumas nuo tolimųjų sklypų kraštinių yra 668 m., pareiškėjų T. R. ir V. R. žemės sklypas, kuriame yra jų gyvenamasis namas, atitinkamai yra 299 m. nuo UAB „Avocetė“ sklypo, o M. T. ir G. T. , atitinkamai 385 m. atstumu. Sklypas, kuriame esančiame name gyvena pareiškėjas I. S. , dar nėra suformuotas ir įregistruotas, tačiau jo namas yra šalia jam priklausančio šulinio, esančio 177 m. nuo planuojamos paukštidės. Taigi pareiškėjai turi suinteresuotumą dėl numatomos vykdyti ūkinės veiklos ir kreipdamiesi į teismą gina savo teises bei teisėtus interesus. Pareiškėjų nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai išsprendė skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą ir šioje proceso stadijoje šis klausimas nebegali būti peržiūrimas. Teismas taip pat pagrįstai panaikino skundžiamus atsakovų sprendimus - 2006-11-20 sprendimo Nr. 08 ir 2007-05-30 sprendimą Nr. S-851. Pažymi, kad teisės aktuose nustatytų sanitarinės apsaugos zonų ribų mažinimas galimas tik išimtiniais atvejais ir atliekant šią procedūrą turi būti griežtai laikomasi teisės aktų reikalavimų. Šiuo atveju buvo nustatyta, kad nei Ataskaitoje, nei Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006-11-03 ekspertizės protokole nebuvo išanalizuota planuojamos ūkinės veiklos įtaka prie šios teritorijos veikiantiems vandens gręžiniams, šachtiniam šuliniui ir vandens telkiniams, taip pat dirvožemio ir gruntinio vandens užterštumui, neįvertinta ar bus daroma įtaka geriamojo vandens kokybei vykdant planuojamą ūkinę veiklą. Ataskaitoje pateikiamas teiginys, kad paviršiniai, požeminiai vandenys nebus teršiami, negali būti laikomas išsamia analize ir pagrįsta išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio geriamojo vandens kokybei. Pareiškėjai nesutinka su apelianto argumentais, kad vykdant planuojamos paukštidės veiklą nebus pažeidžiami teisės aktai, nustatantys vandenviečių ir šulinių sanitarines apsaugos zonas, t.y. higienos normos HN 44:2006 ir HN 43:2006. Paaiškina, kad Ataskaitos rengėjų siūloma nustatyti 200 m. planuojamos paukštidės sanitarinės apsaugos zona bus veikiama chemine, biologine ir kitokia tarša. Ši apsaugos zona persidengia su vandens gręžinių ir šulinio apsaugos zonomis. Pareiškėjai pažymi, kad pagal sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 46 p., sanitarinių apsaugos zonų teritorijoje negali būti įrengiamos vandenvietės. Pareiškėjų teigimu, Ataskaitos rengėjai privalėjo ne tik atsižvelgti į Rukainių gyventojų nuomonę dėl sanitarinės apsaugos zonos mažinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, bet ir gauti gyventojų, gyvenančių iki 750 m. nuo planuojamos paukštides sutikimus, nes to reikalauja Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 74 punktas.

28Vilniaus rajono savivaldybės Rukainių seniūnija atsiliepimu prašo UAB „Avocetė“ apeliacinį skundą bei UAB „COWI Baltic“ prisidėjimą prie apeliacinio skundo atmesti. Paaiškina, kad visi pareiškėjai gyvena ne didesniu nei 750 m. atstumu nuo UAB „Avocetė“ planuojamos paukštides. Tai buvo nustatyta ir užfiksuota 2007-01-26 pažymoje ir prie jos pridedamuose teritorijos planuose, kurią parengė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Komisija. Seniūnija nurodo, kad pritaria teismo sprendime išdėstytiems argumentams, jog UAB ,,COWI Baltic“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita buvo parengta ir patvirtinta pažeidžiant teisės aktus. Pažymi, kad Vilniaus rajono Rukainių kaimo gyventojai nesutiko su UAB „Avocetė“ priklausančiu veršidžių rekonstravimu į paukštides ir sanitarinių apsaugos zonų mažinimu, ir dėl to pastoviai reiškė savo nepritarimą, kas yra patvirtinta ir 2006-09-15 viešo svarstymo protokolais. Be to, 2007-03-21 daugiau nei 300 Rukainių kaimo gyventojų pateikė skundą Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai dėl Vilniaus visuomenės sveikatos centro spendimo, kuriuo prašė neleisti mažinti sanitarinės apsaugos zonos normos nuo 750 m. iki 200 m., pareikalauti gyventojų sutikimo ir neleisti keisti veršidžių paskirties į paukštides. Seniūnijos teigimu, į Rukainių kaimo gyventojų nuomonę turėjo būti atsižvelgta. Seniūnijos įsitikinimu, UAB „Avocetė“ planuojamų paukštidžių skleidžiama tarša ir nemalonus kvapas neabejotinai veiks didesniu nei 200 metrų atstumu nuo paukštidžių ir ne tik pablogins gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, bet ir sveikatą visiems Rukainių kaimo gyventojams, o ypač gyvenantiems arčiausiai planuojamo paukštyno.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30V.

31Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatyta, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. To paties įstatymo 34 str. 1 d. nustatyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1-7 punktuose. Byloje esantys įrodymai (1 t. b.l. 18-27, 75-77, 90-101, 2 t. 8-9) patvirtina, kad pareiškėjai aktyviai siekė ginti savo teises. Teismas vertina, kad nepakankamai aiškus ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos reglamentavimas bei tai, kad skundžiamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo 2006-11-20 sprendimas Nr. 08 (1 t. b.l. 8) neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimų – jame nėra aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nenurodyta akto apskundimo tvarka – pareiškėjams objektyviai sutrukdė kreiptis į teismą. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai terminą atnaujino.

32Byloje įrodyta, kad pareiškėjai gyvena Rukainių kaime – būtent ten kur planuojama ūkinė veikla. Kaip matyti iš teismui pateiktų įrodymų, kai pareiškėjai gyvena, turi nekilnojamąjį turtą net kelių šimtų metrų atstumu nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos. Taigi, tiesioginis materialinis interesas pareiškėjų įrodytas, kaip ir įrodyta, kad šioje byloje jie gina savo teises bei teisėtus interesus.

33Sveikatos apsaugos ministro 2004-07-01 įsakymu Nr. V-491 patvirtintų Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų 15.8.3 p. nustatyta, kad turi būti įvertinta veiklos įtaka vandens ir maisto kokybei. Taip pat, pagal Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 19.8 p. nustatyta, kad sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo dokumento rengėjas turi įvertinti taršos šaltinių išmetamųjų (planuojamų išmesti) teršalų įtaką dirvožemio ir gruntinio vandens cheminiam ir mikrobiniam užterštumui. Teismas teisingai taikė materialines teisės normas ir tinkamai vertino įrodymus - rengiant Ataskaitą nebuvo įvertinta planuojamos ūkinės veiklos įtaka vienam iš esminių aplinkos objektų - geriamajam vandeniui, nuo kurio kokybės tiesiogiai priklauso gyventojų sveikata. Ataskaitos 6.3.3 punkte yra pažymėta, kad paviršiniai ir požeminiai vandenys nebus teršiami, todėl poveikio visuomenės sveikatai nebus (3 t. b.l. 150). Kuo remiantis padarytas šis teiginys nėra aišku. Ataskaitoje šiuo klausimu nėra nei analizės, nei pagrįstų išvadų. Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006-11-03 Projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės protokole Nr. 12-2439 taip pat nėra atlikta planuojamos ūkinės veiklos įtakos vandens gręžiniams ir vandens kokybei analizė.

34Iš Sveikatos apsaugos ministro 2003-01-31 įsakymu Nr. V-50 (2004-07-05 įsakymo Nr. V-511 redakcija) patvirtintos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų vertinimo atlikimo taisyklių 38 p. seka, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos visuomenės sveikatai saugos ekspertizės tikslas yra objektyviai įvertinti poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos pagrįstumą. Sulyginus Ataskaitą bei Projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės protokolo Nr. 12-2439 turinį akivaizdu, kad nebuvo atlikti kokie nors veiksmai ar papildomi tyrimai, siekiant objektyviai nustatyti, ar Ataskaitoje pateikti duomenys yra pagrįsti ir atitinka teisės aktų reikalavimus. Į protokolą Nr. 12-2439 perrašyti kai kurie Ataskaitos duomenys ir teiginiai. Savarankiška, objektyvi ekspertizė neatlikta.

35Teismas motyvuotai pasisakė, dėl ko naikinama Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos 2007-05-30 sprendimo Nr. S-851 dalis. Pagrindo pakeisti šią skundžiamo sprendimo dalį apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

36Apeliacinės instancijos teismas sutinka su Vilniaus apygardos administracinis teismo vertinimu, kad ataskaitoje nepakankamai tiriamas paukščių mėšlo poveikis žmonių sveikatai ir jų gyvenamajai aplinkai; o Ataskaitos išvados, kad vietiniai gyventojai dėl vykdomos veiklos streso ir neigiamų emocijų nepatirs, nėra pagrįstos, kadangi šios teismo išvados atitinka Ataskaitos turinį.

37Vilniaus apygardos administracinis teismas tinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir teisingai taikė materialiosios teisės normas. Todėl apeliacinis skundas atmetamas.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio l dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

39Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Avocetė“ apeliacinį skundą ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „COWI Baltic“ prisidėjimą prie UAB „Avocetė“ apeliacinio skundo atmesti.

40Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

41Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Vilniaus visuomenės sveikatos centras Planuojamos ūkinės veiklos poveikio... 6. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos... 7. II.... 8. Pareiškėjai Č. L. , I. L. , 9. Atsakovas Vilniaus visuomenės sveikatos centras atsiliepimu prašė skundo... 10. Atsakovė Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba atsiliepimu... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Avocetė“ atsiliepimu prašė... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „COWI Baltic“ atsiliepimu prašė... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos... 15. III.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimu... 17. IV.... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Avocetė“ apeliaciniu skundu prašo... 19. 1) Apelianto teigimu, teismas netinkamai nustatė, jog pareiškėjai gina savo... 20. 2) Apeliantas pažymi, kad pareiškėjai yra praleidę ABTĮ 33 str. numatytą... 21. 3) Apelianto teigimu, teismas netinkamai vertino faktines aplinkybes.... 22. 4) Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai nurodė, kad nebuvo atlikta... 23. 5) Apeliantas nurodo, kad nesutinka su teismo išvada, jog Ataskaitoje nėra... 24. 6) Apelianto teigimu, teismas nenurodė jokių savarankiškų Valstybinės... 25. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „COWI Baltic“ pateikė pareiškimą,... 26. Vilniaus visuomenės sveikatos centras atsiliepimu prašo UAB „Avocetė“... 27. Pareiškėjai Č. L. , I. L. , 28. Vilniaus rajono savivaldybės Rukainių seniūnija atsiliepimu prašo UAB... 29. Teisėjų kolegija... 30. V.... 31. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatyta, jeigu... 32. Byloje įrodyta, kad pareiškėjai gyvena Rukainių kaime – būtent ten kur... 33. Sveikatos apsaugos ministro 2004-07-01 įsakymu Nr. V-491 patvirtintų Poveikio... 34. Iš Sveikatos apsaugos ministro 2003-01-31 įsakymu Nr. V-50 (2004-07-05... 35. Teismas motyvuotai pasisakė, dėl ko naikinama Valstybinės visuomenės... 36. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su Vilniaus apygardos administracinis... 37. Vilniaus apygardos administracinis teismas tinkamai vertino byloje esančius... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 39. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Avocetė“ apeliacinį skundą ir... 40. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą... 41. Nutartis neskundžiama....