Byla e2-734-534/2019
Dėl įvykio pripažinimo draudiminiu, draudimo išmokos priteisimo. Teismas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis,

2sekretoriaujant K.Pečiukaitienei,

3dalyvaujant ieškovo Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ atstovui adv.A.Goštautui,

4atsakovo ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, atstovui adv.dr.Dariui Butvilavičiui,

5tretiesiems asmenims UAB „Autokausta“ atstovui adv.A.Virkučiui,

6trečiajam asmeniui UAB „Bendrieji statybų projektai“ atstovui adv.Irmantui Dobilui,

7ekspertui V. B. E.,

8žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ ieškinį atsakovui ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, dėl įvykio pripažinimo draudiminiu, draudimo išmokos priteisimo. Teismas

Nustatė

9Ieškovas Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ nurodo, kad 2013-05-15 buvo sudaryta statybos rangos sutartis su trečiuoju asmeniu UAB „Autokausta“ dėl priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdyno įrengimo. 2016-06-14 buvo pasirašyta tarp rangovo ir užsakovo statinio perdavimo-priėmimo aktas. 2016-06-16 atsakovas ERGO Insurance SE išdavė laidavimo draudimo sutartį, kuria buvo apdrausti naudos gavėjo turtiniai interesai, nevykdant garantiniu laikotarpiu 2015-05-15 rangos sutartį dėl priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdyno įrengimo. 2016-10-16 ieškovas trečiajam asmeniui UAB „Autokausta“ pateikė pretenziją dėl darbų trūkumo. Trūkumai nebuvo tinkamai pašalinti, todėl ieškovas nusamdė darbams atlikti UAB „Enersteną“. Ieškovas nurodo, kad bendrovei už atliktus darbus sumokėjo 73293,33 eurus. Ieškovas teismą prašo pripažinti įvykį draudiminiu, priteisti nuostolius 73293, 33 eurus iš draudimo įstaigos.

10Atsakovas ERGO Insurance SE, veikiantis per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, dėl įvykio pripažinimo draudiminiu nesutinka – rangos darbai buvo atlikti tinkamai ir kokybiškai, todėl vamzdynų nesandarumo priežastis yra netinkama sistemos eksploatacija, kiti ieškovo veiksmai. Nurodo, kad šalių sutarimu skirtoje ekspertizėje nustatyta, kad vamzdynų nesandarumo ties suvirinimo siūlėmis priežastis yra korozija, sukelta dėl netinkamo kokybės vandens ir netinkamos eksploatacijos. Vykdant rangos darbus vamzdžių siūlės suvirintos tinkamai, atitinka suvirinimo darbams keliamus reikalavimus, atitinka projektą.

11Tretysis asmuo UAB „Autokausta“ prašo ieškinį atmesti, nes rangos darbai yra kokybiškai atlikti, problemą sudaro vandens kokybė vamzdynuose, netinkama sistemos eksploatacija. Kitų įrodymų ieškovas nepateikė.

12Tretysis asmuo UAB „Bendrieji statybų projektai“ nurodo, kad iš bylos medžiagos, dalyvaujančių asmenų pasisakymo niekas UAB „Bendrieji statybų projektai“ pretenzijų neturi, ieškovo problemos nesusijusios su projektu, trečiojo asmens darbu.

13Teismas ieškinį atmeta.

14Teismas ištyrė pateiktus į bylą įrodymus. Iš teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2013-05-15 ieškovas Žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“ ir tretysis asmuo UAB „Autokausta“ sudarė rašytinę sutartį dėl priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdyno įrengimo. 2015-04-28 pasirašytas statybos užbaigimo aktas, 2016-06-14 surašytas tarp rangovo ir užsakovo statinio perdavimo-priėmimo aktas. Atsakovas ERGO Insurance SE 2016-06-16 išdavė laidavimo draudimo sutartį, kuria buvo apdrausti naudos gavėjo turtiniai interesai, nevykdant garantiniu laikotarpiu 2015-05-15 rangos sutartį dėl priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdyno įrengimo. Iš ieškovo raštų atsakovui, trečiajam asmeniui UAB „Autokausta“ nustatyta, kad ieškovas reiškia pretenzijas dėl priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdyno įrengime pratekėjimo ties suvirinimo siūlėmis. 2016 gruodžio mėnesį surašyti aktai dėl patalpų perdavimo ir priešgaisrinės apsaugos sistemos remonto įrodo, kad tretysis asmuo UAB „Autokausta“ pašalino darbų trūkumus. Slėginio vamzdyno stiprumo hidraulinio bandymo aktai rodo, kad priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdynas slėgio bandymus išlaiko – slėgis nekrenta, suvirinimo siūlės neįrūksta, o tai rodo, kad rangos darbai atlikti tinkamai, kokybiškai. Iš ieškovo ir ERGO Insurance SE susirašinėjimo nustatyta, kad siekiant išsiaiškinti priešgaisrinės apsaugos sistemos nesandarumų priežastis, šalys susitarė dėl eksperto V. B. E. kandidatūros. E. V. B. E. atlikęs tyrimą 2017-05-17 ekspertizės akte padarė išvadą, kad UAB „Autokausta“ naudoti vamzdžiai atitinka kokybės reikalavimus, vamzdžių suvirinimo siūlės atitinka projektinei D klasei, suvirinimo trūkumai neturi įtakos vamzdžių nesandarumui, UAB „Autokausta“ nėra atsakinga už atsiradusius vamzdžių suvirinimo siūlių nesandarumo defektus. 2017-01-04 specialisto išvadą pagal trečiojo asmens UAB „Autokausta“ užsakymą davė profesorius G. M.. Jo išvadose nurodoma, kad vamzdynų nesandarumą lemią elektrolitinė ir mikrobiologinė korozija, nurodo, kad stovinčiame vandenyje aerobinės ir anaerobinės bakterijos laikui bėgant pradeda gaminti silpną acto, anglies rūgštį, agresyvias organines rūgštis, kurios sukelia koroziją. Faktinės aplinkybės rodo, kad priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdynas įrengtas pagal projektą. Hidrauliniai bandymo aktai įrodo, kad priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdynas slėgio bandymus išlaiko – slėgis nekrenta, suvirinimo siūlės neįrūksta, o tai rodo, kad rangos darbai atlikti tinkamai, kokybiškai. Faktinės aplinkybės rodo, kad nesandarumas atsiranda metų bėgyje. Profesorius G. M., atlikęs tyrimą pagal trečiojo asmens UAB „Autokausta“ užsakymą, o vėliau šalių pavedimu atlikęs ekspertizę ekspertas V. B. E. davė išvadą, kad ne trečiojo asmens UAB „Autokausta“ naudotos medžiagos, darbų kokybė turėjo įtakos atsirasti vamzdžių suvirinimo siūlių nesandarumui. Tai reiškia, kad trečiojo asmens UAB „Autokausta“ veiksmai, naudota technologiją, medžiagos pagal rangos sutartį nesąlygojo korozijos procesų atsiradimą, suvirinimas atitiko D klasės reikalavimus, todėl trečiojo asmens UAB „Autokausta“ atsakomybės už atsiradusius defektus, laiduotojo ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialo, atsakomybės už defektus negali būti, nes nėra jų kaltės. Teismas akcentuoja, kad atsakovas ERGO Insurance SE, veikiantis per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, laidavo, kad trečiojo asmens UAB „Autokausta“ priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdynas įrengtas pagal projektą ir garantavo garantiniu laikotarpiu darbo trūkumo, defektų šalinimo atlyginimą, tiesioginių nuostolių atlyginimą. Specialisto išvadą davė profesorius G. M., o šalių sutartą ekspertizę atliko ekspertas V. B. E. davė išvadą, kad ne trečiojo asmens UAB „Autokausta“ naudotos medžiagos, darbų kokybė turėjo įtakos atsirasti vamzdžių suvirinimo siūlių nesandarumui. Tai reiškia, kad laiduotojas ERGO Insurance SE, veikiantis per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, neprivalo atlyginti žalą, nes nėra trečiojo asmens UAB „Autokausta“ kaltės dėl priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdyno siūlių nesandarumo. Tiek specialistas, tiek ekspertas davė išvadą, kad priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdynui naudotos medžiagos, tiek suvirinimo darbai atitiko projektinį reikalavimą, o suvirinimo darbai atitiko D klasę. Tai rodo, kad nėra pagrindo kilti sutartinei atsakomybei – nėra nei kaltės, nei priežastinio ryšio, nei techninių normų pažeidimo, o nuostoliai dirbtinai padidinti (UAB „Enerstena“, iš naujo montuodama priešgaisrinės apsaugos sistemos vamzdynus sunaudojo 212 metrų vamzdžių daugiau nei UAB „Autokausta“). Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.246-6.248 str. str., 6.249 str., 6.256 str., ieškinį atmeta.

15Teismas priimdamas sprendimą vadovavosi specialisto išvadą (profesorius G. M.) ir šalių sutarta ekspertize, kurią atliko ekspertas V. B. E.. Teismo posėdyje, pasiūlius atlikti papildomą ekspertizę, ieškovas atsisakė, teigdamas, kad neliko vamzdžių su defektais. Teismas atkreipia dėmesį, kad 2016-06-16 garantinio laikotarpio laidavimo draudimo rašte Nr.GA 72036, ieškovas buvo įpareigotas darbo trūkumų ir pažeidimų šalinimą derinti su ieškovu. Ieškovas nesivadovavo laidavimo draudimo sąlygomis – 2016-12-13 kreipėsi į UAB „Inspekta“ inžinieriaus R. J. žodiniu prašymu dėl demontuoto priešgaisrinio vandens vamzdyno fragmento tyrimo. Toks kreipimasis nesuderintas nei su draudėju, nei draudiku, be to kreipiamasi juridinio asmens vardu be įgalinimo, trečia, kaip rašoma, klausiama UAB „Inspekta“ ar suvirinimo darbai atitiko B klasę, nors sutartyje suvirinimo darbas turėjo atitikti D klasę. Teismui pateiktas radiografinio bandymo protokolas Nr.16.41-116 rodo, kad atliktas bandymas dėl suvirinimo darbų atitikimo B klasės standartui, suvirinimas B klasės standartą neatitinka. Teismas ieškovo įrodymą UAB „Inspekta“ radiografinio bandymo protokolą Nr.16.41-116 atmeta, nes projekte buvo reikalaujama suvirinimo darbus atlikti, kad atitiktų D klasės standartą. Antstolio S. U. 2016-04-14 d. ir 2016-05-12 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas rodo, kad statinys yra be stogo, į vidų patenka krituliai, vakuuminis lietaus kanalizacijos vamzdynas išlinkęs, priešgaisrinė signalizacijos įrenginiai – uždūminimo davikliai, sirenos, jungtukai veikiami kritulių. 2016-06-06 sistema hidraulinius bandymus išlaiko. Tai reiškia, kad priešgaisrinė sistema išlaiko atmosferos poveikį, hidraulinius slėgio bandymus, tačiau po pusmečio atsiranda defektai. Specialisto išvadą (profesorius G. M.) ir šalių sutarta ekspertize, kurią atliko ekspertas V. B. E., rodo, kad sistemos pažeidimus sąlygojo ne rangos darbų kokybė, naudotos medžiagos, suvirinimo kokybė. Iš susirašinėjimo tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Autokausta“ nustatyta, kad ieškovas reiškia pretenzijas dėl metalinių atliekų priešgaisrinėje sistemoje. Antstolis S. U. 2016-12-12 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksavo vandens mėginio paėmimą iš priešgaisrinės sistemos ir laboratorijoje 2016-12-23 nustatytas mažesnis užterštumas nei paimtame mėginyje 2016-10-31: geležies ir mangano kiekis viršija ribas, didžiulis paimto vandens drumstumas. Kitų parametrų laboratorija netyrė. Tai reiškia, kad ieškovas priešgaisrinę sistemą užpildo vandeniu, nekreipdamas dėmesio į vandens kokybę, cheminę sudėtį. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyriaus 2016-12-23 protokolas Nr.C9911/2016 ir UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimų laboratorijos 2016-10-31 tyrimas Nr.16-440-1576 patvirtina priešgaisrinės sistemos galimų defektų atsiradimo šaltinį. Teismas ieškinį atmeta, kaip iš į bylą pateiktus naujus vandens tyrimo išvadas, nes ieškovas turi galimybę savo pasirinkimu, po specialisto ir eksperto išvados, priešgaisrinę sistemą užpildyti ir geriamuoju vandeniu, siekiant gauti nepagrįstą naudą, išmoką. Teismas byloje 2019-02-27 teismo posėdyje liudytoju apklausė ieškovo darbuotoją R. J. (garso įrašas nuo 15 minutės). Liudytojas parodė, kad seni priešgaisrinės sistemos vamzdynai liko, buvo nupjauti vamzdžių suvirinimo taškai ir iš naujo UAB „Enerstena“ suvirino vamzdyną, tai yra palikti seni vamzdžiai, suvirinimo vietos nupjautos, suvirinta iš naujo sistema. Iš jo paaiškinimų aišku, kad esant seniems vamzdžiams negali būti priešgaisrinei sistemai įrengti naujas rangovas UAB „Enerstena“ sunaudoto vamzdžių daugiau nei tretysis asmuo UAB „Autokausta“ (vamzdžių demontuota mažiau, nei sunaudota). Tretysis asmuo UAB „Autokausta“ teismui nurodo (b.l.53,54, 6t.), kad UAB „Enerstena“ komerciniame pasiūlyme ir sąmatoje nurodo, kad demontavo 790 metrų vamzdynų, o sumontavo 1012 metrų vamzdynų. Ieškovo ieškinys ir paaiškinimai nesutampa su liudytojo R. J. parodymu ir UAB „Enerstena“ komerciniu pasiūlymu ir pateikta sąmata. Teismas ieškinį atmeta, nes ieškovas be teisinio pagrindo siekia prisiteisti pinigus. Teismas ieškinį atmeta, nes priešgaisrinė sistema, atlaikiusi hidraulinius bandymus, nesant poveikiui iš išorės, fiziniam-cheminiam poveikiui iš vidaus, nenustačius darbo broko sistemos pridavimo metu, po pusės metų būtų netinkama. Ieškovas kvestionuoja specialisto išvadą (profesorius G. M.) ir šalių sutarta ekspertize, kurią atliko ekspertas V. B., teismo posėdyje teigdamas, kad neaišku iš kur ėmė ir kas davė tyrimui mėginius, tačiau teismui pasiūlius atlikti papildomą ekspertizę, ieškovas nurodo, kad priešgaisrinės sistemos vamzdžių ir suvirinimo vietų mėginių nėra išlikę. Tai reiškia, kad ieškovas kreipėsi į teismą neturėdamas jokių įrodymų dėl UAB „Autokausta“ nekokybiško darbo, sunaikinęs įrodymus, nesąžiningai bandydamas apgauti teismą UAB „Inspekta“ radiografinio bandymo protokolu Nr.16.41-116, iš kurio matyti, kad ieškovo darbuotojas žodiniu susitarimu sugebėjo pateikti kažkokius mėginius, o tyrimu laboratorija atliko ar suvirinimas atitinka B klasę (nustatė, kad pateikti mėginiai dviem pakopoms aukštesnės klasės (B klasės) neatitinka, nes suvirinimas turėjo atitikti D klasę). Minėtas mėginimas prieštarauja ir atsakovo suteikto 2016-06-16 garantinio laikotarpio laidavimo draudimo rašte Nr.GA 72036 nurodytoms sąlygoms - darbo trūkumų ir pažeidimų šalinimą derinti su ieškovu, taip pat tyrimą. Ieškovas naudojasi savo teisėmis, turėdama ieškovo draudimo garantiją, nesąžiningai.

16Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93 str. 1 d., priteisia atsakovui ir trečiajam asmeniui UAB „Bendrieji statybų projektai“ iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas: už advokato pagalbą 1452 eurų atsakovui ERGO Insurance SE, veikiantis per ERGO Insurance SE, 1347,64 eurų trečiajam asmeniui UAB „Bendrieji statybų projektai“.

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 str.,

Nutarė

18Ieškinį atmesti.

19Priteisti iš Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“, j.a.k.302291237, UAB „Bendrieji statybų projektai“, j.a.k. 300510892, naudai 1347 eurų 64 centų bylinėjimosi išlaidas.

20Priteisti iš Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“, j.a.k.302291237, ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialui, j.a.k. 302912288, naudai 1452 eurų bylinėjimosi išlaidas.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti apeliaciniu skundu skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai