Byla 2A-277-264/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Dalės Burdulienės ir Rūtos Palubinskaitės, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens AB „City Service“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. R. ieškinį atsakovei L. S., tretieji asmenys AB „City Service“, Ž. N., R. R., dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 1060 Lt padarytos žalos, 300 Lt turtinės žalos įvertinimo išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos skaičiuojant nuo iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (1t.b.l. 3-4). Ieškinyje nurodė, kad 2008-10-12 į jo butą, esantį ( - ), ėmė tekėti vanduo, buvo aplieta tualeto patalpa. Kreipėsi į kaimynę L. S. su pretenzija ir prašymu susitvarkyti netvarkingą santechniką. Atvykę AB „City Service“ darbuotojai nustatė, kad atsakovė atlikdama remontą be AB „City Service“, kaip namo administratoriaus žinios, pažeidė vamzdį ir jis dėl fizinio poveikio įskilo, dėl ko buvo aplietas ieškovo butas.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad 2008 m. žiemą atsakovė iš tiesų atliko remontą ir pakeitė unitazą, tačiau vien ši aplinkybė negali būti pakankamu pagrindu atsakovės atsakomybei atsirasti, nes byloje paaiškėjusios aplinkybės ir pateikti įrodymai yra nepakankami ieškovo reikalavimui pagrįsti, kadangi nebuvo pateikta jokių įrodymų apie atsakovės bute užfiksuotą nuotekų bėgimą ar patalpų drėgnumą. Ieškovas neįrodė nei atsakovės veiksmų neteisėtumo, nei jos kaltės, nei teisinio priežastinio ryšio su jam atsiradusia žala. Įrūkęs kanalizacijos vamzdis randasi ne atsakovei priklausančiame bute, o tarp ieškovo ir atsakovės butų ir yra namo bendro naudojimo vamzdis, už kurio priežiūrą atsakingas trečiasis asmuo AB „City Service“. Ieškovas iš esmės rėmėsi tik trečiojo asmens AB „City Servise“ pateiktais duomenimis ir jo darbuotojų, byloje apklaustų liudytojais, parodymais, kad dėl apliejimo kalta atsakovė. Tačiau rašytiniai įrodymai tik patvirtina aplinkybės dėl bendro naudojimo kanalizacijos vamzdžio įtrūkimo aplinkybės egzistavimą, kas ir taip byloje nėra ginčijama. Teismas nurodė, kad byloje esantys dokumentai rodo, jog trūkusį vamzdį būtina buvo keisti, ką darbuotojai ir 2008-10-12 padarė. Tačiau byloje liko neįrodyta aplinkybė, jog bendro naudojimo vamzdžio įtrūkimą sąlygojo atsakovės bute nekokybiškai atlikti unitazo keitimo darbai, t.y. kad atliekant remonto darbus bendro naudojimo kanalizacijos vamzdžiui buvo padarytas mechaninis poveikis, sąlygojęs vamzdžio įtrūkimą. Teismas kritiškai vertino liudytojų R. M., G. G., G. B. parodymus vamzdžio įtrūkimo priežasčiai nustatyti, nes apklausti liudytojai yra namą administruojančios įmonės darbuotojai, be to, nėra ekspertai ir neturi nei specialių žinių, nei kompetencijos vamzdžio įtrūkimo priežasčiai nustatyti. Teismas konstatavo, kad įmonė AB „City Service“, o ne namo gyventojai privalo užtikrinti administruojamų daugiabučių namų inžinierinės įrangos, tame tarpe ir vamzdyno, saugų ir patikimą funkcionavimą. Teismas nustatė, kad ir iki 2008-10-12 buto užliejimo panašūs atvejai buvo ir 2007-03-19 bei 2007-08-21. Teismas sprendė, kad tai, jog ieškovo butas buvo užlietas ir 2007-03-19, t.y. beveik prieš 10 mėnesių iki 2008 m. sausio mėnesį atsakovės bute atlikto remonto, suponuoja išvadą apie problemos egzistavimą jau gerokai iki remonto ir rodo, kad namą administruojanti įmonė nesiėmė jokių priemonių, užkertančių kelią žalos atsiradimui bei paneigia atsakovo ir trečiojo asmens AB „City Service“ argumentus, jog bendro naudojimo vamzdžio trišakio įtrūkimą, o tuo pačiu ir žalos atsiradimą sąlygojo atsakovės bute 2008 m. sausio mėnesį atlikti unitazo keitimo darbai.

4Teismas taip pat nurodė, kad atmeta ieškinį ir kitu pagrindu – kaip pareikštą netinkamam atsakovui. Byloje trečiuoju asmeniu patrauktas AB „City Service“ neginčijo ir pripažino, jog už to įtrūkusio namo bendro kanalizacijos vamzdžio priežiūrą atsakinga įmonė, kaip namo administratorius. Tretysis asmuo, perėmęs administruoti šį pakankamai seną namą, privalėjo imtis priemonių, užtikrinančių bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir tinkamą bei saugų jų eksploatavimą. Ieškovui dar 2007-03-19 užregistravus skundą dėl jo buto lubomis tekančio vandens, į skundą nebuvo sureaguota ir jokių priemonių nesiimta. Teismas sprendė, kad ieškovo patirta žala yra priežastiniame ryšyje su AB „City Servisce“ neteisėtu neveikimu, todėl ši įmonė, o ne atsakovė privalo atlyginti ieškovo pairtus nuostolius. Bylos nagrinėjimo metu atsakovo tinkamumo klausimas buvo sprendžiamas (1 t.b.l.127), tačiau ieškovo atstovė nesutiko pakeisti AB „City Service“ procesinės padėties iš trečiojo asmens į atsakovą teigdama, jog L. S. yra tinkama atsakovė, todėl byla buvo išnagrinėta iš esmės laikantis ieškovo pozicijos, jog jo teises pažeidė ir žalą jam padarė atsakovė L. S. (CPK 45 str. 1, 3 d.).

5Trečiasis asmuo AB „City Servisce“ apeliaciniu skundu (2t.b.l.34-37) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti visiškai; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas su teismo sprendimu nesutinka dėl sekančių priežasčių:

61. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 7 d. sprendimu šioje byloje visiškai tenkino ieškovo ieškinį. Apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, grąžino bylą pirmos instancijos teismui, nes teismo procese trečiuoju asmeniu nebuvo įtraukta Ž. N., atsakovės sesuo ir faktinė buto ( - ) gyventoja. Nei atsakovė, nei atsakovės pusėje byloje trečiuoju asmeniu dalyvaujanti Ž. N., nepateikė absoliučiai jokių įrodymų, leidžiančių teismui priimti kardinaliai priešingą sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti.

72. Visi liudytojai prisiekė bei pasirašė priesaikos tekstą, todėl teismo abejonės bei kritiškas liudytojų parodymų vertinimas, remiantis vien niekuo nepagrįstomis prielaidomis bei išankstine nuomone, vertintinas kaip tendencingas. Apklausti liudytojai buvo vieninteliai šią sritį išmanantys asmenys, todėl jų nuomonė apie galimas avarijos priežastis neturėjo būti teismo atmetama, juolab, kad priešingos specialistų nuomonės byloje nebuvo. Teismui manant, kad byloje esančių įrodymų nepakanka, turėjo būti svarstoma galimybė kviesti specialistus ar ekspertus, galinčius paaiškinti bylai aktualias ir specifinių žinių reikalaujančias faktines aplinkybes.

83. Priešingai, nei sprendime nurodo teismas, liudytojai savo parodymais nenurodė, jog trišakis, kuriuo bėgo vanduo buvo sutrūkęs, todėl pakeistas. 2009 m. kovo 24 d. teismo posėdžio protokole užfiksuota, kad liudytojas G. B. parodė, jog trišakis buvo senas, rusiškas, nekeistas, plastmasinis. Vienintelė galima plastmasinio vamzdžio išsinėrimo priežastis - poveikis iš išorės. Poveikį bendrojo naudojimo vamzdžiui sukėlė atsakovės nekokybiškai atliktas bendrojo naudojimo vamzdžių bei unitazo keitimas, kas sąlygojo vamzdžio movos išsinėrimą, vėliau sukėlusį žalą ieškovui.

94. Teismas sprendime nepagrįstai nurodo, kad argumentu, neva šalinančiu atsakovės atsakomybę dėl ieškovui padarytos žalos, pripažintina aplinkybė, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovės bute būtų buvęs užfiksuotas nuotekų bėgimas. Byloje taip pat buvo nustatytos, bet liko teismo neįvertintos aplinkybės, susijusios su atsakovės aplaidumu ir nerūpestingumu, atsakovės delsimas leisti jos buto patalpose AB „City rvice“ darbuotojams net keturias dienas likviduoti avariją, dėl ko žala ieškovui tik padidėjo, negali būti toleruojamas.

105. Byloje nėra duomenų apie AB „City Service“ neteisėtus veiksmus, galėjusius sukelti ieškovo žalą, todėl visiškai nepagrįsti ir teismo argumentai, susiję kaltės dėl žalos atsiradimo priskyrimu AB „City Service“.

11Atsakovė L. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą (2t.b.l.49-53) prašo apeliacinį trečiojo asmens AB „City Service“ skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad nei pirmą kartą nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, nei grąžinus bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui ir atnaujinus įrodymų tyrimą, nebuvo nustatyta atsakovės ir/ar trečiojo asmens Ž. N. kaltė, tyčiniai ir/ ar pavojingi atlikti veiksmai. Ieškovas kreipėsi į ekspertą tikslu nustatyti žalą, tačiau neprašė nustatyti priežasties dėl ko kilo avarija ir dėl ko atsirado žala. Jei tretysis asmuo nesutiko su atsakovės teismui pateikta pozicija, turėjo galimybę ginti savo teises prašant kviesti į teismą specialistą, kuris būtų nešališkas ir galėtų duoti išvadą dėl kaltės, pasekmių ir priežastinio ryšio. Nei ieškovas, nei tretysis asmuo tokio prašymo teismui nepateikė. Tretysis asmuo savo darbuotojus įvardindamas specialistais, klaidina apeliacinės instancijos teismą, kadangi minėti liudytojai buvo apklausti liudytojais, o ne specialistais, be to, teismas teisingai juos įvardino kaip suinteresuotais bylos baigtimi, nes jie yra trečiojo asmens darbuotojai. Trečiajam asmeniui AB „City Service“ yra patikėtas daugiabučių namų inžinierinės įrangos, tame tarpe ir vamzdyno tinkama funkcionavimą, o namo gyventojai apmoka už teikiamas paslaugas. Duotuoju atveju, jei ieškovas patyrė nepatogumus, jam į butą bėgo vanduo, o apžiūrėjęs bute esančius įrenginius nenustatė gedimų ir kt, jis, elgdamasis rūpestingai jau nuo pirmos pažeidimo atsiradimo dienos privalėjo kreiptis į tretįjį asmenį AB „City Service“, siekiant išvengti žalos atsiradimo ar jos padidėjimo. Dėl to ieškovas privalėjo atsakovu šioje byloje patraukti ne L. S., o tretįjį asmenį AB „City Service“, dėl ko teismas teisingai taikė ir aiškino teisės normas, teisingai įvertino ieškovo ir trečiojo asmens AB „City Service" patektus įrodymus. Taigi ir ši pareiga kyla ieškovui tinkamai nurodyti bylos šalių procesinę padėtį (kaip ir nesuprantama dėl kokiu priežasčių R. byloje yra ne ieškovė, o tretysis asmuo). Tretysis asmuo AB „City Service“, siekdamas išvengti atsakomybės, niekuo nepatvirtintais duomenimis teikia rašytinį įrodymą - pažymą kad atsakovės bute buvo darytas remontas, savavališkai keistas vamzdis, trišakis, ką mėgino įrodinėti ir duodamas paaiškinimus teisme. Pažeidimams nustatyti nebuvo pasitelktas specialistas, kuris savo kompetencijos įtakoje galėtų duoti išvadą ir kt. Trečiajam asmeniui, kaip buto gyventojai, nebuvo ir nėra žinomos aplinkybės, kur tretysis asmuo AB „City Service“ padėjo išmontuotus trišakius, nors buvo prašoma juos tinkamai išsaugoti ir užfiksuoti, kad jie nebuvo nauji ar keisti nuo 1981m. Be to, ieškovas ir jo sutuoktinė patvirtino tas aplinkybes, kad tretysis asmuo AB „City Service“ nustatė pažeidimus ne atsakovės bute, o bendrame namo stove, tad teismas privalėjo remtis šiais įrodymais.

12Tretysis asmuo Ž. N. atsiliepimu į apeliacinį skundą (2t.b.l.44-48) prašo apeliacinį trečiojo asmens AB „City Service“ skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą.

13Apeliacinis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

15Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008-10-12 buvo aplieta ieškovui V. R. ir trečiajam asmeniui R. R. priklausančio buto, adresu ( - ), tualeto patalpa. UAB „Skena“ apliejimu padarytą žalą įvertino 1060 Lt (b.1.12-18). Virš ieškovo buto yra atsakovės L. S. butas, adresu ( - ) (b. l. 11), kuriame gyveno tretysis asmuo Ž. N.. Ieškovas savo reikalavimą grindė tuo, kad atsakovė be AB „City Service“, kaip namo administratoriaus žinios, atliko remontą, kurio metu buvo blogai sujungta trišakio jungtis su namo nuotekų vamzdžio stovu. Todėl dėl ieškovės kaltės buvo padarytas mechaninis poveikis jungiant nuo klozeto einantį vamzdį prie bendro namo vamzdžio stovo ir trišakis įtrūko. 2008-10-12 ieškovas kreipėsi į AB „City Service“ (b.1.39-42).

16Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais bei išvadomis. Ieškovas atsakovės civilinę atsakomybę kildina iš delikto, t. y. turtinės prievolės dėl žalos padarymo (CK 6.246 - 6.249 straipsniai). Deliktinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai suformuluoti CK 6.263 straipsnyje, kuriame nurodyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmai (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė yra galima tik esant visoms būtinosioms jos sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai (nuostoliams), priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) bei privalančio atsakyti subjekto kaltei. LR Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas tokio pobūdžio bylas, t.y. dėl žalos, padarytos buto užliejimu, atlyginimo yra suformavęs nuostatą, kad turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami, kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš jo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Ieškovas tokiu atveju privalo įrodyti aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008).

17Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Pabrėžtina, kad teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. S. v. V. K., bylos Nr. 3K-3-563/2006; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad ieškovas neįrodė atsakovės veiksmų neteisėtumo, jos kaltės bei priežastinio ryšio tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir žalos ieškovui atsiradimo. Byloje nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad atsakovės bute būtų nustatytas nuotėkų bėgimas į ieškovo butą ar patalpų drėgnumas. Įtrūkęs kanalizacijos vamzdis randasi ne atsakovei priklausančiame bute, o tarp ieškovo ir atsakovės butų – tarp 2 ir 3 namo aukštų. Tai yra namo bendro naudojimo vamzdis, už kurio priežiūrą atsakingas trečiasis asmuo AB „City Service“. Nors byloje ir nustatyta aplinkybė, kad 2008 m. žiemą atsakovė atliko savo bute remontą ir pakeitė unitazą, tačiau, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, ieškovas neįrodė aplinkybės, jog atliekant unitazo keitimo darbus bendro naudojimo kanalizacijos vamzdžiui buvo padarytas mechaninis poveikis, sąlygojęs vamzdžio įtrūkimą. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad ieškovo butas buvo užlietas ir 2007-03-19, tačiau trečiasis asmuo AB „City Service“, kaip namą administruojanti įmonė, jokių konkrečių darbų, susijusių su ieškovo iškvietimais, neatliko (1t.b.l. 151-152). Darytina išvada, kad problemos, susijusios su bendro naudojimo vamzdžiu, egzistavo dar iki atsakovės buto remonto, todėl tretysis asmuo AB „City Service“ privalėjo imtis aktyvesnių veiksmų, kurie galbūt būtų leidę išvengti žalos atsiradimo.

18Atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo kritiškai vertino liudytojų R. M., G. G., G. B. parodymus vamzdžio įtrūkimo priežasčiai nustatyti. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, šie liudytojai nėra ekspertai ir neturi kompetencijos vamzdžio įtrūkimo priežasčiai nustatyti, jų parodymai nepagrįsti jokiais kitais įrodymais byloje.

19Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam bylos išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d.). Apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 1060 Lt padarytos žalos,... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimu ieškinį... 4. Teismas taip pat nurodė, kad atmeta ieškinį ir kitu pagrindu – kaip... 5. Trečiasis asmuo AB „City Servisce“ apeliaciniu skundu (2t.b.l.34-37)... 6. 1. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 7 d. sprendimu šioje... 7. 2. Visi liudytojai prisiekė bei pasirašė priesaikos tekstą, todėl teismo... 8. 3. Priešingai, nei sprendime nurodo teismas, liudytojai savo parodymais... 9. 4. Teismas sprendime nepagrįstai nurodo, kad argumentu, neva šalinančiu... 10. 5. Byloje nėra duomenų apie AB „City Service“ neteisėtus veiksmus,... 11. Atsakovė L. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą (2t.b.l.49-53) prašo... 12. Tretysis asmuo Ž. N. atsiliepimu į apeliacinį skundą (2t.b.l.44-48) prašo... 13. Apeliacinis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008-10-12 buvo aplieta ieškovui V. R. ir... 16. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus... 18. Atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas be... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 22. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimą palikti...