Byla 2-304-252/2014
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo už atliktus statybos rangos darbus

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė, sekretoriaujant Loretai Girdziušienei, dalyvaujant ieškovės AB „Panevėžio statybos trestas“ atstovui A. Z., atsakovės BUAB „Panevėžys“ atstovui advokatui R. J., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Panevėžio statybos trestas“ ieškinį atsakovei BUAB „Panevėžys“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo už atliktus statybos rangos darbus ir

Nustatė

2ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 2 228 300 Lt už atliktus statybos rangos darbus, 401 939,72 Lt delspinigių, 6procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje ieškovė nurodo, kad ji su atsakove 2009-09-29 pasirašė statybos rangos sutartį Nr. 09-09-29 , 2010-07-16 statybos rangos sutartį Nr. 10/07/16 ir 2010-07-23 papildomą susitarimą Nr. 1, 2010-01-18 projektavimo darbų rangos sutartį Nr. 10/01, 2010-08-26 papildomą susitarimą Nr. 3 prie šios sutarties. Pagal sudarytas sutartis ieškovė atliko objekto viešbučio „Panevėžys“ statybos rekonstrukcijos ir projektavimo darbus, tačiau atsakovas iki šios dienos nėra pilnai atsiskaitęs už atliktus darbus. Skola yra 2 228 300 litų. Skolą patvirtina pateiktos pVM sąskaitos faktūros, kurias atsakovė priėmė bei atliktų darbų priėmimo aktai. Taip pat su atsakove buvo sudaryti skolos grąžinimo grafikai: 2011-12-20 ir 2013-02-15, bei 2012-12-31 pasirašytas tarpusavio tiekimų ir įsiskolinimų suderinimo aktas. Atsakovei nevykdant paskutinio 2013-02-15 skolos mokėjimo grafiko, ieškovė 2013-09-04 raštu nutraukė skolos mokėjimo grafiką ir pareikalavo skolą grąžinti iš karto. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė pažeidė sutartinius įsipareigojimus, jai pagal visų sutarčių numatytas sąlygas priklauso mokėti delspinigius, kurių dydis yra 401 939,72 Lt. teismo posėdžio metu ieškovės atstovas paaiškino, kad ginčo dėl pagrindinės skolos nebėra, atsakovė ją pripažino, nes trūkumai, kurie buvo padaryti jau yra ištaisyti ir pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės nėra. Dėl delspinigių dydžio norėjo derėtis su atsakove, tačiau taikos sutarties nėra sudarę. Pripažino, kad ieškovė net nėra pasiūliusi taikos sutarties sąlygų, nors praeitas teismo posėdis būtent dėl to buvo atidėtas. Nurodė, kad atsakovė 25 000 litų iki kol jie pateikė pranešimą dėl mokėjimo grafiko nutraukimo buvo sumokėjusi. Mano, kad turėjo visus pagrindus nutraukti 2013-02-15 skolos grafiko mokėjimą, nes už birželio mėnesį atsakovė buvo sumokėjusi tik pusė skolos ir jie sužinojo, kad atsakovė pardavinėja pastatą, kuris buvo rekonstruotas, tačiau su ieškove neatsiskaito.

4Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas sutiko su pagrindine ieškinio suma, t.y. dėl apmokėjimo už atliktus statybos darbus, nes tokiai sumai ir yra pareikštas ieškovės kreditorinis reikalavimas bankroto byloje. Tačiau nesutiko su priskaičiuotais delspinigiais ta apimtimi, kurią nurodo ieškovė. Mano, kad numatytas delspinigių dydis po 0,1 procentą yra aiškiai per didelis ir prieštarauja formuojamai teisminei praktikai. Be to, delspinigiai gali būti skaičiuojami tik nuo tos sumos, kurios atsakovė nesumokėjo, ieškovei nutraukus mokėjimo grafiką, t.y. nuo 25 000 litų. Vienašališkai nutrauktas mokėjimo grafikas 2013-09-04 pranešimu, kai tuo tarpu antrą įmoką atsakovė privalėjo padaryti iki rugsėjo 30 d., t.y. dar nesuėjus terminui. Mano, kad delspinigiai nuo visos sumos paskaičiuoti nepagrįstai ir turėtų būti mažinami skaičiuojant po 0,02 procento nuo nesumokėtos 25 000 litų. Todėl prašo ieškinį tenkinti tik iš dalies.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2009-09-29 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 09-09-29(b.l. 43-51), kuria sutarė, kad ieškovė savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis atliks viešbučio „Panevėžys“ adresu Laisvės a. 26, Panevėžyje statybos rekonstrukcijos ir projektavimo darbus, o atsakovė įsipareigojo darbus priimti ir už juos sumokėti pagal atliktus statybos darbų aktus. 2010-07-16 šalys pasirašė statybos rangos sutartį Nr. 10/07/16(b.l.53-56), kuria ieškovė įsipareigojo atlikti viešbučio plastikinių langų ir durų montavimo darbus. 2010-07-23 papildomu susitarimu Nr. 1 prie sutarties Nr. 10/07/16 (b.l. 57) šalys padidino sutarties kainą už numatytus atlikti darbus. 2010-01-18 šalys pasirašė projektavimo darbų rangos sutartį Nr. 10/01(b.l. 58-62) ir 2010-08-26 papildomą susitarimą Nr. 3 prie šios sutarties, kuriais susitarė, kad ieškovė atliks viešbučio techninio projekto pakeitimus, atliks jo suderinimo darbus su visomis valstybės institucijomis ir atsakove, atliks projekto bendrosios dalies, sklypo plano, statinio architektūros ir statinio konstrukcijų techninio projekto pakeitimus. Pagal visas pasirašytas sutartis ieškovė statybos darbus ir projektavimo darbus atliko, surašė įvykdytų darbų aktus bei pateikė atsakovei PVM sąskaitas faktūras apmokėjimui. Atsakovė nepilnai apmokėjo ieškovei už atliktus darbus ir 2011-12-20 liko skolinga 2 392 300 litų. Šalys 2011-12-20 pasirašė skolos grąžinimo grafiką(b.l. 81), kuriuo sutarė, kad susidariusią skolą atsakovė apmokės dalimis iki 2012-12-31. Atsakovei sumokėjus tik nedidelę dalį skolos, šalys 2013-02-15 pasirašė naują skolos grąžinimo grafiką ( b.l. 82), kuriuo susitarė, kad atsakovė skolą 2 243 300 Lt sumokės per 10 kartų, pradedant mokėti 2013 metais pirmą įmoką 50 000 Lt atliekant iki 2013-06-30, sekančią įmoką 50 000 Lt iki 2013-09-30 ir t.t. Galutinis atsiskaitymo terminas nurodytas 2014-12-31. 2013-06-25 ieškovė pateikė atsakovei pretenziją Nr. 30-1388 (b.l. 78), kurioje skolos sumą nurodė 2 238 300 Lt ir priskaičiavo 402 894 Lt delspinigių bei paragino atsakovę iki 2013-07-05 apmokėti skolą bei delspinigius. Atsakovei pagal sudarytą grafiką sumokėjus tik 25 000 Lt, ieškovė 2013-09-04 pranešimu dėl skolos grąžinimo grafiko atsisakymo ir visos skolos apmokėjimo ( b.l. 41) CK 6.62 str. 2 d. pagrindu atsisakė 2013-02-15 skolos grąžinimo grafiko ir pareikalavo visą skolą sumoje 2 228 300 Lt bei patirtus nuostolius, t.y. delspinigius sumokėti iki 2013-09-09. 2013-09-13 atsakovei nesumokėjus skolos ir delspinigių kreipėsi pareiškimu į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo. Taip pat nustatyta, kad atsakovei 2013-12-09 Panevėžio apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2014-02-10.

7Byloje nekyla ginčas dėl pagrindinės skolos, t.y. 2 228 300 litų. Atsakovė šią sumą pilnai pripažįsta, ieškovė dėl šios sumos yra pareiškusi kreditorinį reikalavimą, kuris yra patvirtintas 2014-04-10 Panevėžio apygardos teismo nutartimi, todėl toje dalyje civilinė byla nutrauktina.

8Ginčas kyla dėl priskaičiuotų delspinigių dydžio ir delspinigių skaičiavimo pradžios , t.y. nuo kada galėtų būti skaičiuojami delspinigiai. Atsakovės atstovas teigia, kad 2009-09-29 Statybos rangos sutarties 6.5 punkte numatytas delspinigių dydis 0,1 procentas prieštarauja formuojamai teismų praktikai, yra per didelis, todėl skaičiuotinų delspinigių dydis pagal šią rangos sutartį turėtų būti mažinamas iki 0,02 procentų dydžio kaip numatyta kitose tarp šalių pasirašytose sutartyse. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad jeigu sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas turi teisę, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų išplėstinės kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-304/2007). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šią teisės normą, ne kartą yra nurodęs, kad kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertinamos atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir pan.), vadovaujantis CK 1.5 straipsnyje nustatytais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais bei siekiant nepažeisti šalių interesų pusiausvyros. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė dalį prievolės yra įvykdžiusi, kad vėlesne 2010-07-16 sutartimi netesybų dydį numatė 0,02 procentų dydžio, kad numatytas 0,1 procentas dydžio delspinigių sudaro 36,5 procentai per metus, kad atlikti statybos rangos darbai turėjo trūkumų, kurie pastebėti garantinio laikotarpio metu, t.y. pradedant nuo 2013-08-26 (b.l. 100-102) ir vėliau. Todėl teismas turi teisę ir pareigą pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį ir 6.258 straipsnio 3 dalį kontroliuoti, ar nustatytos netesybos nėra neprotingai didelės ir nesudaro pagrindo vienai šaliai nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, tiek šalies prašymu, šiai manant, kad sutartimi nustatytos netesybos aiškiai neprotingos ir pažeidžia jos teisėtus interesus. Įvertinęs šias aplinkybes teismas konstatuoja, kad ieškovės prašomi priteisti 0,1 procento dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli ir neproporcingai dideli prievolės pažeidimo mastui. Todėl teismas sutinka su atsakovės pozicija, kad turėtų būti skaičiuojami tik 0,02 procento dydžio delspinigiai, ką šalys abi pripažino vėlesnėse sutartyse.

9Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertinant kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę reikia nustatyti, koks jo ryšys su įrodinėjimo dalyku, ar tas įrodymas yra leistinas, patikimas, ar nėra suklastojimo požymių, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė sutiko su atsakovės prašymais po termino suėjimo atsiskaityti už atliktus darbus ir todėl pasirašė su atsakove skolos grąžinimo grafiką. Pirmas skolos grąžinimo grafikas pasirašytas 2011-12-20, kuriame skola nurodyta didesnė nei ji nurodyta vėlesniame skolos grafike, todėl matyti, kad atsakovė pagal galimybes skolą mokėjo, t.y. iš dalies vykdė skolos mokėjimo grafiką. Tai, kad dalis skolos buvo sumokėta ir vėliau patvirtina ir antrasis 2013-02-15 tarp šalių pasirašytas skolos mokėjimo grafikas, kuriame skola nurodyta 2243300 litų, tuo tarpu ieškinio suma yra 2228300 Lt. Ieškovė matydama, kad atsakovė nemoka skolos pagal 2011 metais pasirašytą skolos grafiką, įvertinusi savo riziką ir galimus nuostolius, pasirašė 2013 metais naują skolos gražinimo grafiką, kuriuo sutiko pagrindinę skolą išdėstyti iki 2014-12-31. Teismo vertinimu, skolos grafikų pasirašymas tarp šalių yra dvišalis sandoris, kuris panaikina sankcijos taikymą (delspinigių skaičiavimą) pagal pasirašytas statybos rangos sutartis nuo apmokėjimo termino pabaigos pagal sutarčių sąlygas. Todėl sutiktina su atsakovo pozicija, kad ieškovė delspinigius gali skaičiuoti tik nuo to momento, kai atsakovė pažeidė savo įsipareigojimus pagal 2013-02-15 skolos mokėjimo grafiką. Byloje yra pateikta ieškovės siųsta pretenzija atsakovei 2013-06-25 (b.l. 78), kurioje ieškovė skolos sumą nurodo 5000 litų mažesnę, nei nurodyta grafike, todėl skaičiuoti delspinigius nuo visos sumos nėra pagrindo, be to, atsižvelgiant į tai, kad pretenzijos pateikimas nėra grafiko nutraukimas pažeidus jo sąlygas, neduoda pagrindo ieškovei skaičiuoti delspinigius nuo visos sumos. Todėl vadovaujantis teisingumo principus delspinigiai gali būti skaičiuotini už 6 mėnesius nuo pirmos įmokos pažeidimo momento, t.y. nuo pretenzijos pareiškimo dienos ir tik nuo nesumokėtos 45 000 Lt įmokos, kas sudarytų 1620 litų(45 000x0,02%=9x180). Pagrįstas ieškovės teiginys, kad atsakovei pradėjus pardavinėti rekonstruotą viešbutį „Panevėžys“, kuris buvo vienintelis atsakovės turtas, ieškovė suprato, kad atsakovė savo įsipareigojimų pagal skolos grafiką neįvykdys, todėl 2013-09-04 raštu pagrįstai informavo atsakovę, kad nutraukia 2013-02-15 skolos mokėjimo grafiką vadovaudamasis CK 6.62 str. 2 d. ( b.l. 41). Nepriklausomai nuo to, kad antrosios įmokos terminas dar nebuvo suėjęs, tačiau nuo pranešime nurodytos datos, t.y. 2013-09-09 atsakovei neatsiskaičius, ieškovė turėjo pagrindą ir teisę skaičiuoti atsakovei delspinigius. Teismas aukščiau yra pasisakęs, kad delspinigių dydis 0,1 procentas yra nepagrįstai užaukštintas ir jis mažintinas iki 0,02 procento. Atsižvelgiant į tai, kad įmonei iškėlus bankroto bylą ir įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo visi delspinigių, palūkanų skaičiavimai yra sustabdomi, todėl delspinigiai gali būti skaičiuojami tik iki 2014-02-10. Taip pat delspinigių suma skaičiuotina nuo ieškinio sumos, nes matyti, kad skolos grafiko nutraukimo dienai atsakovė dalį skolos buvo sumokėjusi. Tokiu būdu delspinigių dydis būtų už laikotarpį nuo 2013-09-09 iki 2014-02-10, t.y. už 5 mėnesius ir 1 dieną, viso 151 diena. Delspinigių dydis sudaro 67 294.66 Lt (2228300x0,02%=445.66x151=67 294.66). Prie šios sumos pridėjus paskaičiuotus delspinigius už iki birželio 30 dienos nesumokėtą 45 000 litų įmoką, bendra delspinigių suma yra 68 914,66 Lt. Teismo įsitikinimu tokio dydžio delspinigių suma yra pagrįsta ir teisinga.

11Reikalavimą dėl 6 procentų palūkanų priteisimo tenkinti. CK 6.210 str. numato skolininko prievolę mokėti palūkanas už piniginės prievolės neįvykdymą. Ieškovė į teismą kreipėsi 2013-09-13, nutartis iškelti atsakovei bankroto bylą įsiteisėjo 2014-02-10, todėl už šį laikotarpį paskaičiuotinos palūkanos nuo pagrindinės skolos 2228300 Lt ir priteistos delspinigių sumos 68914,66 Lt. Viso piniginės prievolės skola yra 2 297 214,66 Lt x 6 %= 137 832.87 Lt : 12 mėn. =11 486.07 Lt. : 30 dienų = 382,87 Lt. Pradelsta 4 mėn. ir 28 dienos, todėl priteistinų palūkanų suma būtų 4 x 11 486,07Lt =45 944.28 Lt ir 28 x 382,87 =10 720,36, viso 56 664,64 Lt.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų

13Ieškovas pareikšdamas ieškinį prašė priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis 30 000 Lt. Kadangi atsakovei yra iškelta bankroto byla, ji nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleista. Todėl ta dalis žyminio mokesčio, kurią ieškovė sumokėjo nuo pagrindinės skolos dydžio ir ta dalimi, kuria patenkintas ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo grąžintinas ieškovei iš valstybės biudžeto. O likusi dalis, kuri priklausytų mokėti nuo atmestinos delspinigių sumos paliktina ieškovės sąskaita (CPK 96 str. 3 d.). Ieškinys patenkintinas 2228300 Lt plius 68914,66 Lt. Ieškovas nuo šios sumos turėtų mokėti 26 972 litus, todėl ši suma ieškovei grąžintina iš valstybės biudžeto.

14Ieškinį patenkinus tik 17 procentų, procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sumoje 14 litų paskirstytinos atitinkamai tenkančia dalimi kiekvienai šaliai: ieškovui tenka11,62 Lt. atsakovei tektų 2,38 Lt, kurie nepriteistini, nes neviršija 10 litų.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., teismas

Nutarė

16ieškovo akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ ieškinį dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš BUAB „Panevėžys“, įm. k. 147761134 AB „Panevėžio statybos trestas“ naudai 68 914,66 Lt ( šešiasdešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus keturiolika litų 66 ct) delspinigių ir 56 664,64 Lt ( penkiasdešimt šešis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt keturis litus 64 ct) palūkanų už laikotarpį nuo 2013-09-13 iki 2014-02-10.

18Bylą dalyje dėl 2 228 300 Lt priteisimo nutraukti.

19Priteisti iš AB „Panevėžio statybos trestas“ 11,62 litus procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

20Grąžinti iš valstybės biudžeto AB „Panevėžio statybos trestas“ įm.k. 147732969 pagal 2013-09-11 mokėjimo pavedimą Nr. 2112 ir 2013-10-23 mokėjimo pavedimą Nr. 2817 sumokėto žyminio mokesčio dalį sumoje 26 972 Lt( dvidešimt šešis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt du litus).

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 2 228 300 Lt už atliktus statybos... 3. Ieškinyje ieškovė nurodo, kad ji su atsakove 2009-09-29 pasirašė statybos... 4. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2009-09-29 sudarė statybos rangos... 7. Byloje nekyla ginčas dėl pagrindinės skolos, t.y. 2 228 300 litų. Atsakovė... 8. Ginčas kyla dėl priskaičiuotų delspinigių dydžio ir delspinigių... 9. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė sutiko su atsakovės prašymais po... 11. Reikalavimą dėl 6 procentų palūkanų priteisimo tenkinti. CK 6.210 str.... 12. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 13. Ieškovas pareikšdamas ieškinį prašė priteisti turėtas bylinėjimosi... 14. Ieškinį patenkinus tik 17 procentų, procesinių dokumentų įteikimo... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 270... 16. ieškovo akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ ieškinį dėl... 17. Priteisti iš BUAB „Panevėžys“, įm. k. 147761134 AB „Panevėžio... 18. Bylą dalyje dėl 2 228 300 Lt priteisimo nutraukti.... 19. Priteisti iš AB „Panevėžio statybos trestas“ 11,62 litus procesinių... 20. Grąžinti iš valstybės biudžeto AB „Panevėžio statybos trestas“... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...