Byla A-858-763-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Romano Klišausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Sandėliavimo logistikos sprendimai“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A858-763/2011 apeliacinės instancijos teisme pagal pareiškėjų D. I. D. ir J. V. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. (atsakovas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto teritorinis žemėtvarkos skyrius, tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė korporacija „Matininkai“, AB „SEB lizingas“, uždaroji akcinė bendrovė „Sandėliavimo logistikos sprendimai“ ir I. M.) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai D. I. D. ir J. V. D. skundu (t. I, b. l. 5–8) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau – ir VAVA) 2009 m. gegužės 18 d. raštą Nr. 20-337 (toliau – ir Raštas) ir įpareigoti VAVA inicijuoti žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje (toliau – ir Žemės sklypas), geodezinių matavimų klaidos ištaisymo procedūrą Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 26 d. sprendimu (t. II, b. l. 153–162) nutraukė administracinę bylą pagal pareiškėjų D. I. D. ir J. V. D. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dalyje dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009 m. gegužės 18 d. rašto Nr. 20-337 panaikinimo; kitoje dalyje pareiškėjų D. I. D. ir J. V. D. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 28 d. nutartimi (t. III, b. l. 9–17) pareiškėjų D. I. D. ir J. V. D. apeliacinį skundą atmetė; Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. sprendimą paliko nepakeistą.

7II.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Sandėliavimo logistikos sprendimai“ (toliau – ir Įmonė) pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo (t. III, b. l. 39–40), kuriuo prašo iš pareiškėjų D. I. D. ir J. V. D. priteisti 1 815 litų turėtų bylinėjimosi išlaidų. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad išlaidos yra už susipažinimą su pareiškėjų apeliaciniu skundu, atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, pareiškėjų dublikų analizę, apeliacinės kalbos raštu paruošimą bei atstovavimą apeliacinės instancijos teisme.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Prašymas tenkintinas iš dalies.

12Nagrinėjamoje byloje vertinamas trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Sandėliavimo logistikos sprendimai“ pateikto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo administracinėje byloje Nr. A858-911/2010, bylą sprendžiant apeliacinės instancijos teisme, pagrįstumas.

13Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, suteikia teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas ir nustato, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 26 d. sprendimu (t. II, b. l. 153–162) nutraukė administracinę bylą pagal pareiškėjų D. I. D. ir J. V. D. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dalyje dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009 m. gegužės 18 d. rašto Nr. 20-337 panaikinimo; kitoje dalyje pareiškėjų D. I. D. ir J. V. D. skundą atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 28 d. nutartimi (t. III, b. l. 9–17) Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. sprendimas paliktas nepakeistas. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 28 d. nutarties argumentų matyti, kad administracinė byla Nr. A858-763/2011 yra susijusi su, pareiškėju nuomone, netinkamu žemės sklypų (duomenys neskelbtini), kadastrinių matavimų tvirtinimu, o trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Sandėliavimo logistikos sprendimai“ nurodytame Žemės sklype bylos nagrinėjimo metu turėjo nuomos sutarties pagrindu nustatytų teisių Žemės sklypo atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjų reikalavimų tenkinimas byloje būtų galėjęs nulemti Žemės sklypo naudojimo apribojimus trečiajam suinteresuotam asmeniui, todėl darytina išvada, jog pareiškėjų reikalavimų netenkinimo atveju byla išspręsta inter alia Įmonės naudai, to neginčija ir pareiškėjai. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

14Teisėjų kolegija pažymi, kad Įmonė pateikė prašymą (t. III, b. l. 121–122), kuriuo prašo atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, iš viso 1 815 litų. Įmonės prašymas grindžiamas 2011 m. balandžio 4 d. ataskaita apie suteiktas teisines paslaugas (toliau – ir Ataskaita) (t. III, b. l. 41), 2010 m. gegužės 31 d. PVM sąskaita faktūra (serija 10, Nr. 68) (t. III, b. l. 42), 2010 m. birželio 14 d. Mokėjimo nurodymu Nr. 250 (t. III, b. l. 43), 2010 m. balandžio 4 d. PVM sąskaita faktūra (serija 11, Nr. 40) (t. III, b. l. 44) ir 2010 m. balandžio 11 d. Mokėjimo nurodymu Nr. 426 (t. III, b. l. 45). Teisėjų kolegija vertina kiekvieną iš Ataskaitoje nurodytų teisinių paslaugų Rekomendacijų atžvilgiu. Ginčo dėl to, ar pareiškėjas apmokėjo jam suteiktas teisines paslaugas nėra, akivaizdžių šį teiginį paneigiančių duomenų byloje nėra.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad dalis pareiškėjo nurodytų apmokėtų teisinių paslaugų – pareiškėjų apeliacinio skundo analizė ir vertinimas bei pareiškėjų dubliko analizė ir vertinimas, kaip ir rengimasis teismo posėdžiui apeliacinės instancijos teisme – nepatenka tarp teisinių paslaugų, dėl kurių gali būti priteistinos bylinėjimosi išlaidos pagal Rekomendacijas. Todėl iš esmės byloje yra vertintinos bylinėjimosi išlaidos, sumokėtos už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą bei atstovavimą apeliacinės instancijos teisme. Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą maksimali priteistina suma už atsiliepimą į apeliacinį skundą yra 1 200 litų (koeficientas 1,5, padaugintas iš minimalios mėnesinės algos, kuri yra 800 litų (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“). Pagal Ataskaitoje pateiktą apskaičiavimą, Įmonė už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą sumokėjo 1 058,75 litus (t. III, b. l. 41) – šis dydis neviršija Rekomendacijose numatyto maksimalaus dydžio, todėl nurodyta suma priteistina. Iš bylos duomenų matyti, kad advokatas Ugnius Pėdnyčia dalyvavo bylos nagrinėjime apeliacinės instancijos teisme (t. III, b. l. 7). Iš Ataskaitos matyti, kad Įmonė už atstovavimą teismo posėdyje sumokėjo 151,25 litą (t. III, b. l. 41). Teismo posėdis nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teisme truko 40 minučių (nuo 9 val. 35 min, iki 10 val. 15 min., t. III, b. l. 7–8), todėl, vadovaujantis Rekomendacijų 9 punktu, laikoma, kad buvo atstovaujama 1 valandą. Atsižvelgiant į tai, maksimaliai Įmonei priteistinas dydis už atstovavimą yra 120 litų (pagal Rekomendacijų 8.18 punktą, koeficientas 0,15, padaugintas iš 1 valandos ir 800 litų minimalios mėnesinės algos dydžio). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta Įmonei priteistina maksimali suma sudaro 1 178,75 litus (1 058,75 litai už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą ir 120 litų už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme).

16Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nei ABTĮ, nei CPK nenumatyta, jog išlaidų atlyginimas gali būti priteisiama iš kelių asmenų solidariai, o, pagal Civilinio kodekso 6.5 ir 6.6 straipsnių nuostatas, solidarioji skolininkų prievolė atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kai prievolės dalykas yra nedalus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1066/2010). Todėl priteistina trečiajam suinteresuotam asmeniui ne 1 178,75 litai solidariai iš visų pareiškėjų, o po 589,38 litus iš kiekvieno pareiškėjo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog trečiojo suinteresuoto asmens prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A858-763/2011, yra pagrįstas iš dalies, todėl tenkintinas iš dalies.

17Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

18Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Sandėliavimo logistikos sprendimai“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

19Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Sandėliavimo logistikos sprendimai“ naudai iš pareiškėjos D. I. D. priteisti 589,38 litus (penkis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus, 38 ct) išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A858-763/2011 apeliacinės instancijos teisme.

20Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Sandėliavimo logistikos sprendimai“ naudai iš pareiškėjo J. V. D. priteisti 589,38 litus (penkis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus, 38 ct) išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A858-763/2011 apeliacinės instancijos teisme.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai