Byla T-357-763/2019
Dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo nuteistajam G. L

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėjas Rimvydas Petrauskas, sekretoriaujant Rūtai Lazauskienei, dalyvaujant prokurorei Irinai Kurilo, Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus (toliau – Probacijos tarnyba) atstovui Egidijui Rimašiui, nuteistajam G. L., jo atstovui advokatui Dariui Katauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Probacijos tarnybos teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo nuteistajam G. L..

3Teismas

Nustatė

4G. L. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 27 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-242-315/2017 pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 1992 straipsnio 1dalyje ir nuteisti laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams, vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir skirta jam galutinė bausmė – laisvės atėmimą 1 metams. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1-2 dalimis laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu skiriant pareigas: neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo įsidarbinti arba tęsti registraciją darbo biržoje. Realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo atveju, vadovaujantis BK 65 straipsniu, 66 straipsniu į paskirtą bausmę įskaityti laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2017-01-04 iki 2017-01-06 (dvi paras). Iš G. L. priteista konfiskuotino turto – automobilio - vertę atitinkanti suma - 1290 Eur.

52019 m. gegužės 31 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų gautas Probacijos tarnybos teikimas, kuriuo siūloma panaikinti G. L. bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 27 d. nuosprendžiu paskirtą bausmę. Teikime nurodoma, kad nuteistasis G. L., gimęs ( - ), gyvenantis Švenčionių r., ( - ), laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuo 2019 m. gegužės 29 d. dirbantis UAB Stiliaus namai, tačiau nevykdo Lietuvos Respublikos Probacijos įstatymo 14 str. 2 p. numatytos pareigos - vykdyti probacijos sąlygas ir individualiame probuojamojo priežiūros plane nustatytas probuojamojo priežiūros priemones, informuoti probuotoją apie jų vykdymą ir (ar) pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kadangi 2017 m. lapkričio 21 d. neatvyko atsiskaityti už probacijos sąlygų vykdymą bei individualiam darbui, kaip numatyta 2017 m. lapkričio 7 d. Individualiajame probuojamojo priežiūros plane Nr. ŠV10-167, už ką buvo įspėtas dėl pasekmių už probacijos sąlygų nevykdymą, tačiau po įspėjimo nevykdo pareigos - neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir Lietuvos Respublikos Probacijos įstatymo 14 str. 4 p. numatytos pareigos - pranešti probuotojui apie savo gyvenamąją, darbo ar mokymosi vietą, išvykimą už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų, t. y. 2019 m. vasario 16 d. Ignalinos rajono savivaldybės, ( - ) mstl. buvo baustas pagal LR ATPK 432 str. 1 d. - 30 Eur bauda, už ką buvo pakartotinai įspėtas dėl pasekmių už probacijos sąlygų nevykdymą, tačiau ir po pakartotinio įspėjimo toliau nevykdo probacijos sąlygų, t. y. 2019 m. gegužės 12 d., 2019 m. gegužės 14 d., 2019 m. gegužės 21 d., 2019 m. gegužės 29 d., buvo išvykęs į Ignalinos r. savivaldybės teritoriją negavęs leidimo išvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų bei 2019 m. gegužės 21 d. surašytas Administracinio nusižengimo protokolas pagal LR ANK 209 str. 7 d., už tai, kad „2019 m. gegužės 14 d. apžiūros metų automobilio bagažinėje buvo rasti keturi ryšuliai, apvynioti juodos spalvos plėvele, kuriuose rasta 2000 pakelių cigarečių „Fest“, pažymėtų Baltarusijos respublikos akcizo ženklais“, vadovaujantis pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimu pagal „OASys“ metodiką nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizika yra vidutinė ir toliau didėja (vertinimo rezultatas - 2019 m. lapkričio 7 d. - 46 balai o 2019 m. gegužės 30 d. - 62 balai), sritis keliančios susirūpinimą yra „Informacija apie teisės pažeidimus“, „Gyvenimo stilius ir draugai“, „Mąstymas ir elgesys“ bei „Nuostatos“, todėl siūloma nuteistajam panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę.

6Teismo posėdyje dalyvavęs Probacijos tarnybos atstovas teikimą palaikė ir prašė jį tenkinti.

7Prokurorė prašė teikimą tenkinti.

8Nuteistasis ir jo atstovas advokatas prašė teikimą atmesti.

9Teikimas atmestinas.

10Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio, reglamentuojančio probacijos vykdymo ir vengimo vykdyti teisines pasekmes, 2 dalies 3 punkte nurodyta, kad, jeigu probuojamasis probacijos vykdymo laikotarpiu be pateisinamų priežasčių nevykdo teismo paskirtų auklėjamojo poveikio priemonių ar baudžiamojo poveikio priemonių ir (ar) pareigų arba ir po papildomų auklėjamojo poveikio priemonių ar baudžiamojo poveikio priemonių ir (ar) pareigų paskyrimo jų nevykdo ar padaro teisės pažeidimą, už kurį jam taikyta administracinė nuobauda, arba nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybų teikimu priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę arba panaikinti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų ir vykdyti likusią bausmės dalį.

11Nagrinėjamu atveju vertintinos Probacijos tarnybos teikime nurodytos aplinkybės, kad nuteistasis padarė administracinį nusižengimą – 2019 m. vasario 16 d. pagal LR ANK 432 str. 1 d. - 30 Eur bauda, už tai, kad 2019-02-16 apie 12 val. Tverečiaus pasienio užkardos saugomame pasienio ruože Ignalinos rajono savivaldybės, ( - ) vairuodamas automobilį Mitsubishi Pajero Sport, valst. Nr. ( - ) su įrengtais saugos diržais, važiavo neužsisegęs diržo, tuo pažeisdamas KET 196 p. reikalavimus. Paskirta bauda sumokėta. Už šį pažeidimą buvo pakartotinai įspėtas dėl pasekmių už probacijos sąlygų nevykdymą. Prieš tai buvo įspėtas, kadangi 2017 m. lapkričio 21 d. neatvyko atsiskaityti už probacijos sąlygų vykdymą bei individualiam darbui, kaip numatyta 2017 m. lapkričio 7 d. Individualiajame probuojamojo priežiūros plane Nr. ŠV10-167. Be to, nors teikime nurodyta, kad ir po pakartotinio įspėjimo toliau nevykdo probacijos sąlygų, t. y. 2019 m. gegužės 12 d., 2019 m. gegužės 14 d., 2019 m. gegužės 21 d., 2019 m. gegužės 29 d., buvo išvykęs į Ignalinos r. savivaldybės teritoriją negavęs leidimo išvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų bei 2019 m. gegužės 21 d. surašytas Administracinio nusižengimo protokolas pagal LR ANK 209 str. 7 d., už tai, kad „2019 m. gegužės 14 d. apžiūros metų automobilio bagažinėje buvo rasti keturi ryšuliai, apvynioti juodos spalvos plėvele, kuriuose rasta 2000 pakelių cigarečių „Fest“, pažymėtų Baltarusijos respublikos akcizo ženklais“.

12Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmuose nagrinėjama administracinio nusižengimo byla Nr. A8.-414-277/2019, kurioje G. L. traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 209 straipsnio 7 dalį, tačiau procesinis sprendimas byloje dar nepriimtas. Esant šioms aplinkybėms, teismas neturi galimybės pasisakyti ir vertinti nuteistojo elgesio dėl nusižengimo.

13Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės iš esmės nepateisina nuteistojo elgesio ir formaliai sudarytų pagrindą naikinti bausmės vykdymo atidėjimą, tačiau įvertinus G. L. padarytų administracinių nusižengimų pobūdį, jų pavojingumo laipsnį, teismo vertinimu, nuteistasis dar galėjo būti probuojamas neizoliavus jo nuo visuomenės. Juolab, iš bylos medžiagos matyti, kad po probacijos kreipimosi į teismą, nuteistasis naujos nusikalstamos veikos neįvykdė, teismo paskirtų įpareigojimų iš esmės nepažeidė, kaip nurodė probacijos atstovas – išvykdamas iš gyvenamosios vietos kreipiasi leidimo, šiuo metu nedirba, tačiau nurodė, kad intensyviai ieško darbo.

142019-10-18 baigėsi G. L. paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpis. G. L. pripažino, kad netinkamai vykdė paskirtus įpareigojimus, yra neatvykęs į probacijos tarnybą, išvykęs iš gyvenamosios vietos, tačiau tai buvo susiję su darbo paieškomis. Atsižvelgiant į tai, nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, jog nuteistojo G. L. padarytų pažeidimų pobūdis rodytų jo visišką nenorą taisytis. Atsižvelgtina ir į tai, kad kaip minėta 2019-10-18 baigėsi G. L. paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpis, tačiau teikimas teisme gautas 2019-05-31. Bylos medžiagoje nenustatyta, kad per šį laikotarpį jis būtų daręs pažeidimus ar nevykdytų įpareigojimų. Teismo nuomone, teikime nurodyti pažeidimai nelaikytini itin įžūliu ir piktybišku teismo skirtų įpareigojimų nevykdymu. Panaikinus laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą, kai atidėjimo laikas jau pasibaigęs, teismo manymu, bus užkirstas kelias ne tik asmens ugdymui, bet ir tolesnei resocializacijai ir integracijai į visuomenę, be to, tai netikslinga ir ekonomiškai – valstybė privalės išlaikyti nuteistąjį. Visos šios aplinkybės rodo, kad nors nuteistojo elgesys yra lengvabūdiškas, tačiau jis nėra piktybiškas, todėl Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimas netenkinamas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 358 straipsniu, 362 straipsniu, 364 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

16netenkinti Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimo dėl Vilniaus apygardos teismo 2017-09-27 nuosprendžiu G. L. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo.

17Nutarties nuorašą išsiųsti baudžiamąją bylą išnagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

Proceso dalyviai