Byla 2-106-440/2011
Dėl skolos priteisimo

1Naujoji Akmenė

2Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Vilija Valantienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo AB DnB NORD bankas ieškinį atsakovui ūkininkui Z. K. dėl skolos priteisimo

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo ūkininko Z. K., gyv. ( - ), 56918,52 Lt negrąžintą kreditą, 2177,77 Lt palūkanas, 57,31 Lt delspinigius, 12,21 % procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1775 Lt žyminį mokestį, 1815 Lt už advokato teisines paslaugas, ir 270,19 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu. Ieškovas prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį priimti sprendimą už akių.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešai paskelbiant vietiniame rajono laikraštyje „Vienybė“ ir respublikiniame dienraštyje „Respublika“, bet atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 142 straipsniu teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

5Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnio 1 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas ištyrė byloje esančius įrodymus. 2008-07-25 kredito sutarties Nr. 3300-2008-29 bendrąsias ir specialiąsias sąlygas, kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką; (b.l.6-16) 2009-09-18 susitarimą Nr. K-3300-2008-29/1 dėl 2008-07-25 kreditavimo sutarties Nr. K-3300-2008-29; (b.l.17-21) iš kurių nustatyta, kad ieškovas pagal nurodytą kreditavimo sutartį suteikė atsakovui 300000 Lt kreditą iki 2011-06-30. Šalys 2009-09-18 susitarimo Nr. K-3300-2008-29/1 dėl 2008-07-25 kreditavimo sutarties Nr. K-3300-2008-29 5 p. ir 45 p. susitarė dėl 12,21 procentų metinės palūkanų normos ir 0,05 procentų delspinigių dydžio. Atsakovas nevykdė visų įsipareigojimų pagal šią kreditavimo sutartį ir įsiskolino ieškovui iš viso 59153,60 Lt. (b.l.24-25)

8Iš byloje esančių 2010-09-15, 2010-10-20 pranešimų matyti, kad ieškovas ragino atsakovą mokėti gera valia, nurodė apie galimą sutarties nutraukimą, ir kreipimąsi į teismą dėl paskolos, palūkanų ir kitų priklausančių mokėti pagal paskolos sutartį sumų priteisimo. (b.l.22-23)

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.881 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Todėl pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, bet atsakovas nemokėjo nustatytų kreditų grąžinimo įmokų. CK 6.874 straipsnio 2 dalis suteikia kredito davėjui teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią negrąžintą kredito sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis, jei sutartyje yra numatytas kredito grąžinimas dalimis, o eilinė kredito dalis laiku negrąžinama. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo negražintą kredito sumą – iš viso 56918,52 Lt, ir 2177,77 Lt palūkanas yra pagrįstas ir tenkintinas.

10CK 6.71 str. 1 d. ir 6.258 str. 1 d. leidžia sutartyje susitarti, jog prievolės neįvykdžiusi arba ją netinkamai įvykdžiusi sutarties šalis privalo sumokėti kitai šaliai netesybas – baudą arba delspinigius. Kaip jau minėta iš 2009-09-18 susitarimo Nr. K-3300-2008-29/1 dėl 2008-07-25 kreditavimo sutarties Nr. K-3300-2008-29 45 p. nustatyta, kad sutartimi yra nustatyti 0,05 % dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovui paskaičiuota 57,31 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2010-06-30 iki 2010-11-03. Atsakovas neįvykdė laiku piniginės prievolės, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 57,31 Lt delspinigius tenkintinas.

11Kreditavimo santykiams taikomoje CK 6.874 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad sutartinės palūkanos skaičiuojamos nuo tos dienos, kada kredito suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į CK 6.37 straipsnyje numatytų procesinių palūkanų mokėjimą nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Ieškovas ir atsakovas sutartyje susitarė dėl 12,21 % dydžio metinių procesinių palūkanų, todėl vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo priteistinos 12,21 % metinės palūkanos ir už visą priteistą 59153,60 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 1775 Lt žyminis mokestis, sumokėtas 2010-11-22 mokėjimo pavedimu Nr.APM6008452 (b.l.29) ir 270,19 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu. (b.l.53-56) Iš atsakovo taip pat vadovaujantis CPK 96 straipsniu priteistinos 12,70 Lt pašto išlaidos valstybei.(b.l.1)

13Išlaidų advokato pagalbai apmokėti mokėjimo pagrindus, tvarką ir dydžio nustatymo kriterijus reglamentuoja CPK 88 ir 98 straipsniai. Teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad bylos šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens visa sumokėta suma pripažįstama bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginama. Spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius (toliau – Rekomendacijos) bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas. Rekomendacijų 8.4. p. įtvirtinta, kad už ieškinio parengimą rekomenduojamas maksimalus priteisintas užmokestis už advokato teisinę pagalbą yra 2400 Lt (800 Ltx3). Nors ieškovo turėtos išlaidos už advokato teikiamą teisinę pagalbą dydis – 1815 Lt (b.l.41-43), nagrinėjamu atveju ir neviršija rekomenduotino maksimalaus, tačiau vien tai nesuteikia teisės priteisti ieškovui faktiškai turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, nes jos yra nepagrįstai didelės. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys paruoštas tinkamai, netaikytos procesinių dokumentų trūkumų šalinimo nuostatos, tačiau byla nėra sudėtinga ir didelės apimties, reikalavimai grindžiami standartine advokatės kliento parengta kreditavimo sutartimi, sudaroma prisijungimo būdu, ko pasekmėje ieškinio pagrindas visuomet yra iš esmės tas pats, sprendžiami teisiniai klausimai nėra nauji, o jos apimtis nedidelė. Šalių teisiniai santykiai buvo žinomi ir jų aiškinimuisi sąnaudų nebuvo. Kaip matyti iš 2009-12-18 atstovavimo sutarties advokatė nuolat atstovauja ieškovą tokio pobūdžio bylose, todėl jai nėra nauja jų specifika. (b.l.28) Byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, atstovavimo teisme išlaidų nėra, nebuvo teikiama daug procesinių dokumentų (ieškinys ir trys prašymai (dėl procesinių dokumentų įteikimo būdo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo)), advokatė netgi netvirtino ieškovo procesinio dokumento priedų nuorašų, nes tai padaryta paties ieškovo. (b.l.2-27,41,48,53) Atsižvelgiant į visumą šių aplinkybių, vadovaujantis realumo, būtinumo, pagrįstumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, taip pat įvertinant byloje nagrinėtų teisinių klausimų apimtį, teisinės pagalbos laiko sąnaudas, daroma išvada kad pagrįstos atstovavimo išlaidos tokioje byloje būtų 600 Lt.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 98 str., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. bei CK 6.5 str., 6.6 str. 1 d., 6.37 str. 2 d. ir 3 d., 6.81 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 1 d. ir 2 d., 6.881 str. 2 d., 6.81 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui AB DnB NORD bankas, juridinio asmens kodas 112029270, J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB DnB NORD banke, banko kodas 40100, iš atsakovo ūkininko Z. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 56918,52 Lt (penkiasdešimt šešių tūkstančių devynių šimtų aštuoniolikos litų 52 ct) negrąžintą kreditą, 2177,77 Lt (dviejų tūkstančių vieno šimto septyniasdešimties septynių litų 77 ct) palūkanų, 57,31 Lt (penkiasdešimt septynis litus 31 ct) delspinigių, 12,21 % (dvylikos ir dvidešimt vienos šimtosios) procentų metines palūkanas už negrąžintą visą priteistą 59153,60 Lt (penkiasdešimt devynių tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt trijų litų 60 ct) sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme - 2010-11-29, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1775 Lt (vieno tūkstančio septynių šimtų septyniasdešimt penkių litų) žyminį mokestį, 270,19 Lt (du šimtus septyniasdešimt litų 19 ct) už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu ir 600 Lt (šešis šimtus litų) išlaidų turėtų advokato pagalbai apmokėti.

17Priteisti iš atsakovo ūkininko Z. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 12,70 Lt (dvylika litų 70 ct) pašto išlaidų valstybei.

18Atmesti ieškinį dalyje dėl likusių reikalautų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

19Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

21Sprendimo nuorašus išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
1. Naujoji Akmenė... 2. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Vilija Valantienė rašytinio... 3. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo ūkininko Z. K., gyv. ( - ), 56918,52... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešai paskelbiant vietiniame rajono... 5. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Teismas ištyrė byloje esančius įrodymus. 2008-07-25 kredito sutarties Nr.... 8. Iš byloje esančių 2010-09-15, 2010-10-20 pranešimų matyti, kad ieškovas... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.881 straipsnio 2 dalyje... 10. CK 6.71 str. 1 d. ir 6.258 str. 1 d. leidžia sutartyje susitarti, jog... 11. Kreditavimo santykiams taikomoje CK 6.874 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 12. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo ieškovo naudai... 13. Išlaidų advokato pagalbai apmokėti mokėjimo pagrindus, tvarką ir dydžio... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 98 str.,... 15. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 16. Priteisti ieškovui AB DnB NORD bankas, juridinio asmens kodas 112029270, J.... 17. Priteisti iš atsakovo ūkininko Z. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 12,70 Lt... 18. Atmesti ieškinį dalyje dėl likusių reikalautų bylinėjimosi išlaidų... 19. Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad... 20. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už... 21. Sprendimo nuorašus išsiųsti šalims....