Byla 2-6190-291/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui S. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora” prašo priteisti iš atsakovo S. J. 607,48 Lt pagrindinę skolą, 1122,62 Lt delspinigius, 44,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (viešo paskelbimo būdu). Taip pat atsakovui apie šio posėdžio laiką, vietą ir datą pranešta tinkamai, tačiau prašymų negauta. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.).

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys pagrįstas, tačiau tenkintinas iš dalies (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2, 3 p.).

5Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2002-02-02 atsakovas su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. M41A67091140849, pagal kurią pradinis kreditorius teikė atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl susidarė skola: 607,48 Lt. Atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminus, todėl susidarė ieškovas prašo priteisti 1122,62 Lt delspinigius.

62009-03-31 UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, pagal 2002-06-30 iki 2004-10-31 laikotarpiu pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. Ieškovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas ieškovo reikalavimų neįvykdė.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalimi, paslaugų sutartis - tai sutartis, kuria viena šalis (paslaugų tiekėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas mokėti. Pirminis kreditorius vykdė savo pareigas tinkamai - užtikrino sutartų paslaugų teikimą, tuo tarpu atsakovas savo pareigų neįvykdė - nesumokėjo už suteiktas paslaugas. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 ir 6.205 straipsnių nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovui iš atsakovės priteistina 607,48 Lt skola.

8Atsakovas neįvykdė sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, atsakovui kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta delspinigių paskaičiavimo akte, atsakovas už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius ir tuo pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1122,62 Lt delspinigių už 1848 dienų (nuo 2009-03-31 iki 2014-04-22).

9Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Delspinigių priteisimas už tokį ilgą laikotarpį sąlygotų situaciją, jog ieškovas galėtų piktnaudžiauti savo teisėmis ir tyčia nesikreipti į teismą siekiant apginti savo pažeistas teises. Be to, manytina, jog ieškovas ir jo teisių perėmėjas nesikreipdami į teismą nemanė, jog jo teisės yra pažeidžiamas, todėl ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo už 1848 dienas nėra pagrįstas, atitinkantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Be to, ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo 1122,62 Lt dydžio nuostolius dėl 607,48 Lt dydžio vertės neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės. Atsižvelgiant į aptartus argumentus bei vadovaujantis teisingumo, protingumo principais, šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 110,00 Lt.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti 44,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimai Lietuvoje, darbo priemonės, ir kt. Tačiau ieškovas nepateikė jas pagrindžiančių įrodymų, nenurodo minėtų išlaidų apskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad ieškovo vykdomai veiklai būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 44,45 Lt išlaidų priteisimo atmestinas.

11Atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 607,48 skola, 110,00 Lt delspinigiai, viso: 717,18 Lt.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui 5 (penkių) procentų įstatymines palūkanas nuo visos priteistos 35918,19 Lt sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014-02-04 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

13Pateikdamas ieškinį, ieškovas sumokėjo minimalų žyminį mokestį 72,00 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 82 str.), kuris priteistinas iš atsakovo ieškovo naudai, nors pateiktas ieškinys ir tenkintinas iš dalies. Priešingas aiškinimas pažeistų ieškovo teisėtą interesą gauti jo turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kuris pagal ieškinio reikalavimo skolos sumą ir priteistiną sumą, nesikeičia (CPK 93 str. 4 d.).

14Atsižvelgiant į tai, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidos yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, teismas šios sumos nepriteisia (CPK 96 str. 6 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo S. J. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, (į.k. 125164834), 607,48 Lt (šešių šimtų septynių litų 48 centų) skolą, 110,00 Lt (vieno šimto dešimt litų) delspinigius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 717,48 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-08 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 1077 Lt (vieno tūkstančio septyniasdešimt septynių litų) žyminį mokestį.

18Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „Gelvora” prašo priteisti iš atsakovo S. J. 607,48 Lt... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (viešo paskelbimo būdu).... 4. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys pagrįstas,... 5. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2002-02-02 atsakovas su pirminiu... 6. 2009-03-31 UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo... 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716... 8. Atsakovas neįvykdė sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1... 9. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73... 10. Ieškovas taip pat prašo priteisti 44,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo... 11. Atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš... 12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str.... 13. Pateikdamas ieškinį, ieškovas sumokėjo minimalų žyminį mokestį 72,00 Lt... 14. Atsižvelgiant į tai, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidos yra... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo S. J. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, (į.k.... 18. Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...