Byla 2A-1298-392/2013
Dėl žalos atlyginimo; tretieji asmenys: „If P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per filialą, D. N

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Virginijaus Kairevičiaus, kolegijos teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Vilijos Mikuckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UADB „ERGO Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UADB „ERGO Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „Panorama LT“ dėl žalos atlyginimo; tretieji asmenys: „If P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per filialą, D. N..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UADB „ERGO Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Panorama LT“ 5 866,09 Lt žalos bei 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 176 Lt teismo išlaidų. Nurodė, kad 2008-06-03 tarp ieškovo ir UAB „Auksinė lagūna“ buvo sudaryta transporto priemonių draudimo sutartis, kuria buvo apdraustas automobilis „Mitsubishi Pajero“, valst. Nr. ( - ). Draudimo sutartis buvo sudaryta laikotarpiui nuo 2008-06-15 iki 2009-06-14 imtinai. 2008-11-27 draudėjo atstovas D. N. pranešė, kad Prekybos ir laisvalaikio centro (toliau – PLC) „Panorama“ (( - )) požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje parkuojant automobilį „Mitsubishi Pajero“, valst. Nr. ( - ), atsirėmus į ventiliacijos vamzdį, buvo apgadinta viršutinė automobilio dalis. Ženklų, ribojančių parkuojamų automobilių aukštį, parkavimo vietoje nebuvo. Įvažiavimas į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę buvo pažymėtas ženklu, ribojančiu įvažiuojančių automobilių aukštį – 2 m, o automobilis „Mitsubishi Pajero“, valst. Nr. ( - ), šį apribojimą atitiko. Kadangi įvykio dieną apgadintas automobilis buvo apdraustas kasko draudimu, draudėjas pateikė prašymą atlyginti patirtą žalą. Ieškovas, vykdydamas draudimo sutarties sąlygas, transporto priemonės savininkui išmokėjo 5 866,09 Lt (tiek sudarė padaryti nuostoliai) draudimo išmoką ir įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į už žalos padarymą atsakingą asmenį – UAB „Panorama LT“.

4Atsakovas UAB „Panorama LT“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, įgyja reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį, o jei šis apsidraudęs – į jo draudiką, dėl to atsakovu byloje turėtų būti AB „If draudimas“, o UAB „Panorama LT“ – trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus. Pažymėjo, kad prie kiekvieno įvažiavimo į PLC „Panorama“ požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, vadovaujantis Kelių eismo taisyklių (toliau - KET) 2 priedu, yra įrengti draudžiamieji ženklai „Ribotas matomumas“, nurodantys, kad į aikštelę gali įvažiuoti visos transporto priemonės ne aukštesnės nei 2 metrai. Aikštelėje įrengti visi papildomi įrenginiai ir elementai, vadovaujantis KET 3 priedu, yra pažymėti ryškiais skiriamaisiais ženklais. Eismo įvykis įvyko dėl didelio automobilio vairuotojo D. N. neatsargumo, todėl pagal Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 030 4.1.13 p. šis įvykis yra nedraudžiamasis. Draudimo išmoka buvo išmokėta be pagrindo, taigi, atgręžtinio reikalavimo teisės nėra. Įvykis nėra tinkamai užfiksuotas, byloje nėra įrodymų, kad automobilis apgadintas buvo būtent tą dieną PLC „Panorama“ požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, apie eismo įvykį nebuvo pranešta policijai. Be to, praleistas vienerių metu ieškinio senaties terminas, taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams.

5Trečiasis asmuo „If P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per filialą, atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių faktą, jog automobilio apgadinimas įvyko atsakovo požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje. Turėjo būti iškviesta policija, ieškovas turėjo kreiptis ar savo draudėjui nurodyti kreiptis į atsakovą arba jo draudiką. Apgadinto automobilio vairuotojas D. N., kaip padidinto pavojaus šaltinio valdytojas, turėjo didesnio rūpestingumo pareigą, dėl neatidumo padarė žalą atsakovo turtui ir pabėgo iš įvykio vietos. Atsakovas požeminę automobilių stovėjimo aikštelę įrengė tinkamai. Įvykis trečiojo asmens 2009-07-07 raštu Nr. V/BC/1595 pripažintas nedraudžiamuoju.

6Trečiasis asmuo D. N. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-04-05 sprendimu konstatavo faktą, kad ieškovui padaryta žala turi būti atlyginta, tačiau ieškinį atmetė, motyvuodamas tuo, kad ieškovas praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą.

8Ieškovas UADB „ERGO Lietuva“ apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp ginčo šalių yra susiklostę ne draudimo, o žalos atlyginimo teisiniai santykiai, todėl teismas neteisingai pritaikė sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą, kuris taikytinas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams. Šiuo atveju, pagal CK 1.125 str. 8 d., dėl padarytos žalos atlyginimo turėtų būti taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties termino pradžia laikytina 2008-11-27, kai UAB „Auksinė lagūna“ sužinojo apie padarytą žalą (CK 1.127 str. 1 d.). Ieškovas ieškinį Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui pareiškė 2011-11-24. Todėl sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas praleistas nebuvo.

9Atsakovas UAB „Panorama LT“ atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas dalyje dėl ieškinio senaties priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą. Papildomai pažymėjo, kad UAB „Panorama LT“ veiksmuose nebuvo nei tyčios, nei didelio neatsargumo. Įvykis taip pat nebuvo sąlygotas nenugalimos jėgos, o įvyko dėl D. N. kaltės. Todėl teismo sprendimo dalis, kuria atsakovas pripažintas atsakingu už įvykį, yra nepagrįsta.

10Trečiasis asmuo „If P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per filialą, atsiliepimu nurodė, kad nors pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino nustatytus faktus dėl atsakovo civilinės atsakomybės bei kai kurias išvadas padarė netinkamai, tačiau priėmė teisingą sprendimą. Pažymėjo, kad transporto priemonės valdytojas yra didesnio pavojaus šaltinio valdytojas. Ventiliacijos vamzdis, kuris buvo pažymėtas juodomis/geltonomis juostomis, CK 6.266 str. prasme nelaikytinas trūkumu.

11Trečiasis asmuo D. N. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

12Apeliacinis skundas tenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teismas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė. Byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose (CPK 320 str.).

14Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008-06-03 tarp ieškovo ir UAB „Auksinė lagūna“ buvo sudaryta transporto priemonių draudimo sutartis, kuria kasko draudimu laikotarpiui nuo 2008-06-15 iki 2009-06-14 imtinai buvo apdraustas automobilis „Mitsubishi Pajero“, valst. Nr. ( - ) (b. l. 7). 2008-11-27 draudėjo atstovas D. N. ieškovui pranešė, kad PLC „Panorama“ požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, parkuojant automobilį „Mitsubishi Pajero“, valst. Nr. ( - ), atsirėmus į ventiliacijos vamzdį, buvo apgadintas automobilio stogas ir užpakalinių durelių viršus (b. l. 21). Į įvykio vietą atvykęs ieškovo specialistas J. P. surašė Transporto priemonės apžiūros - defektų aktą (b. l. 20, 66). 2009-06-15 ieškovas pareiškėjo UAB „Auksinė lagūna“ prašymo dėl draudimo išmokos (b. l. 14) bei UAB „Autovytaras“ išrašytos PVM Sąskaitos Faktūros Nr. DAZA009570 (b. l. 15) pagrindu išmokėjo 5 866,09 Lt draudimo išmoką (b. l. 13). 2009-06-16 ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl žalos atlyginimo (b. l. 11). Atsakovo draudikas „If P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per filialą, 2009-07-07 raštu nurodė, kad patirti nuostoliai (5 866,09 Lt) nebus atlyginti (b. l. 8-9). 2011-11-24 Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme buvo gautas ieškovo UADB „ERGO Lietuva“ ieškinys atsakovui UAB „Panorama LT“ dėl žalos atlyginimo.

15Ginčas byloje kilo dėl teismo taikyti senaties termino pagrįstumo bei prievolės atlyginti žalą buvimo. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo iš esmės sutinka su sprendimo motyvuojamąja dalimi, tačiau nesutinka su teismo padaryta išvada dėl ieškinio senaties termino.

16Apeliaciniame skunde ieškovas nurodė, kad, nors pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad tarp ginčo šalių susiklostę teisiniai santykiai yra iš delikto kilę teisiniai, tačiau netinkamai pritaikė ieškinio senaties terminą. Apeliantas akcentavo, jog, kadangi tarp šalių yra susiklostę ne draudimo, o žalos atlyginimo teisiniai santykiai, taikytinas ne CK 1.125 straipsnio 7 dalyje numatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas, kurį pritaikė pirmosios instancijos teismas, o šio straipsnio 8 dalyje nustatytas trejų metų ieškinio senaties terminas. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apelianto argumentu sutinka.

17Draudimo teisiniai santykiai susiklosto tarp draudimo bendrovės ir draudėjo ar kito asmens, dalyvaujančio šiuose santykiuose draudimo sutarties ir su ja susijusio specialaus draudimo teisinio reguliavimo pagrindu. Reikalavimas dėl žalos atlyginimo kyla iš delikto (pažeidimo), t. y. neteisėto veiksmo asmens, kuris iki pažeidimo nebuvo jokiais teisiniais santykiais susijęs su nukentėjusiuoju, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CK 6.245 straipsnio 4 dalis). Delikto pagrindu atsiradę santykiai yra deliktinės civilinės atsakomybės santykiai, todėl jiems taikomos atitinkamos civilinės atsakomybės taisyklės. Aplinkybė, kad reikalavimą, kilusį iš deliktinės civilinės atsakomybės, pareiškė draudikas, išmokėjęs turto draudimo (kasko) išmoką nukentėjusiam draudėjui, nekeičia santykių, iš kurių toks reikalavimas kildinamas, prigimties. Subrogacijos atveju turto draudikas perima draudėjo, t. y. nukentėjusio asmens, teises į žalos atlyginimą tiek specialiosios (CK 6.1015 straipsnis), tiek ir bendrosios (CK 6.101 straipsnio 4 dalies 4 punktas) normų pagrindu. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 straipsnio 2 dalis). Aiškindamas šią nuostatą kasacinis teismas yra pasisakęs, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2007; 2012-07-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2012).

18Nagrinėjamos bylos atveju tarp draudėjo (naudos gavėjo) UAB „Auksinė lagūna“ ir už žalą atsakingo asmens UAB „Panorama LT“ draudimo teisinių santykių nėra, o draudikui UADB „ERGO Lietuva“ subrogacijos būdu perėjo draudėjo teisės į žalos atlyginimą. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo yra kilęs iš delikto, todėl, kaip teisingai kvalifikavo ir pirmosios instancijos teismas, tarp ginčo šalių susiklostę teisiniai santykiai yra deliktinės civilinės atsakomybės santykiai. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, atsižvelgiant į tai, kad draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal taisykles, nustatančias draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 straipsnio 2 dalis), draudiko už žalą atsakingam asmeniui reiškiamiems reikalavimams atlyginti draudėjui išmokėtas sumas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas netaikomas, o taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-08-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-438/2006; 2012-07-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2012). Taigi, pažymėtina, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, teisingai kvalifikavęs susiklosčiusius teisinius santykius, neteisingai pritaikė ieškinio senaties terminą, CK 1.125 straipsnio 7 dalį.

19Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje taikytinas trejų metų senaties terminas ieškovo nėra praleistas. Subrogacijos atveju ieškinio senaties skaičiavimas nesikeičia (CK 1.128 straipsnis) ir šio termino eiga skaičiuojama nuo tos dienos, kurią žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009). Tai reiškia, kad draudikas, įgijęs subrogacinio reikalavimo teisę, yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo UAB „Auksinė lagūna“ reikalavimui atlyginti žalą, atsiradusią iš sutarties ar delikto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2011). Šiuo atveju ieškinio senaties termino pradžia laikytina 2008-11-27 (įvykio diena), kai UAB „Auksinė lagūna“ sužinojo apie padarytą žalą. Draudikas ieškinį dėl žalos atlyginimo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui pareiškė 2011-11-24. Todėl nėra pagrindo tenkinti atsakovo prašymą taikyti ieškinio senatį.

20Kaip aukščiau buvo nurodyta, tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę. Iš bylos medžiagos matyti, kad prie įvažiavimo į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę yra įvažiuojančių automobilių aukštį ribojantis ženklas, reiškiantis, kad į aikštelę įvažiuoti gali tik ne aukštesni kaip 2 m automobiliai (b. l. 22). Iš UAB „Autovytaras“ 2011-11-18 pažymos Nr. 11/11/18-001 matyti, jog apgadinto „Mitsubishi Pajero“ aukštis – 1885 mm (b. l. 30). Vadinasi, nustatytą apribojimą šis automobilis atitiko. Įvykio vietoje stovėjimo vietos aukštis buvo mažesnis nei 2 m, tačiau tai nurodančių ženklų, susijusių su parkuojamo automobilio aukščio apribojimu, nebuvo, ir atsakovas į bylą nepateikė jokių šią aplinkybę paneigiančių įrodymų.

21Atsakovo argumentas, kad aikštelėje įrengti visi papildomi įrenginiai ir elementai - kolonos, stulpeliai, vėdinimo vamzdžiai ir kt. – pažymėti ryškiais skiriamaisiais ženklais, įstrižomis juodomis ir geltonomis juostomis, vertintinas kritiškai, nes, kaip teisingai pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas, toks kliūčių pažymėjimas šiuo atveju nėra pakankamas, nes tai nėra parkavimo vietos aukščio nurodymas. Aikštelėje skirtoje parkuoti lengvuosius automobilius, nesant kitų automobilių aukštį ribojančių ženklų, galioja prie įvažiavimo į aikštelę esantis ženklas, kuris numato maksimalų 2 m automobilių aukštį. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad automobilis „Mitsubishi Pajero“, valst. Nr. ( - ), parkavimo PLC „Panorama“ požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje metu buvo apgadintas ne dėl automobilio vairuotojo, kaip teigia atsakovas, o dėl UAB „Panorama LT“ kaltės, nes jis automobilį parkavo tam skirtoje specialiai parkavimui pažymėtoje vietoje.

22Neteisėta atsakovo veika šiuo atveju pasireiškė tuo, kad UAB „Panorama LT“ nepasirūpino ženklais, nurodančiais tikrąją situaciją, susijusią su parkuojamų automobilių leistinu maksimaliu aukščiu parkavimo vietose, esančiose po ventiliacijos vamzdžiais. Būtent dėl šio atsakovo neveikimo, automobilio parkavimo metu atsirėmus į ventiliacijos vamzdį, buvo apgadintas „Mitsubishi Pajero“, valst. Nr. ( - ), automobilio stogas bei užpakalinių durelių viršus, o jo savininkas UAB „Auksinė lagūna“ patyrė žalą.

23Atsakovas yra kaltas dėl įvykio, nes tikslios informacijos suteikimas vairuotojams priklauso tik nuo jo valios. Žala yra padaryta atsakovo veikos netikslios ir klaidinančios informacijos pateikimo pasekoje. Atsakovo kaltę konstatavo ir pirmosios instancijos teismas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas UAB „Panorama LT“ atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą neigia savo kaltę, tačiau apeliacinio skundo dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimo motyvuojamosios dalies teismui nepateikė, nors, kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, gali būti skundžiamas tiek visas sprendimas, tiek jo motyvuojamoji dalis. Prašymas pakeisti teismo sprendimo motyvuojamąją dalį atitinka reikalavimą pakeisti teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-10-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-968/2003).

24Kiti apeliacinio skundo argumentai neįtakojo skundžiamo sprendimo pagrįstumo, todėl laikytini teisiškai nereikšmingais ir apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

25Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju nepagrįstai taikė CK 1.125 straipsnio 7 dalyje nustatytą vienerių metų senaties terminą, netinkamai taikė šią normą bei nukrypo nuo kasacinio teismo formuojamos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos šios kategorijos bylose. Todėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-04-05 sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinį tenkinti. Ieškinį tenkinant, ieškovui iš atsakovo priteistinos patirtos 176 Lt bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų ir 176 Lt bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str.,

Nutarė

27Ieškovo UADB „ERGO Lietuva“ apeliacinį skundą patenkinti.

28Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. sprendimą panaikinti.

29Priimti naują sprendimą – ieškovo UADB „ERGO Lietuva“ ieškinį patenkinti.

30Priteisti ieškovui UADB „ERGO Lietuva“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas – ( - )) iš atsakovo UAB „Panorama LT“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas – ( - )) 5.866 litus 9 ct žalai atlyginti, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 352 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovas UADB „ERGO Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žalos... 4. Atsakovas UAB „Panorama LT“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė... 5. Trečiasis asmuo „If P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per... 6. Trečiasis asmuo D. N. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-04-05 sprendimu konstatavo faktą,... 8. Ieškovas UADB „ERGO Lietuva“ apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto 1... 9. Atsakovas UAB „Panorama LT“ atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko ir... 10. Trečiasis asmuo „If P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per... 11. Trečiasis asmuo D. N. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas. ... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008-06-03 tarp ieškovo ir UAB „Auksinė... 15. Ginčas byloje kilo dėl teismo taikyti senaties termino pagrįstumo bei... 16. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodė, kad, nors pirmosios instancijos teismas... 17. Draudimo teisiniai santykiai susiklosto tarp draudimo bendrovės ir draudėjo... 18. Nagrinėjamos bylos atveju tarp draudėjo (naudos gavėjo) UAB „Auksinė... 19. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje taikytinas trejų metų... 20. Kaip aukščiau buvo nurodyta, tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės... 21. Atsakovo argumentas, kad aikštelėje įrengti visi papildomi įrenginiai ir... 22. Neteisėta atsakovo veika šiuo atveju pasireiškė tuo, kad UAB „Panorama... 23. Atsakovas yra kaltas dėl įvykio, nes tikslios informacijos suteikimas... 24. Kiti apeliacinio skundo argumentai neįtakojo skundžiamo sprendimo... 25. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325... 27. Ieškovo UADB „ERGO Lietuva“ apeliacinį skundą patenkinti.... 28. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. sprendimą... 29. Priimti naują sprendimą – ieškovo UADB „ERGO Lietuva“ ieškinį... 30. Priteisti ieškovui UADB „ERGO Lietuva“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas...