Byla 2-54-368/2010
Dėl skolos išieškojimo

1Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teisejas Egidijus Mockevicius, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Sergiejui Butai, atsakovo atstovui advokatui Arturui Kalyciui, viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „Langvesta“ ieškini atsakovui AB If P&C Insurance AS, Estijos Respublikos registro kodas 10100168 bei treciajam asmeniui AB SEB bankas del skolos išieškojimo.

2Teismas, išnagrinejes byla, n u s t a t e :

3Ieškovas nurodo, kad 2007-02-20 su atsakovu sudare draudimo sutarti, kuria apdraude grežimo irengini Nemek 300 H likutine verte 238 510,00 Lt. Šioje sutartyje nurode, kad naudos gavejas yra tretysis asmuo AB SEB bankas. Taciau 2008-04-24 tretysis asmuo atsisake savo, kaip naudos gavejo teises i draudimo išmoka ieškovo naudai, todel ieškovas laiko, kad jis turi teise i visa draudimo išmoka. Nurodo, kad 2007 metais iš gegužes 1 d. i gegužes 2 d. kilo apdrausto irenginio gaisras kurio metu irenginys buvo nepataisomai sunaikintas, raštu kreipesi i atsakova, taciau pastarasis atsisake moketi draudimo išmoka, kadangi ieškovas nepateike reikalingu dokumentu, draudimo gavejas neturi draudimo intereso, laiko, kad sudege ne tas irenginys kuris buvo draustas. Teigia jog atskaiciuos 10 proc. franšize atsakovas turi sumoketi 214 659,00 Lt draudimo išmoka bei 6 proc. metiniu palukanu už priteista suma nuo bylos iškelimo iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

4Atsakovas prašo ieškini atmesti. Nurodo, kad ieškovas nepateike reikalingu dokumentu draudimo išmokos mokejimui, t. y. ieškovas neirode, kad jis yra sudegusio irenginio savininkas, nebendradarbiavo su atsakovu nustatant nuostoliu dydi, kreditavimo sutartis su banku buvo pasirašyta del kito irenginio – Nemek 450 isigijimo finansavimo, tiriant sudegusi irengini jo technines charakteristikos nesutapo su jo isigijima patvirtinanciais dokumentais, taip pat ieškovas nepateike CMR važtarašcio, muitineje deklaruota siuntinio verte pagrindžianciu dokumentu, pirkimo – pardavimo sutarties, saskaitos – fakturos bei dokumentu patvirtinanciu saskaitos apmokejima, tarptautinio mokejimo dokumentai rodo ne Nemek 300 H isigijima, o apmokejima už kita irengini – Nemek 450. Teigia jog ieškovas neturi reikalavimo teises, nes naudos gavejas yra tretysis asmuo.

5Tretysis asmuo AB SEB bankas nurodo, kad ieškovas banko naudai apdraude grežimo irengini Nemek 300 H, nes ieškovas ji ketino ikeisti bankui, taciau prievoliu ivykdymas buvo užtikrintas kito turto ikeitimu, todel bankas nepretenduoja i mineto turto draudimo išmoka. Prašo priimti sprendima teismo nuožiura.

6Ieškinys tenkintinas.

7Bankroto byla ieškovui UAB „Langvesta“ iškelta 2009-01-19 Šiauliu apygardos teismo nutartimi (t. 2 b. l. 30-31). Iš 2007-02-20 šaliu sutarties matyti, kad ieškovas su atsakovu sudare draudimo sutarti, kuria apdraude grežimo irengini Nemek 300 H likutine verte 238 510,00 Lt (t. 1 b. l. 4). Šioje sutartyje šalys nurode, kad naudos gavejas yra tretysis asmuo AB SEB bankas. Taciau 2007-12-13 tretysis asmuo atsisake savo, kaip naudos gavejo teises i draudimo išmoka ieškovo naudai, todel ieškovas turi teise i visa draudimo išmoka (t. 2 b. l. 13). Iš gaisro ekspertizes akto matyti kad 2007 gegužes men. 2 d. kilus gaisrui grežimo irenginyje Nemek 300 H šis irenginys sudege (t. 1 b. l. 73-80). UAB „Transporto studijos“ 2007-05-14 specialisto išvadoje nurodyta, kad gaisro metu buvo sugadintas grežimo irenginys Nemek 300 H (t. 1 b. l. 49-61). Draudiko ir draudejo pasirašytame turto sugadinimo bei sunaikinimo akte nurodyta, kad grežimo irenginys Nemek 300 H visiškai sudege (t. 1 b. l. 62). Pranešime apie draudimini ivyki draudejas nurode, kad 2007-05-02 užsidege ir visiškai sudege grežimo irenginys (t. 1 b. l. 63). Tokiu budu yra visiškai akivaizdu, kad ieškovui priklausantis grežimo irenginys Nemek 300 H buvo nepataisomai sunaikintas, todel ieškovas turejo pagrinda kreiptis i atsakova del draudimo išmokos gavimo (CK 6.987str.). Kadangi turtas buvo apdraustas likutine verte ir del draudiminio ivykio buvo sunaikintas – nuostoliu laikoma turto likutine verte prieš pat draudimini ivyki, bet neviršijant naujo analogiško turto isigijimo, pagaminimo ar pastatymo kainos nuostolio skaiciavimo diena (Draudimo taisykliu 45 str., 47 str.4 p.). Reikalaudamas atlyginti draudimo išmoka šiu taisykliu reikalavimu ieškovas laikesi. Tai, kad ieškovas yra sudegusio grežimo irenginio savininkas patvirtina 2009-04-20 FNTT specialisto išvada del UAB „Langvesta“ ukines finansines veiklos tyrimo, kurioje nurodyta, kad grežimo irenginys Nemek 300 H bendroves finansineje apskaitoje buvo užpajamuotas (t. 2 b. l. 32-35). Šio irenginio isigijimo ieškovo nuosavyben aplinkybes patvirtina 2009-07-29 Telšiu rajono prokuroro apylinkes nutarimas nutraukti ikiteismini tyrima bei Telšiu rajono apylinkes teismo 2009-07-30 nutartis del ikiteisminio tyrimo nutraukimo (baudžiamoji byla Nr. 06-1-07021-08 t. 3, b. l. 121-124, 125-129). Atsakovo reikalavimai pateikti eile dokumentu, kurie neturi nieko bendro su draudiminio ivykio konstatavimu, aiškinimai, kad gal but sudege ne tas irenginys kuris buvo draustas, o ieškovas nebuvo jo savininkas, tvirtinimas, kad pinigai Švedijos imonei buvo mokami ne už ta irengini kuris buvo draustas, kad ieškovas neturi draudimo intereso vertintini kaip ieškovo siekis išvengti draudimo išmokos mokejimo. Draudimo sutarties, draudimo sumos gincijima bei atleidima nuo draudimo išmokos mokejimo atitinkamai reglamentuoja CK 6.993 str., CK 6.998 str. bei CK 6.1014 str. nuostatos, taciau šioje byloje tokiu aplinkybiu nera. Atsakovas privalo vykdyti su ieškovu sudaryta draudimo sutarti, nes prieš jos sudaryma draudikas, t. y. atsakovas turejo teise apžiureti draudžiama turta, o jeigu reikia, savo lešomis paskirti ekspertize jo vertei nustatyti (CK 6.994 str. 1 d.). Praejus beveik 3 metams po gaisro atsakovo reikalavimai teisme skirti visiškai sudegusio grežimo irenginio vertinimo ekspertize laikytini akivaizdžiu bylos vilkinimu.

8Esant šioms aplinkybems ieškinys yra pagristas ir tenkintinas. Iš atsakovo priteistina ieškovui 214 659,00 Lt draudimo išmoka, 5 239,00 Lt sumoketo žyminio mokescio (t. 1 b. l. 14), 2 000,00 už advokato pagalba (t. 2 b. l. 101), 6 proc. metiniu palukanu už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos, t. y. nuo 2008-05-09 (t. 1 b. l. 1), iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, bei 48,45 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu valstybei (t. 1 b. l. 18).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263 str., 265 str., 268-270 str., 279 str.,

Nutarė

10Ieškini tenkinti.

11Priteisti iš atsakovo AB If P&C Insurance AS, Estijos Respublikos registro kodas 10100168 ieškovui UAB „Langvesta“ 214 659,00 Lt draudimo išmoka, 5 239,00 Lt sumoketa žymini mokesti, 2 000,00 Lt už advokato pagalba, 6 proc. metiniu palukanu už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos, t. y. nuo 2008-05-09 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, bei 48,45 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu valstybei.

12Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, skunda paduodant Šiauliu apygardos teismui.

Proceso dalyviai