Byla 2-357

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Čekanauskaitės (pranešėja), kolegijos teisėjų: Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 4 d. nutarties dėl žyminio mokesčio sumokėjimo civilinėje byloje Nr. 2-1979-38/2005 pagal ieškovo V. R. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas V. R. 2005 m. balandžio 27 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, dėl vieną mln. Lt neturtinės žalos atlyginimo (CK 6.263, 6.271, 6.250 str.). Nurodė, jog Kauno apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 8 d. sprendimu buvo patenkintas jo skundas ir panaikintas Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų, kuriuose jis atlieka bausmę, direktoriaus 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimas bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos 2004 m. gruodžio 8 d. atsakymas dėl jam pareikšto papeikimo už elementaraus elgesio ir savitarpio pagarbos taisyklių ignoravimą melavimą bei nepagarbą pataisos namų administracijos darbuotojų atžvilgiu. Ieškovas teigė, kad įstaigos administracija, neteisėtai jį apkaltindama ir taikydama jam administracinę nuobaudą, pažeidė vidaus tvarkos taisykles ir tuo ieškovui padarė neturtinę žalą. Kartu ieškovas prašė atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

4Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 4 d. nutartimi nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti ir nurodė, kad ieškovas turėtų surašyti naują ieškinį, pateikti papildomus įrodymus bei sumokėti 14 tūkst. Lt žyminio mokesčio. Tokią nutartį teismas motyvavo tuo, kad ieškinyje nėra nurodyta ieškovo nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo galimybės bei informacija, ar byla bus vedama per advokatą, nepateikti dokumentai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimą.(CPK 135 str. 2 d., 1 d. 5, 6 p.). Teismas atmetė ieškovo prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, kaip nepagrįstą įstatymu ir nurodė, kad ieškovas per minimą laikotarpį privalo pateikti įrodymus apie 14 tūkst. Lt žyminio mokesčio sumokėjimą (CPK 83 str.).

5Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti teismo nutartį dėl įpareigojimo sumokėti žyminį mokestį. Prašymą grindžia tuo, kad sutinkamai su CPK 83 straipsnio pirmosios dalies 6 punktu jis yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, kaip šalis, byloje dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto administracinės nuobaudos paskyrimo, atlyginimo.

6Taip pat ieškovas prašė prie naginėjamos bylos prijungti administracinę bylą Nr.1-144-31/2005, kuri susijusi su nagrinėjama civiline byla bei kurioje jis buvo atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumokėjimo.

7Atsiliepime Teisingumo ministerija prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad apeliantas skundo pagrindu nurodo netinkamą CPK 83 straipsnio pirmosios dalies 6 punkto taikymą, nes ši norma numato galimybę atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo kai ieškinys pateikiamas dėl atlyginimo žalos, kuri atsirado dėl neteisėto arešto, o ne dėl kitų neteisėtų administracinių nuobaudų paskyrimo.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Kaip žinia, žyminis mokestis - tai įstatymo nustatyta suma, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus.

10Sutinkamai su apelianto nurodytu CPK 83 straipsnio pirmosios dalies 6 punktu nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleidžiamos šalys bylose dėl žalos atlyginimo, kuri atsirado, tarp kitų atvejų ir dėl neteisėtos administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimo. Apeliantas, remdamasis šia norma, nurodo, kad šią normą teismas privalėjo taikyti jo atžvilgiu, nes ji numato tą atvejį, kai ginčijamasi dėl žalos, atsiradusios neteisėtai paskyrus administracinę nuobaudą. Teisėjų kolegija atmeta šį apelianto argumentą. Kaip minėta, ieškovas prašomą priteisti žalą kildina iš Praveniškių 2-ųjų pataisos namų administracijos veiksmų. Iš byloje esančio Kauno apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 8 d. sprendimo matyti, kad šios nuobaudos buvo taikomos remiantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso normomis, o ne Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso normų pagrindu.

11Tuo tarpo ieškovo nurodyta CPK 83 straipsnio pirmosios dalies 6 punkto norma taikoma šalims civilinėse bylose, kuriose nagrinėjami ginčai dėl atlyginimo žalos, atsiradusios dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų, teisėjų ar teismo neteisėtų veiksmų, susijusių su neteisėtu nuteisimu, neteisėtu suėmimu taikant kardomąją priemonę, neteisėtu sulaikymu, neteisėtu procesinės prievartos priemonių taikymu, neteisėtu administracinio arešto skyrimu (CK 6.272 str. 1 d.), arba dėl atlyginimo žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą (CK 6.272 str. 2 d.). Tuo tarpu ieškovas jam padarytą žalą kildina iš Praveniškių 2-ųjų pataisos namų administracijos veiksmų.

12Dėl paminėto, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai bei teisėtai sprendė, jog minėtoji teisės norma nagrinėjamu atveju negali būti taikoma ir įstatymas nenumato tokio teisinio pagrindo atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, kokiu remiasi apeliantas.

13Taip pat atmestinas apelianto argumentas, kad jis turėtų būti atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo remiantis aplinkybe, jog jis buvo atleistas nuo tokio mokesčio sumokėjimo nagrinėjant administracinę bylą Nr.1-144-31/2005. Pažymėtina, jog administracinių bylų nagrinėjimą reglamentuoja visiškai kitas – Administracinių bylų teisenos įstatymas. Civilinių bylų nagrinėjimas bei administracinių bylų nagrinėjimas yra visiškai atskiri, skirtingos prigimties procesai. Dėl šio ir žyminio mokesčio mokėjimo klausimai šiuose procesuose sprendžiami nepriklausomai vienas nuo kito, vadovaujantis skirtingais įstatymais. Nagrinėjamu atveju reiškiamas civilinis reikalavimas, todėl žyminio klausimo mokėjimo klausimas sprendžiamas pagal CPK normas. Dėl šio teisėjų kolegija atmeta ieškovo prašymą Lietuvos apeliaciniam teismui išreikalauti administracinę bylą Nr.1-144-31/2005, nes tai šiame bylos nagrinėjimo etape yra netikslinga.

14Dėl paminėto, teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai, pilnai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui išspręsti, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir, įpareigodamas ieškovą sumokėti žyminį mokestį, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 302 str., 263 str. 1 d.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai