Byla A20.-331-1013/2020
Dėl administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonių panaikinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jurgita Šėlienė, sekretoriaujant Valentinai Solovejienei, dalyvaujant skundą padavusios A. G. A. atstovei advokatei Egidijai Belevičienei, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovui L. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi A. G. A., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), atstovaujamos advokatės Egidijos Belevičienės, skundą dėl administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonių panaikinimo,

Nustatė

2A. G. A., atstovaujama advokatės Egidijos Belevičienės, pateikė teismui skundą dėl administracinio nusižengimo teisenos užtikrinimo prievartos priemonių panaikinimo, prašydama panaikinti 2020 m. sausio 3 d. A. G. A. taikytas administracinio nusižengimo teisenos užtikrinimo prievartos priemones – administracinį sulaikymą, asmens apžiūrą ir daiktų patikrinimą, daiktų paėmimą bei įpareigoti policijos pareigūnus grąžinti paimtus daiktus, t. y. Lietuvos Respublikos valstybinę vėliavą. Skunde nurodyta, kad 2020 m. sausio 3 d., apie 18.40 val., atvyko kartu su K. T. prie K. Škirpos atminimo lentos Trispalvės alėjoje, Vilniuje, pagerbti K. Škirpos atminimo. Padėjo gėlių, uždegė žvakių. Prie Trispalvės alėjos pamatė stovinčius Vilniaus miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus ir policijos automobilius. A. G. A. ir K. T. 18.46 val. pastatė automobilį, atėjo prie bendraminčių. Ji turėjo pasiėmusi Lietuvos valstybinę vėliavą. Jai būnant prie minėtos vietos atvyko dar du policijos ekipažai. Iš vieno policijos automobilio išlipusi policijos pareigūnė K. A. pareikalavo pareiškėjos pateikti asmens duomenis, nors ji jokio teisės pažeidimo nedarė, stovėjo laikydama jai priklausančią Lietuvos valstybinę vėliavą. K. T. pareigūnė pateikti dokumentą arba nurodyti asmens duomenų neprašė. Pareiškėja pasiteiravo pareigūnės, kokiu pagrindu ji privalo nurodyti duomenis, į tai pareigūnė atsakė pakeltu tonu „man pagrindo nereikia. Aš esu policijos pareigūnė. Jūs esate viešoje vietoje, mosikuojate Lietuvos trispalve“. Pareigūnė pasakė, kad čia yra mitingas ir nusprendė, kad Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos turėjimas pažeidė įstatymus. Pareigūnėms pareiškėja nurodė savo anketinius duomenis, šiuos duomenis policijos pareigūnė K. A. užsirašė ant lapo, tačiau ši nurodė, kad pareiškėja nevykdo teisėtų jos reikalavimų ir pasakė pareiškėjai rašyti paaiškinimą. Kadangi jokio teisės pažeidimo pareiškėja nepadarė, nurodžiusi savo asmens duomenis, ji atsisakė rašyti paaiškinimą. Po to, kita pareigūnė čiupo pareiškėją už rankos ir pasodino į tarnybinį policijos automobilį. Automobilyje, šalia to skyriaus, kuriame buvo uždaryta pareiškėja, buvo laikomi du tarnybiniai šunys. Taigi pareigūnės pareiškėją sulaikė prievarta ir apribojo jos judėjimo laisvę. Pareigūnės taip pat paėmė jos turėtą vėliavą ir įkišo ją į automobilį, t. y. atliko daiktų paėmimą. Tada pareiškėja buvo nugabenta į policijos komisariatą. Policijos komisariato patalpose be jokio teisinio pagrindo, ten kita neprisistačiusi pareigūnė atliko pareiškėjos apžiūrą ir daiktų patikrinimą. Kadangi pareiškėja jokio teisės pažeidimo nepadarė, būdama komisariate, ji nurodė, kad pareigūnės neturi teisės jos apžiūrėti, tačiau trečioji pareigūnė prieš pareiškėją panaudojo fizinę jėgą, būdama stambesnė ir fiziškai stipresnė, paėmė už abiejų rankų ir jas užlaužė, dėl ko atsirado stiprūs skausmai, buvo sužalota ranka bei pareiškėja blogai pasijuto. K. T. iškvietė greitąją pagalbą, nes pareiškėja šiam buvo spėjusi paskambinti. Pareiškėja reikalavo leisti paskambinti giminaičiams ir advokatams, bet to neleido padaryti. Pareiškėja dar blogiau pasijuto ir ji nugriuvo, atvykę greitosios pagalbos medikai suteikė pirmąją pagalbą ir išvežė ją į ligoninę. Po to, policija savo tinklalapyje išplatino tikrovės neatitinkantį pareiškimą. Policijos pareigūnų veiksmai taikant administracinio nusižengimo teisenos užtikrinimo prievartos priemones, t. y. sulaikant pareiškėją, gabenant ją į komisariatą, atliekant jos daiktų apžiūrą, bei daiktų paėmimą yra neteisėti, todėl naikintini. Policijos pareigūnų veiksmai neatitiko Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo, ANK nuostatų ir kitų nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų reikalavimų. Policijos pareigūnių reikalavimai pareiškėjai pateikti asmens dokumentus ir prisistatyti, jos sulaikymas bei prievartinis gabenimas į policijos įstaigą, jos asmens ir daiktų patikrinimas, bei vėliavos paėmimas buvo neteisėti, kadangi buvo vykdomi iš anksto suvokiant, jog ji nepadarė jokio teisės pažeidimo. Teisės aktai, reglamentuojantys atitinkamų privalomų nurodymų davimą ar leidžiantys pareigūnams atlikti tam tikrus veiksmus, suteikia teisę tikrinti asmens dokumentus, kai yra pagrįstas įtarimas, jog padarytas administracinis nusižengimas ar nusikalstama veika ir asmuo su tuo yra susijęs. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, jog policijos pareigūnių, iš anksto esant pagrindui manyti, kad pareiškėja nėra ieškomas asmuo, taip pat neturint duomenų, kad ji padarė kokį nors pažeidimą, reikalaujamas asmens dokumentų patikrinimas buvo nepagrįstas ir neteisėtas, kaip ir iš to sekęs reikalavimas eiti į automobilį, pareiškėjos prievartinis įsodinimas į automobilį bei sulaikymas, vėliavos paėmimas, komisariate atlikta asmeninių daiktų apžiūra. Pareigūnas teisę reikalauti, kad asmuo atvyktų į policijos įstaigą ar ateitų iki tarnybinio automobilio, atsiranda tik konkretaus asmens – administracinį nusižengimą prieš tai padariusio asmens – atžvilgiu. ANK numato baigtinį sąrašą atveju, kada galima sulaikyti asmenį. Pagal šias nuostatas asmuo gali būti sulaikomas tik tais atvejais, kai yra padaręs administracinį nusižengimą. Tačiau viešai policijos paskelbtame pareiškime visuomenei nurodoma, jog „siekiant nustatyti moters asmenybę, ištirti ir užkardyti teisės nusižengimus, susijusius su alėjos pavadinimo keitimu, ir tokius įvykius ateityje, 19.15 val. moteris buvo pristatyta į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Policijoje nustatyta moters asmenybė“. Pagal vaizdo medžiagą matyti, kad pareiškėjos asmenybė buvo nustatyta iki atvežant ją į komisariatą. Patalpinant ją į tarnybinį automobilį, tuo metu jau faktiškai sulaikant, pareigūnėms nebuvo jokių kliūčių įteikti jai šaukimą, jei ji tuo metu buvo įtariama kokiu nors teisės pažeidimu. Nors policijos išplatintame pranešime buvo nurodyta, kad pareiškėja buvo sulaikyta siekiant užkardyti teisės nusižengimus, tačiau joks teisės aktas nenumato prevencinio sulaikymo. Pareiškėja nepažeidė Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nuostatų ir neatliko draudžiamų veiklų. Kadangi pareiškėja nepadarė jokio administracinio nusižengimo, todėl policijos pareigūnės nurodymas pateikti asmens dokumentą, o jo neturint – nurodyti asmens duomenis, buvo neteisėtas. Neteisėto reikalavimo nevykdymas negali užtraukti jokios atsakomybės. Be to, kai pareiškėja buvo sulaikyta, ji nebuvo apklausta. Policijos pareigūnai neleisdami pareiškėjai paskambinti advokatei, neužtikrino jos teisės naudoti teisine advokato pagalba. Taip pat nebuvo surašytas joks laikino sulaikymo protokolas, t. y. visas pareiškėjos laisvės apribojimas nuo Trispalvės alėjoje, iki pat jos išvežimo iš policijos komisariato patalpų į ligoninę buvo neteisėtas, policijos pareigūnės pareiškėjos atžvilgiu taikė teisės aktuose nenumatytą prievartą ir neteisėtai pažeidė pareiškėjos teises ir laisves. Todėl pareiškėjos atžvilgiu buvo nepagrįstai taikytos administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės – administracinis sulaikymas, asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas, daiktų paėmimas, kurios turi būti panaikintos ir grąžinti iš pareiškėjos paimti daiktai – Lietuvos valstybinė vėliava (b. l. 2-5).

3Teismo posėdžio metu skundą padavusio asmens atstovė advokatė Egidija Belevičienė pilnai palaikė paduotą skundą jame nurodytais argumentais.

4Teismo posėdžio metu Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas paaiškino, kad pagal žinomas faktines aplinkybes ir pateiktus vaizdo įrašus yra žinoma, jog atvykus pirmajam policijos pareigūnų ekipažui, Lietuvos valstybinė vėliava buvo numesta prie namo kampo į krūmus. Jų nuomone, tokiu būdu buvo išreikšta nepagarba valstybinei vėliavai, nes Lietuvos vėliavos įstatymas nustato aiškius kriterijus kaip reikia elgtis su vėliava, privaloma elgtis pagarbiai ir ji turi būti tinkamai naudojama. Negalima vėliavos numesti į krūmus ir taip jos negerbti, todėl buvo nustatyti tokie pirminiai administracinio nusižengimo požymiai. Atvykę policijos pareigūnai aiškinosi kieno buvo vėliava, kodėl degė žvakutės, nes nuo žvakučių deginimo gali kilti gaisrai, rūpinosi visuomenės saugumo prasme. Tada į įvykio vietą atvyko A. G. A., kuri paėmė vėliavą ir pradėjusi šūkauti mojavo šią vėliavą. Tuomet policijos pareigūnė, siekdama nustatyti asmens tapatybę, norėdama nustatyti, kad vėliava yra būtent šio asmens ir sužinoti asmens, kuris galimai išreiškė nepagarbą vėliavai, paprašė A. G. A. pateikti tapatybę patvirtinančius dokumentus ir prisistatyti, tačiau pareiškėja 3-4 kartus atsisakė tai padaryti, o teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymas yra administracinis nusižengimas, kuris suponuoja, kad policijos pareigūnai turi valstybės suteiktus įgaliojimus nustatyti asmens tapatybę ir tokiu būdu gali reikalauti pateikti tapatybę patvirtinančius dokumentus bei pristatyti asmenį į policijos įstaigą. Vaizdo įraše matoma, kad po 3-4 reikalavimo policijos pareigūnės priima sprendimą pristatyti A. G. A. į policijos įstaigą, kadangi ši piktybiškai nevykdė reikalavimų. Tada A. G. A. prie automobilio pasakė savo vardą ir pavardę, bet privaloma vertinti faktą, jog administracinio nusižengimo atsisakyti vykdyti teisėtus policijos reikalavimus sudėtis yra formali ir veika baigta nuo atsisakymo momento ir tai, jog vėliau yra įvykdomas reikalavimas, nereiškia, kad pažeidimas nebuvo padarytas. Be to, A. G. A. nepateikė jokių dokumentų, kurie patvirtintų jos tapatybę, todėl siekiant nustatyti asmenybę ir administracinio nusižengimo protokolo surašymui, faktinių aplinkybių užfiksavimui, A. G. A. buvo mandagiai įsodinta į policijos tarnybinį automobilį, vėliava įdėta į vidų bei nuvykta į policijos komisariatą. Tai, kad įvykio vietoje buvusi vėliava priklausė A. G. A. negalima konstatuoti, nes tai buvo tik A. G. A. žodžiai. Nors policijos visuomenei išplatintame pranešime buvo nurodyta, kad vėliava priklausė A. G. A., tačiau šioje situacijoje vėliava buvo palikta be priežiūros ir vėliau ją pasiėmė asmuo, kilo klausimas, ar galima pasitikėti vėliavą paėmusio tokio asmens žodžiu. Tai, jog daiktų paėmimas, kaip teisenos užtikrinimo priemonė buvo taikyta A. G. A. atžvilgiu, teigti negalima, nes nėra duomenų patvirtinančių, jog vėliava buvo būtent jos. Jo nuomone, vien tik asmens žodžiu negalima pasikliauti, todėl teigti, jog vėliava priklausė A. G. A. negali, kai bus pateikti duomenys patvirtinantys vėliavos savininką, tada vėliava bus grąžinta teisėtam savininkui. Kai asmuo neturi dokumentų, tada asmens tapatybė yra nustatoma duomenų bazių duomenimis, tarnybiniuose automobiliuose būna kompiuteriai, radijo įranga, šių prietaisų pagalba galima patikrinti tapatybę, taip pat yra galimybė tai padaryti nuvykus į policijos komisariatą. Ar šiuo atveju policijos automobilyje buvo galima nustatyti A. G. A. tapatybę jis nežino, nes nėra apžiūrėjęs automobilio vidaus. Administracinis sulaikymas A. G. A. atžvilgiu buvo taikytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso (toliau – ANK) 597 straipsnio 1 dalies pagrindu ir tuo pagrindu, kad būtina surašyti administracinio nusižengimo protokolą. Administracinio nusižengimo protokolas nebuvo surašytas, nes dar vyksta įvairūs tyrimai ir vertinami duomenys, šiuo metu priimto sprendimo dar nėra. Jie nėra įsitikinę, jog paimta vėliava buvo būtent A. G. A., jos teiginiais vėliava yra jos, jeigu tai jos vėliava, tai A. G. A. yra atsakinga už nepagarbą vėliavai. Teigė, kad kada būtent A. G. A. buvo faktiškai sulaikyta reikėtų peržiūrėti vaizdo įrašą, yra momentas kada policijos pareigūnės prieina ir vedasi ją prie automobilio, taip pat girdima, jog atsisakoma prisistatyti, todėl būtent šiuo momentu ir buvo sulaikyta, tai, kad vėliau prisistatė, savaime nesuponuoja, jog visi kiti veiksmai nebegali būti daromi. Po įvykio A. G. A. nebuvo atvykusi į policijos komisariatą dėl galimybės atsiimti vėliavą. Baigiamųjų kalbų metu policijos atstovas patvirtino, kad jeigu A. G. A. atvyks į policijos komisariatą, valstybinė vėliava jai bus grąžinta.

5Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Trečiojo policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus 2020 m. sausio 15 d. rašte Nr. 10-S-2186 nurodyta, kad vadovaujantis ANK 597 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais ir siekiant nustatyti administracinio nusižengimo padarymu įtariamo asmens tapatybę, tinkamai užfiksuoti administracinį nusižengimą, surašyti administracinio nusižengimo protokolą, 2019 m. sausio 3 d. apie 18.40 val. Vilniuje, Arsenalo g. 3 buvo sulaikyta A. G. A. ir 19.15 val. pristatyta į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyrių Vilniuje, T. Ševčenkos g. 26. Surašytas administracinio sulaikymo protokolas, atlikta daiktų apžiūra. Jos metu daiktai nepaimti, A. G. A. į laikino sulaikymo patalpas nepatalpinta, kadangi jai paprašius medikų pagalbos, buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba, kuri atvyko 2019 m. sausio 3 d. apie 19.56 val. ir po apžiūros 20.55 val. moterį išvežė į VšĮ „Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė“. Todėl pradėta administracinių nusižengimų, numatytų ANK 506 straipsnio 4 dalyje ir 508 straipsnio 1 dalyje teisena ROIK 20109444875, administracinio nusižengimo protokolas nesurašytas. Sulaikymo metu įvykio vietoje paimta nenustatytos nuosavybės Lietuvos Respublikos valstybinė vėliava, kuri pristatyta į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyrių. Nustačius vėliavos priklausomybę, esant pagrindui, bus grąžinta teisėtam savininkui (b. l. 10).

6BIRT ataskaitų žiūryklės duomenimis, stebėtojai pranešė, kad prie dailės akademijos automobiliu atvažiavo asmenys, turi vėliavas. Papildoma informacija apie patikrinimą: atvykus vietoje buvo trys asmenys, t. y. S. G., V. S. ir dailės muziejaus vyr. administratorius A. S., kuris atėjo tik pažiūrėti kas vyksta. Asmenys pasakė, kad tai ne jų vėliava, pasakė, kad jie nieko nedarė, o tik yra stebėtojai. Paklausus apie automobilį, kuris buvo kartu su jais ir tame automobilyje esančiais žmonėmis, teigė, kad tokio nematė ir kas jame per žmonės buvo – nežino. Viena moteris už teisėtų reikalavimų nevykdymą pristatyta į OVS (b. l. 11-14).

7Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės Trečiosios kuopos Ketvirtojo būrio vyriausios patrulės I. Ž. ir K. A. tarnybiniuose pranešimuose nurodyta, kad 2020 m. sausio 3 d. 18.03 val. dirbant kartu iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojo gavo pranešimą, kad ( - ), stebėtojai, mato, jog prie dailės akademijos atvažiavo asmenys su automobiliu, turi vėliavas. Atvykus nurodytu adresu, pastebėjo ties pastatu pažymėtu Nr. ( - ), į sieną atremtą vėliavą. Vietoje buvo trys asmenys, t. y. S. G., V. S. ir dailės muziejaus vyr. administratorius A. S., kuris atėjo tik pažiūrėti kas vyksta. Asmenys pasakė, kad tai ne jų vėliava, pasakė, kad jie nieko nedarė, o tik stebi kas vyksta nurodytu adresu. V. S. bendravo labai nemandagiai, jas filmavo vaizdo kamera, tačiau pareikalavusi nustoti filmuoti, jis vaizdo kamerą išjungė. Paklausė V. S. ir S. G., ar matė prieš tai atvažiavusį automobilį ir kas jame sėdėjo, tačiau jie atsakė, jog nieko nežino. A. S. paaiškino, jog taip pat nieko nežino, nei kam priklauso vėliava, nei kas sėdėjo automobilyje, kai užsirašė jo duomenis, A. S. išvažiavo namo. Joms būnant tarnybiniame automobilyje pastebėjo, jog prie vėliavos atėjo vyras su moterimi. Moteris atėjusi prie trispalvės Lietuvos vėliavos, šią paėmė už koto ir pradėjo mojuoti, garsiai šaukdama „Lietuva, būk laisva“. K. A., priėjusi prie moters paprašė šios prisistatyti, tačiau moteris nesakė savo vardo bei pavardės, o toliau mojavo trispalve vėliava, o savo veiksmais vos nesužeidė policijos pareigūnės, kadangi trispalve vėliava mojavo virš policijos pareigūnės galvos. Policijos pareigūnė dar kartą pareikalavo moters prisistatyti, bei nustoti piktybiškai mojuoti trispalve vėliava. Moteris atsisakė nutraukti neteisėtus veiksmus, dėl to priėjo I. Ž. ir moteriai paaiškino, jog ši yra sulaikyta ir bus vežama į Vilniaus apskrities Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojų dalį, tapatybės nustatymui. I. A. pradėjo vesti neprisistačiusią moterį į tarnybinio automobilio laikino sulaikymo kamerą, tačiau tuo metu moteris pasakė, jog ši yra A. G. A.. Tada A. G. A. pradėjo šaukti, jog nieko nežada joms aiškinti, dėl ko ir kodėl mojavo trispalve vėliava, priežasties kodėl visi susirinko nepasakė. Paaiškinus A. G. A., jog ji yra sulaikyta ir pareikalavus eiti į tarnybinį automobilį, pastaroji šaukė, jog niekur nevažiuos. I. Ž. paėmus A. G. A. už dešinės rankos ir dar kartą pareikalavus eiti į tarnybinį automobilį, ši stangrino ranką ir įsispyrusi kojomis į žemę vengė eiti į tarnybinį automobilį. Po to panaudojus fizinę jėgą, ši buvo nuvesta į tarnybinį automobilį, laikant šią už rankų. Spec. priemonės nebuvo panaudotos. A. G. A. vis nenorėjo atiduoti trispalvės Lietuvos vėliavos ir šaukė, jog tai jos nuosavybė. K. A. susisiekus su Operatyvaus valdymo skyriaus budėtoju mobilaus ryšio telefonu, dėl tolimesnių veiksmų, operatyvaus valdymo skyriaus vyresnysis budėtojas pasakė, jog turi informacijos, kad adresu ( - ) yra gautas pareiškimas, dėl susirinkimo įstatymo pažeidimo. Operatyvaus valdymo skyriaus vyresnysis budėtojas taip pat minėjo, jog A. G. A. galimai yra susibūrimo organizatorė. 18.40 val. A. G. A. buvo sulaikyta, o vėliau buvo pristatyta į Vilniaus apskrities Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojų dalį. Lietuvos trispalvė vėliava su kotu buvo pristatyta į Vilniaus apskrities Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojų dalį (b. l. 15-18).

8Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus vyriausiosios postinės R. U. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2020 m. sausio 3 d. apie 19.15 val. į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus patalpas buvo pristatyta A. G. A. dėl ANK pažeidimo, medžiagoje ROIK 0120000006131. Dirbant su pristatyta A. G. A. Vilniaus apskrities vyriausiojo Operatyvaus valdymo skyriaus pristatymo patalpose buvo nustatytas blaivumas (nuo parašų alkotesterio atspausdintuose kvituose moteris kategoriškai atsisakė). Ši pasiteiravo kokiu pagrindu ši yra sulaikyta ir ji paaiškino, kad dėl administracinio pažeidimo yra sulaikyta ir pristatyta į jų patalpas administracinio pažeidimo protokolo surašymui. Taip pat paaiškino, kokius veiksmus atliks ir kas numatyta ANK. Į ką moteris pradėjo garsiai reikšti nepasitenkinimą pareigūnų (Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės patrulių) darbu, kad ši viską įvykdė ko prašė pareigūnai ir yra sulaikyta neteisėtai. Bandant toliau bendrauti su pristatytąja, ši pradėjo nuolatos kartoti, kad ši yra sulaikyta tautiniu pagrindu ir kad pastarąją sulaikę pareigūnai yra rusai ir taip nori su šia susidoroti. Tęsiant bendravimą, po kurio laiko paprašė pateikti apžiūrai asmeninius daiktus (prieš tai paaiškinimus dėl kokios priežasties ji to prašė) į ką pastaroji priešiškai sureagavo ir pasakė, kad nieko nepateiks. Ji dar kartą, jau pareikalavo, pateikti asmeninius daiktus ir rankinę apžiūrai siekiant nustatyti ar moteris su savimi neturi draudžiamų daiktų, tačiau ši nevykdė teisėtų jos kaip policijos pareigūnės reikalavimų. Trečią kartą ji A. G. A. įspėjo, jei ši nevykdys jos teisėto kaip policijos pareigūnės reikalavimo pateikti apžiūrai daiktus, jis panaudos fizinę jėgą į ką moteris taip pat nereagavo, elgėsi priešiškai ir nevykdė jos teisėto reikalavimo pateikti daiktus. Po įspėjimo, ji atsistojo iš savo darbo vietos ir priėjusi prie pristatytos moters, savo ranka suėmė už moters rankinės (norėdama paimti) į ką moteris rankinę užspaudė savo kūno svoriu. Ji naudodama lengvą fizinę jėgą (fizinė jėga naudota tik tiek, kiek reikėjo paimti daiktus) bandė paimti rankinę, dešine ranka patraukė pastarosios galvą ir kūno korpusą, o kita ranka (kaire) bandė ištraukti, tačiau moteris pradėjo rėkti ir muistytis. Rėkdama ši pareikalavo jos prisistatyti, į ką ji atsakė prisistatydama, tačiau ši tik suagresyvėjo ir pareiškė, kad ji yra rusė ir dėl tautinių pagrindų, ji prie šios lenda. Viso veiksmo eigoje porą kartų rankomis bandė patraukti A. G. A. rankas ir paimti daiktus, tačiau ši tik rėkė ir įžeidinėjo ją. Po kurio laiko atėjo į pagalbą Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus kolegos (nepamena tiksliai kas) ir padėjo toliau bendrauti su pristatytąja. Viso tolimesnio bendravimo metu moteris elgėsi neadekvačiai, t. y. įžeidinėdama ją žodžiais ir vadindama ruse, garsiai rėkė bandydama atkreipti aplinkinių dėmesį, taip pat verkė, kad viskas yra dėl to, kad ji yra lietuvė taip pat mobilaus ryšio telefonu be pagrindo visiems skambinėjo ir sakė, kad pastarąją per prievartą laiko rusai komisariate ir jai sulaužė rankas, nekviečia greitosios pagalbos ir pan. (nors pastarajai prieš tai buvo iškviesta GMP, kadangi ši pasakė, kad jaučia didžiulį stresą ir pastarajai reikalinga medikų pagalba). Apie 19.56 val. atvyko GMP 0822, kurie pastarąją apžiūrėjo ir išsivežė tolimesnei apžiūrai (b. l. 19-20).

9Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus vyriausiosios postinės R. U. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2020 m. sausio 3 d. apie 19.15 val. į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus patalpas pagal pranešimą medžiagoje ROIK 120000006131 buvo pristatyta A. G. A., kuri nuo asmens apžiūros atsisakė. Buvo apžiūrėti šios turimi daiktai. Supildžius sulaikyto asmens apžiūros ir daiktų paėmimo laikinai saugoti protokolą, moteris pasakė, kad jaučia didžiulį stresą ir pastarajai reikalinga medikų pagalba, todėl buvo iškviesti medikai. A. G. A. į laikino sulaikymo patalpas nepatalpintam daiktai saugoti nepaimti. Apie 19.56 val. atvyko GMP 0822, medikai pastarąją apžiūrėjo ir nurodė, kad moterį tolimesnei apžiūrai reikia vežti į ligoninę, dėl to A. G. A. nebuvo uždaryta į sulaikymo patalpą, apžiūrėti daiktai grąžinti pastarajai. Ant minėto protokolo A. G. A. pasirašyti atsisakė (b. l. 23).

10Byloje pateiktas administracinio sulaikymo protokolas, kurio duomenimis, A. G. A. buvo sulaikyta siekiant tinkamai užfiksuoti administracinį nusižengimą, surašyti administracinio nusižengimo protokolą. Sulaikymo motyvai – tinkamai užtikrinti administracinę teiseną. A. G. A. buvo paleista 2020 m. sausio 3 d. 20.55 val. (b. l. 21).

11Iš byloje esančio į sulaikymo patalpas uždaromo (uždaryto) asmens apžiūros ir daiktų paėmimo laikinai saugoti protokolo matyti, kad iš A. G. A. buvo laikinai paimti automobilio Toyota raktas su pulteliu, USB laikmena, moteriška rankinė, ryšulys raktų, 2 vnt. veidrodėlių, 2 vnt. pirštinių, akiniai nuo saulės, moteriška kosmetika, 85 Eur piniginėje, 7 vnt. įvairių nuolaidų kortelių, „Vilniečio kortelė“, „Luminor“ banko mokėjimo kortelė, mobilaus ryšio telefonas „Samsung“ (b. l. 22).

12Byloje esančiame alkotesterio kvito kopijoje matoma, kad A. G. A. 2020 m. sausio 3 d. 19.19 val. buvo blaivi (b. l. 28).

13Iš byloje esančio apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūros objektas – vaizdo įrašas iš tarnybinio policijos automobilio priekio. Vaizdo įrašas spalvotas, kairėje pusėje viršuje parašyta „( - ) kairėje pusėje apačioje „V1738 PRIEKIS“, dešinėje pusėje viršuje „2020-01-03 17:59:59“. Vaizdo įraše matosi filmuota vaizdo medžiaga iš policijos tarnybinio automobilio priekio. Užfiksuota, kaip tarnybinis automobilis vyksta įvairiomis Vilniaus miesto gatvėmis. 8:19 policijos pareigūnų tarnybinis automobilis atvyksta į įvykio vietą, kurioje jau stovi kitas policijos tarnybinis automobilis pažymėtas skaičiais „V1301“. Šalia šio tarnybinio automobilio stovi du policijos pareigūnai, viena moteris ir vyras, kurie bendrauja su trimis vyrais, kur vienas iš jų turi vaizdo kamerą, su kuria filmuoja atvykusius policijos pareigūnus. Taip pat už minėtų vyrų nugarų matoma į namo sieną atremta Lietuvos Respublikos vėliava. 18:19:19 iš kito atvykusio automobilio išlipa dvi policijos pareigūnės, kurios prieina prie minėtų asmenų, su kuriais bendrauja atvykęs ekipažas V1301. 18:25 val. „V1301“ ekipažas išvyksta, o su trimis asmenimis lieka toliau bendrauti atvykusios dvi policijos pareigūnės. 18:31 val. atvyksta apsaugos darbuotojas tarnybiniu automobiliu, kur vienas apsaugos darbuotojas prieina prie pastato, į kurį buvo atremta Lietuvos vėliava, jį nufotografuoja plašetiniu kompiuteriu ir atsisėda į tarnybinį automobilį (b. l. 33-35).

14Byloje yra pateiktas apžiūros protokolas, kuriame nurodyta, kad buvo apžiūrėtas vaizdo įrašas iš tarnybinio policijos automobilio vidaus. Vaizdo įrašas nespalvotas, kairėje pusėje viršuje parašyta „( - ) kairėje pusėje apačioje „V1738 SALONAS“, dešinėje pusėje viršuje „20-01-03 17:59:08“. Vaizdo įraše matosi policijos tarnybinio automobilio vidus. Jame užfiksuota, kaip priekyje sėdinčios dvi policijos pareigūnės vyksta su įjungtomis garsinėmis sirenomis į įvykį. 18:19 val. minėtos policijos pareigūnės atvyksta gautu iškvietimu į įvykio vietą ir išlipa iš tarnybinio automobilio, prie kurio matosi, kad stovi žmonės. 18:29 val. abi pareigūnės grįžta į tarnybinį automobilį ir sėdi. Vaizdo įraše visą laiką užfiksuota, kaip policijos pareigūnės sėdi priekyje, o šalia tarnybinio automobilio vaikšto žmonės (b. l. 36-38).

15Iš byloje esančio apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas vaizdo įrašas „Sevcenkos26_C72_20200103“, kuris yra spalvotas, su garsu. Atidarius vaizdo įrašą matomas filmuojamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus sulaikymo patalpa, kurioje kairėje pusėje yra pilkos spalvos spintelės ant kurių sudėti įvairūs daiktai, šalia jų dvi pilkos spalvos kėdės, per vidurį matomas stalas ant kurio yra padėtas kompiuteris, dešinėje pusėje kėdė bei gultas. Vaizdo įraše užfiksuota, kaip 19:13:55 val. į patalpą pirma užeina A. G. A., kuri dėvi juodą paltą, bei šaliką su Lietuvos Respublikos vėliavos spalvomis, taip pat į patalpą iš paskos ateina policijos pareigūnas. Minėta moteris atsisėda ant kėdės ir bendrauja su policijos pareigūnu. 19:18 val. į patalpas ateina policijos pareigūnė, kuri pasiėmusi alkotesterio matuoklį priėjusi prie moters duoda jai pūsti. Tuomet atspausdinusi alkotesterio matuoklio gautą rezultatą jį pildo. 19:28 val. policijos pareigūnė paaiškina moteriai, kad turės apžiūrėti jos su savimi turimus daiktus, nes ji yra laikinai sulaikyta ir su savimi negali turėti jokių daiktų, kitu atveju policijos pareigūnė turės panaudoti fizinę jėgą, jog galėtų apžiūrėti daiktus. Policijos pareigūnė moteriai sako „ar jūs supratot?“, tačiau moteris kategoriškai atsako „ne, neduosiu“. Policijos pareigūnė dar kartą moteriai sako „jūs privalote vykdyti reikalavimus, tokia yra tvarka, jūs esat Operatyvaus valdymo patalpoje laikinai sulaikyta ir su savimi negalit turėti jokių daiktų“. Tačiau moteris atsako „nedėsiu“. Kadangi A. G. A. geranoriškai atsisakė pateikti turimus daiktus apžiūrai, 19:28:39 policijos pareigūnė priėjusi prie moters, paėmusi už moters laikomos rankinės bandė ją ištraukti, tačiau moteris rankinės nepaleido ir ją toliau laikė priglaudusi prie savo krūtinės garsiai rėkdama, kad rankinės neduos. Moteris toliau garsiai rėkė „jūs mane niekiant tautiniu pagrindu“, šią frazę pakartojo kelis kartus. Tuomet dar bent mažiausiai tris kartus sakė „neduosiu“. Tuomet atėjęs kitas policijos pareigūnas bandė moteriai paaiškinti, kad nori apžiūrėti rankinę, dėl draudžiamų daiktų, tačiau moteris rankinę pateikti atsisakė. Policijos pareigūnas aiškiai moteriai sakė „jeigu jūs neduosit rankinės, mes panaudosim fizinę jėgą, valstybė mums leidžia naudoti fizinę prievartą, jeigu jūs nevykdot teisėtų reikalavimų“. Tačiau moteris dar kartą pakartojo „neduosiu, muškit, daužykit, sodinkit į kalėjimą neduosiu“. Tuomet dar bent tris kartus pakartojo „nieko neduosiu“. Taip pat garsiai sakė „mane užpuolė dvi rusės lietuvės mane lietuvę, tautiniu pagrindu mane, dabar tampo mane, laužo“. Tuo metu į patalpas atėjo dar mažiausiai du policijos pareigūnai, kurie bandė įkalbėti moterį duoti apžiūrėti tašę, tačiau ji atsakė „neduosiu nieko, nieko nerodysiu“. 19:32 val. minėta moteris įkalbėta policijos pareigūnų, pati iš savo laikomos rankinės ištraukė akinius, pirštines, raudonos spalvos piniginę bei kitus daiktus, kuriuos padeda ant stalo. Apie 19:34 val. neleidusi pareigūnams apžiūrėti, kas yra piniginėje moteris pati iš jos išima turimus pinigus bei visas korteles ir padeda ant stalo. Apie 19:36 val. policijos pareigūnė užsidėjusi pirštines prieina prie A. G. A. apžiūrėti jos laikomą rankinę, tačiau nieko neradusi palieka rankinę turėti su savimi moteriai. Tuo pačiu metu, moteriai į jos mobilųjį telefoną kažkas skambina, tačiau policijos pareigūnas pasakė „naudotis telefonu draudžiama“, tačiau moteris nepaisė pareigūno įspėjimo ir atsiliepė telefonu. Bendraudama telefonu moteris sakė „mane tampo čia, mane tampo čia rusės, mane į teismą sakė priduos, mane kabinete rusė tampė“. Taip pat pakartojo kelis kartus „mane pažemino, jūs iškvieskit medikus“. A. G. A. bendraujant telefonu policijos pareigūnai kelis kartus pakartojo, jog ji padėtų telefoną, nes šiuo metu naudotis telefonu draudžiama. Po pokalbio telefonu moteris pasako „duokit rašyt man skundą ir kvieskit man medikus“. Policijos pareigūnas su akiniais paklausia „kam jums medikas“, o moteris atsako „man stresas, aš pažeminta“ ir tuo pat metu susideda daiktus, kuriuos buvo išsiėmusi iš rankinuko ir atgal į rankinę. Tuo metu policijos pareigūnė duoda moteriai pasirašyti, tačiau moteris atsako „nesirašysiu“. Apie 19:40 val. moteris dar kartą paėmusi savo mobilųjį telefoną kažkam skambina ir bendrauja, sakydama „Kęstuti, iškviesk man greitąją, man šoką įvarė, ji nekenčia lietuvių“. Tačiau policijos pareigūnė atsako, „jums greitoji yra iškviesta“. Tuo pačiu metu policijos pareigūnas dar kartą moteriai garsiai pasako „jūs esat sulaikyta, telefonu naudotis negalima, greitoji yra iškviesta“, todėl priėjęs arčiau paima jį iš moters. Moteris paklausia „kokiu pagrindu esu sulaikyta“, o pareigūnas atsako „už policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymą“. 19:44 val. užfiksuota, kaip moteris palydima policijos pareigūnų pati išeina iš patalpos (b. l. 39-42).

16Byloje pateiktame apžiūros protokole yra nurodyta, jog apžiūros objektas – vaizdo įrašas „Sevcenkos26_C86_20200103“, kuris yra spalvotas, su garsu. Vaizdo įraše matoma laikino sulaikymo patalpa, kurioje palei sieną, iš abiejų pusių yra pilkos spalvos gultai, dešinėje pusėje grotos. Vaizdo įraše užfiksuota, kaip 19:45 val. į šią patalpą ateina A. G. A. ir atsisėda ant gulto. Tuo pat metu užfiksuota, kaip policijos pareigūnas atneša moteriai vandens buteliuką ir jai paduoda. Apie 19:55 val. užfiksuota, kaip moteris atsistojusi išeina iš patalpos, tačiau 19:56 val. grįžta ir atsisėda ant gultų. 20:01 val. vaizdo įraše matosi, kaip moteris atsigula ant žemės sakydama „man skauda širdį, kvieskit medikus“. Tuomet prie moters iškart prieina du policijos pareigūnai, iki kol 20:03 val. atvyksta GMP. Tada GMP medikai kartu su policijos pareigūnu pakelia moterį nuo grindų ir paguldo ant gulto. Tada medikai apžiūri moterį ir 20:53 val. kartu su medikais išeina iš patalpos (b. l. 43-45).

17Skundas tenkintinas iš dalies.

18ANK 607 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad asmuo, kuriam taikomos šiame skyriuje nustatytos administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės, turi teisę jas apskųsti aukštesniajai institucijai (pareigūnui) ar apylinkės teismui.

19Kaip matyti iš teismui pateikto skundo argumentų ir reikalavimų, A. G. A. atžvilgiu buvo taikytos administracinio nusižengimo teisenos užtikrinimo prievartos priemonės – administracinis sulaikymas, asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas, daiktų paėmimas.

20Vadovaujantis ANK 595 straipsnio 1 dalimi, administracinius nusižengimus tiriantys pareigūnai turi teisę taikyti ANK numatytas administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemones, siekdami užkirsti kelią administraciniams nusižengimams, taip pat siekdami užtikrinti, kad būtų išsamiai tiriami administraciniai nusižengimai ir nagrinėjamos administracinių nusižengimų bylos, ir vykdomi administracinių nusižengimų bylose priimami sprendimai.

21ANK 597 straipsnyje numatytas baigtinis sąrašas konkrečių pagrindų, kuriems esant galima taikyti administracinį sulaikymą, – t. y. kai nesulaikius administracinio nusižengimo padarymo vietoje ar tuoj po jo padarymo užklupto asmens, negali būti nustatyta administracinio nusižengimo padarymu įtariamo asmens tapatybė (ANK 597 str. 1 d. 2 p.); sulaikymas yra būtinas siekiant tinkamai užfiksuoti administracinį nusižengimą, surašyti administracinio nusižengimo protokolą (ANK 597 str. 1 d. 2 p.), užkluptas asmuo savo elgesiu kelia pavojų ar dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų nesiorientuoja aplinkoje (ANK 597 str. 1 d. 3 p.). Asmenį sulaikius, administracinio nusižengimo protokolas turi būti surašytas ar kiti būtini procesiniai veiksmai atlikti per įmanomai trumpiausią laiką. Surašius administracinio nusižengimo protokolą, taip pat išnykus kitiems šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems administracinio sulaikymo pagrindams, asmuo turi būti nedelsiant paleistas. Visais atvejais administracinio sulaikymo trukmė negali viršyti ANK 597 straipsnio 3, 4 dalyse nurodytos trukmės. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens administracinis sulaikymas gali trukti ne ilgiau kaip penkias valandas, o kai asmuo sulaikomas siekiant tinkamai užfiksuoti administracinį nusižengimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą, – ne ilgiau kaip septynias valandas ANK 597 str. 3 d.). Administracinio sulaikymo laikas skaičiuojamas nuo administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens faktinio sulaikymo (faktinio asmens laisvės apribojimo pradžios) momento, o neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens – nuo jo išblaivėjimo laiko (ANK 597 str. 5 d.).

22ANK 598 straipsnis numato asmens apžiūros ir daiktų patikrinimo pagrindus ir tvarką – administracinio nusižengimo tyrimą atliekantis pareigūnas turi teisę atlikti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens, nukentėjusiojo ar kito asmens kūno apžiūrą, prireikus nustatyti, ar ant jo kūno yra nusižengimo pėdsakų arba ypatingų žymių, atlikti daiktų patikrinimą (ANK 598 str. 1 d.). Dėl asmens apžiūros ar daiktų patikrinimo atlikimo surašomas protokolas (ANK 598 str. 4 d.).

23ANK 599 straipsnis reglamentuoja daiktų ir dokumentų paėmimo tvarką ir pagrindus – asmens administracinio sulaikymo, asmens apžiūros ar daiktų patikrinimo metu rasti daiktai ir dokumentai, kurie yra administracinio nusižengimo įrankis, tiesioginis objektas arba yra reikšmingi administracinio nusižengimo tyrimui ir bylos nagrinėjimui, gali būti paimami. ANK 599 straipsnio 4 dalis numato, kad paėmus daiktus ir dokumentus, surašomas jų paėmimo protokolas arba apie daiktų ir dokumentų paėmimą įrašoma administracinio nusižengimo, asmens apžiūros, daiktų patikrinimo ar administracinio sulaikymo protokoluose.

24Kaip matyti iš teismui pateikto Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Trečiojo policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus 2020 m. sausio 15 d. rašto Nr. 10-S-2186, A. G. A. atžvilgiu, vadovaujantis ANK 597 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, t. y. siekiant nustatyti administracinio nusižengimo padarymu įtariamo asmens tapatybę, tinkamai užfiksuoti administracinį nusižengimą, surašyti administracinio nusižengimo protokolą, 2019 m. sausio 3 d. buvo taikytas administracinis sulaikymas, atlikta daiktų apžiūra, daiktai nepaimti.

25Teismas pažymi, kad teismų praktika tokio pobūdžio bylose, t. y. skundžiant administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonių teisėtumą, nėra gausi, tačiau senesnėje teismų praktikoje (aiškinant tuo metu galiojusias ATPK nuostatas, susijusias su administracinių teisės pažeidimų teisenos užtikrinimo priemonių apskundimu) yra išaiškinta tokio apskundimo paskirtis – t. y. pašalinti teisės pažeidimus, padarytus tokias priemones taikant, ir realiai apginti asmens teises, įpareigojant užtikrinimo priemones pritaikiusią instituciją pašalinti teisės pažeidimą (pvz., grąžinti paimtus daiktus, įpareigoti paleisti sulaikytą asmenį, pašalinti transporto priemonės važiuoklės užblokavimą ir pan.). Tuo atveju, jei administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės taikymas baigtas, tokios priemonės apskundimas nebetenka prasmės, nes nebegali pašalinti asmens teisių pažeidimo, kuris jau yra nutrauktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N444-1736/2007, 2006 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N4-026/2006; Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-482-582/2015). Teismo vertinimu, tokie teismų praktikoje esantys išaiškinimai taikytini sprendžiant ir skundus, paduotus pagal dabar galiojančio ANK 607 straipsnio nuostatas, kadangi administracinės teisenos užtikrinimo prievartos priemonių taikymo reglamentavimas iš esmės nėra pasikeitęs.

26Teismas pažymi, kad administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonių taikymas yra veiksmas, kuris yra atliekamas aktyviu elgesiu, sukeliančiu realaus gyvenimo pasikeitimus. Kai veiksmas tebėra atliekamas, asmens teisių teisminė gynyba galima įpareigojant atliekamą veiksmą nutraukti. Tuo tarpu kai veiksmas jau atliktas, t. y. pasibaigęs, vien atlikto veiksmo pripažinimas neteisėtu, nesiejant su kitais teisių gynybos būdais, asmens teisių apsaugos nebegali užtikrinti, nes asmens teisės nebėra pažeidžiamos. Veiksmas negali būti pripažintas negaliojančiu, nes negalima pripažinti negaliojančiu jau įvykusių realaus gyvenimo pokyčių, todėl teisės nebegali būti apgintos, taikant ANK 607 straipsnyje numatytą administracinio nusižengimo teisenos užtikrinimo priemonės apskundimą, nes nebegalima pašalinti asmens teisių pažeidimo, kuris jau yra nutrauktas. Teismo vertinimu, jeigu asmuo, kurio atžvilgiu taikant administracinių nusižengimų bylų teisenos užtikrinimo prievartos priemones patyrė žalą, jis turi teisę reikalauti tokios žalos atlyginimo įstatymų nustatyta tvarka.

27Kaip matyti iš bylos duomenų, taip pat teismo posėdžio metu peržiūrėtų vaizdo įrašų, A. G. A. atžvilgiu buvo taikytos ANK 597 straipsnyje bei ANK 598 straipsnyje numatytos administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės, t. y. administracinis sulaikymas ir asmens bei daiktų apžiūra. Tačiau šių priemonių taikymas jau yra pasibaigęs – A. G. A. pagal administracinio sulaikymo protokolo duomenis buvo paleista 2020 m. sausio 3 d. 20 val. 55 min. (b. l. 21), asmens apžiūra jau yra atlikta (ši apžiūra užfiksuota į sulaikymo patalpas uždaromo asmens apžiūros ir daiktų paėmimo laikinai saugoti protokole, nurodant, kad sužalojimų nėra (b. l. 22), daiktai, kurie užfiksuoti minėtame protokole, yra grąžinti A. G. A. (b. l. 23), t. y. pasibaigę veiksmai, kurių teismas, atsižvelgiant į ankstesnius argumentus, nutraukti nebeturi galimybės. Dėl to teismas neturi pagrindo tenkinti skundo dalį, susijusią su šių prievartos priemonių taikymo panaikinimu ir šią skundo dalį atmeta. Konstatavus, kad taikytos administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės jau yra pasibaigusios, nebėra teisinio pagrindo spręsti ir dėl šių priemonių teisėtumo.

28Teismas papildomai pasisako dėl A. G. A. atžvilgiu taikytos administracinio nusižengimo teisenos užtikrinimo priemonės – daikto paėmimo. Kaip matyti iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Trečiojo policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus 2020 m. sausio 15 d. rašto duomenų, A. G. A. atžvilgiu pradėta administracinių nusižengimų, numatytų ANK 506 straipsnio 4 dalyje ir 508 straipsnio 1 dalyje, teisena, t. y. dėl teisėto pareigūno nurodymo ar reikalavimo nevykdymo bei dėl policijos pareigūno garbės ir orumo pažeminimo. Kaip matyti iš skundo argumentų ir reikalavimų, jame teigiama, kad A. G. A. atžvilgiu buvo taikyta administracinio nusižengimo teisenos užtikrinimo priemonė – daikto paėmimas, paimant iš jos valstybinę vėliavą. Tai, kad valstybinė vėliava paimama iš A. G. A., jai aiškiai pasakant, kad tai jos vėliava, kad ši vėliava dedama į policijos automobilį, puikiai matyti teismo posėdžio metu peržiūrėtuose vaizdo įrašuose. Tuo tarpu kaip matyti iš bylos duomenų, tokia administracinio nusižengimo teisenos užtikrinimo priemonė įforminta nebuvo, t. y. nebuvo surašytas tai įforminantis protokolas, kaip numatyta ANK 599 straipsnio 4 dalyje. Teismo posėdžio metu policijos atstovas teigė, kad pareigūnai nėra įsitikinę, jog paimta vėliava buvo būtent A. G. A., teigė, kad ji bus grąžinta teisėtam savininkui, visgi vėliau baigiamųjų kalbų metu policijos atstovas patvirtino, kad jeigu A. G. A. atvyks į policijos komisariatą, valstybinė vėliava jai bus grąžinta. Taigi policijos atstovas, veikdamas institucijos vardu, pripažino, kad tokia priemonė (nors jos taikymas ir nėra įformintas byloje esančiais dokumentais) A. G. A. atžvilgiu taikyta buvo, sutikdamas šią vėliavą grąžinti jai atėjus į policijos komisariatą, kartu pripažįstant, kad taikyti minėtą administracinės teisenos užtikrinimo prievartos priemonę, reikmės nėra.

29Dėl nurodytų argumentų teismas sprendžia, kad skundas tenkintinas iš dalies, panaikintina administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonė daikto paėmimas, įpareigojant policijos instituciją grąžinti A. G. A. valstybinę vėliavą.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 607 straipsniu,

Nutarė

31A. G. A. atstovės advokatės Egidijos Belevičienės skundą tenkinti iš dalies – panaikinti A. G. A. atžvilgiu taikytą administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonę daikto paėmimą, įpareigojant Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyrių grąžinti A. G. A. 2020 m. sausio 3 d. iš jos paimtą valstybinę vėliavą. Kitą skundo dalį atmesti.

32Nutarimas, kuriuo išspręstas skundas dėl administracinio nusižengimo teisenos užtikrinimo prievartos priemonių taikymo, neskundžiamas, tačiau nesutikimą su šiuo nutarimu galima pareikšti apeliaciniame skunde dėl administracinio nusižengimo byloje priimto nutarimo.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jurgita Šėlienė, sekretoriaujant... 2. A. G. A., atstovaujama advokatės Egidijos Belevičienės, pateikė teismui... 3. Teismo posėdžio metu skundą padavusio asmens atstovė advokatė Egidija... 4. Teismo posėdžio metu Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 5. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Trečiojo... 6. BIRT ataskaitų žiūryklės duomenimis, stebėtojai pranešė, kad prie... 7. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės... 8. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo... 9. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo... 10. Byloje pateiktas administracinio sulaikymo protokolas, kurio duomenimis, A. G.... 11. Iš byloje esančio į sulaikymo patalpas uždaromo (uždaryto) asmens... 12. Byloje esančiame alkotesterio kvito kopijoje matoma, kad A. G. A. 2020 m.... 13. Iš byloje esančio apžiūros protokolo nustatyta, kad apžiūros objektas –... 14. Byloje yra pateiktas apžiūros protokolas, kuriame nurodyta, kad buvo... 15. Iš byloje esančio apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas vaizdo... 16. Byloje pateiktame apžiūros protokole yra nurodyta, jog apžiūros objektas... 17. Skundas tenkintinas iš dalies.... 18. ANK 607 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad asmuo, kuriam taikomos šiame... 19. Kaip matyti iš teismui pateikto skundo argumentų ir reikalavimų, A. G. A.... 20. Vadovaujantis ANK 595 straipsnio 1 dalimi, administracinius nusižengimus... 21. ANK 597 straipsnyje numatytas baigtinis sąrašas konkrečių pagrindų,... 22. ANK 598 straipsnis numato asmens apžiūros ir daiktų patikrinimo pagrindus ir... 23. ANK 599 straipsnis reglamentuoja daiktų ir dokumentų paėmimo tvarką ir... 24. Kaip matyti iš teismui pateikto Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos... 25. Teismas pažymi, kad teismų praktika tokio pobūdžio bylose, t. y.... 26. Teismas pažymi, kad administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo... 27. Kaip matyti iš bylos duomenų, taip pat teismo posėdžio metu peržiūrėtų... 28. Teismas papildomai pasisako dėl A. G. A. atžvilgiu taikytos administracinio... 29. Dėl nurodytų argumentų teismas sprendžia, kad skundas tenkintinas iš... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 31. A. G. A. atstovės advokatės Egidijos Belevičienės skundą tenkinti iš... 32. Nutarimas, kuriuo išspręstas skundas dėl administracinio nusižengimo...