Byla II-76-497/2013
Dėl LR ATPK 1121 str. 2 d. pažeidimo ir nustatė:

1Vilniaus m. apylinkės teismo teisėjas Audrius Cininas,

2sekretoriaujant Tomui Malijauskui,

3dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. Z.,

4administracinę nuobaudą skyrusios institucijos atstovams Godai Bražytei, Tomui Tatarėliui, Jurgitai Norkienei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo A. Z., a.k. ( - ), skundą dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau- Inspekcijos) 2012-10-23 nutarimo Nr. VGIN-15 dėl LR ATPK 1121 str. 2 d. pažeidimo ir Nustatė

6Inspekcijos 2012-10-23 nutarimu Nr. VGIN-15 A. Z. skirta 300 Lt bauda už LR ATPK 1121 str. 2 d. pažeidimą. Nuobauda skirta už tai, kad A. Z., būdamas transportuojamų sniegvalių SDP 432 ir SDP 522 lydintysis asmuo, nepastebėjo, jog prasivėrė sniegvalio SDP Nr. 432 plūgo sparnas, dėl ko buvo kliudyti manevriniai šviesoforai M4, M8 ir M 9. Tuo pažeidė Geležinkelių eismo saugos įstatymo 14 str. 2 d., AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000-03-23 įsakymu Nr. 82 patvirtintos instrukcijos K/110 punkto 8.5 dalies „b“ reikalavimus.

7A. Z. prašo panaikinti nutarimą ir nurodo, kad 2011 m. spalio mėnesį su A.K. po remonto lydėjo du sniegvalius iš Kauno į Lentvario geležinkelio stotį. Kauno geležinkelio stotyje apžiūrėjo sniegvalius, patikrino kaiščius, kuriais užfiksuoti uždaryti sniegvalių plūgo sparnai ir kartu su A.K.u išvažiavo link Vilniaus sniegvalius transportavusios drezinos mašinisto kabinoje. Be judviejų, mašinisto kabinoje važiavo ir 3 mašinistai. Prie Kaišiadorių geležinkelio stoties vieno sniegvalio plūgo sparno fiksavimo kaištis iššoko, sparnas dalinai prasivėrė, kliudė ir apgadino tris šviesoforus. Dėl įvykio nekaltas, nes ta sniegvalio plūgo sparno dalis matoma tik iš drezinos mašinisto vietos. A. Z. iš mašinisto kabinos nematė ir negalėjo matyti kas įvyko. Nors galėjo lydėti sniegvalius, būdamas jų kabinose, iš kurių matosi jų plūgai, tačiau taip nepadarė, nes buvo vėsoka- spalio mėnuo.

8Skundas atmestinas.

9A. Z. kaltę įrodo liudytojų parodymai, bylos dokumentai.

10Administracinės teisės pažeidimo protokolu nustatyta, kad A. Z., būdamas transportuojamų sniegvalių SDP 432 ir SDP 522 lydintysis asmuo, nepastebėjo, jog prasivėrė sniegavlio SDP Nr. 432 plūgo sparnas, dėl ko buvo kliudyti manevriniai šviesoforai M4, M8 ir M 9. Tuo pažeidė Geležinkelių eismo saugos įstatymo 14 str. 2 d., AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000-03-23 įsakymu Nr. 82 patvirtintos instrukcijos K/110 punkto 8.5 dalies „b“ reikalavimus (b.l. 19 -21).

112012-08-02 teikime dėl 2011-10-27 įvykio tarnybinio tyrimo medžiagos išnagrinėjimo konstatuota, kad sniego valytuvų Nr. SDP 432 ir SDP 522 transportavimui vadovavo kelio mašinų baro viršininko pavaduotojas A. Z. (b.l. 38- 40).

12A. Z. įgaliojimus lydėti riedmenis po remonto patvirtina ir jo pasirašyti sniego valytuvų priėmimo dokumentai. 2011-10-27 priėmimo iš remonto aktu A. Z. priėmė po remonto sniego valytuvus SDP 432 ir SDP 522 ir pasirašė sniego valytuvo SDP 432 paruošimo transportavimui traukinio sąstate aktą (b.l. 145, 147).

13Geležinkelių transporto eismo įvykio aprašyme nurodoma, kad 2011-10-27, apie 12.50 val., Kaišiadorių geležinkelio stoties pagrindiniame kelyje Nr. 2 įvyko geležinkelių transporto eismo įvykis, kurio metu transportuojant sniegvalį SDP Nr. 432, atsikabino kairės pusės šoninio plūgo sparno fiksatorius ir prasivėrus plūgo sparnui buvo kliudyti manevriniai šviesoforai M4, M8 ir M9 (b.l. 32- 33)

142011-10-27 sniego valymo mašinos Nr. 432 apžiūros aktas Nr. 10/27 paneigia A. Z. parodymus apie tai, kad prieš transportuojant sniegvalius, jų plūgų sparnų tvirtinimo kamščiai buvo patikrinti. Šiuo aktu nustatyta, kad plūgo kairės pusės sparno tvirtinimo elementas, sumontuotas ant sparno sulenktas, todėl tvirtinimo kaištis galėjo būti prakištas tik per vieną angą fiksavimo elemente, pritvirtintame prie sniegvalio rėmo. Dėl šios priežasties sparnas galėjo nepatikimai užsifiksuoti. Be to, pagal kaiščio paviršiaus nubrozdinimus galima spręsti, kad jis buvo įkištas ne iki galo- tik maždaug per pusę savo ilgio (b.l. 103- 107).

15A. Z. parodymai apie tai, kad iš sniegvalius transportavusios drezinos mašinisto kabinos nebuvo galimybės stebėti plūgo plūgų, paneigia geležinkelių riedmens inspektavimo aktas, kuriuo nustatyta, kad sniegvalio Nr. 432 atidarytas ir uždarytas kairės pusės šoninio plūgo sparnas yra matomas iš drezinos mašinisto kabinos (b.l. 173- 177). Be to, eismo saugumo reikalavimams neprieštaravo ir sniegvalių būklės stebėjimas kelionės metu iš pačių sniegvalių kabinų, tačiau A. Z. neužtikrino, kad transportavimo metu sniegvaliai būtų stebimi ir iš jų kabinų.

16A. Z. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR ATPK 1121 str. 2 d., kuriame numatyta atsakomybė už geležinkelių transporto eismo saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus, sukėlusius geležinkelių transporto eismo įvykį. Geležinkelių eismo saugos įstatymo 14 str. 2 d. nustatyta, kad darbuotojai, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismuprivalo užtikrinti eismo saugos reikalavimų įgyvendinimą pagal jiems paskirtas funkcijas, o pagal AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000-03-23 įsakymu Nr. 82 patvirtintos instrukcijos K/110 punkto 8.5 dalies „b“ reikalavimus, A. Z. kaip lydintis transportuojamas mašinas asmuo privalėjo stebėti visų mašinos mazgų ir jų įtvirtinimų būklę.

17A. Z. skirta minimali įstatymo sankcijoje numatyta bauda.

18Pagrindų taikyti LR ATPK 301 str. nuostatas ir skirti švelnesnę nei įstatymo sankcijoje numatytą nuobaudą, nenustatyta.

19Vadovaujantis LR 302 str. 1 d. 1 p., Nutarė

20A. Z. skundo.

21Palikti nepakeistą Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau- Inspekcijos) 2012-10-23 nutarimą Nr. VGIN-15.

22Nutartis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 2 apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

23Teisėjas

Proceso dalyviai
1. Vilniaus m. apylinkės teismo teisėjas Audrius Cininas,... 2. sekretoriaujant Tomui Malijauskui,... 3. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. Z.,... 4. administracinę nuobaudą skyrusios institucijos atstovams Godai Bražytei,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo A. Z., a.k. ( - ), skundą dėl... 6. Inspekcijos 2012-10-23 nutarimu Nr. VGIN-15 A. Z. skirta 300 Lt bauda už LR 7. A. Z. prašo panaikinti nutarimą ir nurodo, kad 2011 m. spalio mėnesį su... 8. Skundas atmestinas.... 9. A. Z. kaltę įrodo liudytojų parodymai, bylos dokumentai.... 10. Administracinės teisės pažeidimo protokolu nustatyta, kad A. Z., būdamas... 11. 2012-08-02 teikime dėl 2011-10-27 įvykio tarnybinio tyrimo medžiagos... 12. A. Z. įgaliojimus lydėti riedmenis po remonto patvirtina ir jo pasirašyti... 13. Geležinkelių transporto eismo įvykio aprašyme nurodoma, kad 2011-10-27,... 14. 2011-10-27 sniego valymo mašinos Nr. 432 apžiūros aktas Nr. 10/27 paneigia... 15. A. Z. parodymai apie tai, kad iš sniegvalius transportavusios drezinos... 16. A. Z. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR ATPK 1121 str.... 17. A. Z. skirta minimali įstatymo sankcijoje numatyta bauda.... 18. Pagrindų taikyti LR ATPK 301 str. nuostatas ir skirti... 19. Vadovaujantis LR 302 str. 1 d. 1 p., Nutarė... 20. A. Z. skundo.... 21. Palikti nepakeistą Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo... 22. Nutartis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus... 23. Teisėjas...