Byla T-56-744/2014
Dėl nuteistajam R. A. 2014 m. kovo 25 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu ir 2014 m. balandžio 2 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtų bausmių subendrinimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,

2sekretoriaujant Jolantai Plungienei,

3dalyvaujant prokurorei Almai Mikalauskienei,

4nedalyvaujant Šiaulių apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus atstovui ir nuteistajam R. A.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Šiaulių apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus teikimą dėl nuteistajam R. A. 2014 m. kovo 25 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu ir 2014 m. balandžio 2 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtų bausmių subendrinimo,

Nustatė

62014 m. balandžio 28 d. teisme buvo gautas Šiaulių apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus teikimas dėl nuteistajam R. A. 2014 m. kovo 25 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu ir 2014 m. balandžio 2 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtų bausmių subendrinimo.

7Prokurorė Alma Mikalauskienė teismo posėdžio metu siūlė nuteistajam R. A. subendrinti bausmes, paskirtas 2014 m. kovo 25 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu ir 2014 m. balandžio 2 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, ir paskirti subendrintą bausmę – laisvės apribojimą 9 mėnesiams, paliekant tuos pačius įpareigojimus.

8Teikimas tenkintinas.

9R. A., gimęs ( - ), a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), bedarbis (registruotas darbo biržoje), 5 klasių išsilavinimo, vedęs,

102014 m. kovo 25 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu buvo pripažintas kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje, ir jį nubaustas laisvės apribojimu 9 (devyniems) mėnesiams, įpareigojant per visą bausmės atlikimo laikotarpį dirbti ar būti registruotam darbo biržoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmė buvo sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – laisvės apribojimas 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant jį per visą bausmės atlikimo laikotarpį dirbti ar būti registruotam darbo biržoje. Į bausmės laiką R. A. buvo įskaitytas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2014 m. kovo 6 d. 20.15 val. iki 2014 m. kovo 7 d. 11.35 val., tai yra viena para, kas prilyginama dviem laisvės apribojimo dienoms. Šis baudžiamasis įsakymas įsiteisėjo 2014 m. kovo 14 d.

11Be to, R. A. 2014 m. balandžio 2 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje, ir nubaustas laisvės apribojimu 9 (devyniems) mėnesiams, įpareigojant tuo laikotarpiu dirbti arba būti registruotam darbo biržoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies taisyklėmis, paskirta bausmė buvo sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė - laisvės apribojimas 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant tuo laikotarpiu dirbti arba būti registruotam darbo biržoje. Į atliktą bausmės laiką R. A. buvo įskaitytas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2014 m. kovo 21 d. 21.35 val. iki 2014 m. kovo 23 d. 15 val., tai yra dvi paros. Šis nuosprendis įsiteisėjo 2014 m. balandžio 23 d.

12Kadangi nuteistojo R. A. atžvilgiu yra priimti teismo baudžiamasis įsakymas ir nuosprendis, kurie šiuo metu yra įsiteisėję ir neįvykdyti, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus teikimas tenkintinas, subendrinant bausmes, paskirtas nuteistajam R. A. 2014 m. kovo 25 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu ir 2014 m. balandžio 2 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu (BPK 347 str.).

13Atsižvelgus į nuteistojo R. A. asmenybę, į jo įvykdytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumo laipsnį, bausmės, paskirtos nuteistajam R. A. 2014 m. kovo 25 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu ir 2014 m. balandžio 2 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, subendrintinos dalinio bausmių sudėjimo būdu (BK 63 straipsnio 1 dalis, 4 dalis, 9 dalis). Kadangi tiek 2014 m. kovo 25 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu, tiek 2014 m. balandžio 2 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu R. A. paskirtos vienodos bausmės, bausmės subendrintinos prie vėlesniu teismo sprendimu (2014 m. balandžio 2 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu) paskirtos bausmės, iš dalies pridedant ankstesniu teismo sprendimu (2014 m. kovo 25 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu) paskirtą bausmę. Į bausmės laiką įskaitytina bausmė, iš dalies atlikta pagal pirmiausiai pradėtą vykdyti 2014 m. kovo 25 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamąjį įsakymą, ir baudžiamojoje byloje, kurioje buvo priimtas 2014 m. balandžio 2 d. nuosprendis, sulaikyme išbūtas laikas nuo 2014 m. kovo 21 d. 21.35 val. iki 2014 m. kovo 23 d. 15 val., tai yra dvi paros, kas prilyginama keturioms laisvės apribojimo dienoms (BK 65 str. 1 d. 1 p. „b“ p.p.).

14Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio nuostatos R. A. nebetaikytinos, kadangi jos buvo pritaikytos skiriant galutines bausmes 2014 m. kovo 25 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu ir 2014 m. balandžio 2 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu.

15Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos ( - ) 362 ir 364 straipsniais, teismas

Nutarė

16Teikimą tenkinti.

17Nuteistajam R. A., a. k. ( - ) subendrinti bausmes, paskirtas 2014 m. kovo 25 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu ir 2014 m. balandžio 2 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, dalinio bausmių sudėjimo būdu, prie bausmės, paskirtos 2014 m. balandžio 2 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, iš dalies pridedant bausmę, paskirtą 2014 m. kovo 25 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu, ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės apribojimą 9 (devyniems) mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį per visą bausmės atlikimo laikotarpį dirbti ar būti registruotam darbo biržoje.

18Į bausmės laiką įskaityti bausmę, iš dalies atliktą pagal pirmiausiai pradėtą vykdyti 2014 m. kovo 25 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamąjį įsakymą, ir baudžiamojoje byloje, kurioje buvo priimtas 2014 m. balandžio 2 d. nuosprendis, sulaikyme išbūtą laiką nuo 2014 m. kovo 21 d. 21.35 val. iki 2014 m. kovo 23 d. 15 val., tai yra dvi paras, kas prilyginama keturioms laisvės apribojimo dienoms.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą šiame teisme.

Proceso dalyviai