Byla Ik-625-414/2013
Dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Rimantas Giedraitis, susipažinęs su pareiškėjo V. J. skundu atsakovui Kauno apylinkės teismui, tretieji suinteresuoti asmenys Kauno apygardos prokuratūra, Kauno apylinkės prokuratūra, Kauno apygardos teismas, dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo V. J. skundas, kuriuo prašoma panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. raštą ir įpareigoti atsakovą leisti pareiškėjui susipažinti su civilinės bylos Nr. 2-833-887/2012 medžiaga bei išduoti pareiškėjui reikalingų dokumentų kopijas.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 straipsnio 1 dalį, administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija administracinėms byloms, nurodytoms šio įstatymo 15 straipsnyje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus bylas, nurodytas šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 6, 7, 11 ir 12 punktuose (ABTĮ 18 str. 1 d.). Pagal ABTĮ 23 ir 52 straipsnius teisė suformuluoti skundo dalyką ir pagrindą priklauso pareiškėjui. Savo ruožtu, skundo dalykas ir pagrindas apsprendžia bylos nagrinėjimo ribas bei pareiškėjo pasirinktos gynybos būdą, siekiant apginti savo tikrai ar tariamai pažeistą teisę.

5Iš skundo turinio ir prie jo pridedamų dokumentų matyti, kad pareiškėjas V. J. kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, be kita ko, prašydamas leisti susipažinti su civilinės bylos Nr. 2-833-887/2012 medžiaga. Kauno apylinkės teismas išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą 2013 m. sausio 10 d. raštu Nr. 2-833-887/2012 atsisakė jį tenkinti, nes byla buvo išnagrinėta uždarame teismo posėdyje, o pareiškėjas nėra šios bylos proceso dalyvis (Civilinio proceso kodekso 10 str. 1 d.). Pareiškėjas ginčija minėtą raštą (atsakymą) ir prašo įpareigoti Kauno apylinkės teismą leisti jį susipažinti su civilinės bylos medžiaga bei išduoti jam reikiamų dokumentų kopijas.

6Pagal Administravimo teismuose nuostatų, patvirtintų Teisėjų tarybos 2011 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 13P-31-(7.1.2) (toliau – Nuostatai), 12.2. punktą asmenų, kurie nėra bylos nagrinėjimo dalyviai, susipažinimo su išnagrinėtų bylų procesiniais dokumentais, bylos kopijų ar išrašų darymo užtikrinimo klausimai yra priskirtini vidiniam teismo administravimui. Subjektai galintys atlikti teismų administracinės veiklos priežiūrą yra nurodyti Teismų įstatymo 104 straipsnyje ir Nuostatų 6 punkte. Taigi, nesutikdamas su jam pateiktu Kauno apylinkės teismo atsakymu, pareiškėjas gali jį ginčyti remiantis Nuostatuose įtvirtintu reglamentavimu. Kadangi pareiškėjo skundas, kuriuo ginčijami vidinį teismo administravimą atliekančio subjekto veiksmai, negali būti vertinamas administracinių teismų, todėl nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Dėl analogiško ginčo priskirtinumo nagrinėti teismų administracinės veiklos priežiūrą atliekantiems subjektams ne kartą yra pasisakęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-65/2012; 2010 m. lapkričio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-613/2010; 2010 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-228/2010).

7Kadangi reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovui leisti pareiškėjui susipažinti su civilinės bylos Nr. 2-833-887/2012 medžiaga bei išduoti pareiškėjui reikalingų dokumentų kopijas yra išvestinis iš reikalavimo dėl ginčijamo rašto (atsakymo) panaikinimo, todėl, atsisakius priimti pagrindinį reikalavimą, atsisakoma priimti ir išvestinį reikalavimą (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

8Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, teisėjas

Nutarė

9Atsisakyti priimti V. J. skundą.

10Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai