Byla 2A-593-460/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus ir Albinos Pupeikienės, sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, dalyvaujant ieškovės Klaipėdos m. apylinkės prokuratūros prokurorei Irinai Valadkienei, tretiesiems asmenims Klaipėdos vaikų namų „Rytas“ atstovui J. B., Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovei I. G., BĮ Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centro atstovėms R. B. ir A. R., viešame kolegijos posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės Klaipėdos m. apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Klaipėdos m. apylinkės prokuratūros ieškinį atsakovams N. N. ir V. N. (V. N.) dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama neterminuotai apriboti tėvų – atsakovų – valdžią į nepilnamečius vaikus: A. N., A. N. (A. N.), A. N. (A. N.), A. N. (A. N.) ir A. N.. Prašė nustatyti vaikams globą (rūpybą) ir paskirti globos (rūpybos) institucijas, priteisti iš kiekvieno iš tėvų priteisti kiekvienam vaikui po 200 Lt kas mėnesį mokamą išlaikymą, priteisti iš atsakovų valstybei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovų septynių asmenų šeima gyvena bendrabučio kambaryje, esančiame ( - ), kurį nuomojasi iš Klaipėdos miesto savivaldybės. Ši šeima, kaip nepakankamai prižiūrinti savo vaikus, kurioje nuolatos girtaujama ir smurtaujama, vaikų teisių apsaugos tarnybai žinoma nuo 1998 metų. Atsakovų šeima dėl vaikų nepriežiūros yra įtraukta į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Su šeima nuolat dirbamas socialinis darbas, joje lankomasi. Nuo 2003 metų, įsikūrus BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui, centro socialiniai darbuotojai šeimai teikia ne tik bendrąsias socialines paslaugas, bet ir šeimą aprūpina maistu, drabužiais, avalyne. Socialiniai darbuotojai, lankydami atsakovų šeimą, fiksavo atsakovo V. N. smurtą prieš N. N. vaikų akivaizdoje, neretai rasdavo abu tėvus išgėrusius alkoholio, tuomet mažesnieji vaikai A. ir A. būdavo visiškai neprižiūrėti: alkani, neapsirengę, nešvarūs. Daugelį kartų fiksuota, kad šeimoje buitis netvarkinga: patalynė labai nešvari, namuose dažnai tvyro alkoholio ir rūkalų kvapas, vaikams nėra sąlygų ruošti pamokas, pailsėti, mažieji vaikai vaikšto apsirengę ne pagal metų laiką, nešvariais drabužėliais, basomis kojomis. N. N. ne kartą buvo siūloma gydytis nuo alkoholizmo, tačiau ji niekad nesigydė ir toliau girtauja. Tėvams girtaujant, vyresni vaikai negalėdavo ir neidavo į mokyklą. A. N. mokosi I. S. pagrindinėje mokykloje ir per 2008–2009 mokslo metus praleido 158 pamokas, kurias pateisindavo tik atsakovės rašteliai. A. ir A. N. mokosi Klaipėdos „G.“ pradinėje mokykloje, 2009-05-29 duomenimis vaikai nepateisinamai praleidinėja pamokas, į mokyklą ateina nešvarūs, nepailsėję, neturėdami visų reikiamų priemonių, tėvai mokymosi rezultatais ir vaikų elgesiu mokykloje nesidomi. Socialiniai darbuotojai nustatė, jog vaikų pamokų praleidimas sutampa su atsakovų girtavimu.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-11-30 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Laikinai iki 2010-11-30 apribojo motinos N. N. valdžią į vaikus: A. N., A. N., A. N.. Laikinai iki 2010-11-30 apribojo tėvo V. N. valdžią į vaikus: A. N., A. N. ir A. N.. Nustatė nepilnamečiams A. N. ir A. N. laikiną globą iki 2010-11-30, paskiriant globėju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, bei nustatė globos metu nepilnamečių gyvenamąją vietą šiuose vaikų globos namuose; nustatė nepilnametei A. N. laikiną globą iki 2010-11-30, paskiriant globėju Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus, bei nustatė globos metu nepilnametės gyvenamąją vietą šiuose globos namuose; priteisė solidariai iš atsakovų N. N. ir V. N. po 200 Lt kas mėnesį mokamo išlaikymo kiekvienam vaikui: A. N., A. N. ir A. N., indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, iki vaikų globos galiojimo. Kitą ieškinio dalį atmetė. Nurodė, kad spręsdamas klausimą dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, teismas sutinka, kad ieškovės nurodomos faktinės aplinkybės apie atsakovų šeimos ir joje augančių vaikų gyvenimo ir vystymosi sąlygas patvirtintos bylos įrodymais, tačiau pirmosios instancijos teismas atsižvelgė ir į tai, jog atsakovai teisme pažadėjo keisti gyvenimo būdą, prašė suteikti jiems šansą pasitaisyti ir neatimti iš jų vaikų. Teismas pažymėjo, jog atsakovai kritiškai ir objektyviai vertina savo veiksmus, supranta, kad pažeidžia vaikų teises, todėl prašė tik laikinai apriboti tėvų valdžią į mažiausius vaikus, kurie šiuo metu ir negyvena šeimoje, o atsakovai savo elgesiu įrodys, kad gali keistis ir taip susigrąžins visus vaikus į šeimą. Įvertinęs bylos įrodymus ir atsakovų paaiškinimus teismas nusprendė, jog atsakovams turi būti suteikta galimybė pasitaisyti.

5Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-11-30 sprendimą ir priimti naują sprendimą – neterminuotai apriboti motinos N. N. ir tėvo V. N. valdžią į vaikus: A. N., A. N., A. N., A. N. ir A. N.; Nustatyti nepilnametei A. N. nuolatinę rūpybą, paskiriant nuolatiniu rūpintoju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, bei nustatyti nepilnametės nuolatinę gyvenamąją vietą šiuose vaikų globos namuose; nustatyti nepilnamečiams A. N., A. N. ir A. N. nuolatinę globą, paskiriant nuolatiniu globėju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, bei nustatyti nepilnamečių nuolatinę gyvenamąją vietą šiuose vaikų globos namuose; nustatyti nepilnametei A. N. nuolatinę globą, paskiriant nuolatiniu globėju Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus, bei nustatyti nepilnametės nuolatinę gyvenamąją vietą šiuose globos namuose; priteisti iš atsakovės N. N. ir atsakovo V. N. po 200 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų kiekvienam vaikui: A. N., A. N., A. N., A. N. ir A. N. išlaikyti, indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, iki vaikų pilnametystės. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, nevertino visų byloje ištirtų įrodymų. Laikinai apribodamas atsakovų N. ir V. N. tėvų valdžią į nepilnamečius vaikus A., A. ir A. N. pritaikė netinkamą tėvų valdžios apribojimo būdą, taip pat nepagrįstai atsisakė neterminuotai apriboti atsakovų tėvų valdžią į nepilnamečius vaikus A. ir A. N.. Pirmosios instancijos teismas turėjo atsakovams taikyti neterminuotą tėvų valdžios apribojimą į visus jų nepilnamečius vaikus, nes tam yra visos įstatyme nustatytos sąlygos.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai nurodo, kad sutinka su ieškovės apeliaciniu skundu ir su prašymu neterminuotai apriboti atsakovų valdžią į dukrą A. N., nustatyti jai nuolatinę globą Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose ir priteisti išlaikymą iki jos pilnametystės. Nurodė, kad mergaitė, gimusi 2006-11-15, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose auga nuo 2009-02-06, iš Klaipėdos vaikų ligoninės, kurioje ji buvo gydoma dėl pasikartojusio epilepsijos priepuolio ir tėvų nepriežiūros, atlydėjo socialinės darbuotojos iš BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro. Mergaitę įstaigoje atsakovai aplankė tik 4 kartus, lydimi dukters A. N.. Atsakovai A. sveikata, ugdymu, priežiūra nesidomėjo, išlaikymo neteikia.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą BĮ Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centras prašo tenkinti ieškovės apeliacinį skundą. Nurodo, kad BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro Trumpalaikės socialinės globos ir krizių įveikimo pagalbos skyriuje dėl nepakankamos vaikų priežiūros apgyvendinti du nepilnamečiai N. ir V. N. vaikai: A. N., gim. 2005-07-10 (apgyvendintas nuo 2009-03-16), ir A. N., gim. 2001-03-10 (apgyvendintas nuo 2009-05-25). Abiem vaikams nustatyta laikinoji globa. Abu mažamečius vaikus tėvai lanko, tačiau nereguliariai. Atsakovai nesidomi trumpalaikės socialinės globos ir krizių įveikimo pagalbos skyriuje apgyvendintų vaikų sveikata, auklėjimu, ugdymu, prie vaikų išlaikymo neprisideda. Šeimoje situacija nesikeičia jau daugelį metų ir tai leidžia daryti prielaidą, jog ji nepagerės ir po metų.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ nurodo, kad sutinka su ieškovės apeliaciniu skundu, tačiau prašo, kad A. N. būtų nustatyta nuolatinė globa, paskiriant nuolatiniu globėju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, kad visi vaikai augtų kartu.

9Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo netenkinti jos reikalavimai dėl tėvų neterminuotos valdžios apribojimo į jų nepilnamečius vaikus, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo. Teigia, kad teismas neatsižvelgė į prioritetinius vaikų interesus, todėl toks sprendimas naikintinas. Kolegija sutinka su apeliantės argumentais.

11Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovų šeima turi penkis nepilnamečius vaikus. Šeimos gyvenamoji vieta yra savivaldybės suteiktas vieno kambario socialinis būstas, esantis ( - ), jis yra tik apie 10 kv. m ploto, jame ilgą laiko tarpą vyksta remontas. Šeimoje auga du vyresnieji vaikai A. ir A. N.. A. N. paimta iš šeimos 2009-02-06 ir jai nustatyta laikinoji globa (t. 1, b. l. 84–85). A. N. paimtas iš šeimos 2009-03-16, jam nustatyta laikinoji globa (t. 1, b. l. 86–87). A. N. 2009-05-27 nustatyta laikinoji globa ir jis yra paimtas iš šeimos (t. 1, b. l. 125–126, 128) A., A. ir A. N. iki šiol yra globos įstaigose.

12Atsakovų šeima stebima nuo 1998 metų ir yra įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, nes šeimoje augantys nepilnamečiai vaikai yra neprižiūrimi, gyvenamojoje vietoje yra nuolatinė netvarka ir nešvara, atsakovai piktnaudžiauja alkoholiu. Šeimai nuolat teikiama socialinė pagalba. Nustatyta, kad patys atsakovai dėl savo nerūpestingumo negauna papildomos socialinės pagalbos ir taip dar labiau apsunkina savo ir vaikų buitį. Atsakovai nepakankamai rūpinasi savo vaikų buitimi, tinkamomis gyvenimui sąlygomis, jų auklėjimu ir teisės į mokslą užtikrinimu. Atsakovų girtavimo metu vyresnieji vaikai A. ir A. turi pasilikti namuose prižiūrėti mažesniųjų vaikų. Dėl šios priežasties vaikai nepateisinamai praleidžia pamokas ir nukenčia jų ugdymas.

13Atsakovai už tėvų pareigos auklėti vaikus nevykdymą (ATPK 181 str.) bausti administracine tvarka: V. N. – 200-03-24 ir 2009-03-18, N. N. – 2004-06-29, be to, ji 2004-01-17 bausta administracine tvarka už viešosios rimties trikdymą (ATPK 183 str.). Atsakovai ne kartą įspėti socialinių darbuotojų dėl šios pareigos nevykdymo galimų pasekmių, išvadų nedaro ir toliau vaikais tinkamai nesirūpino.

14Iš byloje esančių apsilankymo aktų, mokymosi įstaigų, kuriose mokosi atsakovų vyresnieji vaikai, akivaizdu, kad šeimos problemos, susijusiosios su girtavimu, atsakovo V. N. smurtavimu prieš sutuoktinę N. N., buityje vyraujanti netvarka ir vaikų nepriežiūra tęsiasi jau dešimt metų, situacija šeimoje nuolatos blogėja ir vaikų nepriežiūra bei girtavimas pasiekė netoleruotiną lygį bei daro ypatingą žalą vaikams. Dėl šios priežasties buvo priimti sprendimai dėl trijų vaikų paėmimo iš tėvų ir laikinosios globos nustatymo.

15Tėvų valdžios esmė yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nurodant, kad tėvų teisė ir pareiga yra auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir juos išlaikyti. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kitkuo, tai reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą. Vienas iš šeimos santykių teisinio reguliavimo principų, numatytų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, kuris reiškia, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Šiuo principu vadovaujantis aiškinamos ir

16CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų, tai yra, kai tėvai (vienas iš jų): 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams;

172) piktnaudžiauja tėvų valdžia;3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų yra taikomas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tada, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti

18(CK 3.180 straipsnio 2 dalis).

19Byloje nustatyta, kad atsakovai daugelį metų nevykdo pareigos prižiūrėti ir auklėti savo penkis nepilnamečius vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, sudaryti palankias sąlygas vaikams augti ir visapusiškai bei harmoningai vystytis, tai yra nevykdo CK 3.155 straipsnyje ir

203.165 straipsnio 1 dalyje nustatytų tėvų pareigų savo vaikams, amoraliu savo elgesiu psichologiškai žaloja savo vaikus. Šias aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai: apsilankymo aktai, mokymosi įstaigų, kuriose mokosi atsakovų vaikai, BĮ Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centro, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų, VĮ Klaipėdos vaikų ligoninės pateikta informacija bei bylos nagrinėjimo metu proceso dalyvių duoti paaiškinimai. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad byloje esantys įrodymai apie atsakovų šeimos ir joje augančių vaikų gyvenimo ir vystymosi sąlygas yra patvirtinti bylos įrodymais, kad atsakovai objektyviais įrodymais nepaneigė byloje esančių duomenų, liudijančių atsakovų piktnaudžiavimą alkoholiu ir iš to kylančių vaikų nepriežiūrą, kad įrodymais patvirtinta, kad atsakovai, privalantys užtikrinti tinkamas vaikams gyvenimo ir ugdymo sąlygas, šių pareigų nevykdo.

21Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, padarė išvadą, jog yra vilties, kad atsakovai ateityje gali pakeisti savo buitį ir užtikrinti vaikų poreikius, bei rėmėsi atsakovų pažadais ateityje taisytis ir keisti gyvenimo būdą. Tačiau nors ir atsakovų mažiausiems vaikams nustačius laikinąją globą ir apgyvendinus juos globos namuose: A. N. – Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, o A. ir A. N. – BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro Trumpalaikės socialinės globos ir krizių įveikimo pagalbos skyriuje, atsakovai nerodė jokių pastangų, kad susigrąžintų vaikus į šeimą, juos aplankė tik kelis kartus, su vaikais nebendrauja, jiems išlaikymo neteikia. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu ieškovė bei tretieji asmenys nurodė, kad atsakovų elgesys ir po pirmosios instancijos teismo sprendimo nesikeičia. Dėl šių priežasčių konstatuotina, kad nukenčia vaikų interesai. Atsakovų vyresnieji vaikai A. ir A. N. ir toliau gyvena tokiomis sąlygomis, kurios neatitinka jokių higienos normų reikalavimų. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad situacija atsakovų šeimoje nesikeičia, tik blogėja bei yra pagrindo manyti, kad ji nepasikeis. Šiuo atveju atsakovų vaikų teisė į jų geriausių interesų užtikrinimą, augimą saugioje ir stabilioje aplinkoje turi pirmenybę prieš atsakovų teisę būti kartu su vaikais.

22Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, laikinai apribodamas atsakovų tėvų valdžią į nepilnamečius vaikus A., A. ir A. N. pritaikė netinkamą tėvų valdžios apribojimo būdą, taip pat nepagrįstai atsisakė neterminuotai apriboti atsakovų tėvų valdžią į nepilnamečius vaikus A. ir A. N..

23Pažymėtina, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią, įstatymas suteikia tėvams galimybę tėvų teises susigrąžinti, tai yra, tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaikus ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams (LR CK 3.181 str. 2 d.), arba, jei aplinkybės pasikeitė, tačiau nėra pakankamo pagrindo visiškai panaikinti neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, jis gali būti pakeistas laikinu apribojimu (LR CK 3.181 str. 1 d.).

24CK 3.192 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Su nepilnamečių vaikų išlaikymu susijusios prievolės atsiranda pagal įstatymą. Tai yra turtinės asmeninės prievolės, jų negalima perleisti kitiems asmenims, taip pat negalima atsisakyti jų vykdyti bei netaikomas solidariosios prievolės institutas. Dėl to neterminuotai apribojus tėvų valdžią į vaikus, iš kiekvieno tėvo priteistina po 200 Lt išlaikymo kiekvienam vaikui per mėnesį.

25Trečiasis asmuo Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ prašo, kad A. N. būtų nustatyta nuolatinė globa, paskiriant nuolatiniu globėju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, kadangi visi vaikai augtų kartu. Teisėjų kolegija nesutinka su trečiuoju asmeniu, kadangi byloje nustatyta, jog mergaitė, gimusi 2006-11-15, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose auga nuo 2009-02-06, atvežta iš Klaipėdos vaikų ligoninės, kurioje ji buvo gydoma dėl pasikartojusio epilepsijos priepuolio ir tėvų nepriežiūros, bei teisėjų kolegijos nuomone, čia jai bus užtikrintas tinkamas gydymas bei priežiūra.

26Esant nurodytoms aplinkybėms sprendimas naikintinas dėl netinkamo materialinės teisės normų taikymo (CPK 330 str.) ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas

27(CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325–331 str., teismas

Nutarė

29panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimą ir priimti naują:

301. Neterminuotai apriboti motinos N. N., a. k. ( - ) valdžią į vaikus A. N., a. k. ( - ) A. N., a. k. ( - ) A. N., a. k. ( - ) A. N., a. k. ( - ) ir A. N., a. k. ( - )

312. Neterminuotai apriboti tėvo V. N., a. k. ( - ) valdžią į vaikus A. N., a. k. ( - ) A. N., a.k. ( - ) A. N., a. k. ( - ) A. N., a. k. ( - ) ir A. N., a. k. ( - )

323. Nustatyti nepilnametei A. N., a. k. ( - ) nuolatinę rūpybą, paskiriant nuolatiniu rūpintoju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, bei nustatyti nepilnametės nuolatinę gyvenamąją vietą šiuose vaikų globos namuose.

334. Nustatyti nepilnamečiams A. N., a. k. ( - ) A. N., a. k. ( - ) ir A. N., a. k. ( - ) nuolatinę globą, paskiriant nuolatiniu globėju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, bei nustatyti nepilnamečių nuolatinę gyvenamąją vietą šiuose vaikų globos namuose.

345. Nustatyti nepilnametei A. N., a. k. ( - ) nuolatinę globą, paskiriant nuolatiniu globėju Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus, bei nustatyti nepilnametės nuolatinę gyvenamąją vietą šiuose globos namuose.

356. Priteisti iš atsakovės N. N., a. k. ( - ) po 200 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų kiekvienam vaikui: A. N., A. N., A. N., A. N. ir A. N. išlaikyti, indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, iki vaikų pilnametystės.

367. Priteisti iš atsakovo V. N., a. k. ( - ) po 200 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų kiekvienam vaikui: A. N., A. N., A. N., A. N. ir A. N. išlaikyti, indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, iki vaikų pilnametystės.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama neterminuotai apriboti tėvų –... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-11-30 sprendimu ieškinį tenkino iš... 5. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą BĮ Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko... 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 10. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo... 11. Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovų šeima turi penkis nepilnamečius... 12. Atsakovų šeima stebima nuo 1998 metų ir yra įrašyta į socialinės rizikos... 13. Atsakovai už tėvų pareigos auklėti vaikus nevykdymą (ATPK 181 str.) bausti... 14. Iš byloje esančių apsilankymo aktų, mokymosi įstaigų, kuriose mokosi... 15. Tėvų valdžios esmė yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38... 16. CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos,... 17. 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia;3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro... 18. (CK 3.180 straipsnio 2 dalis).... 19. Byloje nustatyta, kad atsakovai daugelį metų nevykdo pareigos prižiūrėti... 20. 3.165 straipsnio 1 dalyje nustatytų tėvų pareigų savo vaikams, amoraliu... 21. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl neterminuoto tėvų... 22. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, laikinai... 23. Pažymėtina, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią, įstatymas suteikia... 24. CK 3.192 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tėvai privalo materialiai... 25. Trečiasis asmuo Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ prašo, kad A. N.... 26. Esant nurodytoms aplinkybėms sprendimas naikintinas dėl netinkamo... 27. (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325–331 str., teismas... 29. panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 30 d.... 30. 1. Neterminuotai apriboti motinos N. N., a. k. ( - ) valdžią į vaikus A. N.,... 31. 2. Neterminuotai apriboti tėvo V. N., a. k. ( - ) valdžią į vaikus A. N.,... 32. 3. Nustatyti nepilnametei A. N., a. k. ( - ) nuolatinę rūpybą, paskiriant... 33. 4. Nustatyti nepilnamečiams A. N., a. k. ( - ) A. N., a. k. ( - ) ir A. N., a.... 34. 5. Nustatyti nepilnametei A. N., a. k. ( - ) nuolatinę globą, paskiriant... 35. 6. Priteisti iš atsakovės N. N., a. k. ( - ) po 200 Lt kas mėnesį mokamų... 36. 7. Priteisti iš atsakovo V. N., a. k. ( - ) po 200 Lt kas mėnesį mokamų...