Byla e2-689-1022/2016
Dėl skolos priteisimo iš atsakovo R. V

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Auksė Balkaitienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nordecum“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo R. V.,

Nustatė

3ieškovas UAB „Nordecum“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovo R. V. priteisti 43,44 Eur negrąžinto kredito, 3,77 Eur palūkanų, 29,27 Eur delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur žyminio mokesčio.

4Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, tačiau atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą 14 dienų terminą teisme negautas.

6Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus: bendrąsias ir specialiąsias vartojimo kredito sutarties sąlygas, iš kurių matyti, kad 2012-09-10 ieškovas su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutartį ( - ), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 43,44 Eur kreditą, kredito terminas – 30 dienų, metinė palūkanų norma – 104 %, metinė kredito grąžinimo norma – 174,90 %. Nors ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė, tačiau atsakovas negrąžino kredito ir palūkanų, todėl atsakovo skolą sudaro 43,44 Eur negrąžinto kredito, 3,77 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2012-09-11 iki 2012-10-10, 29,27 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2012-10-11 iki 2016-02-01.

9Ieškovą, kaip kredito davėją, ir atsakovą, kaip kredito gavėją, sieja iš vartojimo kredito sutarties kylantys teisiniai santykiai, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 2 straipsnio 16 dalyje bei įvardinta Sutartyje. CK 6.881 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Todėl pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; 2007 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Atsakovas negrąžino kredito Sutartyje nustatyta tvarka, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 43,44 Eur negrąžinto kredito, 3,77 Eur palūkanų laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintinas.

10Be negrąžinto kredito ir palūkanų, ieškovas taip pat reikalauja priteisti 29,27 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2012-10-11 iki 2016-02-01 (1240 dienas) už negrąžintą kreditą, taikydamas 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Viena vertus, numatytas delspinigių dydis visiškai atitinka VKĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatytą maksimalų delspinigių dydį. Kita vertus, įstatymo reikalavimus atitinkančio dydžio delspinigius ieškovas skaičiavo pernelyg ilgai – daugiau kaip tris metus. Būdamas profesionalus kreditavimo rinkos dalyvis, bet tiek ilgai nesikreipdamas į teismą dėl pažeistos teisės gynimo, ieškovas elgėsi neapdairiai ir neprotingai. Ginti savo teises ieškovas turėjo atsižvelgdamas į CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl netesybų išieškojimo. Kadangi šį terminą ieškovas ignoravo, akivaizdu, kad kaip kreditorius jis tyčia arba dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti, todėl yra CK 6.259 straipsnio 2 dalyje numatytas pagrindas mažinti skolininko civilinę atsakomybę. Pagal CK 6.258 straipsnio 3 dalį teismas gali mažinti neprotingai dideles netesybas, t.y. tiek jų dydį, tiek galutinę sumą, nepriklausomai nuo to, ar ši suma neprotingai didelė dėl taikyto netesybų dydžio ar dėl to, kad netesybos buvo skaičiuojamos pernelyg ilgai. Teismas, įvertindamas suteikto kredito sumą ir piniginės prievolės nevykdymo trukmę bei atlikus paskaičiavimą, sprendžia, kad tinkami ir protingi yra 4,25 Eur dydžio delspinigiai, kurie užtikrins prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Kita ieškovo reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

11Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovės reikalavimas priteisti 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Ieškovas pareiškė ieškinį, kurio sumą nurodė 76,48 Eur. Teismas tenkino ieškinį 51,46 Eur dydžio sumai (atmetė reikalavimą dėl 25,02 Eur delspinigių priteisimo), t. y. 67 procentais. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 15,00 Eur sumokėtą žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str.). Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatomis, atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų dalį, ieškovui iš atsakovo priteistinas 10,05 Eur dydžio žyminis mokestis (15 x 67 proc.).

13Vadovaudamasis CPK 88 straipsniu, 93 straipsnio 2 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi ir 286 straipsniu bei CK 1.5 straipsniu, 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalimis, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.881 straipsniu , 6.882 straipsniu, 6.886 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo R. V. (asmens kodas ( - )) 43,44 Eur (keturiasdešimt tris eurus 44 ct) negrąžinto kredito, 3,77 Eur (tris eurus 77 ct) palūkanų, 4,25 Eur (keturis eurus 25 ct) delspinigių, 5 % (penkis procentus) metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-03-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 10,05 Eur (dešimt eurų 05 ct) žyminio mokesčio ieškovui UAB „Nordecum“ (juridinio asmens kodas 302535232).

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai