Byla 2-1514-341/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui J. (J.) K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui J. K. ir prašo priteisti iš atsakovo 1421,70 Lt sumą (kurią sudaro: 750,00 Lt negrąžinta paskolos suma; 671.70 Lt palūkanų suma po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas (54 Lt žyminio mokesčio sumą; kitas išlaidas, kurių detalizaciją ir pagrindžiančius dokumentus ieškovas pateiks iki bylos nagrinėjimo pabaigos). Sutinka, kad sprendimas būtų priimtas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas Ieškinyje nurodė, kad 2011-12-27 tarp šalių nuotoliniu būdu per sistemą ( - ), buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), kuria šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovui iš viso 750,00 Lt sumą 14 terminui su 199.90% dydžio metine palūkanų norma, o 2012-01-10 dieną atsakovas grąžins 750,00 Lt skolos. Ieškovas 2011-12-27 pervedė atsakovui 750,00 Lt, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. Ieškovė telefono skambučiais ir žinutėmis, elektroniniais ir įprastais laiškais ragino atsakovą atsiskaityti, tačiau atsakovas į tai nereagavo.

3Remdamasis CK 6.874 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartimi c.b. Nr.3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-509/2010; 2007-06-29 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-298/2007; 2005-11-14 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-572/2005; 2005-09-28 nutartimi c.b. 3K-3-434/2005; 2004-03-03 nutartimi c.b. 3K-3-161/2004; 2003-09-18 nutartimi c.b. Nr. 3K-7-751/2003; Vartojimo kredito sutarties 7.1. p., ieškovas teigia, jog nuo 2012-01-10 iki ieškinio pateikimo dienos atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (199.90%), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, t.y. už 743 pradelstas dienas iš atsakovo prašo priteisti 671,70 Lt palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Taipogi, remdamasis CK 6.256 str. 2 d. nuostatomis, bei atsižvelgdamas į tai, kad šalių sudarytoje Vartojimo kredito sutartyje nėra nustatytos netesybos, teigia, kad iš atsakovo yra priteistini nuostoliai. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad sutinkamai su CK 6.261 str. nuostatomis, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Nurodo, kad ieškovas yra didžiausias Lietuvoje vartojimo kreditų nuotoliniu būdu teikėjas, atsakovui laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 % metine palūkanų norma, t.y. atitinkamai, dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės (t.y. neteisėtų veiksmų), ieškovas negavo realių pajamų, t.y. - patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir prašoma priteisti 671,70 Lt iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Šią sumą laiko ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų.

4Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu). Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: sąskaitos išrašą, patvirtinantį žyminio mokesčio sumokėjimą (b.l. 2), 2011-12-27 Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) Specialiąsias sąlygas (b.l. 16-17), Bendrąsias vartojimo kredito sutarties sąlygas (b.l. 8-15), 2011-12-27 ieškovo sąskaitos išrašą, patvirtinantį paskolos sumos (750 Lt) pervedimą J. K. (sutarties Nr. ( - )) (b.l. 6), Gyventojų registro informaciją (b.l. 24), palūkanų paskaičiavimo paaiškinimą bei lentelę (b.l. 28-34).

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

8Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad šalims sudarius paskolos sutartį ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, pervedė atsakovui 750 Lt paskolos sumą, atsakovas kreditą gavo, įsipareigojo iki 2012-01-10 grąžinti 750 Lt kreditą, tačiau savo prievolės pagal sutartį tinkamai neįvykdė, liko skolingas ieškovui 750,00 Lt, todėl yra pagrindas šioje dalyje ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovo 750,00 Lt negrąžinto kredito (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.870-6.874 str.).

9Ieškovas taipogi prašo priteisti iš atsakovo 671,70 Lt palūkanų. Atsižvelgiant į ieškinio argumentus dėl palūkanų paskirties (ieškovas traktuoja kaip minimalius nuostolius; remiasi sutarties 7.1 punktu, numatančiu atsakomybę už kredito (ir/ar palūkanų) mokėjimo termino praleidimą ir pan.), darytina išvada, jog reikalavimas pareikštas dėl kompensacinių palūkanų priteisimo.

10Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, paskolos paskirtį, skolininko riziką, taip pat į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai ir ar jos neperauga į lupikavimą, į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas ir kitas aplinkybes. Aplinkybių, tirtinų mažinant palūkanas, sąrašas nėra baigtinis. Mažinant palūkanas, kaip ir netesybų mažinimo atveju, taikomas palūkanų santykio su nuostoliais kriterijus. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktų ir ištirtų palūkanų mažinimo aplinkybių, skirtinguose teisiniuose santykiuose įstatymams ir teisės principams neprieštaraujančiu palūkanų dydžiu gali būti pripažinti įvairūs palūkanų dydžiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio mėn. 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1).

11Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su kreditoriumi sudarė prisijungdamas prie parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į sutartyje numatytą metinę palūkanų normą (112,18 proc.; bendra kredito kainos metinė norma – 199,90 proc.), paskolos ir prašomų priteisti palūkanų santykį (prašoma priteisti palūkanų suma beveik siekia kredito sumą), į tai, kad byloje nėra ieškovo patirtų nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų (ieškovės nurodomas bendras sudaromų vartojimo sutarčių skaičius ar suteikiamų kreditų suma nepagrindžia ieškovės patirtų nuostolių) bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, darytina išvada, kad prašoma priteisti palūkanų suma (671,70 Lt) yra aiškiai per didelė, todėl mažintina iki 300 Lt (CK 6.37 str. 3 d., 6.261 str.).

12CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

13Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 40 Lt žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. 1 d.). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos, iš atsakovo nepriteisiama (CPK 96 str. 6 d.).

14Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo J. K. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. ( - )) 750 Lt paskolos ir 300 Lt palūkanų, iš viso 1050,00 Lt (vieną tūkstantį penkiasdešimt litų), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1050,00 Lt sumos nuo 2014-03-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 40 Lt (keturiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

20Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui J. K. ir prašo priteisti... 3. Remdamasis CK 6.874 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02... 4. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: sąskaitos išrašą,... 7. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 8. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2... 9. Ieškovas taipogi prašo priteisti iš atsakovo 671,70 Lt palūkanų.... 10. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima... 11. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su... 12. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių... 13. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteistinos... 14. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo J. K. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. (... 17. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 19. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 20. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...