Byla 2S-879-603/2014
Dėl antstolio V. Č. veiksmų, suinteresuoti asmenys - skolininkas A. P., antstolis V. Č., išieškotojas UAB „Evikta

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Lipnickienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apeliantės N. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos N. P. skundus dėl antstolio V. Č. veiksmų, suinteresuoti asmenys - skolininkas A. P., antstolis V. Č., išieškotojas UAB „Evikta,

Nustatė

2pareiškėja N. P. (toliau – pareiškėja) antstoliui V. Č. (toliau – antstolis) 2013-12-16 pateikė skundą dėl 2013-12-04 antstolio padėjėjo patvarkymo areštuoti lėšas vykdomojoje byloje Nr. 0116/13/00114, kuriuo prašė 2013-12-04 antstolio padėjėjo patvarkymą areštuoti lėšas AB „SEB banke“ 108 631,08 Lt sumai vykdomojoje byloje Nr. 0116/13/00114 pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti. Nurodė, kad antstolio padėjėjas nesiaiškino, kam priklauso lėšos, esančios AB „SEB bankas“ sąskaitose, nesidomėjo, ar lėšos, esančios AB „SEB bankas“ sąskaitose, buvo perduotos bendrojon jungtinėn nuosavybėn, nesiaiškino, ar skolininkas A. P. (toliau – skolininkas) gali naudotis pareiškėjos asmenine banko sąskaita, kiek yra joje pinigų, o vienašališkai nusprendė, kad tai yra bendroji jungtinė banko sąskaita ir areštavo sąskaitas, esančias AB SEB banke už 108 631,08 Lt sumą.

3Pareiškėja antstoliui 2013-12-16 pateikė skundą dėl 2013-12-04 antstolio padėjėjo patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0116/13/00114, kuriuo prašė 2013-12-04 patvarkymą areštuoti pareiškėjai UAB „Vildeta“ išmokamo darbo užmokesčio dalį, viršijančią Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA) panaikinti. Nurodė, kad antstolio padėjėjas, vykdydamas vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo tik iš skolininko, nusprendęs areštuoti pareiškėjai UAB „Vildeta“ išmokamo darbo užmokesčio dalį, viršijančią Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA), nenustatė termino UAB „Evikta“ kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo, taip pažeisdamas pareiškėjos teises.

4Pareiškėja antstoliui 2013-12-16 pateikė skundą dėl 2013-12-04 antstolio padėjėjo turto arešto vykdomojoje byloje Nr. 0116/13/00114, ir atsižvelgdama į tai, kad registruose įregistruotas turtas priklauso asmeninės nuosavybės teise pareiškėjai, prašo panaikinti 2013-12-04 antstolio padėjėjo priimtą turto arešto aktą vykdomojoje byloje Nr. Dl 16/13/00114 dėl automobilio M. B. E270, 262 vnt. UAB „Vikta“ vardinių paprastųjų akcijų, 2000 vnt. UAB „Justura“ vardinių paprastųjų akcijų arešto ir antstolio veiksmus pripažinti neteisėtais.

5Suinteresuotas asmuo antstolis su skundu nesutiko, 2013-12-29 patvarkymu skundo netenkino. Nurodė, kad vykdydamas Kauno rajono 1-ojo notarų biuro 2012-11-06 vykdomąjį įrašą Nr. 2-11469 dėl skolos išieškojimo iš skolininko išieškotojo UAB „Evikta“ naudai, nustatė, jog santuoka tarp skolininko ir jo sutuoktinės sudaryta 1987-05-30. Vedybų sutarčių registro duomenimis, vedybų ar povedybinės sutartys sudarytos nebuvo. Patvarkyme antstolis konkrečiai nurodo, koks santuokoje įgytas turtas yra įregistruotas yra skolininko vardu. Areštuotos skolininkui priklausančios sąskaitos „Danske bank“ AS Lietuvos filiale, tačiau piniginių lėšų jose nėra. Išieškojimas nukreiptas į skolininko darbo užmokestį, tačiau kas mėnesį gaunama tik po 200,00 Lt. Nustatyta, kad skolininko sutuoktinės – pareiškėjos vardu registruotas patvarkyme išvardintas turtas, kuris buvo įgytas santuokoje, minėtas turtas buvo areštuotas 2013-12-04 turto arešto aktu. Siekiant įvykdyti vykdomąjį įrašą Nr. 2-11469, pasiūlyta išieškotojui iki 2013-12-30 kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo. Šį pasiūlymą išieškotojas gavo 2013-12-17.

6Atsiliepime į pareiškėjos skundą išieškotojas UAB „Evikta“ nurodė, kad antstolis priėmė motyvuotus patvarkymus, visiškai pagrįstai ir teisėtai pritaikė turto areštą. Išieškotojas kreipėsi į teismą dėl skolininkui priklausančios turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-01-20 nutartimi pareiškėjos skundų netenkino. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolis vykdo Kauno rajono 1-ojo notarų biuro 2012-11-06 vykdomąjį įrašą Nr. 2-11469 dėl skolos išieškojimo iš A. P. išieškotojo UAB „Evikta“ naudai. Antstolis nustatė, kad skolininko ir jo sutuoktinės - pareiškėjos santuoka buvo sudaryta 1987-05-30, vedybų sutarčių registro duomenimis ikivedybinės ar povedybinės sutartys sudarytos nebuvo (vykdomosios bylos l. 201), todėl antstolis areštavo visą sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą. 2013-12-04 antstolis priėmė patvarkymą areštuoti lėšas ir areštavo skolininko sutuoktinei priklausančias lėšas, iš viso: 108 631,08 Lt, esančias banko sąskaitoje; 2013-12-04 antstolis priėmė patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0116/13/00114 ir areštavo pareiškėjai UAB „Vildeta“ išmokamo darbo užmokesčio dalį, viršijančią Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA); 2013-12-04 antstolis turto arešto aktu areštavo automobilį M. B. E270, 262 vnt. UAB „Vikta“, įmonės vardinių paprastųjų akcijų, 2000 vnt. UAB „Justura“ įmonės vardinių paprastųjų akcijų (vykdomosios bylos l.203-204,205-206). Antstolis, areštavęs minėtą turtą išieškotojui UAB „Evikta“ išsiuntė 2013-12-04 siūlymą (vykdomosios bylos l. 209-2011) iki 2013-12-30 kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2493-294/2014, iškelta pagal pareiškėjo UAB „Evikta“ pareiškimą dėl turto dalies nustatymo su suinteresuotais asmenimis A. P. ir N. P.. Teismas konstatavo, kad kadangi antstolis nenustatė A. P. ir N. P. vedybų sutarties sudarymo fakto, vadovaujantis CK 3.87 straipsnio l dalies nuostata, numatančia, kad įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, visas sutuoktinių A. P. ir N. P. turtas, įgytas po santuokos sudarymo 1987-05-30 yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. Aplinkybė, kad tam tikras turtas priklauso asmeninei vieno sutuoktinio nuosavybei, gali būti įrodyta tik rašytiniais įrodymais, išskyrus atvejus, kai įstatymas leidžia liudytojų parodymus arba turto prigimtis ir pobūdis patys savaime įrodo, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.89 straipsnio 2 dalis), dėl šios priežasties pareiškėjai tenka pareiga įrodyti, kad santuokoje įgytas tam tikras turtas yra jos asmeninė nuosavybė. Pareiškėja nėra pateikusi įrodymų, kad areštuotas turtas yra jos asmeninė nuosavybė, todėl teismas pripažino, kad antstolis visiškai pagrįstai vadovavosi įstatymine bendrosios jungtinės nuosavybės prezumpcija ir taikė areštą tam tikram bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe esančiam turtui. Pagal CPK 667 straipsnio nuostatas, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo; jei per antstolio nustatytą terminą toks prašymas nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Teismas konstatavo, kad antstolis tinkamai taikė minėtą teisės normą, pasiūlė išieškotojui UAB „Evikta“ iki 2013-12-30 kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.

8Atskirajame skunde pareiškėja prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-20 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - tenkinti skundus dėl antstolio veiksmų; priimti naujai teikiamus įrodymus – 2014-01-22 povedybinę sutartį, 2014-01-27 liudijimą, 2014-01-27 pranešimą. Nurodė, kad skolininko turto dalis nustatoma konkrečiai egzistuojančiame turte ir negalimas skolininko turto dalies nustatymas į ateityje bet kokiu teisiniu pagrindu įgyjamą turtą, nes nėra aiškus būsimo turto teisinis režimas. Antstolis neturi teisės raštuoti visų pareiškėjos piniginių lėšų, esančių jos banko sąskaitose, nesiaiškindamas ne tik šių lėšų kilmės, bet ir jų dydžio. Pareiškėja ir skolininkas 2014-01-22 sudarė povedybinę sutartį, todėl pareiškėjos turtas, įgytas po minėtos sutarties sudarymo, yra jos asmeninė nuosavybė. Tiek darbo užmokestis, tiek kitos lėšos, kurias pareiškėja gavo 2014-01-22 sudarius povedybinę sutartį, yra pareiškėjos asmeninė nuosavybė.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-20 nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad 2014-02-22 išieškotojas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti pareiškėjos ir skolininko sudarytą povedybinę sutartį niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento. 2014-02-07 patvarkymais Nr. 0116/13/00114 buvo panaikintas areštas pareiškėjos pajamoms, gaunamoms nuo 2014-01-22, todėl išnyko pareiškėjos skundo pagrindas.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo išieškotojas prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-20 nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad povedybinė sutartis buvo sudaryta praėjus pakankamai ilgam laiko tarpui po arešto pritaikymo. Skundžiamų antstolio veiksmų atlikimo metu povedybinė sutartis sudaryta nebuvo.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

13Kaip žinoma, vykdymo procese išieškojimas gali būti nukreiptas tik į skolininkui priklausantį turtą. Tačiau tai nereiškia, kad negali būti nukreiptas išieškojimas į turtą, kuris priklauso skolininkui ne asmeninės nuosavybės teise. Proceso įstatymo nuostata, leidžiančia nukreipti išieškojimą į skolininko dalį bendrojoje dalinėje ar jungtinėje nuosavybėje, yra CPK 666 straipsnis. Pagal šį straipsnį išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje. Procedūra, kurios laikantis nustatoma skolininko dalis bendrojoje nuosavybėje, nurodyta CPK 667 straipsnyje: jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo; jei per antstolio nustatytą terminą toks prašymas nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia; pakartotinai nukreipti išieškojimą į šį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus galima ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po išieškojimo iš to turto nutraukimo dienos. Pagal CPK 667 straipsnio 2 dalį, skolininko dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi. Pagal to paties straipsnio 3 dalį, įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta bendrąja nuosavybe esančio turto skolininko turto dalis, išieškojimas nukreipiamas į skolininko turto dalį.

14Iš vykdomosios bylos Nr. 0116/13/00114 duomenų matyti, kad antstolis, vadovaudamasis Kauno rajono 1-ojo notarų biuro 2012-11-06 vykdomuoju įrašu, kuriuo vykdomas 115 328, 60 Lt dydžio skolos ir 5 procentų metinių palūkanų nuo laiku nesumokėtos vekselio sumos išieškojimas iš skolininko A. P. išieškotojo UAB „Evikta“ naudai, skundžiamais patvarkymais areštavo skolininkui ir jo sutuoktinei (pareiškėjai) nuosavybės teise priklausantį turtą. Apeliantės skundo argumentai, kad antstolis nepagrįstai areštavo pareiškėjos banko sąskaitose esančias pinigines lėšas, konkrečiai šių lėšų neidentifikuodamas, todėl nėra aišku, kiek ir kokios piniginės lėšos yra šiose sąskaitose, laikytini nepagrįstais. Apeliantė skunde tapatina du skirtingus antstolio procesinius veiksmus, atliekamus sprendimo priverstinio vykdymo eigoje – sutuoktinio (ar sutuoktinių) turto areštą pagal CPK 667 straipsnį, bei vėlesnę procedūrą - išieškojimą iš bendro sutuoktinių turto. Iš bylos duomenų matyti, kad skundžiamais 2013-12-04 patvarkymais areštuoti lėšas antstolis, vadovaudamasis CPK 689, 667 straipsniais, areštavo pareiškėjos bankų sąskaitose esančias lėšas bendrai 108 631,08 Lt sumai. Pagal CK 3.88 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktus, bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pajamos, gautos iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos ar vieno sutuoktinio veiklos, iš kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo, pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (dėl sveikatos sužalojimo, neturtinės žalos atlyginimo, tikslinė vienam sutuoktiniui skirta materialinė parama ir pan.). Šiame kontekste svarbu akcentuoti, kad antstolio pritaikytas areštas pats savaime nesuponuoja vykdymo iš areštuotos turto dalies, o tik sudaro prielaidas spręsti, ar galima nukreipti išieškojimą į bendro turto dalį ir į kurią dalį konkrečiai, tačiau dėl galimybių išieškoti iš antstolio areštuoto sutuoktinių turto sprendžia teismas, bet ne antstolis. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2493-294/2014 pagal pareiškėjo UAB „Evikta“ pareiškimą dėl skolininko turto dalies nustatymo bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, todėl apeliantė atskirajame skunde išdėstytus argumentus, kad skolininko dalis privalo būti nustatyta konkrečiai egzistuojančiame turte, turėtų pateikti bylą dėl skolininko dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo nagrinėjančiam teismui.

15Byloje esantys įrodymai tvirtina, kad skundžiamų patvarkymų priėmimo metu antstolis neturėjo jokių duomenų apie pareiškėjos ir skolininko santuokos nutraukimą, separaciją ar apie sutuoktinių turtui taikytino bendrosios junginės nuosavybės teisinio režimo pabaigą, t.y. vedybų ar povedybinės, o taip pat turto pasidalinimo sutarties sudarymą įstatymų nustatyta tvarka. Todėl antstolis nustatęs, jog pats skolininkas neturi pakankamai asmeninio turto, iš kurio galima būtų vykdyti išieškojimą, tačiau jis yra sudaręs santuoką su pareiškėja, priimdamas skundžiamus patvarkymus ir areštuodamas apeliantei priklausantį turtą, įskaitant turimas ir būsimas pajamas, o vėliau pasiūlydamas išieškotojui kreiptis į teismą dėl skolininko dalies bendrame turte nustatymo, procesinių teisės normų, reglamentuojančių išieškojimą iš fizinių asmenų turto, nepažeidė.

16Apeliantė skunde nurodė, kad Vilniaus miesto 20-ajame notaro biure 2014-01-22 pareiškėja ir skolininkas sudarė povedybinę sutartį, kuri įregistruota vedybų sutarčių. Povedybinėje sutartyje nustatyta, kad nuo povedybinės sutarties įsigaliojimo dienos kiekvieno sutuoktinio atskirai įgytas turtas yra ir bus to sutuoktinio, kuris šį turtą įgijo savo vardu, asmenine nuosavybe (Sutarties 1.1., 1.2. punktai), t.y. šalys pasirinko visiško atskirumo turto teisinį režimą Povedybinė sutartis įsigaliojo nuo sutarties patvirtinimo dienos (Sutarties 4.1. punktas). Povedybinė sutartis buvo sudaryta 2014-01-22 ir išviešinta įregistruojant viešame registre 2014-01-24, t. y. jau po to, kai antstolis priėmė skundžiamus patvarkymus ir apylinkės teismas 2014-01-20 nutartimi pareiškėjos skundų netenkino. Apeliantei ši aplinkybė žinoma. Dėl išdėstyto apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad antstolis, priimdamas skundžiamus patvarkymus jų priėmimo metu esančių faktinių aplinkybių kontekste nepažeidė CPK vykdymo procesą reglamentuojančių nuostatų. Tačiau nepaisant to, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-11639-728/2014 pagal ieškovo UAB „Evikta“ ieškinį atsakovams N. P., A. P. dėl sandorio (atsakovų 2014-01-22 sudarytos povedybinės sutarties) pripažinimo negaliojančiu, pareiškėjos ir skolininko povedybinė sutartis nėra nuginčyta įstatymų nustatyta tvarka, teismo sprendimas minėtoje byloje nėra priimtas ir įsiteisėjęs. Todėl skolininko ir jo sutuoktinės turtas, įgytas po povedybinės sutarties įsigaliojimo, yra pareiškėjos ir skolininko asmeninė nuosavybė (CK 3.104 straipsnio 1 dalies 1 punktas), įskaitant ir bet kokias pajamas, gautas po įsigaliojus minėtai sutarčiai.

17Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs susiklosčiusią dabartinę situaciją pripažįsta, kad po povedybinės sutarties įsigaliojimo gautoms pareiškėjos lėšoms areštas taikomas nepagrįstai ir turi būti panaikintas (CK 3.100 straipsnio 1 punktas, 3.104 straipsnis). Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis nurodė, kad 2014-02-07 patvarkymais Nr. 0116/13/00114 buvo panaikintas areštas apeliantės pajamoms, gaunamoms nuo 2014-01-22 bei leista naudotis banko sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis, kurios buvo gautos po 2014-01-22. Esant tokioms aplinkybėms spręstina, kad pagrindo naikinti ar keisti skundžiamus antstolio patvarkymus nėra. Todėl teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, priimta visapusiškai ir objektyviai ištyrus visas aplinkybes, jas teisingai įvertinus ir tinkamai pritaikius proceso teisės normas, paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas)..

18Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 20 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Lipnickienė, rašytinio proceso... 2. pareiškėja N. P. (toliau – pareiškėja) antstoliui V. Č. (toliau –... 3. Pareiškėja antstoliui 2013-12-16 pateikė skundą dėl 2013-12-04 antstolio... 4. Pareiškėja antstoliui 2013-12-16 pateikė skundą dėl 2013-12-04 antstolio... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis su skundu nesutiko, 2013-12-29 patvarkymu skundo... 6. Atsiliepime į pareiškėjos skundą išieškotojas UAB „Evikta“ nurodė,... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-01-20 nutartimi pareiškėjos skundų... 8. Atskirajame skunde pareiškėja prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo... 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis prašo... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo išieškotojas prašo... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 13. Kaip žinoma, vykdymo procese išieškojimas gali būti nukreiptas tik į... 14. Iš vykdomosios bylos Nr. 0116/13/00114 duomenų matyti, kad antstolis,... 15. Byloje esantys įrodymai tvirtina, kad skundžiamų patvarkymų priėmimo metu... 16. Apeliantė skunde nurodė, kad Vilniaus miesto 20-ajame notaro biure 2014-01-22... 17. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs susiklosčiusią dabartinę... 18. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 19. palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 20 d. nutartį...