Byla 2-2293-553/2008
Dėl skolos ir delspinigiu priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Aldona Tilindiene, sekretoriaujant Virginijai Varneviciutei ir Editai Kirdeikienei, ieškovo atstovui Miroslav Nosevic, atsakovo atstovui Vaidui Paplovuchinui, viešame teismo posedyje išnagrinejusi civiline byla pagal ieškovo uždarosios akcines bendroves „Arcelor Construction Baltic“ ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Metalplast Vilnius“ del skolos ir delspinigiu priteisimo,

2n u s t a t e :

3Ieškovas UAB „Arcelor Construction Baltic“ kreipesi i teisma su ieškiniu, prašydamas ieškini nagrineti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo UAB „Metalplast Vilnius“ 342 313,20 Lt skolos, 17 134,50 Lt palukanu, 12,83 procento metiniu palukanu už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir 3 668,86 Lt bylinejimosi išlaidu. Ieškovas nurode, kad jis atsakovui perdave prekes pagal užsakyma, taciau atsakovas neapmokejo už perduotas prekes pateiktu PVM saskaitu-fakturu, todel liko ieškovui skolingas.

4Vilniaus apygardos teismas 2008-06-18 preliminariu sprendimu ieškovo ieškini patenkino visiškai, taciau atsakovui pareiškus prieštaravimus, byla nagrinejama pagal bendrasias ginco teisenos taisykles, atsižvelgiant i istatymo nustatytas išimtis.

5Ieškinyje nurodoma, kad ieškovo UAB „Arcelor Construction Baltic“ ir atsakovo UAB „Metalplast Vilnius“ bendradarbiavimas tesesi nuo 2006 metu pradžios, ieškovas teike atsakovui prekes, o atsakovas atsiskaitydavo už jas pagal pateiktas PVM saskaitas – fakturas. Ieškovas nurodo, kad atsakovas neapmokejo šešiu PVM saskaitu-fakturu, todel isiskolinimas už pateiktas prekes siekia 342 313,20 Lt. Pasak ieškovo, atsakovas abieju šaliu pasirašytu 2008 m. vasario 29 d. Tarpusavio atsiskaitymu suderinimo aktu pripažista 342 313,21 Lt skola, t.y. 77 302,47 Lt pagal 2007 m. spalio 19 d. PVM saskaita-faktura ACB Nr.000746, 48 323,76 Lt pagal 2007 m. spalio 29 d. PVM saskaita-faktura ACB Nr.000764, 106 585,40 Lt pagal 2007 m. lapkricio 19 d. PVM saskaita-faktura ACB Nr.000812, 39 803,42 Lt pagal 2007 m. lapkricio 19 d. PVM saskaita-faktura ACB Nr.000815, 47 810,85 Lt pagal 2007 m. lapkricio 28 d. PVM saskaita-faktura ACB Nr.000840, 33 001,11 Lt pagal 2007 m. lapkricio 28 d. PVM saskaita-faktura ACB Nr.000841 bei pagal kreditine tikslinancia 2007 m. gruodžio 5 d. PVM saskaita-faktura ACB Nr.000873 (minus) 10 513,80 Lt sumai.

6Vadovaudamasis Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatymu, ieškovas prašo teismo priteisti 11,72 procentu metiniu palukanu už laikotarpi nuo 2007 m. lapkricio 19 d. iki 2008 m. gegužes 16 d., viso 17134,50 Lt. Taip pat ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 12,83 procentu dydžio metines palukanas (Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos ist. 2 str. 3 d., 3 str. 4 d.) už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei bylinejimosi išlaidas (b. l. 1-6).

7Atsakovas prieštaravimuose del pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo nurode, kad ieškovas netinkamai vykde prievole – kartu su perduodamomis prekemis nepateike atitikties deklaraciju arba jas pateike paveluotai. Kadangi ieškovas UAB „Arcelor Construction Baltic“ piktybiškai atsisake pateikti reikalingus dokumentus, atsakovas igijo teise sustabdyti prievoles vykdyma ir sulaike dali atsiskaitymo sumos, t. y. 342313,20 Lt iš 1 139 234,04 Lt. Atsakovas nurode, kad po daugkartiniu pretenziju ir poziciju derinimo, ieškovas 2008-04-02 pateike atitikties deklaracijas, taciau jos esa neatitinka norminiu aktu reikalavimu. Neatitikimas pasireiškia tuo, kad Priešgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie VRM Gaisriniu tyrimu centro atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaita Nr. 20-21.2007.35, kuria remiantis ieškovas išduotoje atitikties deklaracijoje nurodo produkcijos atsparuma ugniai, buvo išduota bandymu ataskaitos Nr. FIRES- FR -032-07-AUNE pagrindu (bandymams naudojant daugiasluoksnes plokštes su poliizociano putplasciu), kuomet atsakovui buvo pateiktos daugiasluoksnes statybines plokštes su putu poliuretano užpildu, kurio priešgaisrines ir atsparumo ugniai savybes yra prastesnes. Atsakovo nuomone, palukanu priteisimas taip pat nepagristas, nes ieškovas pats netinkamai vykde prievole. Taip pat atsakovas nesutiko ir su bylinejimosi išlaidu priteisimu, nurodydamas, kad jis nera atsakingas del ginco, pažymejo, kad atstovavimo išlaidos, atsižvelgiant ir i tai, kad ieškova atstovauja advokato padejejas, yra per dideles (b. l. 77-80).

8Ieškovas UAB „Arcelor Construction Baltic“, atsiliepdamas i atsakovo UAB „Metalplast Vilnius“ prieštaravimus, nurode, kad atsakovo teiginiai apie atitikties deklaraciju nepateikima yra nepagristi. Per daugiau nei 2 metus bendradarbiavimo laiko atsakovas niekada nekele klausimo del ieškovo teikiamos produkcijos kokybes ir atitikties deklaracijose nurodytu duomenu, atsakovas niekada negincijo ir negincija prekiu gavimo fakto ir ju kokybes, atsakovo pozicija del neatsiskaitymo priežasciu yra nenuosekli, vieni teiginiai prieštarauja kitiems, atsakovas už dali pateiktu prekiu atsiskaite, nors kartu su tomis prekemis buvo pateiktos tokio pat turinio atitikties deklaracijos. Ieškovas nurode, kad ju pateiktos prekiu atitikties deklaracijos yra teisingos ir atitinka visus joms keliamus reikalavimus, jose yra visi duomenys, kurie turi buti pagal STR reikalavimus. Ieškovas atitikties deklaracijas išdave, remdamasis Gaisriniu tyrimo centro atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaita Nr. 20-21.2007.35 ir šios ataskaitos keitimu Nr. 20-21.2007.35/1 (toliau GTC ataskaita). GTC ataskaita buvo klasifikuotas gaminys – pertvara, sudaryta iš daugiasluoksniu plokšciu su putu poliuretano užpildu. Putu poliuretano medžiagos porušiai yra poliizociano putplastis ir poliuretanas. Todel ieškovas paminetos GTC ataskaitos pagrindu išduodavo atitikties deklaracijas. Atsakovo teiginiai apie tai, kad produkcijos gamintojai nepatvirtino deklaruojamu rodikliu verciu, nepagristi jokias irodymais. Ieškovas nurode, kad atsakovas nesumokejo 213177,48 Lt už pateikta skarda (trapecinius profilius), kuriu gamyboje nenaudojami jokie poliuretanai, nors atitikties deklaracijos buvo pateiktos. Ieškovo nuomone, atsakovas negali naudotis sulaikymo teise, numatyta Civilinio kodekso 6.69 straipsnio 1 dalyje, nes nagrinejamuoju atveju civiliniu teisu objektas yra ne daiktas, o pinigai. Ieškovas vertina, kad jam turi buti priteistos visos patirtos bylinejimosi išlaidos, nes jos yra protingos ir pagristos (b. l. 107-111).

9Ieškovo atstovas pateike papildoma prašyma priteisti iš atsakovo 11 178,33 Lt atstovavimo išlaidu, nurodydamas, kad tai yra realiai ieškovo patirtos išlaidos, todel turi buti atlygintos, o Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis taikoma tik tada, kai priešinga šalis pateikia irodymu, jog honoraro dydis yra neprotingai didelis (b. l. 152-153).

10Preliminarus teismo sprendimas keistinas, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Tarp šaliu nera jokio ginco del pateiktu medžiagu kiekiu ir atsakovo isiskolinimo ieškovui sumos. Šias aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai irodymai: 2008 m. vasario 29 d. Tarpusavio atsiskaitymu suderinimo akte užfiksuota, kad atsakovas pripažista 342 313,21 Lt skola, t.y. 77 302,47 Lt pagal 2007 m. spalio 19 d. PVM saskaita-faktura ACB Nr.000746, 48 323,76 Lt pagal 2007 m. spalio 29 d. PVM saskaita-faktura ACB Nr.000764, 106 585,40 Lt pagal 2007 m. lapkricio 19 d. PVM saskaita-faktura ACB Nr.000812, 39 803,42 Lt pagal 2007 m. lapkricio 19 d. PVM saskaita-faktura ACB Nr.000815, 47 810,85 Lt pagal 2007 m. lapkricio 28 d. PVM saskaita-faktura ACB Nr.000840, 33 001,11 Lt pagal 2007 m. lapkricio 28 d. PVM saskaita-faktura ACB Nr.000841 bei pagal kreditine tikslinancia 2007 m. gruodžio 5 d. PVM saskaita-faktura ACB Nr.000873 (b. 1. 10-11, 21-22, 30-32, 38-39). Aplinkybiu, kad atsakovas UAB „Metalplast Vilnius“ liko ieškovui UAB „Arcelor Construction Baltic“ už pateiktas prekes skolingas 342 313,21 Lt, negincijo ir atsakovo atstovas bylos nagrinejimo iš esmes metu.

12Atsakovas nurodo, kad vienintele priežastis, del kurios atsakovas atsisako vykdyti prievole atsiskaityti už prekes yra tai, kad ieškovas esa nepateike prekiu atitikties deklaraciju, o veliau nors ir pateike, jos neatitinka norminiu aktu reikalavimu. Byloje esantis 2008-04-02 ieškovo UAB „Arcelor Construction Baltic“ atsakymas i 2008-03-13 bei 2008-03-31 atsakovo pretenzijas (b. l. 101) patvirtina, kad 2008-04-02 atsakovui UAB „Metalplast Vilnius“ ieškovas pateike pataisytas deklaracijas: Nr. 019/2007 prie saskaitos – fakturos ACB Nr. 000746, Nr. 021/2007 prie saskaitos – fakturos ACB Nr. 000764 (b. l. 119), Nr. 022/2007 prie saskaitu – fakturu ACB Nr. 000812 ir Nr. 000815 (b. l. 118) (nors deklaracijoje nera nurodyta saskaita – faktura Nr. 000812, taciau deklaracija išduota tos pacios rušies medžiagos 3664,837 kv. m, t. y. pagal abi saskaitas - fakturas pateiktam medžiagos kiekiui), Nr. 032/2007 prie saskaitu – fakturu ACB Nr. 000840 ir Nr. 000841 (b. l. 120). Nors iš byloje esanciu rašytiniu irodymu ir šaliu atstovu pasisakymu matyti, kad prekiu atitikties deklaracijos atsakovui buvo iteiktos dar iki 2008-04-02, konkreciu duomenu, kada, del kokiu prekiu ir kokio turinio deklaracijos buvo iteiktos, ieškovas teismui nepateike. Todel teismas vertina, kad ieškovas UAB „Arcelor Construction Baltic“ atitikties deklaracijas pateiktiems statybu produktams atsakovui iteike 2008-04-02.

13Civilinio kodekso 6.38 straipsnio nuostatos ipareigoja šalis prievoles vykdyti sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus, kiekviena šalis turi savo pareigas atlikti kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievole bendradarbiauti su kita šalimi. Šio kodekso 6.46 straipsnio 2 dalis suteikia atsakovui teise sustabdyti prievoles vykdyma, kai kreditorius nevykdo savo priešpriešines pareigos, jeigu skolininko ir kreditoriaus priešpriešines pareigos susijusios taip, kad galima pateisinti prievoles vykdymo sustabdyma. Teise sustabdyti prievoles vykdyma šalys privalo naudotis sažiningai ir protingai.

14Ieškovo ir atsakovo atstovu paaiškinimais nustatyta, kad statybos produktu pirkimo – pardavimo procedura buvo inicijuojama atsakovo žodiniu užsakymu, kurio pagrindu ieškovas paruošdavo ir atsakovui pateikdavo užsakymo patvirtinimo ruošini, o pastarajam patvirtinus užsakyma – jo pagrindu pateikdavo produkcija su ja lydinciais dokumentais (b. l. 163 - 164). Atsakovas teismui nepateike irodymu, kad tarp šaliu butu egzistave kokie nors susitarimai del statybos produktu charakteristiku, išskyrus tu, kurios yra užfiksuotos užsakymu patvirtinimuose ir PVM saskaitose – fakturose, taip pat nepateike irodymu, kad šalys butu kokiu nors budu susitarusios del kartu su parduodama produkcija susijusiu dokumentu. Todel atsakovo atstovo teiginiai, kad teikiamos plokštes su užpildu turejo atitikti EI 15 atsparumo ugniai klase, nera irodyti, kaip ir nenurodyta šios aplinkybes sasaja su atsakovo prievoles vykdymu, ivertinant tai, kad atsakovui buvo tiekiami jo užsakyti konkrecios rušies statybu produktai. Todel ivertinti, ar ieškovas UAB „Arcelor Construction Baltic“ tinkamai ivykde prievole ar ne ir ar atsakovas pagristai sustabde priešpriešines prievoles vykdyma, galima tik išanalizavus ieškovo atliktu veiksmu atitikti jo pareigoms, kurias suponuoja Civilinio kodekso 6.305 straipsnio 3 dalies, 6.317, 6.318 straipsniu ir Statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2002 redakcijos, galiojusios iki 2008-06-25 (patvirtinta Aplinkos ministro 2002-04-18 isakymu Nr. 189), normos. Tokiu budu nustatyta, kad ieškovo pareiga buvo pateikti atsakovui jo užsakyma atitinkancius statybu produktus kartu su susijusiais dokumentais – PVM saskaitomis – fakturomis, CMR važtarašciais ir atitikties deklaracijomis. Nustatyta, kad pastarosios atitikties deklaracijos atsakovui buvo iteiktos 2008-04-02, todel ši data laikytina galutiniu ieškovo prievoles ivykdymo terminu. Nors atsakovas savo atsikirtimus grindžia tuo, esa pateiktosios atitikties deklaracijos neatitinka istatymo reikalavimu, teismas vertina, kad tokie atsakovo teiginiai nera pagristi jokiais objektyviais irodymais.

15Statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2002 redakcijoje, galiojusioje iki 2008-06-25, atitikties deklaravimas apibrežiamas kaip procedura, kuria tiekejas raštu patvirtina, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus. Statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2002 priedu Nr. 2 patvirtintoje atitikties deklaracijos formoje numatyta, kad tiekejas, prisiimdamas atsakomybe, turi deklaruoti, kad atitinkamas produktas atitinka tam tikros technines specifikacijos arba tam tikru kriteriju reikalavimus, nurodyti atitikties deklaravimo pagrindus ir ypatingas produkto naudojimo salygas. Kaip matyti iš ieškovo pateiktu atitikties deklaraciju (b. l. 118, 119, 120 ir 121), ieškovas UAB „Arcelor Construction Baltic“ nustatytu budu deklaravo tiekiamu statybos produktu atitikti, kiekvienu atveju nurodydamas atitikties deklaravimo pagrindus. Atsakovas, teigdamas, kad bandymu ataskaitoje Nr. Fires-FR-032-07-AUNE, kurios pagrindu Priešgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalu ministerijos Gaisriniu tyrimu centras išdave atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaita Nr. 20-21.2007.35 ir kuria remiantis UAB „Arcelor Construction Baltic“ išduotoje atitikties deklaracijoje yra nurodomas produkcijos su putu poliuterano užpildu atsparumas ugniai, buvo naudojamos daugiasluoksnes plokštes su poliizociano putplasciu, nepaneige ieškovo pateiktu irodymu, kad poliizocianas yra poliuretano putu porušis. Ieškovas teismui pateike 2008-07-24 pažyma, patvirtinancia, kad gamyklos „Arcelor Construction Polska“ plokšciu gamyboje naudojamos „Bayern“ (Vokietija) firmos standžiosios poliuretano putos, kurios Atitinka visus ES normatyvinius reikalavimus, o ju porušiais yra PUR ir PIR (b. l. 134).

16Be to, svarbi aplinkybe yra tai, kad didžioji dalis skolos (213177,49 Lt) yra susidariusi už pateikta skarda, kurios gamyboje nera naudojami jokie poliuretanai, todel atsakovo atsisakymas atsiskaityti už pateikta skarda, remiantis aukšciau išdestytomis aplinkybemis, nepagristas.

17Bylos nagrinejimo metu atsakovo atstovas kaip atitikties deklaracijos trukuma nurode ir tai, kad joje nera atžymeta produkcijos pagaminimo data, taciau teismas vertina, kad tokia nuoroda pagal Statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2002 prieda Nr. 2 nera esmine ir pripažinti, kad ši aplinkybe pateisina atsakovo prievoles vykdymo sustabdyma, nera pagrindo.

18Tokiu budu, atsižvelgdamas i visas išdestytas aplinkybes, teismas vertina, kad atsakovas neirode aplinkybiu, kuriomis grinde atsikirtimus apie pagrinda sustabdyti priešpriešini prievoles vykdyma nuo 2008-04-02 (CPK 178 str.). Ivertinta ir tai, kad atsakovas nenurode jokiu pateiktos statybos produktu kokybes trukumu, iškilusiu problemu, panaudojant juos statyboje ar parduodant tretiesiems asmenims.

19Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 342 313,20 Lt dydžio skola už pateiktus statybos produktus yra pagristas, todel tenkintinas. Atsakovas UAB „Metalplast Vilnius“, nesumokedamas už prekes, neivykde sutarties -pažeide prievole atsiskaityti nustatytu terminu (LR CK 6.63, 6.205 str. str.), todel iš atsakovo ieškovo UAB „Arcelor Construction Baltic“ naudai priteistini 342 313,20 Lt (CK 6.38, 6.71, 6.200, 6.344 str.).

20Ieškovas reikalavimas priteisti iš atsakovo 17 134,20 Lt palukanu už velavima sumoketi už perduotas prekes tenkintinas iš dalies. CK 6.37 straipsnio 1 dalis nustato, kad palukanas pagal prievoles gali nustatyti istatymai arba šaliu susitarimai. Kadangi ieškovas ir atsakovas yra juridiniai asmenys (ukio subjektai), atsakovas veluoja sumoketi už jam perduotas prekes, todel, ieškovui prašant, taikytinas Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatymas. Pagal šio istatymo 2 straipsnio 3 dali ir 3 straipsnio 4 dali pavelaves ivykdyti prievole skolininkas privalo moketi 1 menesio VILIBOR palukanu norma, galiojusia ta metu pusmeti, kuri skolininkui atsirado pareiga moketi palukanas, padidinta 7 procentiniais punktais. Šiuo atveju teismas vertina, kad atsakovui pareiga moketi palukanas atsirado 2008 metu pirmaji pusmeti – po 2008-04-02, 2007 m. gruodžio 29 d. vieno menesio VILIBOR palukanu norma buvo 5,83 (b. l. 42), todel atsakovas privalo sumoketi 12,83 procentu metiniu palukanu, apskaiciuotu už 342 313,20 Lt suma nuo 2008-04-03 iki 2008-05-16, t. y. 4726,36 Lt.

21Istatymas taip pat numato, jog skolininkas privalo moketi istatymu nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Šiuo atveju ieškovo prašymu taip pat taikytinas Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatymas. Civiline byla pagal ieškovo ieškini iškelta 2008 m. birželio 9 d. (b. l. 54), 2007 m. gruodžio 29 d. vieno menesio VILIBOR palukanu norma buvo 5,83 (b. l. 42), todel ieškovui priteistinos 12,83 procentu dydžio metines palukanos (Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos ist. 2 str. 3 d., 3 str. 4 d.) už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos (2008 m. birželio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetos išlaidos, susijusios su bylos nagrinejimu, priteisiamos iš antrosios šalies, todel iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 3 735,20 Lt žyminis mokestis (CPK 93 str.). Teismas pažymi, kad ieškovui priteistinas žyminis mokestis tokio dydžio, koks moketinas už ši ieškini pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus ir atsižvelgiant i patenkintu reikalavimu dali, t.y. 3 735,20 Lt nuo 347039,56 Lt. Iš byloje esanciu Vietiniu mokejimo nurodymu (b. l. 7-8) matyti, kad ieškovas yra sumokejes 794,77 Lt daugiau žyminio mokescio, nei priklauso pagal istatyma, todel ieškovas, vadovaudamasis CPK 87 straipsniu, turi teise kreiptis i teisma su pareiškimu del likusios dalies žyminio mokescio gražinimo.

23Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padejejo, dalyvavusio nagrinejant byla, pagalba, taip pat už pagalba rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padejejo pagalba, atsižvelgiant i konkrecios bylos sudetinguma ir advokato ar advokato padejejo darba ir laiko sanaudas, yra priteisiamo ne didesnes, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatu tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose del užmokescio dydžio. Todel teismas, atsižvelgdamas i Rekomendacijos del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba maksimalaus dydžio nuostatas, vertindamas, kad byla iš esmes nebuvo sudetinga, nereikalavo išskirtiniu specialiu žiniu, buvo nagrinejama teisme, esanciame toje pacioje vietoveje, kaip ir advokato padejejo darbo vieta, i tai, kad joje nekonstatuotas teisiniu klausimu naujumas, ir suteiktu paslaugu pobudi (paruoštas ieškinio pareiškimas, atsiliepimas i atsakovo prieštaravimus del preliminaraus teismo sprendimo, kreiptasi del nutarties taikyti laikinasias apsaugos priemones vykdymo, teiktos konsultacijos ir suteiktos atstovavimo paslaugos nagrinejant byla iš esmes, posedžio trukme siekia 3 valandas) bei patenkintu reikalavimu santyki, sprendžia, kad 5000 Lt suma atstovavimo išlaidoms atlyginti yra pagrista ir protinga. Todel iš atsakovo UAB „Metalplast Vilnius“ ieškovo UAB „Arcelor Construction Baltic“ naudai priteistini 5000 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti, atitinkamai netenkinant ieškovo prašymo priteisti atstovavimo išlaidas visa apimtimi (b. l. 43, 152-156)(CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 ir 2 d.).

24Vadovaujantis CPK 96 straipsniu, valstybes naudai iš atsakovo priteistina 16,80 Lt teismo išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 268-270, 430 straipsniais,

Nutarė

26Preliminaru Vilniaus apygardos teismo 2008-06-18 sprendima pakeisti.

27Priteisti iš atsakovo uždarosios akcines bendroves „METALPLAST VILNIUS“, juridinio asmens kodas 124829925, buveines adresas Pelesos g. 1, Vilnius, atsiskaitomoji saskaita Nr.( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, ieškovo uždarosios akcines bendroves „Arcelor Construction Baltic“, juridinio asmens kodas 300555325, buveines adresas Kirtimu g. 11, Vilnius, atsiskaitomoji saskaita Nr.( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, naudai 342 313,20 Lt (triju šimtu keturiasdešimt dvieju tukstanciu triju šimtu trylikos litu ir 20 centu) skola, 4726,36 Lt (keturis tukstancius septynis šimtus dvidešimt šešis litus 36 centus) palukanu, 12,83 procento metiniu palukanu už priteista suma nuo 2008 m. birželio 9 d. iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 3797,23 Lt (tris tukstancius septynis šimtus devyniasdešimt septynis litus 23 centus) žyminio mokescio ir 5000 Lt (penkis tukstancius litu) atstovavimo išlaidu.

28Priteisti iš atsakovo uždarosios akcines bendroves „METALPLAST VILNIUS“ valstybei 16,80 Lt (šešiolika litu 80 centu) teismo išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

29Likusioje dalyje ieškovo uždarosios akcines bendroves „Arcelor Construction Baltic“ ieškinio ir prašymo del bylinejimosi išlaidu priteisimo netenkinti.

30Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Aldona... 2. n u s t a t e :... 3. Ieškovas UAB „Arcelor Construction Baltic“ kreipesi i teisma su ieškiniu,... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008-06-18 preliminariu sprendimu ieškovo ieškini... 5. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovo UAB „Arcelor Construction Baltic“ ir... 6. Vadovaudamasis Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo... 7. Atsakovas prieštaravimuose del pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo... 8. Ieškovas UAB „Arcelor Construction Baltic“, atsiliepdamas i atsakovo UAB... 9. Ieškovo atstovas pateike papildoma prašyma priteisti iš atsakovo 11 178,33... 10. Preliminarus teismo sprendimas keistinas, ieškovo ieškinys tenkintinas iš... 11. Tarp šaliu nera jokio ginco del pateiktu medžiagu kiekiu ir atsakovo... 12. Atsakovas nurodo, kad vienintele priežastis, del kurios atsakovas atsisako... 13. Civilinio kodekso 6.38 straipsnio nuostatos ipareigoja šalis prievoles vykdyti... 14. Ieškovo ir atsakovo atstovu paaiškinimais nustatyta, kad statybos produktu... 15. Statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2002 redakcijoje, galiojusioje iki... 16. Be to, svarbi aplinkybe yra tai, kad didžioji dalis skolos (213177,49 Lt) yra... 17. Bylos nagrinejimo metu atsakovo atstovas kaip atitikties deklaracijos trukuma... 18. Tokiu budu, atsižvelgdamas i visas išdestytas aplinkybes, teismas vertina,... 19. Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas... 20. Ieškovas reikalavimas priteisti iš atsakovo 17 134,20 Lt palukanu už... 21. Istatymas taip pat numato, jog skolininkas privalo moketi istatymu nustatyto... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetos išlaidos, susijusios... 23. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios... 24. Vadovaujantis CPK 96 straipsniu, valstybes naudai iš atsakovo priteistina... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262,... 26. Preliminaru Vilniaus apygardos teismo 2008-06-18 sprendima pakeisti.... 27. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcines bendroves „METALPLAST VILNIUS“,... 28. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcines bendroves „METALPLAST VILNIUS“... 29. Likusioje dalyje ieškovo uždarosios akcines bendroves „Arcelor Construction... 30. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...