Byla 2-261-642/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, sekretoriaujant Jurgitai Paulauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Valei Televičienei, atsakovui R. I., teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovės UAB „Paslaugos būstui“ ieškinį atsakovui R. I., dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą ir nurodė, kad atsakovas yra buto, esančio ( - ), savininkas, o ieškovė yra paskirta šio namo administratore. Administratorius teikė savo paslaugas ir kiekvieną mėnesį pateikdavo atsakovui sąskaitas už komunalines paslaugas. Atsakovas naudojasi ieškovės teikiamomis paslaugomis, tačiau mokesčių laikotarpiu nuo 2008 m. lapkričio mėn. iki ieškinio teismui pateikimo dienos, t. y. 2011-03-02, nemokėjo ir įsiskolino ieškovei 1 686,80 Lt. Todėl prašo priteisti iš atsakovo 1 269,90 skolos už komunalines paslaugas, 416,90 litų už atliktus darbus, iš viso 1 686,80 Lt skolos bei 66,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė advokatė Valė Televičienė patikslino ieškinio reikalavimą, nurodydama, kad bendra skolos suma prašoma priteisti iš atsakovo yra 1686,80 Lt, iš jų 811,63 Lt komunaliniai mokesčiai, 875,17 Lt už namo stogo remonto darbus ir 66,00 Lt žyminio mokesčio. Atsakovo skola susidarė už laikotarpį nuo 2008-11-01 iki 2010-12-31. Nurodė, kad palaiko ieškinį ir prašo jį tenkinti, kadangi atsakovas yra buto savininkas ir jis turi apmokėti visus buto mokesčius.

3Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad jis minėtą butą išnuomojo UAB „Komsena“. Ši bendrovė pagal nuomos sutartį įsipareigojo mokėti visus priklausančius mokesčius. Atsakovas teigė, kad jis nėra tinkamas atsakovas šioje byloje. Todėl prašė ieškinį atmesti arba pakeisti byloje atsakovą, įtraukiant atsakovą BUAB „Komsena“. Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad sutinka su ieškinio dalimi už stogo remonto darbus, kurių suma yra 814,56 Lt. Kadangi UAB „Komsena“ bankroto byloje yra patvirtintas ieškovės reikalavimas 872,24 Lt sumai, iš bendro ieškovės reikalavimo 1686,80 Lt atėmus 872,24 Lt, lieka 814,56 Lt. Nuomos sutarties sudarytos tarp atsakovo ir UAB „Komsena“ 7.5 straipsnyje buvo numatyta, kad nuomininkas moka už šias komunalines paslaugas tiesiogiai paslaugų tiekėjams, sudarydamas su jais tiesiogiai sutartis (vandenį, nuotėkas, šildymą, elektros energiją, teritorijų priežiūrą ir kt. (pagal skaitiklius ar kt. pateiktus juos eksploatuojančių įmonių paskaičiavimus). Atsakovas nurodė, kad tarp UAB „Komsena“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ bei AB „Klaipėdos energija“ buvo sudarytos paslaugų teikimo sutartys. Iki atsakovas buvo UAB „Komsena“ direktorius, už komunalinius mokesčius nuomos laikotarpiu mokėdavo UAB „Komsena“ pagal jai pateikiamas sąskaitas. Ieškovė UAB „Komsena“ nuomos laikotarpiu sąskaitas už komunalines paslaugas siųsdavo tiesiogiai UAB „Komsena“, taip pripažindama jos prievolę atsiskaityti už komunalinius patarnavimus. Apie nuomos sutarties nutraukimą su UAB „Komsena“ atsakovas pranešė ieškovei. Ieškovė apie nuomos sutarties nutraukimą žinojo, tai patvirtina ir tai, kad ieškovė sąskaitas už komunalinius patarnavimus pradėjo siųsti atsakovui

4Byloje nustatytos aplinkybės

5Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas yra buto, adresu ( - ) savininkas (b. l. 13–16). Ieškovė pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą yra paskirta šio namo, kuriame yra atsakovo butas, administratorė (b. l. 5, 6–9). Atsakovas su UAB „Komsena“ 2007-01-12 sudarė patalpų nuomos sutartį Nr. 01, kurios pagrindu atsakovas išnuomojo UAB „Komsena“, esančias adresu ( - ) (Nuomos sutarties 1 straipsnio 1 punktas; b. l. 23–30). Minėta sutartis įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (b. l. 15). Atsakovas 2007-01-12 patalpų perdavimo–priėmimo aktu perdavė, o UAB „Komsena“ priėmė patalpas, išnuomotas pagal nuomos sutartį (b. l. 31). UAB „Komsena“ nuo 2010-04-10 nuomos sutartį su atsakovu nutraukė ir patalpas 2010-04-16 perdavimo–priėmimo aktu perdavė atsakovui (b. l. 34, 35). Klaipėdos apygardos teismas 2010-05-04 nutartimi UAB „Komsena“ iškėlė bankroto bylą (b. l. 41-42). Byloje yra pateiktos pažymos dėl skolos už UAB „Komsena“ suteiktas komunalines paslaugas adresu ( - ): AB „VST“ pažyma, kad UAB „Komsena“ skolinga už elektros energiją (b. l. 45), AB „Klaipėdos vanduo“ pažyma, kad UAB „Komsena“ skolinga už teikiamas paslaugas (b. l. 46), AB „Klaipėdos energija“ pažyma, kad UAB „Komsena“ skolinga už teikiamas paslaugas (b. l. 47). 2011-11-28 Klaipėdos apygardos teismas sprendimu pripažino, kad UAB „Komsena“ veikla pasibaigė bei patvirtino galutinius nepatenkintus kreditorių finansinius reikalavimus sumoje 472525,72 Lt, iš jų kreditorės UAB „Paslaugos būstui“ 876,21 Lt (872,24 Lt skola ir 3,97 Lt delspinigių) kreditorinį reikalavimą (b.l.138). Ieškovė pateikė teismui 2012-02-10 pažymą, kurioje nurodyta, kad ( - ) įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2008-11-01 iki 2010-12-31 yra 1686,80 Lt, tame skaičiuje 811,63 Lt už komunalines paslaugas ir 875,17 Lt už namo remonto darbus (b.l. 160, 162).

6Dėl skolos priteisimo už ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Paslaugos būstui“ suteiktas paslaugas

7Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.156 straipsnis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, šalys privalo bendradarbiauti bei kooperuotis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200 straipsnio 1, 2 dalys). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 straipsnio 1 dalis).

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2006-07-03 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1556 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Paslaugos būstui“ paskyrimo Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ ieškovė yra paskirta ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi (b.l. 5). Pažymėtina, kad ieškovė, atlikdama daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ) administravimo veiksmus, atlieka visas jam kaip namo administratoriui paskirtas funkcijas, susijusias su atitinkamo namo priežiūra - prižiūri minėto daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo patalpas, bendro naudojimo inžinerinę įrangą, namo bendro naudojimo konstrukcijas, atlieka remontą, renovacijas, mėnesinių išlaidų už komunalines ir kitas paslaugas daugiabučio namo bendroms reikmėms apskaičiavimą šių išlaidų kontrolės, surinkimo ir naudojimo apskaitą ir kt. (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T2-450). Įstatymų leidėjas nustatė, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, o administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso 4.82 straipsnio 3 dalis, 4.84 straipsnio 4 dalis). 2007-01-12 atsakovas su UAB „Komsena“ sudarė buto adresu ( - ) Patalpų nuomos sutartį, ši sutartis buvo įregistruota VĮ Registrų centras (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.478 straipsnio 2 dalis, 6.579 straipsnio 4 dalis). Pagal nuomos sutartį nuomininkas UAB „Komsena“ įsipareigojo mokėti už visas komunalines paslaugas (faktinius tiesioginius kaštus) tiesiogiai paslaugų tiekėjams, sudarydamas su jais tiesiogiai sutartis: vandens nuotėkas, šildymą, elektros energiją, teritorijų priežiūrą ir k.t. (Sutarties 7 straipsnio 5 punktas). Nors teismo posėdžio metu atsakovas ir nurodė, kad UAB „Komsena“ ir ieškovė sudarė dvišalę sutartį dėl paslaugų tiekimo, o ieškovė tai neigė. Iš byloje esančių ieškovės PVM sąskaitų-faktūrų, kuriuos yra išrašytos paslaugų pirkėjui t.y. UAB „Komsena“, teismas konstatuoja, kad ieškovė apie atsakovo ir UAB „Komsena“ 2007-01-12 sudarytą Patalpų nuomos sutartį žinojo ir išrašydama bei siųsdama PVM sąskaitas-faktūras tiesiogiai UAB „Komsena“ pripažino ją tiesiogine paslaugų naudotoja. Į bylą pateiktos AB „VST“, AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Klaipėdos energija“ pažymos apie įsiskolinimą už komunalines paslaugas patvirtina, kad komunalinių paslaugų tiekėjai žinojo apie tai, kad UAB „Komsena“ buvo atsakovui priklausiančių patalpų nuomininkė, ir už UAB „Komsena“ suteiktas paslaugas su komunalinių paslaugų tiekėjais turėjo atsiskaityti UAB „Komsena“, t.y. faktinė paslaugų vartotoja. Patalpų nuomos sutartis sudaryta tarp atsakovo ir UAB „Komsena“ buvo įregistruota viešajame registre, todėl preziumuojama, kad ieškovė būdama atidi, protinga ir rūpestinga paslaugų tiekėja nuomos sutarties sudarymo faktą turėjo žinoti. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6.579 straipsnio 4 dalyje yra numatyta, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis tik įregistravus ją įstatymų nustatyta tvarka viešajame registre. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta atsakovas sudaręs jam priklausančio buto nuomos sutartį, ir ją užregistravęs VĮ Registrų centras, t.y. viešame registre, bei nuomos sutartyje aptaręs komunalinių mokesčių apmokėjimo tvarką, turi teisę šią sutartimi remtis teisme ir reikalauti, kad nuomos laikotarpiu skola už komunalines paslaugas būtų priteista ne iš jo, o iš faktinio paslaugų vartotojo, t.y. nuomininko UAB „Komsena“. 2010-04-16 patalpų nuomos sutartis tarp atsakovo ir UAB „Komsena“ buvo nutraukta, atsakovas apie nuomos sutarties nutraukimą tinkamai informavo ieškovę ir nuomos sutarties nutraukimą, o atsakovui kaip buto savininkui vėl atsirado pareiga nuo 2010-04-14 mokėti už namo administravimą ir priežiūrą (b.l. 190, 191, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalis).

92010-04-15 UAB „Komsena“ direktorius A. M. (A. M.) kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Komsena“ (b.l. 36-38). 2010-03-31 UAB „Komsena“ Klaipėdos apygardos teismui pateikė kreditorinių įsipareigojimų suvestinės kopiją, kurioje nurodoma, kad UAB „Komsena“ yra skolinga AB „Klaipėdos energija“ 1566,94 Lt, UAB „Klaipėdos vanduo“ 148,82 Lt bei UAB „Paslaugos būstui“ 1666,28 Lt. Iš šių duomenų teismas daro išvadą, kad nuomininkė UAB „Komsena“ pripažino savo pareigą atsiskaityti už jos nuomos laikotarpiu paslaugų tiekėjų suteiktas paslaugas. 2011-11-28 Klaipėdos apygardos teismas sprendimu pripažino, kad UAB „Komsena“ veikla pasibaigė bei patvirtino galutinius nepatenkintus kreditorių finansinius reikalavimus sumoje 472525,72 Lt, iš jų kreditorės UAB „Paslaugos būstui“ 876,21 Lt (872,24 Lt skola ir 3,97 Lt delspinigių) kreditorinį reikalavimą (b.l.138). Iš to seka, kad ieškovė pateikdama Klaipėdos apygardos teismui kreditorinį reikalavimą UAB „Komsena“ dėl mokesčių už komunalines paslaugas, pripažino, kad už susidariusią skolą (komunalinius mokesčius) yra atsakinga UAB „Komsena“ (b.l. 77, 163).

10Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga, remiantis šio straipsnio 3 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Atsakovas sutinka su ieškinio dalimi dėl 814,56 Lt skolos priteisimo už namo remonto darbus. Atsakovas šios sumos ieškovei nėra sumokėjęs. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra namo esančio ( - ) bendro naudojimo objektų bendraturtis, jis turi pareigą, proporcingai nuosavybės teise valdomo buto Nr. 13 plotui, mokėti bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų objektų išlaikymui reikalingus mokėjimus, taip pat reguliariai mokėti kaupiamąsias įmokas, kurios vėliau bus skiriamos daugiabučiam gyvenamajam namui atnaujinti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75, 4.82, 4.83 straipsniai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Tokia atsakovo pareiga kildintina ir iš sąžiningumo, protingumo bei teisingumo principų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.137 straipsnio 2 ir 3 dalys). Ieškovė savo prievolę vykdė tinkamai, todėl atsakovas privalėjo įvykdyti savo prievolę, tai yra laiku atsiskaityti su ieškove už suteiktas paslaugas, tačiau savo sutartinių įsipareigojimų laiku nevykdė (neatsiskaitė už namo remonto darbus). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas, todėl laikoma, kad atsakovas R. I. pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis). Ieškovė nurodė, kad skola už komunalinius mokesčius yra 811,63 Lt, o skola už remonto darbus – 875,17 Lt. Kadangi UAB „Komsena“ bankroto byloje patvirtintas ieškovės 872,24 Lt kreditorinis reikalavimas, ieškovei iš atsakovo priteistina likusi skolos suma, už remonto darbus t.y. 814,56 Lt (1686,80 Lt – 872,24 Lt = 814,56 Lt). Esant nurodytoms aplinkybėms, išklausius šalių paaiškinimus, įvertinus byloje surinktus įrodymus, bei vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, ieškovės ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies, iš atsakovo R. I. priteistina 814,56 Lt skolos. Ieškinio dalis dėl 872,24 Lt skolos priteisimo už komunalines paslaugas iš atsakovo R. I. ieškovės naudai atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis).

11Dėl bylinėjimosi išlaidų

12Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalis). Kadangi teismas tenkino 48,29 procentus ieškinio, ieškovei iš atsakovo R. I. priteistina 65,67 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo ir paduodant apeliacinį skundą (b.l. 4, 105).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 263, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo R. I. 814,56 Lt skolos ir 65,67 bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo ir paduodant apeliacinį skundą, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Paslaugos būstui“.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai