Byla e2-2588-652/2016
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „NTG Lithuania“ ieškinį atsakovei UAB „CL Logistic“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 385,00 Eur skolą, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui pateikti, įteikti 2016 m. birželio13 d. tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 2 d.). Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2016 m. birželio 27 d. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

5( - ) straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia: 2016 m. kovo 14 d. atstovavimo sutartimi, 2016 m. balandžio 26 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. KJ392, 2016 m. kovo 10 d. transporto užsakymu-sutartimi Nr. 1054-464, tarptautiniai krovinių transportavimo važtaraščiais, 2016 m. vasario 10 d. transporto užsakymu-sutartimi Nr. 1047-437, 2016 m. sausio 18 d. transporto užsakymu-sutartimi Nr. 1035-327, 2016 m. kovo 2 d. PVM sąskaita-faktūra NTG Nr. 201600684, 2016 m. kovo 30 d. PVM sąskaita-faktūra NTG Nr. 201601790 ir kitais byloje esančiais duomenimis. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, pripažintina, jog yra pagrindas tenkinti ieškinį kaip pagrįstą. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai - 2016 m. kovo 2 d. PVM sąskaita-faktūra NTG Nr. 201600684 ir 2016 m. kovo 30 d. PVM sąskaita-faktūra NTG Nr. 201601790 patvirtina, kad atsakovės susidarius skola ieškovei yra 365,00 Eur. Ieškovė nepateikė rašytinių įrodymų pagrindžiančių, kad susidariusi skola yra 385,00 Eur, todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas iš dalies ir iš atsakovės priteistina 365,00 Eur skola (CPK 12 str.,177 str., 178 str., 185 str., 285 str. 2 d., (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 str., 6.6 str. 3 d., 6.38 str., 6.59 str., 6.72 str., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d. ir 2 d., 6.258 str.).

7CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkė privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl iš atsakovės priteistinos ieškovės reikalaujamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2016 m. gegužės 20 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.71 str., 6.210 str. 1 d.).

8Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys tenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Teismas gali nukrypti nuo įstatymo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 4 d.). Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Ieškovė už pareikštą ieškinį sumokėjo 15,00 Eur žyminį mokestį bei patyrė 174,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Jeigu ieškovas būtų reiškęs tik tą ieškinio reikalavimą, kuris tenkintas visiškai, ieškovė vis tiek būtų mokėjusi 15,00 Eur žyminį mokestį bei patyrusi teisinės pagalbos išlaidų, todėl, įvertinus šias aplinkybes bei vadovaujantis protingumo ir teisingumo principais, ieškovui iš atsakovės priteistinas visas jo sumokėtas žyminis mokestis bei teisinės pagalbos išlaidos, kadangi atmesta ieškinio dalis bylinėjimosi išlaidų dydžiui įtakos neturėjo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Teisingumo ministro kartu su Finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 263 - 264 straipsniais, 285 - 287 straipsniais,

Nutarė

10ieškinį tenkinti iš dalies.

11Priteisti iš atsakovės UAB „CL Logistic“, įmonės kodas 302345756, 365,00 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. gegužės 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 15,00 Eur žyminį mokestį ir 174,00 Eur išlaidas už teisinę pagalbą ieškovei UAB ,,NTG Lithuania“, įmonės kodas 300059845.

12Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį ( - ) straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

13Ieškinį pateikusi šalis sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai