Byla e2-5408-570/2016
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovui G. Š.dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas R. B. prašo priteisti iš atsakovo G. Š. 839,71 Eur skolos, 91,50 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 21 Eur žyminio mokesčio.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovui ieškinio ir kitų procesinių dokumentų kopijos įteiktos 2016-10-27 viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, skiltyje „Teismų pranešimai“. Per nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimas negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, ieškovas su atsakovu 2015-01-30 sudarė preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pirkti, o atsakovas – parduoti jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą, esantį Mokolų g. 37-75 Marijampolė, unikalus Nr. 1898-4001-5016:0075. Preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties 2.1 p. numatyta, kad pagrindinė sutartis bus sudaryta iki 2015-04-01. Sutarties 2.2 p. numatyta, kad pirkėjas preliminarios sutarties pasirašymo dieną sumoka pardavėjui 500 Eur avanso. 2015-03-25 šalys sudarė papildomą susitarimą prie preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties, kuriuo susitarė, kad ieškovas įsipareigoja padengti atsakovo skolas antstolės S. Ž. ir V. K. žinioje esančiose vykdomosiose bylose. Ieškovas bankiniais pavedimais įvykdė atsakovo prievolės, iš viso antstoliams sumokėdamas 309,71 Eur. Pašalinus esamus įsiskolinimus, buvo panaikintas atsakovui priklausančio buto areštas bei kreiptasi į atsakovą dėl duomenų pateikimo notarui pagrindinės sutarties pirkimo-pardavimo parengimui, tačiau atsakovas jos nesudarė. Be to, 2015 m. vasario-kovo mėn. ieškovas atsakovui davė 30 Eur.

8Be to, sutarties šalys preliminarioje pirkimo-pardavimo sutartyje buvo susitarę, jog mokės 0,1 proc. dydžio baudą nuo avansu sumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovo paskaičiavimu, atsakovas jam skolingas 839,71 Eur skolos, kurią sudaro 500 Eur avansinė įmoka, 309,71 Eur įsiskolinimų antstoliams dengimas, 30 Eur, duotų be rašytinių dokumentų, ir 91,50 Eur netesybų.

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina šie teismui pateikti rašytiniai įrodymai – preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis, papildomas susitarimas, banko sąskaitos išrašai, žyminio mokesčio kvitas, kita bylos medžiaga.

10Preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.165 str. 1 d.). Neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (elgiasi nesąžiningai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr.3K-P-382/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-474/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-82/2010; kt.). Įvertinęs faktines bylos aplinkybes ir pateiktus įrodymus, teismas daro išvadą, jog atsakovas elgėsi nesąžiningai, t.y. nepagrįstai atsisakė sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį, todėl yra pagrindas atsakovui taikyti sutartinę atsakomybę – preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties 3.2 p. pagrindu pripažinti, kad atsakovas turi teisę atgauti atsakovui sumokėtus pinigus, t.y. 500 Eur avansą (CK 6.165 str. 4 d.). Ieškovui iš atsakovo taip pat priteistina 309,71 Eur, sumokėtų už įsiskolinimų antstoliams dengimą, ir 30 Eur, atsakovui duotų be rašytinių dokumentų (kurie vertintini kaip avansas), iš viso 839,71 Eur.

11Šalys preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties 3.3 p. buvo numatę, jog už šalys už sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą mokės 0,1 proc. dydžio baudą nuo avansu sumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas prašo priteisti ne baudą, o delspinigius, todėl priteistina suma šiame sprendime įvardinama kaip netesybos. Be to, pažymėtina, kad kai už prievolės įvykdymo termino praleidimą nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t., laikoma, kad netesybos mokamos delspinigių forma (CK 6.71 str. 3 d.). Pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo data buvo numatyta iki 2015-04-01, todėl delspinigiai skaičiuotini nuo šios datos už 183 d. (500 Eur x 0,1 proc. x 183 d.). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovo priteistina 91,50 Eur delspinigių.

12CK 6.37 str. 2 d. įtvirtinta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovo prašymu iš atsakovo priteistina 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016-09-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui priteistina 21 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis (CPK 92 str.).

14LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Atsižvelgiant į tai, jog šioje civilinėje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovui R. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), iš atsakovo G. Š., a.k. ( - ), gyv. ( - ), 839,71 Eur (aštuonis šimtus trisdešimt devynis eurus 71 ct) skolos, 91,50 Eur (devyniasdešimt vieną eurą 50 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016-09-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 21 Eur (dvidešimt vieną eurą) žyminio mokesčio.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai