Byla A-5020-525/2018
Dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. B. apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. B. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Alytaus pataisos namų, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, valstybės įmonei „Mūsų amatai“ dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas V. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Alytaus pataisos namų (toliau – ir Alytaus PN), 6 000 Eur neturtinės žalos atlyginimui.

72.

8Pareiškėjas nurodė, jog jis nuo 2009 m. rugsėjo 11 d. iki 2015 m. gruodžio 15 d. dirbo kompresorininku VĮ „Mūsų amatai“ (toliau – ir Įmonė). 2015 m. gruodžio 15 d. buvo neteisėtai atleistas. Cecho meistras vietoje jo įdarbino savo draugą iš laisvės. Kompresorinėje nebuvo tualeto, lubos kiauros, lietui lyjant, lašėjo vanduo, buvo didelė vibracija. Kreipėsi į cecho viršininką dėl netinkamų darbo sąlygų, tačiau sulaukė grasinimų, kad bus atleistas. Dėl tokių atsakovo atstovo veiksmų patyrė neigiamų išgyvenimų, juto fizinį nepatogumą, diskomfortą, gyvenimo kokybės pablogėjimą, pablogėjo sveikata, tapo dirglus, nervingas.

93.

10Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Alytaus PN, atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

114.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ „Mūsų amatai“ atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti, taip pat taikyti ieškinio senaties terminą.

135.

14Įmonė nurodė, jog pareiškėjas bausmės atlikimo Alytaus PN nuo 2007 m. spalio 1 d. dirbo Įmonėje. Įmonė, patikrinusi susirašinėjimo istoriją, nerado nė vieno raštiško pareiškėjo skundo dėl netinkamų darbo sąlygų. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Profesinės rizikos vertinimo skyrius 2010 m. lapkričio 4 d. pažeidimų dėl triukšmo keliamos rizikos bei šiluminės aplinkos santykinės oro drėgmės koncentracijos pažeidimų nenustatė. Teisės aktai numato, kad atstumas nuo darbo vietos gamybos patalpose iki tualetų bei poilsio patalpų turi būti ne didesnis kaip 75 m, o nuo darbo vietos įmonės aikštelėse – ne didesnis kaip 150 m. Nors kompresorinė, kurioje dirbo pareiškėjas, yra atskiras pastatas, tačiau atstumas iki tualeto, esančio Mechaninio apdirbimo ceche, yra mažesnis nei 75 m, todėl pareiškėjo argumentas, kad jis patyrė nepatogumų dėl higienos sąlygų, nepagrįstas.

156.

16Įmonė paaiškino, kad gamina baldus, vykdo nepertraukiamą veiklą. Pareiškėjas vienintelis dirbo kompresorininko pareigose ir buvo baustas net 12 kartų, iš jų du kartus už alkoholinių gėrimų ar jų surogatų vartojimą, dėl ko vieną kartą buvo uždarytas į baudos izoliatorių. Nuteistąjį uždarius į baudos izoliatorių, kompresorinėje jokia veikla nevyko ir gamybos procesas sustojo. Įvertinus šią aplinkybę, buvo priimtas sprendimas ieškoti darbuotojo kompresorininko pareigoms užimti darbo sutarties pagrindu, nes negalima situacija, kai dėl netinkamo nuteistojo elgesio būtų stabdoma visa filialo gamybinė veikla. Suradus darbuotoją, jam buvo pavestos ne tik kompresorininko, bet ir slėginių indų operatoriaus funkcijos, o pareiškėjui pasiūlytos kitos (įrankininko) pareigos, kurias jis užimti atsisakė. Priėmus naują darbuotoją, pareiškėjo elgesys suįžūlėjo, jis atsisakydavo vykdyti savo tiesioginio vadovo nurodymus. Pareiškėjas 2015 m. gruodžio 15 d. netiesiogiai grasino Mechaninio apdirbimo cecho viršininkui. 2016 m. sausio 15 d. gauta Alytaus PN atstovų atlikto tyrimo išvada, kurioje nustatyta, kad pareiškėjas bausmės atlikimo metu charakterizuojamas neigiamai, impulsyvus, netinkamas jo elgesys Įmonės gamybinėje zonoje gali sudaryti naują konfliktinę situaciją, todėl nutarta Nuteistųjų skirstymo komisijai siūlyti pareiškėjui kitą laisvą pareigybę kitame sektoriuje ir perkelti jį į kitą sektorių. Alytaus PN direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymu pareiškėjas perkeltas į 3 būrį, 30 brigadą. Taigi, pareiškėjas buvo atleistas ne Įmonės iniciatyva, o perkeltas į kitą būrį, esantį ne gamybinėje zonoje. Pareiškėjas skunde tik deklaratyviai nurodė, kad darbo Įmonėje metu pablogėjo jo sveikata, patyrė fizinių nepatogumų. Pareiškėjas nepagrindė ir neindividualizavo subjektyvių neigiamų pasekmių, nenurodė priežastinio ryšio tarp galimų pažeidimų ir jam padarytos neturtinės žalos, nenurodė, kaip paskaičiavo jam padarytos neturtinės žalos dydį.

17II.

187.

19Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. birželio 19 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

208.

21Teismas nustatė, kad pareiškėjas VĮ „Mūsų amatai“ dirbo nuo 2007 m. spalio 1 d. Pareiškėjas, remiantis Alytaus PN Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiojo specialisto 2016 m. sausio 13 d. tyrimo išvada Nr. 16-27 ir Alytaus PN direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 2-22 „Dėl nuteistųjų paskirstymo“, buvo pervestas iš 6 būrio 60 brigados į 3 būrio 30 nedirbančiųjų brigadą, o VĮ „Mūsų amatai“ Alytaus filialo direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 7/05-1-11 „Dėl nuteistųjų atleidimo iš darbo“ nuo 2016 m. sausio 14 d. buvo atleistas iš Mechaninio apdirbimo cecho Metalo apdirbimo baro.

229.

23Teismas nurodė, kad pareiškėjas reikalavimą atlyginti neturtinę žalą kildino iš atsakovo atstovo neteisėtų veiksmų, atleidžiant jį iš darbo Įmonėje. Dėl neteisėto atleidimo pareiškėjas patyrė laikiną psichologinį stresą, dvasinį skausmą, diskriminaciją, jautėsi pažemintas.

2410.

25Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo atleidimo iš darbo dieną, t. y. 2016 m. sausio 14 d., VĮ „Mūsų amatai“ nuteistųjų atrankos priimant į darbą ir atleidimo iš darbo, darbo tvarkos ir darbo apmokėjimo teisinius santykius reglamentavo Alytaus PN direktoriaus ir VĮ „Mūsų amatai“ Alytaus filialo direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1-156 patvirtintas Nuteistųjų atrankos priimant į darbą ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas) bei Valstybės įmonės prie Alytaus pataisos namų direktoriaus 2012 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 3-19 patvirtintos Valstybės įmonės prie Alytaus pataisos namų nuteistųjų darbo tvarkos ir darbo apmokėjimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 228 patvirtintas Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – ir Nutarimas).

2611.

27Teismas nurodė, kad pareiškėją pagal Alytaus PN Kriminalinės žvalgybos skyriaus 2016 m. sausio 13 d. tyrimo išvadą, Alytaus PN direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 2-22 „Dėl nuteistųjų paskirstymo“, priimto vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnio 1 dalimi, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 65 punktu bei remiantis Nuteistųjų skirstymo komisijos 2016 m. sausio 14 d. posėdžio protokolu Nr. 9, 1.1 punktu pervedė iš 6 būrio 60 brigados į 3 būrio 30 nedirbančiųjų brigadą. VĮ „Mūsų amatai“ Alytaus filialo Mechaninio apdirbimo cecho viršininkas A. Š. 2015 m. gruodžio 18 d. tarnybiniame pranešime (reg. Nr. 8/05-1-55) nurodė, kad nuo 2015 m. gruodžio 7 d. kompresorinėje pradėjus dirbti laisvai samdomam darbininkui, nuteistasis V. B. pasidarė įžūlesnis, nuolat pratrūksta pykčiu ir nevykdo nurodymų. Pareiškėjo buvo paprašyta naujam darbininkui paaiškinti, ką kuris prietaisas reiškia ir ant prietaisų sukabinti lenteles su užrašu, tačiau jis atsisakė tai daryti bei reiškė savo nepasitenkinimą. 2015 m. gruodžio 30 d. apklaustas nuteistasis V. B. neprisipažino, kad elgėsi įžūliai ir nevykdė cecho viršininko nurodymų bei kad pastarajam grasino. VĮ „Mūsų amatai“ Alytaus filialo Mechaninio apdirbimo cecho meistras A. Ž. 2015 m. sausio 13 d. pranešime (reg. Nr. 260-121) patvirtino, kad nuteistasis V. B., dirbdamas kompresoristu, nevykdė cecho viršininko A. Š. nurodymų, susijusių su darbu (pervesti kompresorinės darbą iš vasarinio į žieminį režimą). 2016 m. sausio 7 d. gautoje Psichologinės tarnybos pažymoje Nr. 14.3-10 nurodyta, kad nuteistasis V. B. pokalbio metu bendravo formaliai, gynybiškas; konfliktų stengiasi išvengti, tačiau ne visada pavyksta; prisipažįsta turintis problemų (probleminis alkoholio vartojimas), tačiau jų nesprendžia, minimalizuoja jų poveikį. Pareiškėjas bausmės atlikimo metu charakterizuojamas neigiamai, drausmine tvarka baustas 12 kartų, turi 4 galiojančias nuobaudas, iš kurių dvi traktuojamos kaip šiurkštūs pažeidimai, nes vartojo alkoholį. Įvertinus nuteistąjį V. B. charakterizuojančią bei kitą dokumentinę medžiagą, siekiant užtikrinti stabilią kriminogeninę padėtį Alytaus PN 7 lokaliniame sektoriuje, Nuteistųjų skirstymo komisijai pasiūlyta siūlyti nuteistajam V. B. kitą laisvą pareigybę (ne 7 lokaliniame sektoriuje) ir perkelti jį iš 7 lokalinio sektoriaus į kitą. Iš Alytaus PN Nuteistųjų paskirstymo komisijos 2016 m. sausio 14 d. posėdžio protokolo Nr. 9 (1 klausimas dėl nuteistųjų perkėlimo iš vieno būrio/brigados į kitą būrį/brigadą ir paskyrimo į miegamąsias vietas) teismas nustatė, kad komisija paskelbė nutarimą, kuris ir buvo Alytaus PN direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 2-22 „Dėl nuteistųjų paskirstymo“ pagrindas perkelti pareiškėją iš 6 būrio 60 brigados į 3 būrį 30 brigadą. Iš to teismas padarė išvadą, kad VĮ „Mūsų amatai“ veikė teisėtai, kaip ir turėjo veikti pagal teisės aktus, ir pareiškėjo darbo teisių nepažeidė. Teismas konstatavo, kad Alytaus PN pareigūnai neteisėtų veiksmų neatliko.

2812.

29Teismas netenkino VĮ „Mūsų amatai“ prašymo pareiškėjo reikalavimams taikyti trejų metų ieškinio senaties terminą, nes Įmonė yra trečiasis suinteresuotas asmuo, o ne administracinės bylos proceso šalis.

3013.

31Teismas nurodė, kad Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Profesinės rizikos vertinimo skyrius 2010 m. lapkričio 4 d. pažeidimų dėl triukšmo keliamos rizikos bei šiluminės aplinkos santykinės oro drėgmės koncentracijos pažeidimų nenustatė. Kompresorinių įrenginių mašinisto darbo vietoje išmatuotas ekvivalentinio garso slėgio lygis neviršijo Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų reikalavimų, išmatuotas visą kūną veikiančios vibracijos pagreitis taip pat neviršijo normų. Iš to teismas padarė išvadą, kad kompresorinėje esančių slėginių indų techninė būklė yra tikrinama.

3214.

33Teismas, vertindamas pareiškėjo teiginius, jog kompresorinėje nebuvo tualeto, iš Įmonės paaiškinimų nustatė, kad tualetas buvo įrengtas Mechaninio apdirbimo ceche, kuris buvo mažiau nei už 75 m, todėl nagrinėjamus pareiškėjo argumentus atmetė.

3415.

35Teismas pažymėjo, kad byloje nepateikta Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimo reikalavimų, protokolų, aktų, nutarimų ir kitų aktų dėl ginčo laikotarpiu tikrintų darbo sąlygų Įmonėje, kurie surašomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 11 straipsnio 4 dalies pagrindu. Todėl teismas, vertindamas į bylą pateiktus dokumentus, negalėjo vienareikšmiškai teigti, kad pareiškėjas dėl netinkamų darbo sąlygų galėjo patirti papildomų nepatogumų. Kita vertus, vadovaujantis Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 6 straipsnio 15 punktu, Valstybinė darbo inspekcija pagal jai priskirtą kompetenciją tiria pareiškimus bei skundus, užtikrina pareiškėjų konfidencialumą. Teismas byloje nenustatė, jog pats pareiškėjas dėl galbūt netinkamų darbo sąlygų (triukšmo, lašančio vandens, tualeto neįrengimo) būtų kreipęsis į atitinkamas tarnybas, o tarnybos į tokį kreipimąsi nebūtų reagavusios, todėl pareiškėjo teiginius dėl netinkamų darbo sąlygų laikė nepagrįstais.

3616.

37Teismas apibendrino, kad pareiškėjas neįrodė būtinų civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų – jo nurodytos neturtinės žalos atsiradimo fakto, taip pat valstybinės valdžios institucijos ar jos darbuotojų neteisėtos veikos (neveikimo). Nenustačius žalos atsiradimo fakto bei atsakovo atstovų neteisėtų veiksmų (neveikimo), valstybei pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnį nekyla turtinė prievolė atlyginti žalą, todėl nėra jokio teisinio pagrindo pareiškėjo naudai priteisti neturtinės žalos atlyginimą iš valstybės, atstovaujamos Alytaus PN.

38III.

3917.

40Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

4118.

42Pareiškėjas nurodo, kad negali teismui pateikti jokių įrodymų (išskyrus rašytinius paaiškinimus), nes jam neleidžiama turėti jokių garsą bei vaizdą įrašančių prietaisų.

4319.

44Skundžiamame teismo sprendime nesiremiama Alytaus PN Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiojo specialisto 2016 m. sausio 13 d. tyrimo išvada Nr. 16-27 bei VĮ „Mūsų amatai“ Alytaus filialo direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 7105-1-11 „Dėl nuteistųjų atleidimo iš darbo priežasties“, kuriais buvo remtasi panaikintame teismo 2016 m. liepos 5 d. sprendime.

4520.

46VĮ „Mūsų amatai“ visais būdais stengiasi išvengti atsakomybės. Įmonės teiginiai dėl sanitarinio mazgo įrengimo Metalo apdirbimo ceche yra nežmoniški, nes šio mazgo būklė yra labai prasta.

4721.

48Teismo sprendime nurodytos jį neigiamai charakterizuojančios aplinkybės yra tik prielaidos, iš tiesų jis jau vėl seniai gyvena Alytaus PN 7 lokaliniame sektoriuje 6 būryje, todėl žino, kad jokie pasikeitimai nei VĮ „Mūsų amatai“, nei sanitariniame mazge atlikti nebuvo. Be to, Alytaus PN priklauso lengvajai grupei, Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija jį charakterizavo teigiamai, jis gavo apdovanojimą už meną.

4922.

50Atsakovo atstovas Alytaus PN atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

5123.

52Atsakovo atstovas nurodo, jog byloje esantys įrodymai nepatvirtina nei neteisėtų valstybės institucijų veiksmų, nei priežastinio ryšio tarp pareiškėjo nurodytų aplinkybių bei jo patirtų neigiamų išgyvenimų ar kitokio pobūdžio nepatogumų, o tuo pačiu ir neturtinės žalos atsiradimo fakto.

5324.

54Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

5525.

56Departamentas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai reikšmingas aplinkybes, materialinės teisės normas taikė teisingai, procesinės teisės normų nepažeidė, remdamasis teismų praktika, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą.

5726.

58Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ „Mūsų amatai“ prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

5927.

60Įmonė nurodo, kad palaiko savo atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodytus teiginius, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstyta argumentacija.

61Teisėjų kolegija

konstatuoja:

6228.

63Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl žalos, kuri, pareiškėjo teigimu, kilo dėl teisės aktų reikalavimų neatitinkančių darbo sąlygų VĮ „Mūsų amatai“ bei, pareiškėjo teigimu, neteisėto atleidimo iš darbo toje pačioje įmonėje, atlyginimo.

6429.

65Byloje nustatyta, kad pareiškėjas atlikdamas bausme Alytaus pataisos namuose nuo 2007m. spalio 1d. iki 2016m. sausio 14d. dirbo VĮ „Mūsų amatai“ iš Mechaninio apdirbimo ceche Metalo apdirbimo bare kompresorininku.

6630.

67Pareiškėjas reikalavimą dėl žalos atlyginimo sieja išimtinai su, jo teigimu, netinkamomis darbo sąlygomis VĮ „Mūsų amatai“ bei atleidimu iš darbo šioje įmonėje.

6831.

69Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.271 straipsnis).

7032.

71Kaip minėta, pareiškėjas žalos reikalavimą dėl žalos atlyginimo, kildina iš VĮ „Mūsų amatai“ veikos (neveikimo), todėl bylai aktualus klausimas yra tai ar VĮ „Mūsų amatai“ gali būti laikoma viešojo administravimo subjektu.

7233.

73Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 4 punktas nustato, kad viešojo administravimo subjektas tai valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą.

7434.

75Byloje nekyla abejonių, kad VĮ „Mūsų amatai“ yra valstybės įmonė, kad jos savininkė yra valstybė. Tačiau be šių požymių, tam, kad valstybės įmonė būtų pripažįstama viešojo administravimo subjektų, būtina, jog valstybės įmonė Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka būtų įgaliota atlikti viešąjį administravimą.

7635.

77Vietojo administravimo įstatymo 41 straipsnio 1 dalis nustato, kad valstybės institucijoms ar įstaigoms, savivaldybių institucijoms ar įstaigoms, jų valstybės tarnautojams ir pareigūnams, valstybės ar savivaldybės įmonėms, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacijoms viešojo administravimo įgaliojimai gali būti suteikti: 1) įstatymais, tiesiogiai taikomu Europos Sąjungos teisės aktu, ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai tame teisės akte nurodomas konkretus veikiantis ar numatomas steigti subjektas (prireikus jo pavadinimas, paskirtis, teisinė forma, santykiai su kitais viešojo administravimo subjektais ir kt.) ir šiam subjektui nustatomi konkretūs viešojo administravimo įgaliojimai; 2) įstatymų įgaliotos valstybės ar savivaldybių institucijos priimtu teisės aktu, kai tame teisės akte ši institucija, vadovaudamasi įstatymu, reglamentuojančiu bendrą tam tikros visuomenės gyvenimo srities viešojo administravimo subjektų sudarymo ir veiklos tvarką, nurodo veikiantį ar numatomą steigti subjektą (prireikus jo pavadinimą, paskirtį, teisinę formą, santykius su kitais viešojo administravimo subjektais ir kt.) ir nustato šiam subjektui konkrečius viešojo administravimo įgaliojimus.

7836.

79Pagal Viešojo administravimo įstatymo 41 straipsnio 4 dalį valstybės ir savivaldybių įmonėms viešojo administravimo įgaliojimai atlikti jų pačių priimtų administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę ir teikti administracines paslaugas gali būti suteikiami tik tuo atveju, jeigu nėra valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, kurioms šie įgaliojimai galėtų būti suteikti, ir jeigu šie įgaliojimai yra tiesiogiai susiję su tos valstybės ar savivaldybės įmonės veiklos tikslais.

8037.

81Nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta, kad VĮ „Mūsų amatai“ įstatymais ar tiesiogiai taikomu Europos Sąjungos teisės aktu, ar ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi buvo nustatyti konkretūs viešojo administravimo įgaliojimai. Byloje taip pat nėra nustatyta, kad VĮ „Mūsų amatai“ įstatymų įgaliotos valstybės ar savivaldybių institucijos priimtu teisės aktu būtų buvę nustatyti konkretūs viešojo administravimo įgaliojimai.

8238.

83VĮ „Mūsų amatai“ įstatai (t. 1 b. l. 166–172) taip pat nenumato, kad ši valstybės įmonė turėtų kokius nors viešojo administravimo įgaliojimus.

8439.

85Atsižvelgiant į šias teismo konstatuotas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad VĮ „Mūsų amatai“ nėra viešojoje administravimo subjektas Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punkto prasme, todėl LR Civilinio kodekso 6.271 straipsnio pagrindu Lietuvos Respublikos valstybei nekyla pareiga atlyginti VĮ „Mūsų amatai“ veikimu ar neveikimu padarytą žalą, jeigu tokia buvo padaryta. Todėl pareiškėjo reikalavimas priteisti žalos atlyginimą iš Lietuvos Respublikos valstybės dėl, pareiškėjo teigimu, VĮ „Mūsų amatai“ veikimu ir neveikimu padarytos žalos, netenkintinas.

8640.

87Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas pareiškėjo skundo, nors ir kitais motyvais, tačiau iš esmės bylą išsprendė teisingai, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį keisti ar naikinti pagrindo nėra.

8841.

89Išaiškintina, kad pareiškėjas, manydamas jog žala VĮ „Mūsų amatai“ veikimu ar neveikimu jam buvo padaryta, turi teisę su atatinkamu reikalavimu, nurodant atsakovu VĮ „Mūsų amatai“, kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

90Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

91Pareiškėjo V. B. apeliacinį skundą atmesti.

92Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

93Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas V. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, jog jis nuo 2009 m. rugsėjo 11 d. iki 2015 m. gruodžio... 9. 3.... 10. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Alytaus PN, atsiliepimo į... 11. 4.... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ „Mūsų amatai“ atsiliepime prašė... 13. 5.... 14. Įmonė nurodė, jog pareiškėjas bausmės atlikimo Alytaus PN nuo 2007 m.... 15. 6.... 16. Įmonė paaiškino, kad gamina baldus, vykdo nepertraukiamą veiklą.... 17. II.... 18. 7.... 19. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. birželio 19 d.... 20. 8.... 21. Teismas nustatė, kad pareiškėjas VĮ „Mūsų amatai“ dirbo nuo 2007 m.... 22. 9.... 23. Teismas nurodė, kad pareiškėjas reikalavimą atlyginti neturtinę žalą... 24. 10.... 25. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo atleidimo iš darbo dieną, t. y. 2016 m.... 26. 11.... 27. Teismas nurodė, kad pareiškėją pagal Alytaus PN Kriminalinės žvalgybos... 28. 12.... 29. Teismas netenkino VĮ „Mūsų amatai“ prašymo pareiškėjo reikalavimams... 30. 13.... 31. Teismas nurodė, kad Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros... 32. 14.... 33. Teismas, vertindamas pareiškėjo teiginius, jog kompresorinėje nebuvo... 34. 15.... 35. Teismas pažymėjo, kad byloje nepateikta Valstybinės darbo inspekcijos... 36. 16.... 37. Teismas apibendrino, kad pareiškėjas neįrodė būtinų civilinės... 38. III.... 39. 17.... 40. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo Regionų apygardos administracinio... 41. 18.... 42. Pareiškėjas nurodo, kad negali teismui pateikti jokių įrodymų (išskyrus... 43. 19.... 44. Skundžiamame teismo sprendime nesiremiama Alytaus PN Kriminalinės žvalgybos... 45. 20.... 46. VĮ „Mūsų amatai“ visais būdais stengiasi išvengti atsakomybės.... 47. 21.... 48. Teismo sprendime nurodytos jį neigiamai charakterizuojančios aplinkybės yra... 49. 22.... 50. Atsakovo atstovas Alytaus PN atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį... 51. 23.... 52. Atsakovo atstovas nurodo, jog byloje esantys įrodymai nepatvirtina nei... 53. 24.... 54. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos... 55. 25.... 56. Departamentas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai... 57. 26.... 58. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ „Mūsų amatai“ prašo pareiškėjo... 59. 27.... 60. Įmonė nurodo, kad palaiko savo atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodytus... 61. Teisėjų kolegija... 62. 28.... 63. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl žalos, kuri,... 64. 29.... 65. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas atlikdamas bausme Alytaus pataisos namuose... 66. 30.... 67. Pareiškėjas reikalavimą dėl žalos atlyginimo sieja išimtinai su, jo... 68. 31.... 69. Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punktas... 70. 32.... 71. Kaip minėta, pareiškėjas žalos reikalavimą dėl žalos atlyginimo, kildina... 72. 33.... 73. Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 4 punktas nustato, kad viešojo... 74. 34.... 75. Byloje nekyla abejonių, kad VĮ „Mūsų amatai“ yra valstybės įmonė,... 76. 35.... 77. Vietojo administravimo įstatymo 41 straipsnio 1 dalis nustato, kad 78. 36.... 79. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 41 straipsnio 4 dalį 80. 37.... 81. Nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta, kad VĮ „Mūsų amatai“ įstatymais... 82. 38.... 83. VĮ „Mūsų amatai“ įstatai (t. 1 b. l. 166–172) taip pat nenumato, kad... 84. 39.... 85. Atsižvelgiant į šias teismo konstatuotas aplinkybes, teisėjų kolegija... 86. 40.... 87. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas pareiškėjo... 88. 41.... 89. Išaiškintina, kad pareiškėjas, manydamas jog žala VĮ „Mūsų amatai“... 90. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 91. Pareiškėjo V. B. apeliacinį skundą atmesti.... 92. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 19 d.... 93. Nutartis neskundžiama....