Byla 2A-1316-232/2012
Dėl židinio defektų šalinimo išlaidų atlyginimo, pareikštą atsakovui UAB „Masiulis ir draugai“, tretysis asmuo byloje A. V. įmonė „Klukis“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka vienasmeniškai išnagrinėjo atsakovo UAB „Masiulis ir draugai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo L. G. ieškinį dėl židinio defektų šalinimo išlaidų atlyginimo, pareikštą atsakovui UAB „Masiulis ir draugai“, tretysis asmuo byloje A. V. įmonė „Klukis“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (I t. b.l. 1-4) prašydamas priteisti iš atsakovo 3 636,82 Lt nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-05-10 ieškovo bute, esančiame, Kuosų g., Vilniuje, atsakovas įrengė židinį. Dėl netinkamai įrengtos židinio konstrukcijos, į kaimyninį butą, per sieną, kurioje sumontuotas židinys, ėmė veržtis dūmai. Toliau židinio eksploatuoti buvo negalima, nesukeliant pavojaus tiek ieškovui priklausančiame bute, tiek kaimyninėje patalpoje esantiems asmenims. Ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzija per raštu suderintą laiko tarpą neatlygintinai pašalinti pretenzijoje nurodytus židinio statybos darbų defektus bei trūkumus. Atsakovas į pretenziją neatsakė. 2009-06-03 13.00 val., adresu Kuosų g., Vilniuje, atlikti židinio ardymo darbai ir išsami defektų nustatymo ekspertizė, kurioje atsakovo vadovas arba jo raštu įgaliotas asmuo nedalyvavo. Židinio apžiūros metu buvo nustatyti tikslūs židinio statybos darbų trūkumai, kurie nurodyti 2009-06-03 apžiūros akte užfiksuota, kad: dūmtraukio mūras sandariai netinkuotas, židinio sujungimas su dūmtraukiu atliktas netvarkingai, sujungimui panaudoto plieno vamzdžio siūlė iširusi, atsiradęs 15-20 mm tarpas. Dėl nurodytų priežasčių liepsna ir dūmai patekdavo ne tik į kaminą, bet ir į aplinką: kambarius, ventiliacines sistemas. Kadangi dūmtraukį bei židinį eksploatuoti buvo nesaugu, siekiant pašalinti nustatytus trūkumus, buvo būtina permontuoti židinio konstrukciją bei atlikti židinio apdailos permontavimo darbus. Židinio defektai buvo pašalinti 2009-07-31 už bendrą 3636,82 Lt darbų ir medžiagų kainą atitinkančią analogiškų statybos darbų ir statybinių medžiagų rinkos kainas. 2009-10-06 atsakovui išsiųsta pretenzija dėl nuostolių, susijusių su židinio defektų šalinimu, atlyginimo. Kadangi atsakovas netinkamai atliko statybos darbus, todėl jis privalo atlyginti ieškovo turėtas išlaidas židinio defektų šalinimui, t.y. 3 636,82 Lt.

4Atsakovas atsiliepimu (I t. b.l. 43-44) su ieškiniu nesutiko. Jis nurodė, kad ieškovo ir atsakovo žodiniu susitarimu ieškovui židinys pastatytas 2006 metais iš atsakovo statybinių medžiagų - šamotinių ir molio plytų, be apdailos ir be metalinių vamzdžių pajungimo prie kamino. Su užsakovu rašytinė rangos sutartis nebuvo sudaryta. Pajungimo prie kamino nebuvo galima padaryti, nes kamino įdėklas buvo nepilnai sukomplektuotas: nebuvo trišakio, pravalo, įdėklo užsandarinimo dangtelio. Pažymėjo, jog atsakovas pajungimo darbų neatlieka bei žodinėje sutartyje nebuvo numatyta, kad atsakovas atliks pajungimą. Ieškovas iki 2009 metų pradžios jokių pretenzijų dėl židinio eksploatacijos nereiškė, tik 2009 metų pradžioje ieškovas pasiskundė, kad užkūrus židinį, kaimynams į kambarį eina dūmai. Atsakovas kamino nestatė. Dalyvaujant A. V. įmonės „Klukis" savininkui bei ankščiau pas jį dirbusiam A. G., bei ieškovui, buvo apžiūrėtas židinys ir kilo įtarimų dėl įdėklo sandarumo. Kiek atsakovui žinoma, įdėklus montavo A. V. įmonė „Klukis“. LR CK numato, jeigu garantinio laikotarpio metu nustatomi defektai, tai pasiūloma per protingą terminą defektus ištaisyti (CK 6.664 str. 3 d.), o ne imtis saviveiklos. Be to CK 6.694 straipsnis reikalauja surašyti darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vadinasi, ieškovas turi turėti tokį aktą su atsakovu ir aktą su įmone, kuri statė židinio įdėklus ir teismui privalo pateikti. Darbų priėmimo-perdavimo aktas tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo surašytas. Atsakovas nurodė, kad ieškovo pateiktoje židinio permontavimo sąmatoje 1900 Lt sumai, su kuria atsakovas nieko neturi bendro, yra įrašytas naujas daiktas - metalinis konvektorius, kurio atsakovas 2006 metais nemontavo ir jo nebuvo. Pažymėjo, kad teismui nepateikta sąskaita apie šio konvektoriaus pirkimą ir jo kainą, bei nėra nurodytos kitų medžiagų kainos. Teismui nepateikta sutartis, iš kurios matytųsi, kokie darbai ir kieno medžiagomis buvo atlikti. Židinys išardytas ir defekto aktas surašytas nedalyvaujant atsakovo įgaliotam atstovui. Dūmų patekimo į aplinką priežastys nustatytos ne specialistų, kurie atlieka statybos ar priešgaisrines ekspertizes, ar teikia specialisto išvadas, pasirašydami dėl atsakomybės už neteisingą ar melagingą išvadą. Ieškovas nesuteikė galimybės atsakovo direktoriui asmeniškai dalyvauti židinio ardyme per protingai pasirinktą terminą.

5Trečiojo asmens A. V. įmonės „Klukis“ atstovas paaiškino, kad tretysis asmuo 2006 metais dėjo įdėklus į mūrinius kaminus. Buvo sprendžiamas klausimas dėl trišakių dėjimo, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad židinių būna įvairių, buvo nuspręsta trišakių nedėti. 2009 metais gavo ieškovo pretenziją, kad kaimynas jaučia dūmų kvapą. Atvykus jau buvo nuimta židinio apdaila. Dalyvavo ardant židinį. Ardant židinį buvo nustatyta, kad, židinio konstrukcija baigiasi mūriniu konvektoriumi, iš kurio pajungimas į esantį dūmtraukį buvo nuvestas nerūdijančio plieno vamzdžiu, įstrižai. Plieno vamzdis buvo įmūrytas į židinį, o į dūmtraukį buvo paprasčiausiai įkištas. Sujungimas buvo nesandarus, todėl dūmai pakliūdavo šalia įdėklo. Pravalo taip pat nebuvo, nes jo nebuvo numatę projektuotojai. Mūrinis gaubtas ardant židinį turėjo būti išardytas, nes kitu būdu negalima būtų išimti pajungimo. Suremontuoti defektų neišardžius židinio nebuvo galimybės. Trišakis buvo įdėtas pajungiant perdarytą židinį.

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 14 d. sprendimu (b.l. 106-111) ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB „Masiulis ir draugai“ ieškovo L. G. naudai 3 636,82 Lt nuostolių atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3636,82 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2010-06-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2109,11 Lt bylinėjimosi išlaidų.

7Teismas nurodė, jog užsakovas, kreipdamasis į rangovą dėl židinio statymo, tikėjosi, kad židinį bus galima naudoti pagal paskirtį, atsakovas pagal sutartį turėjo atlikti visus reikalingus darbus tam, kad židinį būtų galima naudoti pagal paskirtį t.y. pastatyti židinį ir jį tinkamai sujungti su kaminu (įdėklu). Atsakovas byloje neįrodė, kad židinio defektai atsirado ne dėl jo kaltės, kad ne jis atliko židinio sujungimo su įdėklu darbus, neįrodė, jog židinio permontavimo ir apdailos darbai buvo atlikti nepagrįstai, o byloje esantys įrodymai patvirtina, kad židinio statymas ir jo sujungimas su kaminu buvo vientisas darbas, židinio sujungimo su kaminu nebuvo galima išardyti, nes jis buvo sumontuotas kaip neatskiriama židinio dalis, todėl ieškovo reikalavimą dėl patirtų išlaidų atlyginimo tenkino visiškai, iš atsakovo ieškovui priteisė ieškovo patirtų, šalinant atsakovo atliktų darbų trūkumus, išlaidų sumą – 3 636,82 Lt.

8Apeliaciniu skundu (II t. b.l 116-120) atsakovas UAB „Masiulis ir draugai“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-04-14 sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškovo L. G. ieškinį kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Nurodė, jog ginčo situacijoje ieškovas į atsakovą dėl židinio defektų ir trūkumų kreipėsi 2009-05-22 pretenzija. Taigi nuo šios datos prasidėjo ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinys teismui buvo pareikštas 2010-06-17 t.y. praleidus CK 6.667 str. 1 d. įtvirtintą ieškinio senaties terminą, todėl 2011-04-14 sprendimas yra naikintinas, ieškovo ieškinys atmestinas, kadangi pareikštas praleidus CK 6.667 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą vienerių metų ieškinio senaties terminą, reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų. Teismas 2011-04-14 sprendimą priėmė neatsižvelgdamas ir neįvertinęs visų ginčo išsprendimui būtinų faktinių aplinkybių. Pažymėjo, jog jokie teisės aktai nenumato, jog židinio statytojas pastatęs židinį privalo pajungti jį prie kamino. Be to židinio pajungimą su kaminu (įdėklu) privalo atlikti specialistas (juo labiau su įdėklu, kuris neturi trišakio), todėl atsakovo darbuotojas V. S. tokių darbų atlikti negalėjo, tačiau pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nesiaiškino ir nevertino. Pažymėjo, jog atsakovas netgi ir norėdamas padaryti židinio sujungimą su kamino įdėklais, nebūtų galėjęs to padaryti, nes kamino įdėklas buvo be trišakio ir kitų įdėklams reikalingų dalių - aklės dangtelio, pravalo. Netgi ir tuo atveju, jeigu atsakovas būtų daręs židinio pajungimą su kaminu, abejonių kelia paties kamino kokybė ir atitikimas įstatyme nustatytiems reikalavimams, tačiau teismas šių aplinkybių taip pat nevertino. Atsakovo teigimu statant namą buvo pakeistas projektas – vietoj kamino iš silikatinių plytų, dumtraukis išmūrytas iš molio plytų, todėl dūmai į ieškovo kaimyno butą galėjo eiti ir dėl kamino trūkumų. Tačiau teismas ir į šias aplinkybes taip pat neatkreipė dėmesio. Tuo atveju jeigu tai būtų buvęs židinio defektas dūmai būtų sklidę ir į paties ieškovo butą, tačiau to nebuvo. Teismas visiškai nevertino ieškovo išlaidas pagrindžiančių dokumentų. Atsakovo teigimu nėra pagrindo priteisti išlaidas skirtas metalinio vektoriaus įsigijimui, kurio D. A. 2009-06-19 židinio permontavimo sąmatoje vertė yra 500 Lt. Atsakovas statydamas židinį montavo mūrinį konvektorių, kurio, taisant nustatytus defektus, nebuvo jokios būtinybės keisti į metalinį. Be to, ieškovo pateiktos UAB „Statybinės medžiagos" PVM sąskaitos - faktūros yra išrašytos ir prekės yra pirktos 2009-06-02 d. bei 2009-06-03 d., t.y. iki to momento, kada židinys buvo išardytas ir apžiūrėtas – 2009-06-03.

10Ieškovas atsiliepimu (II t. b.l. 124-129) prašė atmesti atsakovo apeliacinį skundą ir palikti galioti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-04-14 sprendimą civ.b. Nr.2-226-862/2011; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog prašymą taikyti ieškinio senatį, vadovaujantis CK 6.667 str. atsakovas pateikė tik savo baigiamojoje kalboje, baigus bylos nagrinėjimą iš esmės bei teismui įgyvendinus CPK 251 str. nuostatų reikalavimus, tačiau minėto prašymo nepagrindė. Teismui įstatymas nesuteikia teisės, atsižvelgiant į nagrinėtos bylos pobūdį bei šalis, rinkti įrodymus savo iniciatyva, todėl teismas, priimdamas sprendimą tinkamai įgyvendino pagrindinius ir esminius CPK 2 str. įtvirtintus civilinio proceso tikslus. Pažymėjo, jog pareiškimo apie trūkumus diena nelaikytina 2009-05-22 pretenzijos, kuria atsakovas buvo kviečiamas dalyvauti židinio ardyme ir apžiūroje data. Iki 2009-06-03 ieškovui nebuvo žinomi atsakovo atliktų židinio statinio darbų defektai, nes tik išardžius židinio apdailą bei praardžius židinio konstrukciją, paaiškėjo dūmų patekimo į kaimyninę patalpą priežastys. Ieškovo pretenzijos atsakovui pareiškimo data laikytina 2009-10-19, tai data kai atsakovas priėmė ieškovo 2009-10-18 pretenziją, kuria atsakovas per notarų biurą išsiuntė pretenziją atsakovui dėl nuostolių patirtų šalinant židinio defektus atlyginimo. Todėl vadovaujantis CK 6.667 str. skaičiuojamas ieškinio senaties terminas suėjo tik 2010-10-19. Ieškinys Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui pateiktas 2010-06-17 nepraleidus senaties termino. Pažymėjo, jog teismas 2011-04-14 sprendimu pagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovo 3 636,82 Lt nuostolių atlyginimo. Tai, jog teisės aktais nenustatytas reikalavimas statant židinį pajungti jį prie kamino, nepaneigia atsakovo pareigos rangos darbus atlikti taip, kad jie atitiktų įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Teismas tinkamai vertino atliktų darbų apimtis, židinio konstrukcines savybes (židinio pajungimo su kaminu vientisumą bei neatskiriamumą) bei pagrįstai nusprendė, jog atsakovui neįrodžius, kad židinio defektai atsirado ne dėl jo kaltės ar židinio perstatymo darbai atlikti nepagrįstai, ieškovo reikalavimas dėl patirtų židinio defektų šalinimo išlaidų atlyginimo yra tenkintinas. Kad dūmtraukiams gali būti naudojami ketiniai ir plieniniai vamzdžiai ar nerūdijančio plieno vamzdžiai, patvirtina atsakovo nurodytų Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklių ST8860237.02:1998 4.12 punktas. Pažymėjo, jog atsakovas apeliaciniu skundu iš esmės pripažįsta pats atlikęs židinio pajungimo su kaminu darbus, o defektai padaryti todėl, kad netinkamai buvo vertintos kamino savybės, bei, kad atsakovas kaip profesionalus rangovas, netinkamai įvertino pastate buvusio dūmtraukio konstrukciją, architekto pasirinktą techninį sprendimą, taip nulemdamas darbų trūkumus. Pagal PVM sąskaitas faktūras išrašytas 2009 06 02 ir 2009 06 03 pirktos medžiagos buvo naudojamos patalpų bei jose esančio turto apsaugai židinio ardymo metu (tuo pačiu ir židinio defektų šalinimo metu) bei ardymo metu atsiradusioms statybinėms šiukšlėms pakuoti. Dėl nurodytos priežasties aukščiau nurodytais dokumentais patvirtintos ieškovo išlaidos yra tiesiogiai susijusius su židinio defektais, jų nustatymu ir šalinimu bei pagrįstai iš atsakovo priteistos ieškovui.

11

12Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas iš esmės nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

13Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

14Byloje yra kilęs ginčas dėl atsakovo (rangovo) ieškovui vartotojui atliktų vartojimo statybos darbų kokybės ir nuostolių atlyginimo. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas židinį statė ieškovo gyvenamajame name, jo kasdieniams buitiniams poreikiams tenkinti. Todėl sprendžiant šalių ginčą taikytinos bendrosios rangą, vartojimo rangą bei statybinių darbų rangą reguliuojančios normos, išdėstytos CK XXXIII skyriaus 1-3 skirsniuose ir nustatančios bendrąsias rangos, vartojimo rangos ir statybos rangos taisykles. CK 6.672 straipsnio 1 dalis vartojimo rangos sutartį apibrėžia kaip sutartį, pagal kurią rangovas, kuris verčiasi tam tikru verslu, įsipareigoja pagal fizinio asmens (vartotojo) užsakymą atlikti tam tikrą darbą, skirtą tenkinti buitinius ar asmeninius užsakovo ar jo šeimos poreikius, o užsakovas įsipareigoja priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti. CK 6.681 straipsnio 1,2 dalys pateikia statybos rangos sutarties sampratą, pagal kurią statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Statybos rangos sutartis sudaroma ne tik įmonių, pastatų, gyvenamųjų namų ir kitokių statinių statybai ar rekonstrukcijai, bet taip pat montavimo, paleidimo ar kitokiems darbams atlikti.

15CK 6.674 straipsnio 1 dalis numato rangovo pareigą iki sutarties sudarymo suteikti užsakovui būtiną ir teisingą informaciją apie siūlomus darbus, jų rūšis, kainą, apmokėjimo formą, taip pat, jeigu užsakovas paprašo, kitus su sutartimi ir atliekamu darbu susijusius duomenis. Minėto straipsnio 2 dalis numato, kad užsakovas turi teisę nutraukti sutartį neapmokėdamas už atliktus darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius, jei dėl rangovo pateiktos informacijos nepakankamumo ar netikslumo buvo sudaryta sutartis atlikti darbą, pagal savo savybes neatitinkantį, ką užsakovas turėjo omenyje. Šiuo atveju tai reiškia, kad atsakovas nustatęs jog ieškovo bute esantis kaminas yra sumūrytas ne pagal reikalavimus, ar kad jis negalėsiąs prijungti židinio prie kamino įdėklo dėl jo trūkumų, turėjo apie tai informuoti užsakovą (ieškovą) bei imtis priemonių tinkamai atlikti darbą, o jeigu tinkamas darbo atlikimas buvo neįmanomas atsisakyti jį atlikti.

16CK 6.677 straipsnis numato, kad rangovas, perduodamas darbų rezultatą užsakovui, privalo įspėti užsakovą apie darbų rezultato naudojimo sąlygas ir nurodyti užsakovui reikalavimus, kurių būtina laikytis naudojant darbų rezultatą, bei galimas tokių reikalavimų nesilaikymo pasekmes užsakovui ir kitiems asmenims. Duomenų, kad atsakovas būtų įspėjęs ieškovą apie galimus židinio trūkumus ar kokias nors jo sumontavimo ypatybes bei kamino ypatybes, kurios gali turėti įtakos židinio naudojimui pagal paskirtį, byloje nėra.

17CK 6.678 straipsnio 1 dalis nustato, kad darbų priėmimo metu arba naudojimosi juo metu nustačius trūkumus, užsakovas per CK 6.666 straipsnyje numatytus terminus turi teisę rinktis arba reikalauti pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus, arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. Pagal CK 6.666 straipsnio 3 dalį užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimus jei trūkumai nustatyti per garantinius terminus. CK 6.698 numato taip vadinamus įstatyminius garantinius terminus statybos įrenginiams ir nustato jog rangovas atsako už objekto defektus jei jie nustatomi per 5 metus nuo darbų rezultato perdavimo, o jei nustatyti paslėptų statinio elementų defektai per 10 metų.

18CK 6.678 straipsnio 2 dalis nustato, kad reikalavimą dėl neatlygintino trūkumų pašalinimo, kai trūkumai gali kelti grėsmę užsakovo ar kitų asmenų gyvybei ar sveikatai, užsakovas ar jo teisių perėmėjai turi teisę pareikšti per du, o jeigu sutarties dalyku buvo pastatas, įrenginys ar kitoks statinys, – per dešimt metų nuo darbų rezultato priėmimo momento, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ilgesnio termino. Šis reikalavimas gali būti pareikštas nepaisant to, kada išaiškėjo trūkumai, taip pat, jei jie buvo nustatyti pasibaigus garantiniam laikui. Jeigu rangovas nevykdo šio straipsnio 2 dalyje numatyto užsakovo reikalavimo, užsakovas turi teisę per tą patį terminą reikalauti arba grąžinti dalį už darbą sumokėtos kainos, arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas (CK 6.678 straipsnio 3 dalis). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nekokybiškai pastatytas ir sujungtas su dūmtraukiu židinys, iš kurio dūmai patekdavo į kaimyninį butą be abejonės kėlė grėsmę žmonių sveikatai. Tai patvirtina ir 2009 06 03 akto išvados (b.l. 10), kad dūmtraukį ir židinį eksploatuoti buvo nesaugu, nes degimo produktai patekdavo į gyvenamąsias patalpas, todėl galėjo iškilti tiek gaisro, tiek žmonių apsinuodijimo smalkėmis galimybė. Todėl ieškovo kaip vartotojo reikalavimams taikytinas pailgintas CK 6.678 straipsnio 3 dalyje numatytas senaties terminas, kurio jis nėra praleidęs.

19Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytais argumentais jog netgi skaičiuojant senaties terminus pagal bendrąsias rangos senaties taisykles ieškovas nėra praleidęs ir CK 6.667 straipsnio 1 ir 3 dalyse numatyto bendrojo 1 metų senaties termino ieškiniui pareikšti. Ieškovas 2009 05 22 kreipėsi su raštu pavadintu pretenzija (t.1,b.l. 7,8), pranešdamas, kad 2009 06 03 vyks židinio ardymo darbai ir kvietė atsakovą juose dalyvauti siekiant nustatyti defektų priežastis. Šis pranešimas kaip matyti iš atsakovo vadovo paaiškinimų buvo įteiktas, atsakovas buvo atsiuntęs į apžiūrą savo darbuotoją, S., stačiusį židinį. Kaip matyti iš 2009 06 03 apžiūros akto (t.1,b.l. 9) turinio, pagrindinė problema (priežastis) dėl ko židinys netinkamas naudoti nustatyta ta, kad židinio sujungimas su įdėklu atliktas neteisingai, nesilaikant priešgaisrinių taisyklių reikalavimų. Akte nurodyta jog apžiūroje dalyvavo UAB „Vilmesta“, A. V. įmonės „Klukis“, vėliau atlikusios židinio remonto darbus atstovai ir atsakovo atstovas, kuris atsisakė pasirašyti apžiūros akte. 2009 06 18 ieškovas išsiuntė atsakovui pranešimą (b.l. 13), jog kreipsis į kitus rangovus dėl trūkumų pašalinimo, o 2009 10 16 pateikė pretenziją (t.1,b.l26,-28) dėl židinio defektų ir trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo. Ieškinį teismui ieškovas pateikė 2010 06 17 nepraleidęs vienerių metų termino nuo pretenzijos dėl išlaidų atlyginimo atsakovui pateikimo.

20Apžiūros metu taip pat surašytas ir A. V. įmonės „Klukis“ projektų vadovo pasirašytas patikrinimo aktas, kuriame nurodoma, kad dūmtraukis išmūrytas iš molio plytų mūro sandariai netinkuotas, dūmtraukyje sumontuotas 120/240 mm ovalus nerūdijančio plieno įdėklas, kad židinio sujungimas su dūmtraukiu atliktas netvarkingai sujungimui panaudoto 250 mm skersmens apvalaus nerūdijančio plieno vamzdžio siūlė iširusi, atsiradęs 15-20 mm tarpas. Dėl šių priežasčių degant židiniui esami plyšiai tiek plieno vamzdyje, tiek plytų mūre sudaro galimybes liepsnai ir dūmams patekti į aplinką, t.y. į kambarius besiribojančius su siena, kurioje įmontuotas židinys. Sujungiant židinį su dūmtraukiu, 250 mm diametro vamzdį su kamino įdėklu nepanaudoti tam tikslui naudojami trišakis ar alkūnė, sujungta nesandariai, nesilaikant nustatytų standartų bandant pritaikyti (įstatyti) vamzdį, Sujungimų vietose palikti 15-25 mm plyšiai.

21Rašytinė rangos sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta, tačiau pats atsakovo vadovas teisme pripažino (t.1,b.l. 128) taręsis atlikti visus židinio pastatymo „juoduosius darbus“į kuriuos įeina kameros ir konvektoriaus arba kitaip vadinamo gaubto sumūrijimo darbai, išskyrus apdailos darbus, o židinio apdaila kaip matyti iš byloje pateiktų nuotraukų buvo padaryta iš karkaso ir gipso kartono. Taigi atsakovas pats yra pripažinęs, kad turėjo atlikti visus darbus išskyrus apdailą židinio sujungimas su dūmtraukiu prie apdailos darbų negalėtų būti priskiriamas todėl ieškovas tardamasis su atsakovu dėl vadinamų „juodųjų darbų“ atlikimo pagrįstai tikėjosi jog bus atlikti visi tame tarpe ir sujungimo su dūmtraukiu darbai. Byloje nėra duomenų ir atsakovas neįrodė, kad ne jis atliko sujungimo darbus. Šiuo atveju atsakovas, kaip verslininkas ir kaip specialistas privalėjo arba darbus atlikti iki galo arba atsisakyti iš viso juos daryti jeigu kaip jis sako negalėjo prijungti židinio prie kamino. Kad židinį pagal nusistovėjusią praktiką pajungia prie dūmtraukio būtent židinio statytojas patvirtino ir teisme liudytoju apklaustas projektuotojas A. V. (t.1,b.l. 173). Šis liudytojas taip pat nurodė, kad trišakio nebuvimas prie įdėklo nėra priežastis neprijungti židinio, nes trišakis įstatomas prijungiant židinį. Šiuo atveju trišakis nebuvo įstatytas į įdėklą iš anksto dėl to, kad nebuvo žinoma koks židinys bus statomas. Liudytojas nurodė, kad paprastai priimta pastatytą židinį išbandyti jį užkuriant, todėl neįsivaizduojąs kaip neprijugtas prie dūmtraukio židinys galėjo būti išbandytas. Liudytojas A. L. abu kartus atlikęs židinio apdailos gipso kartonu darbus tiek pastačius židinį, tiek po to kai jis buvo perstatytas patvirtino, kad be jo ir atsakovo darbuotojų atliekant židinio pastatymo darbus pirmąjį kartą niekas daugiau nedalyvavo (t.1,b.l. 173). Liudytojas D. A. pirmosios instancijos teismo posėdyje (t.2,b.l.40,41) paliudijo perstatęs židinį, patvirtino jog židinio konvektorius buvo nuardytas, jis jį perdaręs iš metalo, taip pat nurodė, kad židinio pataisyti neišardžius konvektoriaus nebuvo galima. Liudytojas taip pat parodė, kad šiuo atveju kai židinys buvo (pirmą kartą) pastatytas su mūriniu konvektoriumi kitas asmuo negalėjo atlikti pajungimo, nes vamzdis, kuris buvo įstatytas į dūmtraukį turėjo būti paklotas ir tik tada baigtas mūryti kupolas. Todėl atmestini atsakovo atsiliepimo argumentai dėl to jog išlaidos konvektoriaus perdarymui yra objekto pagerinimas nesusijęs su jo trūkumų pašalinimu, nes iš aukščiau suminėtų įrodymų matyti, kad neperstačius konvektoriaus nebuvo galima pataisyti objekto trūkumų židinio sujungimo su dūmtraukiu. Taip pat atmestini apeliacinio skundo argumentai dėl sąskaitų - faktūrų (t.1,b.l. 24,25) nepagrįstumo, nes šiose sąskaitose – faktūrose nurodytos išlaidos šiukšlių maišams ir polietileno plėvelei, kuriuos buvo reikalinga įsigyti dar prieš pradedant ardyti židinį, siekiant apsaugoti gyvenamojoje patalpoje esantį turtą nuo dulkių, bei šiukšlėms sudėti.

22Kaip jau minėta ieškovas kaip verslininkas ir specialistas apsiimdamas ieškovui kaip vartotojui atlikti statybos rangos darbus privalėjo įvertinti visas rizikas ir jeigu dėl kitų įrengimų (dūmtraukio įdėklo ir t.t.) trūkumų egzistavo tikimybė, kad darbų rezultatas bus nekokybiškas turėjo perspėti užsakovą, pašalinti trūkumus arba atsisakyti daryti darbus ir negali remtis savo darbuotojų kvalifikacijos trūkumu. Todėl kiti atsakovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai liečiantys namo projekto pakeitimus, kamino ir įdėklų trūkumus atmestini kaip teisiškai nereikšmingi.

23Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė visas bylos faktines aplinkybes įvertino byloje pateiktų įrodymų visetą, tinkamai taikė materialines ir procesinės teisės normas bei priėmė teisėta ir pagrįstą sprendimą, kuris paliekamas galioti atmetant apeliacinį skundą.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Palikti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (I t. b.l. 1-4) prašydamas... 4. Atsakovas atsiliepimu (I t. b.l. 43-44) su ieškiniu nesutiko. Jis nurodė, kad... 5. Trečiojo asmens A. V. įmonės „Klukis“ atstovas paaiškino, kad tretysis... 6. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 14 d. sprendimu (b.l.... 7. Teismas nurodė, jog užsakovas, kreipdamasis į rangovą dėl židinio... 8. Apeliaciniu skundu (II t. b.l 116-120) atsakovas UAB „Masiulis ir draugai“... 9. Nurodė, jog ginčo situacijoje ieškovas į atsakovą dėl židinio defektų... 10. Ieškovas atsiliepimu (II t. b.l. 124-129) prašė atmesti atsakovo apeliacinį... 11. ... 12. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 13. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 14. Byloje yra kilęs ginčas dėl atsakovo (rangovo) ieškovui vartotojui atliktų... 15. CK 6.674 straipsnio 1 dalis numato rangovo pareigą iki sutarties sudarymo... 16. CK 6.677 straipsnis numato, kad rangovas, perduodamas darbų rezultatą... 17. CK 6.678 straipsnio 1 dalis nustato, kad darbų priėmimo metu arba naudojimosi... 18. CK 6.678 straipsnio 2 dalis nustato, kad reikalavimą dėl neatlygintino... 19. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su ieškovo atsiliepime į... 20. Apžiūros metu taip pat surašytas ir A. V. įmonės „Klukis“ projektų... 21. Rašytinė rangos sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta, tačiau pats atsakovo... 22. Kaip jau minėta ieškovas kaip verslininkas ir specialistas apsiimdamas... 23. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 25. Palikti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimą...