Byla 2S-539-115/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Romualdos Janovičienės, Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų (ieškovų) J. J., A. J. atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutarties, kuria ieškinį atsisakyta priimti civilinėje byloje Nr. 2-1350-418/2010 pagal ieškovų J. J., A. J. ieškinį atsakovui UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ dėl nepagrįsto reikalavimo vykdymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovai J. J., A. J. pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ dėl nepagrįsto reikalavimo vykdymo.

4Druskininkų miesto apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartimi (b.l.9) ieškinį atsisakė priimti kaip neteismingą bendrosios kompetencijos teismui (LR CPK 137 str. 2d. 2p.).

5Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog prievolių nevykdymo teisinių pasekmių - skolos priteisimo pagrįstumo klausimai yra civilinės teisės reguliavimo dalykas ir pagal bendrąją taisyklę ginčai, susiję su skolos priteisimu, jos pagrįstumu, yra nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme (CPK 1 str.1 d.). Tačiau ši taisyklė nėra absoliuti, kadangi viešąjį administravimą reguliuojančios teisės normos numato išimtis iš šios taisyklės (ABTĮ 15 str. 1 d. 4 p.,). Teismas iš pateikto ieškinio turinio ir dėstomų faktinių aplinkybių nustatė, jog ieškovai reiškiamus reikalavimus kildina iš viešosios teisės reglamentuojamų santykių, t.y. nesutinka su Druskininkų savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimo Nr.T1-247 pagrindu nustatyta vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Tokia veikla yra viešojo administravimo veikla, nes ja realizuojamos savivaldybės kaip viešojo administravimo subjekto funkcijos atliekų tvarkymo srityje. Savivaldybei teisę nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą suteikia Rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. Pagal LVAT formuojamą praktiką, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, vietinė rinkliava ir jos dydis nesiejamas su konkrečiu paslaugos teikimu, rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas ir ji reglamentuojama ne privatinės, o viešosios teisės normomis (LVAT 2010-03-29d. nutartis, priimta adm.byloje Nr. A 525-471/2010). Be to, 2010-04-14d. nutartimi Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti yra konstatavusi, kad vadovaujantis ABTĮ 15 str. 1 d. 4 p., bylos dėl rinkliavos sumokėjimo turi būti nagrinėjamos administraciniame teisme. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog pagal įstatymuose įtvirtintas bylų rūšinio teismingumo taisykles ieškovų keliamas ginčas neteismingas bendrosios kompetencijos teismui (CPK 26 str., 137 str. 2 d. 2 p.).

6Apeliantai (ieškovai) J. J., A. J. pateikė atskirąjį skundą (b.l.6-7), kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir perduoti teismui ieškinio priėmimo klausimą spręsti iš naujo. Nurodo, jog ieškinyje nurodė, jog atsakovas neteisėtai apeliantams skaičiuoja mokestį už komunalines paslaugas, nes jis tokių paslaugų apeliantams neteikia – nesudarė su apeliantais sutarties dėl komunalinių paslaugų teikimo, neišveža šiukšlių, nepastatė konteinerio, t.y. neatliko jokių faktinių ir teisinių veiksmų, dėl kurių apeliantai turėtų mokėti atsakovui priskaičiuojamus mokesčius už suteiktas paslaugas. Ieškiniu apeliantai neginčija savivaldybės priimto sprendimo dėl vietinės rinkliavos nustatymo, todėl negalima laikyti, kad ginčas yra reglamentuojamas viešosios teisės normomis ir teismingas administraciniams teismams.

7Apeliantų (ieškovų) J. J., A. J. atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

9Nagrinėjamu atveju iškilęs bylos teismingumo klausimas.

10Teisės kreiptis į teismą tvarką nustato CPK normos. Teismingumas yra numatytas kaip viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurios buvimą ar nebuvimą teismas privalo aiškintis ex officio ieškinio priėmimo metu.

11Civilinių bylų priskirtinumas teismams – tai bylų visumos priskyrimas civilines bylas nagrinėjančių teismų kompetencijai. CPK įtvirtintas civilinių bylų priskirtinumo institutas atriboja ne tik visų teismų kompetenciją nuo kitų valstybės institucijų kompetencijos, tačiau skirtas atriboti ir teismų kompetenciją tarp atskirų teismų rūšių vieningoje teismų sistemoje bei tarp atskirų proceso formų bendrosios kompetencijos teisme. Taigi bylų priskirtinumo institutas atriboja bendrosios ir administracinių teismų kompetenciją.

12Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi (b.l.9) apeliantų ieškinį atsisakė priimti kaip neteismingą bendrosios kompetencijos teismui (LR CPK 137 str. 2d. 2p.).

13Apeliantai atskirąjį skundą grindžia ta aplinkybe, jog jie neginčija savivaldybės priimto sprendimo dėl vietinės rinkliavos nustatymo, atvirkščiai apeliantai tvirtina, jog atsakovas neteisėtai apeliantams skaičiuoja mokestį už komunalines paslaugas, nes jis tokių paslaugų apeliantams neteikia; todėl negalima laikyti, kad ginčas yra reglamentuojamas viešosios teisės normomis ir teismingas administraciniams teismams.

14Šiuo atveju svarbu atskirti ar yra ginčijamas paslaugų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą teikimas ar vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

15Kaip matyti iš ieškinio ir jo priedų (b.l. 1; 13), apeliantai nesutinka su Druskininkų savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimo Nr.T1-247 pagrindu nustatyta vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

16Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, jog vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra akcentavęs, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d.) ir aptarta paskirtis, lemia, kad, rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, todėl, vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) Civilinio kodekso 6.584 str. 1 d. prasme. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat konstatavo, jog Rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. nustatyta rinkliava nėra siejama su atlygiu už teikiamas paslaugas ir ji negali būti vertinama, kaip mokėjimas už komunalinę paslaugą privatinės teisės prasme. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525 – 471/2010).

17Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad vadovaujantis ABTĮ 15 str. 1 d. 4 p., bylos dėl rinkliavos sumokėjimo turi būti nagrinėjamos administraciniame teisme. Pažymėtina, jog Specialioji teisėjų kolegija 2010 m. balandžio 14 d. nutartyje, priimtoje išnagrinėjus Šiaulių miesto apylinkės teismo prašymą išspręsti ginčo pagal ieškovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro ieškinį atsakovui A. R. dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą išieškojimo rūšinio teismingumo klausimą, konstatavo, jog reikalavimas priteisti nesumokėtas sumas už atliekų surinkimą ir tvarkymą kildinamas ne iš sutartinių, bet iš viešosios teisės reglamentuojamų santykių.

18Be to, išvadą, kad santykiai dėl rinkliavų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą išieškojimo yra administracinio teisinio pobūdžio, patvirtina ir susiklosčiusi tokių bylų nagrinėjimo administraciniuose teismuose praktika (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A18-1025/2007).

19Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti apeliantų ieškinį kaip neteismingą bendrosios kompetencijos teismui (LR CPK 137 str. 2d. 2p.)

20Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliantų atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, todėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

21Be to, iš apeliantų (ieškovų) J. J., A. J. po lygiai priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str.) (b.l.22).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d., 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

24Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1350-418/2010 palikti nepakeistą.

25Priteisti po lygiai iš apeliantų (ieškovų) J. J., A. J. valstybei 5,60 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų , t.y. po 2,80 Lt iš kiekvieno apelianto.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovai J. J., A. J. pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Druskininkų... 4. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartimi (b.l.9)... 5. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog prievolių nevykdymo teisinių... 6. Apeliantai (ieškovai) J. J., A. J. pateikė atskirąjį skundą (b.l.6-7),... 7. Apeliantų (ieškovų) J. J., A. J. atskirasis skundas netenkintinas. ... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. Nagrinėjamu atveju iškilęs bylos teismingumo klausimas.... 10. Teisės kreiptis į teismą tvarką nustato CPK normos. Teismingumas yra... 11. Civilinių bylų priskirtinumas teismams – tai bylų visumos priskyrimas... 12. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi (b.l.9) apeliantų... 13. Apeliantai atskirąjį skundą grindžia ta aplinkybe, jog jie neginčija... 14. Šiuo atveju svarbu atskirti ar yra ginčijamas paslaugų už... 15. Kaip matyti iš ieškinio ir jo priedų (b.l. 1; 13), apeliantai nesutinka su... 16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs,... 17. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad vadovaujantis... 18. Be to, išvadą, kad santykiai dėl rinkliavų už komunalinių atliekų... 19. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, kolegija sprendžia, jog pirmosios... 20. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliantų... 21. Be to, iš apeliantų (ieškovų) J. J., A. J. po lygiai priteistinos... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 24. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį... 25. Priteisti po lygiai iš apeliantų (ieškovų) J. J., A. J. valstybei 5,60 Lt...