Byla 2S-357-338/2007
Dėl antstolio veiksmų patenkintas iš dalies

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Rimanto Savicko (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno, Birutės Valiulienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal antstolės V. B., pareiškėjos V. P., Panevėžio rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 15 d. nutarties, kuria pareiškėjos V. P. skundas dėl antstolio veiksmų patenkintas iš dalies, ir

Nustatė

3

4Pareiškėja skundu ir pareiškimu dėl skundo dalyko papildymo prašo panaikinti 2006-07-20 antstolės V. B. patvarkymą Nr. 0024/04/00744 dėl vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje atnaujinimo, panaikinti 2006-07-20 anstolės Violetos Bespalovienės patvarkymą Nr. 0024/04/00744 dėl skelbiamų 2006-08-15 10 val. pastato sandėlio lFlp, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 53,12 kv. m., plytų mūras, esančio ( - ), priklausančio O. C., pirmųjų varžytinių, panaikinti 2006-08-04 anstolės V. Bespalovienės patvarkymą Nr. 0024/04/00744 dėl pastato sandėlio lFlp unikalus Nr. ( - ) varžytynių datos patikslinimo, įpareigoti antstolę V. Bespalovienę perkainuoti nekilnojamąjį turtą – pastatą-sandėlį lFlp, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 53,12 kv. m., esantį ( - ), nustatant vidutinę rinkos kainą 40 000 Lt. Pareiškėja paaiškino, kad varžytynės neturėjo vykti, nes nebuvo baigtos ankstesnės priverstinio išieškojimo procedūros, apie tai nurodyta 2004-07-15 Hipotekos skyriaus teisėjos nutartyje. Antstolė neišsiuntė pareiškėjai 2005-05-25 turto arešto akto ir apie tokį turto arešto aktą bei turto įkainojimą pareiškėjai nebuvo žinoma. Antstolė areštavo daugiau turto, negu yra skolos.

5Panevėžio apylinkės teismas 2007 m. birželio 15 d. nutartimi pareiškėjos V. P. skundą patenkino iš dalies. Panaikino 2006-07-20 anstolės V. Bespalovienės patvarkymą Nr. 0024/04/00744 dėl skelbiamų 2006-08-15 10 val. pastato sandėlio lFlp unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 53,12 kv. m., plytų mūras, esančio ( - ), priklausančio O. C., pirmųjų varžytynių. Įpareigojo antstolę V. Bespalovienę perkainuoti nekilnojamąjį turtą – pastatą-sandėlį lFlp, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 53,12 kv. m., esantį ( - ), rinkos kainomis. Kitoje dalyje teismas skundą atmetė. Teismas konstatavo, kad atsižvelgiant į objektyviai egzistuojantį nekilnojamojo turto kainų augimą Lietuvoje, antstolės veiksmai, skelbiant varžytines, nurodant turto kainą, kuri yra nustatyta daugiau kaip prieš metus laiko, negali būti pripažįstami teisėtais, nes antstolis pirmiausia turi nustatyti skolininkui priklausančio turto rinkos vertę. Tą jis turi padaryti visomis jam įstatymo suteikiamomis priemonėmis (CPK 681 str., 682 str.). Įstatymo nuostatos dėl areštuojamo turto rinkos vertės nustatymo nesilaikymas gali pažeisti skolininko turtinius interesus. Ta aplinkybė, kad skolininkas per įstatymo nustatytą terminą nepareiškė prieštaravimų dėl turto įkainojimo (CPK 681 str. 3 d.), šiuo konkrečiu atveju neturi reikšmės, nes įkainojant turtą 2005 m. gegužės mėnesį (vykd. bylos Nr. 0024/04/00744, b. l. 51–53) kaina galėjo atitikti turto rinkos vertę, o antstolio veiksmai, parduodant turtą iš varžytinių praėjus daugiau kaip metams laiko po turto arešto ir nenustačius jo rinkos kainos, tai yra turto neperkainavus, negali būti laikomi teisėtais, nes yra pažeistas esminis įstatymo reikalavimas – įkainoti realizuojamą turtą rinkos kainomis. Todėl tenkintinas pareiškėjos reikalavimas panaikinti patvarkymą dėl skelbiamų varžytynių. Byloje nėra duomenų, kad pastato-sandėlio ( - ) rinkos vertė yra 40 000Lt, todėl pareiškėjos reikalavimas dėl įpareigojimo perkainuoti šį turtą tenkintinas tik iš dalies, įpareigojant antstolę perkainuoti turtą rinkos verte. Pareiškimu dėl skundo dalyko papildymo pareiškėja pareiškė papildomą reikalavimą panaikinti 2006-08-04 anstolės V. Bespalovienės patvarkymą Nr. 0024/04/00744 dėl pastato sandėlio lFlp, unikalus Nr. ( - ), varžytynių datos patikslinimo. Iš pareiškimo turinio (l t., b. l. 18–22) matyti, kad apie skundžiamą antstolio patvarkymą pareiškėja sužinojo jį gavusi 2006-08-11, tačiau reikalavimą dėl šio patvarkymo panaikinimo (pareiškimą dėl skundo dalyko papildymo) teismui padavė 2006-08-22, tai yra viena diena praleidusi CPK 512 str. nustatytą terminą ir šio termino neprašo atnaujinti. Todėl šio pareiškėjos reikalavimo teismas netenkino. Teismas nutartyje nurodė, kad patenkinus pareiškėjos reikalavimą dėl paties patvarkymo skelbti varžytynes panaikinimo, reikalavimo panaikinti patvarkymą, kuriuo tik pakeista varžytynių data netenkinimas, esminės reikšmės nebeturi. Teismas atmetė pareiškėjos reikalavimą panaikinti 2006-07-20 antstolės V. Bespalovienės patvarkymą Nr. 0024/04/00744 dėl vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje atnaujinimo, nes nustatė, kad 2005-10-24 Panevėžio miesto apylinkės teisme buvo gautas pareiškėjos pareiškimas dėl neteisėtų varžytynių sustabdymo. Teismui išreikalavus vykdomąją bylą Nr. 0024/04/00744, 2005-11-07 patvarkymu antstolė V. Bespalovienė sustabdė šioje byloje vykdymo veiksmus. Civilinė byla pagal šį V. P. pareiškimą buvo išspręsta 2005-11-28. Teismo nutartis įsiteisėjusi, todėl antstolė atnaujino vykdymo veiksmus, kurie buvo sustabdyti dėl to, kad bylą išreikalavo teismas.

6Atskiruoju skundu antstolė V. Bespalovienė prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007-06-15 nutarties dalį, kuria teismas įpareigojo antstolę V. Bespalovienę perkainuoti nekilnojamąjį turtą – sandėlį, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), rinkos kainomis, o kitą nutarties dalį palikti nepakeistą. Antstolė skunde nurodo, kad pagal turto vertintojo išvadą, pateiktą pareiškėjos V. P., 2005-05-25 buvo perkainuotas įkeistas turtas, taip pat ir pastato-sandėlio, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), priklausančio O. C. Pagal 2005-05-25 turto arešto akte nustatytą turto kainą 2006-07-20 antstolė V. Bespalovienė paskelbė 2006-08-15 11 val. pirmąsias varžytynes pastato-sandėlio, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ). Antstolė pažymi, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007-03-30 nutartimi, teismas įpareigojo pareiškėją V. P. pateikti teismui turto vertintojo išvadą apie nekilnojamojo turto – pastato-sandėlio lFlp, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vidutinę rinkos kainą 2006-07-20 dienai. Tačiau V. P. teismo nutarties neįvykdė. Antstolė mano, kad pareiškėja V. P. sąmoningai neįvykdė Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007-03-30 nutarties dėl įpareigojimo pareiškėją pateikti teismui turto vertintojo išvadą apie nekilnojamąjį turtą, nes žinojo, kad vertinamas turtas yra nedidelės vertės (pastatas keletą metų neprižiūrimas, nešildomas, irstantis, tinkamas tik statybinėms medžiagoms (nusigriauti)).

7Atskiruoju skundu pareiškėja V. P. prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007-06-15 nutartį, klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos V. P. skundą patenkinti pilnai. Priteisti iš antstolės V. Bespalovienės bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėja nurodo, kad 2004-10-06 antstolė neturėjo teisėto pagrindo pradėti naujos vykdomosios bylos ir vykdyti varžytynių, nes 2002 m. pradėtos varžytynės dar nebuvo baigtos. 2004-10-27 patvarkymu buvo skelbiamos pirmosios varžytynės 2004-11-29, 2004-11-29 varžytynės neįvyko. 2005-05-25 neinformavusi skolininko, antstolė V. Bespalovienė surašė turto arešto aktą. Surašant turto arešto aktą pažeisti CPK 675, 677, 678, 680, 681, 683 straipsniai. Antstolė V. Bespalovienė areštavo ir iš varžytynių pardavinėjo didesnės vertės skolininko turtą, nei yra skolininko skola išieškotojui. Pagal 2005-05-25 arešto aktą, areštuoto turto vertė 45 000 Lt, skolinis įsipareigojimas 20 000 Lt. 2004 m. vykdydama pardavimą iš varžytynių, pastatų, esančių ( - ), priklausančių turto įkeitėjai O. C., antstolė pažeidė CPK 718, 723 str., CPK 629 str. 1 d. 10 p.

8Suinteresuotas asmuo – Panevėžio rajono savivaldybės administracija – prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007-06-15 nutarties dalį, kuria teismas įpareigojo antstolę V. Bespalovienę perkainuoti nekilnojamojo turto – pastato-sandėlio 1F1p, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), rinkos kainomis, o kitą nutarties dalį palikti nepakeistą. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2007-03-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2372-739/2007 buvo įpareigojęs pareiškėją V. P. pateikti teismui turto vertintojo išvadą apie nekilnojamojo turto – pastato-sandėlio lFlp , unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vidutinę rinkos kainą 2006-07-20 dienai. Pastaroji teismo nutartis nėra apskųsta, yra įsiteisėjusi bei galiojanti. Pagal CPK 18 str., „įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.“ Panevėžio rajono savivaldybės administracijos nuomone, teismas priimdamas 2007-06-15 nutartį pažeidė procesines teisės normas ir esant įsiteisėjusiai 2007-03-30 nutarčiai priėmė tuo pačiu klausimu kitą nutartį.

9Suinteresuotas asmuo O. C. atsiliepime į antstolės V. Bespalovienės atskirąjį skundą nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka. Teigia, kad 2004 m. V. Bespalovienės pradėta vykdomoji byla ir 2004 m. pradėtos varžytynės neteisėtai, nes 2004-07-15 Hipotekos nutartimi konstatuota, kad nėra pagrindo pradėti naujų varžytynių, kol nėra baigtos 2002 m. pradėtos varžytynės. O. C. teigia, kad jai nepateikti turto nerealizavimo aktai, 2005-05-25 turto arešto aktas surašytas nei skolininkui, nei išieškotojui nedalyvaujant. O. C. mano, kad turi būti nutrauktos visos neteisėtos vykdomosios bylos bei varžytynės ir grąžinti jai priklausantys pastatai, esantys ( - ) ir ( - ).

10Pareiškėja V. P. atsiliepime į antstolės V. Bespalovienės atskirąjį skundą nurodo, kas su atskiruoju skundu nesutinka. Teigia, kad vydomoji byla Nr. 0024/04/00744 yra neteisėtai pradėta. Nurodo, kad nėra atsiųsti 2002–2007 m. antstolės V. Bespalovienės vykdytų pastatų, esančių ( - ) ir ( - ), varžytynių turto nerealizavimo aktai, pastatai turto įkeitėjai O. C. negrąžinti. Pareiškėja teigia, kad Panevėžio rajono savivaldybė 2002–2007 m. atsisakė perimti pastatus, todėl pastatai turėjo būti grąžinti turto įkeitėjai O. C. (CPK 723 str.). Pareiškėja nurodo, kad 2004 m. pradėtos varžytynės neteisėtai, nes 2004-07-15 Hipotekos nutartimi konstatuota, kad nėra pagrindo pradėti naujų varžytynių, kol nėra baigtos 2002 m. pradėtos varžytynės, t. y. nepateiktas turto nerealizavimo aktas. Antstolė, vykdydama varžytynes, pažeidė CPK 605, 614, 619 straipsnių reikalavimus. Išieškotojui atsisakius perimti skolininko turtą, antstolė pažeisdama CPK 629 str. 1 d. 10 p., 631 str. 3 d., 632 str. ir vėl vykdė šio turto varžytynes. Pareiškėja teigia, kad vykdomojoje byloje Nr. 0024/04/00744 antstolei nėra pateiktas vykdomasis dokumentas iš Panevėžio rajono savivaldybės, kad galima būtų pradėti varžytynes nuo 2004 m. (CPK 650, 651 str.). 2005-05-25 surašant turto arešto aktą nedalyvavo nei skolininkas, nei išieškotojas, apie turto arešto aktą nepranešta turto arešto aktų registro tvarkytojui, tuo buvo pažeistas CPK 680 str. Pareiškėja nurodo, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007-03-30 nutarties pateikti teismui turto vertintojo išvadą apie nekilnojamojo turto – pastato-sandėlio lFlp, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vidutinę rinkos kainą 2006-07-20 dienai nevykdė todėl, kad pastatų perkainavimas reikštų įstatymų ir hipotekos sutarties nevykdymą. Nurodo, kad minėto pastato būkle rūpintis pareiškėja negali, nes jos saugotoju paskirtas A. B. Pareiškėja prašo teismo atmesti antstolės V. Bespalovienės atskirtąjį skundą. Prašo išreikalauti turto nerealizavimo aktus 2002–2007 m. vykdytų varžytynių, grąžinti pastatus, esančius ( - ) ir ( - ), turto įkeitėjai O. C.

11Atsiliepime į pareiškėjos V. P. atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo O. C. nurodo, kad visiškai sutinka su skunde išdėstytais motyvais ir argumentais. O. C. prašo pripažinti antstolę V. Bespalovienę ir A. B. kaltais, grąžinti turto įkeitėjai O. C. priklausančius pastatus, esančius ( - ) ir ( - ). Prašo įpareigoti antstolį grąžinti 2001–2007 m. įvykusių varžytynių turto nerealizavimo aktus.

12Pareiškėja V. P. atsiliepime į suinteresuoto asmens Panevėžio rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka. Nurodo, kad perkainavus turtą būtų pažeisti įstatymai, nes hipotekos byloje Nr. 04119990001529 byloje esančioje 2004-07-15 nutartyje aiškiai parašyta, kad Panevėžio rajono savivaldybės pareiškimas dėl priverstinės skolos išieškojimo iš skolininko V. P. įmonės „Ramygalos duona“ atmestas, todėl ir perkainavimas neturi būti atliekamas. Pareiškėja prašo suinteresuoto asmens Panevėžio rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą atmesti.

13Suinteresuotas asmuo O. C. atsiliepime į suinteresuoto asmens Panevėžio rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad Panevėžio rajono savivaldybės pareiškimas dėl priverstinės skolos išieškojimo iš skolininko V. P. įmonės „Ramygalos duona“ atmestas 2007-07-15 Hipotekos nutartimi. Todėl pastatų, esančių ( - ) ir ( - ), priklausančių įkeitėjai O. C., perkainavimas būtų sutikimas iš naujo pradėti varžytynes, o tai prieštarautų įstatymams.

14Atskirieji skundai atmestini (CPK 337 str. 1 p.).

15Skundžiamoje nutartyje teismas nurodė, kad patenkinus pareiškėjos reikalavimą dėl paties patvarkymo skelbti varžytynes panaikinimo, reikalavimo panaikinti patvarkymą, kuriuo tik pakeista varžytynių data netenkinimas, esminės reikšmės nebeturi. Su tokia teismo nuostata kolegija sutinka ir plačiau nekomentuoja, kadangi kaip pažymėjo pirmos instancijos teismas, aptariami antstolio patvarkymai dėl datos pakeitimo netenka prasmės. Pagrįstai atmestas pareiškėjos reikalavimą panaikinti 2006-07-20 antstolės V. Bespalovienės patvarkymą Nr. 0024/04/00744 dėl vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje atnaujinimo, kadangi nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog 2005-10-24 Panevėžio miesto apylinkės teisme buvo gautas pareiškėjos pareiškimas dėl neteisėtų varžytynių sustabdymo. Kadangi teismas išsireikalavo vykdomąją bylą Nr. 0024/04/00744, tai 2005-11-07 patvarkymu antstolė V. Bespalovienė sustabdė šioje byloje vykdymo veiksmus. Civilinė byla pagal šį V. P. pareiškimą buvo išspręsta 2005-11-28. Teismo nutartis įsiteisėjusi, todėl antstolė atnaujino vykdymo veiksmus, kurie buvo sustabdyti dėl to, kad bylą išreikalavo teismas. Vykdomąją bylą sugrąžinus antstoliui, antstolis savo patvarkymu pagrįstai atnaujino vykdomąją bylą.

16Teismas skundžiamoje nutartyje padarė pagrįstą išvadą, kad atsižvelgiant į objektyviai egzistuojantį nekilnojamojo turto kainų augimą Lietuvoje, antstolės veiksmai, skelbiant varžytines, nurodant turto kainą, kuri yra nustatyta daugiau kaip prieš metus laiko, negali būti pripažįstami teisėtais, nes antstolis pirmiausia turi nustatyti skolininkui priklausančio turto rinkos vertę. Tą jis turi padaryti visomis jam įstatymo suteikiamomis priemonėmis (CPK 681str., 682 str.). Įstatymo nuostatos dėl areštuojamo turto rinkos vertės nustatymo nesilaikymas pažeidžia skolininko turtinius interesus. Atskirąjame skunde antstolė akcentuoja į tai, kad pati pareiškėja per teismo nustatytą terminą nepateikė turto įvertinimo, neginčijo antstolės ankstesnio turto įvertinimo, tačiau šios aplinkybės negali būti pagrindu nesilaikyti įstatymo nuostatų reikalavimų varžytinėse parduodamą turtą įkainoti realia rinkos verte. Nutartyje pagrįstai atkreiptas dėmesys į tai, kad turto arešto metu kaina galėjo atitikti turto rinkos vertę, o praėjus daugiau kaip metams laiko po turto arešto, nekilnojamojo turto rinkos kainos pasikeitė iš esmės, todėl įkainoti realizuojamą turtą rinkos kainomis tiesiog būtina. Turto rinkos kainos nustatymu yra įpareigotas rūpintis antstolis, o ne skolininkas. Skolininkas pareiškęs motyvuotą prieštaravimą dėl turto įkainojimo, pats neprivalo pateikti turto vertintojo ataskaitos, nes kaip jau minėta, ši pareiga tenka antstoliui.

17Vadovaudamasi LR CPK 337 str. p.,

Nutarė

18Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai