Byla II-96-624/2010
Dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009-11-25 nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. P., nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atstovui Arvydui Zaščiurinskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens A. P. skundą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009-11-25 nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2009-11-25 A. P. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1258981-9 dėl to, kad ji, 2009-11-25, apie 20.25 val., važiavo troleibusu Nr. 518 maršrutu Nr. 11, tarp stotelių „Miškiniai“ – „Eigulių“ be bilieto. Kontrolės metu kontrolei nepateikė jokio bilieto ir tuo pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 33.1 p. reikalavimus, atsakomybė už tai numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 142 str. 4 d. (b. l. 4, 7).

3SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2009-11-25 nutarimu Nr. 1258981-9 A. P. už administracinio teisės pažeidimo protokole inkriminuojamo pažeidimo padarymą, vadovaudamasis ATPK 142 str. 4 d. paskyrė 80 Lt baudą (b. l. 3, 7).

4A. P. kreipėsi į teismą su skundu ir prašo nutarimą panaikinti. Nurodo, kad ji 2009-11-25, 20 val., važiavo 11 maršruto troleibusu. Įlipusi į troleibusą, padavė vairuotojui 10 litų ir paprašė vienkartinio važiavimo bilieto. Vairuotojas atsakė, kad neturi grąžos ir bilieto nepardavė. Ji smulkesnių pinigų neturėjo, todėl atsisėdo netoli vairuotojo tikėdamasi, kad kitas keleivis, pirkdamas bilietą, turės smulkesnių pinigų ir ji jau galės įsigyti bilietą. Artėjant prie „Eigulių“ stotelės, ji pamatė, kad stovi keleivių kontrolė ir jautėsi rami, nes manė, kad yra teisi. Įlipus kontrolei, ji paaiškino situaciją, tačiau jos neklausė, į situaciją nesigilino ir liepė išlipti. Jai buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir nutarimu paskirta 80 Lt bauda (b. l. 2-3).

5Teismo posėdyje A. P. palaikė skundą ir prašė jį tenkinti jame išdėstytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad ji į troleibusą įlipo „Matulaičio“ stotelėje ir spaudos kiosko toje stotelėje nebuvo. Įlipusi į troleibusą, ji padavė vairuotojui 10 Lt ir paprašė 1 bilieto, tačiau vairuotojas grąžino pinigus ir bilieto nepardavė dėl to, kad neturėjo grąžos. Troleibuse buvo keli keleiviai. Ji gyvena Grigiškėse ir namo važiuoja autobusais, turi mėnesinį bilietą, tačiau, nespėjusi į autobusą, norėjo kelis sustojimus pavažiuoti troleibusu, kad spėtų persėsti į 29 maršruto autobusą, važiuojantį į Grigiškes, nes autobusai važiuoja retai ir kito autobuso ji būtų turėjusi laukti apie 40 min. Įlipus kontrolei, bandė paaiškinti situaciją, kontrolieriai kažką aiškinosi su vairuotoju, sakė, kad galėjo įsigyti 4 bilietus. Ji viena augina nepilnametę dukrą, materialinė padėtis yra sunki, todėl ji negalėjo įsigyti 4 bilietų. Ji dirba UAB „Lintel“ ir gauna 1000 Lt atlyginimą neatskaičiuos mokesčių. Ji neketino važiuoti be bilieto, o tik įlipusi į troleibusą bandė jį įsigyti iš vairuotojo. Juolab, kad troleibusuose ir autobusuose nuolat skelbiama apie galimybę įsigyti bilietą iš vairuotojo. Prašė skundą tenkinti ir panaikinti nutarimą, kadangi bilieto neįsigijo ne dėl savo kaltės.

6SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atstovas teismo posėdyje su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Paaiškino, kad keleivis bilietą privalo įsigyti iki įlipant į troleibusą ar autobusą. Tik nesant galimybės įsigyti bilieto stotelėje, keleivių patogumui jį galima įsigyti iš vairuotojo. Vairuotojo teisė yra parduoti bilietą, bet ne pareiga, ir jeigu vairuotojas neturėjo grąžos, keleivė galėjo įsigyti 2 bilietus, nes, kaip nurodė vairuotojas savo paaiškinime, jis turėjo 5 Lt. Vairuotojai suinteresuoti parduoti bilietus, nes nuo parduotų bilietų kiekio gauna papildomas pajamas ir jei turi galimybę parduoti – visada parduoda. Taip pat paaiškino, kad keleivė važiavo ne vieną sustojimą, todėl turėjo galimybę išlipti iš troleibuso kitoje stotelėje ir įsigyti bilietą, tačiau daromo pažeidimo ji nenutraukė, todėl jai pagrįstai buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir paskirta bauda.

7Skundas tenkinamas.

8Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Kartu teismas, nagrinėjantis skundą, turi patikrinti: ar nuobauda paskirta pagal įstatymus ir ar ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, taip pat ar buvo laikomasi nustatytos administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas siejamas su administracine atsakomybe (ATPK 297 str.).

9Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena grindžiama teisėtumo (ATPK 7, 248, 249, 280, 282, 284 str.), objektyvumo (ATPK 248, 256, 257, 260, 284, 286 str.) bei kitais teisės principais. Teisėtumo principas įpareigoją įstatymu įgaliotas institucijas, jų pareigūnus išaiškinti kiekvieną administracinį teisės pažeidimą, jį padariusį asmenį nubausti pagal įstatymą ir nepatraukti atsakomybėn nei vieno nekalto asmens. Objektyvumo principas reikalauja, kad bylą tirianti ir nagrinėjanti institucija (pareigūnas) pilnai, visapusiškai išaiškintų visas bylos aplinkybes, tame tarpe asmenį kaltinančias bei teisinančias, surinktų ir nešališkai įvertintų visus įrodymus. Joks viešo administravimo aktas, tame tarpe ir nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, negali būti grindžiamas prielaidomis (ATPK 287 str.).

10Pagal ATPK 9 straipsnį administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą tarp kitų reikšmingų bylai aplinkybių turi būti nustatyta asmens kaltė nusižengimo padarymu (ATPK 284 str. 1 d.). Administracinio teisės pažeidimo sudėtis yra būtinas pagrindas juridiškai kvalifikuoti veiką kaip administracinį teisės pažeidimą ir jo kaltininką patraukti administracinėn atsakomybėn. Įstatymo apibrėžto konkretaus administracinio teisės pažeidimo, turinčio visus įstatymo numatytus administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius, padarymas reiškia, kad yra faktinis pagrindas kaltą asmenį patraukti administracinėn atsakomybėn ir skirti jam atitinkamas poveikio priemones. Asmuo gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tuo atveju, jei nustatyti visi administracinio teisės pažeidimo sudėties požymiai. Priimant nutarimą skirti asmeniui administracinę nuobaudą, negali kilti abejonių dėl pažeidimo fakto ir pažeidimą padariusio asmens kaltės. Nutarimas skirti asmeniui administracinę nuobaudą turi būti tinkamai motyvuotas, pagrįstas nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis.

11Byloje nustatyta, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2009-11-25 A. P. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1258981-9 dėl to, kad ji 2009-11-25, apie 20.25 val., važiavo troleibusu Nr. 518 maršrutu Nr. 11, tarp stotelių „Miškiniai“ – „Eigulių“ be bilieto. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2009-11-25 nutarimu Nr. 1258981-9 A. P. už pažeidimo, numatyto ATPK 142 str. 4 d., paskyrė 80 Lt baudą (b. l. 3, 4, 7).

12Pagal Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių, patvirtintų 2005-11-23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. I-967, 33.1 punktą keleivis, kontrolės metu nepateikęs kontrolieriui tinkamai pažymėto vienkartinio bilieto, laikomas važiuojančiu be bilieto. ATPK 142 str. 4 d. nustatyta, kad keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas, - užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų.

13A. P. nesutinka su jai inkriminuotu pažeidimu ir tiek skunde, tiek teismo posėdžio metu paaiškino, kad galimybės įsigyti bilietą stotelėje prieš įlipant į troleibusą, neturėjo, nes „Matulaičio“ stotelėje, kurioje ji įlipo į troleibusą, nebuvo spaudos kiosko. Įlipusi į troleibusą, ketino įsigyti vienkartinį važiavimo bilietą iš vairuotojo, tačiau vairuotojas iš 10 Lt neturėjo jai grąžos, o ji smulkesnių pinigų neturėjo, todėl bilieto įsigyti negalėjo. Aplinkybę, kad troleibuso vairuotojas neturėjo grąžos iš 10 Lt, patvirtina troleibuso vairuotojo A. M. rašytinis paaiškinimas, kuriame jis nurodo, kad moteris jam padavė 10 Lt ir paprašė vieno bilieto, tačiau jis neturėjo jai atiduoti 7,50 Lt grąžos. Įlipus kontrolieriams paaiškino, kad turi tik 5 Lt, tačiau kontrolierė moteriai sakė, kad reikėjo pirkti du bilietus (b. l. 10).

14Pagal Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių, patvirtintų 2005-11-23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. I-967, 17 punktą, keleivis privalo įsigyti ir turėti bilietą prieš įlipdamas į autobusą ar troleibusą. Jei nėra galimybės to padaryti, vienkartinį bilietą keleivis įsigyja iš vairuotojo toje pačioje stotelėje, kurioje jis įlipo, ir nedelsdamas jį pažymi. Įvertinus tai, kad A. P. prieš įlipdama į troleibusą neturėjo galimybės įsigyti bilieto, nes spaudos kiosko toje stotelėje nebuvo, todėl įlipusi į troleibusą, ji toje pačioje stotelėje ketino įsigyti vienkartinį važiavimo bilietą iš vairuotojo, tačiau jo neįsigijo ne dėl savo kaltės, o dėl to, kad troleibuso vairuotojas bilieto jai nepardavė, nes neturėjo iš 10 Lt grąžos, yra pagrindas manyti, kad A. P. nustatytomis aplinkybėmis objektyviai neturėjo galimybės įsigyti bilieto.

15ATPK 250 str. 1 p. nustato, kad administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Nenustačius A. P. kaltės dėl jai inkriminuoto administracinio teisės pažeidimo, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009-11-25 nutarimas Nr. 1258981-9, kuriuo A. P. už ATPK 142 str. 4 d. numatyto pažeidimo padarymą paskirta 80 Lt bauda, naikinamas ir administracinio teisės pažeidimo byla nutraukiama.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 2 p., 3 ir 4 d., 128 str., 129 str.,

Nutarė

17A. P. skundą tenkinti.

18Panaikinti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009-11-25 nutarimą Nr. 1258981-9, kuriuo A. P. pagal ATPK 142 str. 4 d. paskirta 80 Lt bauda, ir administracinio teisės pažeidimo bylą A. P. atžvilgiu nutraukti.

19Nutarimas per 10 dienų nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai