Byla e2A-2720-661/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Akordas 1“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijai „Giedrakalnis“ ieškinį atsakovui UAB „Akordas 1“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2I Ginčo esmė

3

 1. Ieškovas teismo prašė priteisti iš atsakovo 224,87 Eur skolą; 5 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Vėliau, mažindamas reikalavimus, dėl to, kad po bylos iškėlimo atsakovas skolą iš dalies padengė, skolos dydį sumažino ir prašė priteisti 128,87 Eur skolos.
 2. Ieškovas nurodė, kad atsakovas yra gyvenamojo namo esančio adresu Giedros g. 28, Vilniuje, savininkas. Atsakovui bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso magistralinė kanalizacija, kanalizacijos siurblinė, vandens nugeležinimo įrenginiai, du vandens gręžiniai ir t. t.. Tai reiškia, kad atsakovas vadovaujantis CK 4.72 str. yra šių bendro naudojimo objektų bendraturtis. Nors atsakovas nėra individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Giedrakalnis“ narys, tačiau sutinkamai su DNSBĮ 21 str. 2 d. turi lygias teises su bendrijos nariais pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. liepos 19 d. nusprendė ieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti ieškovui Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Giedrakalnis“ iš atsakovo UAB „Akordas 1“ 128,87 Eur skolą, 5 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo (2015-11-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 575 Eur bylinėjimosi išlaidas. Likusioje dalyje ieškinį palikti nenagrinėtą.
 2. Teismas konstatavo, kad ieškovas įgyvendina individualių gyvenamųjų namų, esančių Giedros ir Kregždžių gatvėse, apjungtų vietiniais elektros tinklais – 0,4 kV oro linija ir transformatorine KT-1394 su transformatoriumi TMG-400-10, savininkų teises ir pareigas, susijusias su individualių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų sukūrimu, valdymu, naudojimu ir priežiūra. Teismas nustatė, kad atsakovas, nors ir nėra ieškovo narys, tačiau yra gyvenamojo namo esančio adresu Giedros g. 28, Vilniuje, savininkas. Atsakovui bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso magistralinė kanalizacija, kanalizacijos siurblinė, vandens nugeležinimo įrenginiai, du vandens gręžiniai ir t. t.. Atsakovas naudojasi ieškovui priklausančiais įrenginais, todėl privalo proporcingai už tai mokėti. Teismas sutiko su ieškovo argumentais, jog, nors atsakovas ir nėra individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Giedrakalnis“ narys, tačiau sutinkamai su DNSBĮ 21 str. 2 d. turi lygias teises su bendrijos nariais pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7

 1. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. sprendimo ir prašo panaikinti sprendimą bei priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.
 2. Atsakovas nurodo šiuos argumentus:
  1. 2014-07-16 atsakovas nusipirko nekilnojamąjį turtą adresu Giedros g. 28, Vilnius. 2014-08-08 buvo įkurta IGNSB „Giedrakalnis“, kuri įgyvendina individualiųjų namų esančių Giedros ir Kregždžių gatvėse, apjungtų vietiniais elektros tinklais - 0,4 kV oro linija ir transformatorine KT- 1394 su transformatoriumi TMG-400-10, savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su gyvenamųjų namo bendro naudojimo objektų sukūrimu, valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. UAB „Akordas 1“ nėra IGNSB „Giedrakalnis“ narys.
  2. Atsižvelgiant į tai, atsakovui, kai ne bendrijos nariui kyla pareiga sumokėti tik už jo bendrai naudojimų objektų išlaikymą ir priežiūrą, o už tų objektų, kurių jis nėra bendrasavininkas ar bendrijos patirtų kitų išlaidų, nesusijusių su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, apmokėti neprivalo. Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, 2016-07-19 Vilniaus miesto apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2646-833/2016 nustatydamas, kad atsakovas privalo padengti bendrijos išlaidas, kurios nėra susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nepagrįstas, prieštarauja proporcingumo ir protingumo principams.
  3. Šiuo atveju ieškovas prašė priteisti iš ieškovo skolą už bendrijos suteiktas paslaugas. Atsakovas nuo pat pradžių neneigė, kad gali būti kažkiek skolingas ieškovui, tačiau prašė pagrįsti skolos dydį, bendrijos patirtas išlaidas, pagal kurias neva paskaičiuoti mokesčiai atsakovui, bei tiksliai išaiškinti, kurias išlaidas atsakovui, kaip ne bendrijos nariui, kyla pareiga sumokėti, o kurias ne. Atsižvelgiant į tai, ieškovui kilo pareiga įrodyti bei ginčą nagrinėjančiam teismui kilo pareiga išsiaiškinti skolos bei jos dydžio pagrįstumą, pagrindą, suteiktų paslaugų realumą ir atsakovui kylančios pareigos sumokėti pagrindą.
  4. Atsakovas nesutinka ir su bylinėjimosi išlaidomis. Ieškovo prašoma priteisti žalos suma 239,87 Eurai. Vilniaus apylinkės teismas 2016-07-19 sprendimu priteisė ieškovo naudai 575 Eurų bylinėjimosi išlaidų. Atsakovo nuomone ši suma yra nepagrįstai didelė, pažeidžia protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus.
 3. Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas nurodo:
  1. IGNSB „Giedrakalnis“ įgyvendina individualių gyvenamųjų namų, esančių Giedros, Kregždžių ir Vanagų gatvėse, apjungtų vietiniais elektros tinklais - 0,4 kV oro linija ir transformatorine KT-1394 su transformatoriumi TMG-400-10, savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su individualių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų sukūrimu, valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu, t.y. iš esmės užtikrina, kad gyvenamieji namai, įskaitant atsakovo namą, būtų aprūpinami vandeniu, kad iš namų pašalinamos buitinės nuotekos nepatektų į aplinką, kad Bendrijos teritorijoje būtų užtikrinama švara, tvarka, saugios gyvenimo sąlygos ir būtini higienos reikalavimai, nedelsiant šalinamos inžinerinių tinklų avarijos ir jų padariniai, taip pat, kad būtų laikomasi kitų teisės aktuose nustatytų taisyklių. Kitaip tariant, be Bendrijos atliekamų funkcijų gyvenimas Giedrakalnio gyvenvietėje taptų beveik neįmanomas arba labai komplikuotas, kiltų reali grėsmė individualių namų gyventojų sveikatai ir gerovei. Apeliantui UAB „Akordasl“ priklausantis turtas yrą Bendrijos teritorijoje, jis naudojasi Bendrijos teikiamomis paslaugomis, dėl šių aplinkybių byloje ginčo nėra, atsakovas ir bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme metu ir pateiktu apeliaciniu skundu iš esmės neprieštarauja nurodytoms aplinkybėmis.
  2. Bendrijos pateikiamos kasmėnesinės sąskaitos vidurkis yra 20.44 Eur/mėn. , ši kaina laikytina protinga, taip pat yra žemesnė nei atitinkamas administravimo paslaugas Vilniaus mieste teikiančių administravimo ir priežiūros įmonių paslaugos.
  3. Ieškovas IGNSB Giedrakalnis byloje pateikė visus apelianto prašytus dokumentus ir apskaičiavimus, pagrindžiančius kokios išlaidos patiriamos dėl infrastruktūros išlaikymo ir priežiūros.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Apeliaciniame skunde iš esmės keliamas ginčas dėl skolos už namui teikiamas komunalines bei eksploatacines paslaugas.
 2. Pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas IGNSB „Giedrakalnis“ yra įsteigta tam, kad valdytu, prižiūrėtu bendrojo naudojimo objektus, taip sudarydama sąlygas individualiu namu gyventojams naudotis gyvybiškai svarbiomis paslaugomis - vandeniu, nuotekų šalinimu, avarijų Bendrijos infrastruktūroje likvidavimu. IGNSB „Giedrakalnis“ įgyvendina individualių gyvenamųjų namų, esančių Giedros, Kregždžių ir Vanagų gatvėse, apjungtų vietiniais elektros tinklais - 0,4 kV oro linija ir transformatorine KT-1394 su transformatoriumi TMG-400-10, savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su individualių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų sukūrimu, valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu.
 3. Apeliantui UAB „Akordasl“ priklausantis turtas yrą Bendrijos teritorijoje, jis naudojasi Bendrijos teikiamomis paslaugomis, dėl šių aplinkybių byloje ginčo nėra.
 4. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog atsakovas UAB „Akordas 1“ (toliau - Atsakovas) yra gyvenamojo namo, unikalus numeris 4400-0136-1199, esančio adresu Giedros g. 28, Vilnius, savininkas. Atsakovui bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso magistralinė kanalizacija, kanalizacijos siurblinė, vandens nugeležinimo įrenginiai, du vandens gręžiniai ir kt. Taigi, Atsakovas, remiantis CK 4.72 str., yra nurodytų bendro naudojimo objektų bendraturtis. Nors Atsakovas nėra individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Giedrakalnis“ narys, tačiau, remiantis DNSBĮ 21 str. 2 d. turi lygias su bendrijos nariais pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu. DNSBĮ 21 str. 3 d. 2 p. numato, jog Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus.
 5. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Bendrijos 2014-09-24 įgaliotinių susirinkimo protokole Nr. 1 nustatytas 16,00 Eur mėnesinis mokestis bendrijai, kurį bendrijos nariai ir kiti savininkai turi sumokėti per 10 dienų nuo informacijos gavimo elektroniniu paštu iš buhalterinės apskaitos įmonės, tvarkančios bendrijos buhalteriją. Bendrijos 2015-04-07 visuotinio narių susirinkimo protokolo 5 punkte numatyta, jog mokesčiai Bendrijai mokami pagal faktines Bendrijos išlaidas. Remiantis Bendrijos mokėjimo nurodymais už laikotarpį nuo 2014 m. spalio mėn. iki 2015 metų rugpjūčio mėn. atsakovas neįvykdė savo prievolės ir kreipimosi į teismą dieną Bendrijai buvo skolingas 224,87 Eur.
 6. Nors apeliantas ir nurodo, kad pirmos instancijos teismas pažeidė įrodinėjimo pareigos paskirstymo principą, tačiau konkrečiai nenurodo, kaip tai pasireiškė. Ieškovas IGNSB Giedrakalnis byloje pateikė apelianto prašytus dokumentus ir apskaičiavimus, pagrindžiančius išlaidas patiriamas dėl infrastruktūros išlaikymo ir priežiūros. Apeliantas iš esmės nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, jog ieškovo skaičiavimai būtų iš esmės neteisingi.
 7. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei įvertinęs byloje esančių įrodymų visetą, teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovas įrodė atsakovei minėtu laikotarpiu suteiktų paslaugų apimtį (kiekį) bei jų vertę (kainą) (CPK 178, 185 str.). Tuo tarpu apeliantas (atsakovas), pažeisdamas savo, kaip bendraturčio pareigą prisidėti prie bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymo, su ieškovu neatsiskaitė.
 8. Teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar naikinti jį apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

10Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

11

 1. Atsakovas taip pat nesutinka ir su byloje paskirstytomis bylinėjimosi išlaidomis. Atsakovo nuomone priteista 575 eurų suma yra nepagrįstai didelė, pažeidžia protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus. Iš byloje esančių duomenų apie ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas matyti, kad jas sudaro 200 eurų už ieškinio parengimą, 150 eurų už atstovavimą 2016-02-10 teismo posėdyje (įskaitant pasirengimą teismo posėdžiui ir vykimą iš Kauno į Vilnių ir atgal), 150 eurų vykimas į teismo posėdį ir atstovavimas 2016-04-11, 75 eurai už paaiškinimus. Paslaugas suteikė advokato padėjėjas Š. V.. Pirmosios instancijos teismas šių bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo netyrė visiškai, o tik konstatavo, kad atsižvelgus į šalių procesinį elgesį, kuomet ieškinio suma atsakovo buvo dalinai padengta po ieškinio priėmimo ir civilinės bylos iškėlimo dienos, bylinėjimosi išlaidų nemažina ir nutaria jas ieškovui priteisti pilnai.
 2. Teismas, vertindamas šių išlaidų kompensuojamosios dalies pagrįstumo klausimą, atsižvelgia į Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 dėl patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (toliau- Rekomendacijos) nustatytus maksimalius užmokesčio dydžius. Rekomendacijose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, tačiau šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau tokių išlaidų, negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais. Nepaisant to, visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-122/2011).
 3. Pagrindo konstatuoti, jog 200 eurų sąskaita už ieškinio parengimą ir 75 eurų sąskaita už 2016-05-25 prašymo parengimą neatitiktų aukščiau minėtų rekomendacijų nėra. Tačiau, nėra pagrindo teigti, jog likusios sąskaitos yra pagrįstos. Sąskaitose Nr. 2016/003 minimas teismo posėdis vyko 2016-02-10, trukmė iki 30 min. Sąskaitose Nr. 2016/049 minimas teismo posėdis vyko 2016-04-11 trukmė 50 min.)
 4. Rekomendacijų 8.19 p. numato, kad už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą turi būti taikomas – 0,1 koeficientas, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2015 m. 4 ketv. Bruto sudarė 757 eur.).
 5. Rekomendacijų 9 p. numato, kad teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis. Minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinimas: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Rekomendacijų 3 p. numato, kad advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas. Rekomendacijų 5 p. numato, kad už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio. Papildomai pažymėtina, kad sąskaitoje Nr. 2016/003, teisinių paslaugų pobūdyje taip pat yra nurodyta, kad į šią kainą yra įskaitomas ir pasirengimas posėdžiui, tačiau pasirengimo posėdžiui laikas joje nėra išskirtas, dėl ko negalima atskirai įvertinti šių išlaidų išskiriant iš bendros sąskaitos.
 6. Atsižvelgiant į tai, kad tik vienas teismo posėdis vyko ilgiau kaip 30 min, bet trumpiau nei 1 val, į tai kad advokato iš kito miesto kelionės išlaidos šio atveju nėra atlyginamos bei į tai, kad paslaugas teikė advokato padėjėjas, maksimalios ieškovui priteistinos išlaidos už atstovavimą šioje byloje gali siekti 0,1*0*735*0,8 Eur + 0,1*1*757*0,8 Eur, viso 60,56 Eurų už atstovavimą teisme.
 7. Įvertinus aptartą, darytina išvada, kad ieškovo ieškinį tenkinus pilnai jam būtų pagrindas priteisti jo tik dalį jo prašomų bylinėjimosi išlaidų patirtų pirmosios instancijos teisme, t.y. 200+60,56+75, viso 335,56 eurų.
 8. Tačiau, ieškovas ieškinį pareiškė dėl 224,87 Eur skolos. Teismo sprendimu ieškovui buvo priteista tik dalis, t.y. 128,87 eurų. Nors pirmosios instancijos teismas ir nurodė, jog atsižvelgdamas į šalių procesinį elgesį, kuomet ieškinio suma atsakovo buvo dalinai padengta po ieškinio priėmimo ir civilinės bylos iškėlimo dienos, bylinėjimosi išlaidų nemažino, tačiau su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija sutikti nėra pagrindo. Pažymėtina, kad CPK 93 str. 2 d. numato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Šio straipsnio 4 d. numato, kad teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Pirmosios instancijos teismas nenustatė, jog atsakovo procesinis elgesys byloje nebūtų tinkamas. Priešingai, iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas atsiliepimu reikalavęs ir galiausiai gavęs dokumentus kurių prašė ieškovo dar prieš iškeliant ieškinį, sutiko sumokėti dalį skolos, kurios jis neginčijo. Tokio procesinio elgesio nėra pagrindo laikyti netinkamu, tuo pačiu ir nukrypti nuo CPK 93 str. 2 d, numatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proporcingumo. Įvertinus išdėstytą, darytina išvada, kad ieškovo ieškinio patenkintų reikalavimų dalis sudaro 57,3 %, o atmestų reikalavimų dalis sudaro 42,7 %.
 9. Konstatavus, jog ieškinys yra patenkintas iš dalies santykiu 57,3 42,7, kyla būtinybė apskaičiuoti ir atsakovui tekusių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dalį. Pirmosios instancijos teisme atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro advokates parengtas atsiliepimas į ieškinį, kuris įkainotas 579,20 eurų. Šios išlaidos neviršija Rekomendacijų 8.2 p nurodytų dydžių, dėl ko atsakovui priteistinų bylinėjimosi išlaidų dalis sudaro 247,27 eurų (42,7%*579,20).
 10. Jau minėta, kad ieškovo ieškinį tenkinus pilnai jam būtų pagrindas priteisti jo tik dalį jo prašomų bylinėjimosi išlaidų patirtų pirmosios instancijos teisme, t.y. 335,56 eurų. Konstatavus, kad ieškovo ieškinio reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, tik 57,3 procentais, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai mažintinos iki 192,30 eurų (57,3%*335,56).
 11. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie nelemia skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).
 12. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atmestus atsakovo apeliacinį skundą ieškovui priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas pateikė įrodymus apie apeliacinės instancijos teisme patirtas 15 eurų žyminio mokesčio ir 250 eurų išlaidas už atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą parengimą. Šios išlaidos neviršija Rekomendacijų 8.11 p. nurodytų dydžių, todėl yra priteistinos iš atsakovo (CPK 98 str.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pakeisti:

14„Ieškovui Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Giedrakalnis“ į.k. 303366924, iš atsakovo UAB „Akordas 1“ į.k. 120546940, priteisti 192,30 eurų bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovui UAB „Akordas 1“ į.k. 120546940, iš ieškovo Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Giedrakalnis“ į.k. 303366924, priteisti 247,27 eurų bylinėjimosi išlaidų.“

16Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

17Ieškovui Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Giedrakalnis“ į.k. 303366924, iš atsakovo UAB „Akordas 1“ į.k. 120546940, priteisti 265 eurų bylinėjimosi išlaidų patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai