Byla e2-1868-601/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės viešosios įstaigos „Užstato sistemos administratorius“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Birštono mineraliniai vandenys“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovės UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ 284 167,48 Eur skolą, 1 020,53 Eur delspinigių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad tarp šalių 2015 m. lapkričio 10 d. buvo sudaryta sutartis Nr. ( - ) dėl vienkartinių pakuočių. Pagal šią sutartį ieškovė įsipareigojo atlikti administravimo veiksmus, o atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovei įmokas už suteiktas paslaugas. Laikotarpiu nuo 2016 m. lapkričio 30 d. iki 2017 m. sausio 30 d. ieškovė už suteiktas paslaugas pagal sutartį atsakovei išrašė PVM sąskaitas faktūras. Atsakovė apmokėjo tik dalį sąskaitų ir yra skolinga ieškovei 284 167,48 Eur pradelstos skolos bei pagal sutartį paskaičiuotus delspinigius.

3Ieškinys tenkintinas.

4Ieškovės ieškinio dalykas yra leistinais rašytiniais įrodymais pagrįstas piniginis reikalavimas, atsiradęs iš sutarties, todėl, ieškovės prašymu, ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 str. 1 d.).

5Nustatyta, kad ieškovė VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ su atsakove UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ 2015 m. lapkričio 10 d. sudarė sutartį Nr. ( - ) dėl vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, administravimo, surinkimo ir tvarkymo organizavimo. Pagal šios sutarties 2.1 punktą ieškovė įsipareigojo atlikti administravimo veiksmus, siekdama užtikrinti atsakovei Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų įgyvendinimą, o atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovei įmokas už suteiktas paslaugas. Laikotarpiu nuo 2016 m. lapkričio 30 d. iki 2017 m. sausio 30 d. ieškovė už suteiktas paslaugas pagal sutartį atsakovei išrašė PVM sąskaitas faktūras: 2016 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), užstato suma 113 135,60 Eur, apmokėjimo terminas nurodytas iki 2017 m. sausio 27 d.; 2016 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), administravimo įmokos suma 33 133,19 Eur, apmokėjimo terminas nurodytas iki 2017 m. sausio 27 d.; 2017 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), užstato suma 101 241,10 Eur, apmokėjimo terminas nurodytas iki 2017 m. vasario 27 d.; 2017 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), administravimo įmokos suma 36 657,59 Eur, apmokėjimo terminas nurodytas iki 2017 m. vasario 27 d. Ieškovės nurodymu, atsakovė apmokėjo tik dalį sąskaitų ir ieškinio teismui pateikimo dieną yra skolinga ieškovei 284 167,48 Eur. Duomenų apie tai, kad atsakovė būtų įvykdžiusi savo skolinius įsipareigojimus ieškovei, byloje nėra.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Prieš tai minėti įrodymai patvirtina, kad ieškovė suteikė sutartyje numatytas paslaugas, išrašė PVM sąskaitas faktūras, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovė tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, PVM sąskaitose faktūrose nurodytos sumos iki nustatytų terminų neapmokėtos.

7Teismas įvertinęs šias aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovė, neatsiskaitydama su ieškove, pažeidė sutartinę prievolę, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 284 167,48 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas.

8Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis (CK 6.70 str. 1 d.). Šalių sudarytos sutarties 14.1 p. numatyta, jeigu šalis pažeidžia sutartyje nustatytus atsiskaitymo terminius, kitos šalies reikalavimu ji privalo sumokėti 0,02 procentai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

9Ieškovės paskaičiavimais atsakovė pagal 2016 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), kurios pradelsta suma 33 133,19 Eur, ir pagal 2017 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), kurios pradelsta suma sudaro 113 135,60 Eur, pradelsė apmokėti po 33 dienas, todėl delspinigiai atitinkamai sudaro 218,68 Eur ir 746,69 Eur. Atsakovė pagal 2016 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), kurios pradelsta suma sudaro 101 241,10 Eur, ir pagal 2017 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), kurios pradelsta suma sudaro 36 657,59 Eur, pradelsė apmokėti po 2 dienas, todėl delspinigiai atitinkamai sudaro 14,66 Eur Eur ir 40,50 Eur. Iš viso pagal minėtas sąskaitas faktūras paskaičiuoti pagal sutartį delspinigiai sudaro 1 020,53 Eur. Teismo vertinimu, ieškovės pateiktas delspinigių apskaičiavimas neprieštarauja minėtos sutarties 14.1 punkto nuostatoms, todėl ieškovei priteistina ir 1 020,53 Eur sutartinių delspinigių.

10Vadovaujantis civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi bei 6.210 straipsnio 1 dalimi ieškovas prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovė nustatytu terminu neįvykdė prievolės, todėl ieškovės reikalavimai priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (285 188,01 Eur) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. kovo 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkintinas (CK 6.38 str., 6.205 str., 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Iš atsakovės ieškovei priteistinas 1 503,76 Eur dydžio žyminis mokestis, 605 Eur teisinės pagalbos išlaidų (CPK 93 str., 98 str.).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės nepriteistinos (Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

14Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428 straipsniu,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovės UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ (juridinio asmens kodas ( - ), adresas ( - ), Birštonas) 284 167,48 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt keturis tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt septynis Eur ir 48 ct ) skolą, 1 020,53 Eur (vieną tūkstantį dvidešimt Eur ir 53 ct) delspinigių ir 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (285 188,01 Eur) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-03-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 503,76 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus tris eurus ir 76 ct) žyminį mokestį, 605 Eur (šešis šimtus penkis eurus 00 ct) išlaidų už suteiktas teisines paslaugas ieškovei viešajai įstaigai „Užstato sistemos administratorius“ (juridinio asmens kodas ( - ), adresas ( - ), Vilnius, a. s. Nr. ( - ), bankas Nordea Bank AB Lietuvos skyrius).

17Pareikalauti iš atsakovės, kad ji per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jį įvykdytų arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateiktų motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius CPK 111 straipsnio reikalavimus ir pagrįstus CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

18Nurodyti atsakovei, kad, jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nurodyti prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas. Tačiau, jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdys ir pateiks teismui tai patvirtinančius dokumentus, šis preliminarus sprendimas bus panaikintas, o byla nutraukta.

19Preliminaraus sprendimo patvirtintą kopiją, ieškinį ir jo priedų kopijas išsiųsti atsakovei.

20Ieškovei preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti elektroninių ryšių priemonėmis per tris darbo dienas po šio sprendimo įsiteisėjimo.

21Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. Ieškovė VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ kreipėsi į teismą... 3. Ieškinys tenkintinas.... 4. Ieškovės ieškinio dalykas yra leistinais rašytiniais įrodymais pagrįstas... 5. Nustatyta, kad ieškovė VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ su... 6. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1... 7. Teismas įvertinęs šias aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovė,... 8. Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus... 9. Ieškovės paskaičiavimais atsakovė pagal 2016 m. gruodžio 31 d. PVM... 10. Vadovaujantis civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi bei 6.210 straipsnio 1... 11. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovė nustatytu... 12. Iš atsakovės ieškovei priteistinas 1 503,76 Eur dydžio žyminis mokestis,... 13. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra... 14. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428... 15. Ieškinį patenkinti.... 16. Priteisti iš atsakovės UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ (juridinio... 17. Pareikalauti iš atsakovės, kad ji per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jį... 18. Nurodyti atsakovei, kad, jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nurodyti... 19. Preliminaraus sprendimo patvirtintą kopiją, ieškinį ir jo priedų kopijas... 20. Ieškovei preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti... 21. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas....