Byla 2A-484-425/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Laimutės Sankauskaitės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno (pranešėjas), Zinos Mickevičiūtės, sekretoriaujant: Daivai Liandzbergienei, Vilmai Daukšienei, dalyvaujant: ieškovo daugiabučio namo savininkų bendrijos „Eglutė“ pirmininkei I. J., adv. Verai Gortovanovai, atsakovui E. R., jo atstovui adv. Ramūnui Mikulskiui, trečiojo asmens UAB „NNT“ atstovei adv. Dovilei Korsakaitei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo E. R. ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „NNT“ apeliacinius skundus dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo daugiabučio namo savininkų bendrijos „Eglutė“ ieškinį atsakovui E. R., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, UAB „NNT“ ir Utenos apskrities viršininko administracijai dėl teisių ir teisėtų interesų pažeidimų, susijusių su buto naudojimu ne pagal jo funkcinę paskirtį.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas daugiabučio namo savininkų bendrija „Eglutė“ ieškiniu ir sutikslintu ieškiniu (T. 1, b. l. 64-66) 2008-01-07 kreipėsi į teismą, prašydama uždrausti atsakovui E. R. naudoti gyvenamąjį butą, esantį Taikos g. 12-37, Utenoje, ne pagal jo funkcinę paskirtį, t. y. uždrausti jame vykdyti ūkinę – komercinę veiklą, susijusią su daugiabučio namo savininkų bendrijos teisių ir teisėtų interesų pažeidimais, bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. 2004-07-09 butą Nr. 37, esantį ( - ), Utenoje, pagal pirkimo – pardavimo sutartį Nr. NJ-4764 nuosavybės teise įsigijo UAB „NNT“, kuri šiame bute vykdė komercinę veiklą, susijusią su interneto paslaugų teikimu. Šios bendrovės vienintelis akcininkas ir vadovas yra E. R.. Nuo 2006-05-03 butas Nr. 37 nuosavybės teise priklauso atsakovui E. R.. Įsigyto buto paskirtis – gyvenamoji, tačiau E. R. bute vykdo ūkinę – komercinę veiklą neturėdamas tam teisinio pagrindo ir tuo pažeidžia LR daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo nuostatas. 2006-05-02 sudaryta komisija nustatė, jog bute yra kompiuterinė įranga, ant stogo antenos, triukšmas bute viršijo leistiną normą, pažeistos bendrosios priešgaisrinės taisyklės. Buto savininku tapus E. R., bute niekas nepasikeitė. Be to, ieškovas nurodė, kad 2008 metais atliktos patikros metu buvo nustatyta, jog bute yra įranga, kuri patikros atlikimo metu neveikė, tačiau ją pajungus galima teikti internetines paslaugas. Šiuo metu atsakovo įmonė vykdo veiklą iš butui priklausančio rūsio, rūsyje išvedžioti laidai, kurie eina į E. R. priklausantį rūsį.

5Utenos rajono apylinkės teismas 2009-06-26 sprendimu ieškinį patenkino. Uždraudė atsakovui E. R. naudoti gyvenamąjį butą, esantį adresu Zina Mickevičiūtė, Utenoje, ne pagal jo funkcinę paskirtį, t. y. uždraudė šiame bute ir jam priklausančiame rūsyje vykdyti ūkinę – komercinę veiklą, pažeidžiant daugiabučio namo savininkų bendrijos „Eglutė“ narių teises ir teisėtus interesus. Priteisė iš atsakovo ieškovui 115 Lt ieškovo sumokėto žyminio mokesčio ir 1 500 Lt advokato atstovavimo išlaidų bei priteisė iš atsakovo valstybei 89,52 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

6Teismas, vadovaudamasis ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais, liudytojų parodymais, paties atsakovo pateiktais rašytiniais įrodymais ir jo paaiškinimais, sprendė, kad E. R. priklausantis butas Nr. 37 su rūsiu (iki mainų sutarties rūsiu pažymėtu R-3, po mainų sutarties rūsiu pažymėtu R-38), esantis ( - ), Utenoje, naudojamas ne pagal paskirtį, šiame bute, paskutiniu metu butui priklausančiame rūsyje buvo vykdoma veikla, susijusi su internetinių paslaugų ryšio teikimu. Tą patvirtina byloje esantys nevienkartiniai bendrijos „Eglutė“ gyventojų kreipimaisi į savivaldybės bei valstybės institucijas dėl E. R. nuosavybės teise priklausančiame bute UAB „NNT“ vykdomos veiklos, dėl kurios yra pažeidžiama gyventojų rimtis, pažeidžiamos bendro gyvenimo taisyklės bei institucijų atsakymai. Tokias išvadas teismui leidžia daryti ir byloje esantys duomenys apie tai, kad butą Nr. 37 2004-07-09 įsigijo UAB „NNT“ (vėliau šį butą įsigijo atsakovas E. R., kuris yra vienintelis UAB „NNT“ akcininkas ir šios įmonės direktorius), kuri be kitų veiklos rūšių vykdo ir telekomunikacijų veiklą, tai yra informacijos perdavimo veiklą, Duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo sutartys, sudarytos UAB „NNT“ su Klientais dėl prisijungimo prie duomenų perdavimo tinklo, 2007-11-22 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo duomenys, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2007-11-23 tyrimo pažymos duomenys, bylos nagrinėjimo metu LR ryšių reguliavimo tarnybos atliktos patikros duomenys, nurodyta, kad nors nenustatyta, kad patikros metu buvo teikiamos UAB „NNT“ internetinio ryšio paslaugos, tačiau bute patikros metu rasta infrastruktūra gali būti naudojama elektroninių ryšių paslaugų teikimui, o tinklo sujungimui, kad būtų galima teikti elektroninių ryšių paslaugas. 2008-12-15 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, 2009-02-17 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo duomenys, kur užfiksuoti duomenys apie įvairių laidų pravedimus iki 37 butui priklausančio rūsio, liudytojo A. S. parodymai, liudytojų – namo gyventojų V. B., R. T., R. M., A. Š. parodymai apie UAB „NNT“ darbuotojų pastovų lankymąsi namo rūsyje bei E. R. nuosavybės teise priklausančiame bute, jų atliekamus įvairius darbus, UAB „NNT“ susirašinėjimas su AB Rytų skirstomieji tinklai dėl atskiros elektros energijos apskaitos adresu ( - ), rūsio sandėliukui, taip pat duomenys apie tai, kad už buto Nr. 37 sunaudotą elektros energiją ir šilumos energiją moka UAB „NNT“, ko nepaneigė ir pats atsakovas

7Teismas pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo eigoje 2008-06-04 teismo nutartimi LR ryšių reguliavimo tarnybai buvo pavesta atlikti buto, esančio adresu Taikos 12-37, Utenoje, ir šiam butui priklausančio rūsio patikrą, tikslu nustatyti, ar iš šio buto nevykdomas duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimas, tačiau atsakovas E. R. tą pačią dieną mainų sutartimi susikeitė rūsiais su buto Nr. 20 savininke ir 2008-06-25 patikrą atliekantiems specialistams parodė naujai įsigytą rūsį, kuris buvo tuščias, į šį rūsį buvo pravesti nepaženklinti telefoniniai ir optiniai kabeliai, iki mainų jam priklausiusio rūsio specialistams jis neparodė. Nei bendrijai „Eglutė“, nei teismui prieš patikros atlikimą pagal teismo priimtą nutartį apie rūsio mainus atsakovas nepranešė, apie rūsio mainų sutartį teismą atsakovas informavo tik 2009-03-17 posėdyje, kas leidžia daryti išvadą, kad atsakovas vengė objektyvios tiesos nustatymo, piktnaudžiavo savo teise. Dėl UAB „NNT“ vykdomos veiklos naudojamasi bendrijos „Eglutė“ priklausančio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais ne pagal jų funkcinę paskirtį, bei neturint bendraturčių sutikimo ir tuo pažeidžiant CK 4.88 str. 1 d. reikalavimus, pagal kuriuos daiktas, esantis bendrosios jungtinės nuosavybės teisės objektu, valdomas, naudojamas bei juo disponuojama tik esant bendraturčių sutikimui, taip pat pažeidžiant bendrijos „Eglutė“ įstatų 29.7 p.

8Apeliaciniame skunde, apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovas E. R., jo atstovas prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodė, kad teismas pažeidė procesines ir materialines teisės normas, klaidingai įvertino bylos faktines aplinkybes ir dėl to priėmė visiškai nepagrįstą ir neteisingą sprendimą, nes:

91. nepagrįsta teismo išvada, kad bylos nagrinėjimo eigoje ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai, liudytojų parodymai, paties atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai ir jo paaiškinimai leidžia teismui daryti išvadą, kad E. R. priklausantis butas Nr. 37 su rūsiu naudojamas ne pagal paskirtį, šiame bute, paskutiniu metu butui priklausančiame rūsyje, yra vykdoma veikla, susijusi su internetinių paslaugų ryšio teikimu;

102. Teismui pateikti įrodymai – juridinių asmenų registro išrašas, duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo sutartys, 2006-11-01 infrastruktūros nuomos sutartis, 2008-12-15 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, 2009-01-26 akustinio triukšmo lygio matavimo protokolas neginčijamai patvirtina atsakovo E. R. bei trečiojo asmens UAB „NNT“ nurodytas aplinkybes apie tai, kad bute absoliučiai jokia veikla nėra vykdoma;

113. Teismas, prašydamas ieškovo pateikti papildomus įrodymus, dėl ko ne kartą buvo atidedamas bylos nagrinėjimas, rinkdamas ir vertindamas byloje pateiktus įrodymus išimtinai ieškovo naudai ir atsakovo nenaudai, buvo itin aktyvus ieškovo interesais. Tokiu būdu teismas pažeidė rungimosi (CPK 12 str.) bei šalių procesinio lygiateisiškumo principus (CPK 17 str.).

124. Ieškinį daugiabučio namo savininkų bendrijos „Eglutė“ vardu pateikė bei pasirašė asmuo neturintis įgalinimų (CPK 137 str. 2 d. 8 p.);

13Apeliaciniu skundu tretysis asmuo UAB „NNT“, jo atstovė apeliacinės instancijos teisme prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį palikti nenagrinėtu arba priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodė, kad sprendimas nepagristas ir neteisėtas, teismas neteisingai vertino byloje pateiktus įrodymus, pažeidė procesines teisės normas, neteisingai taikė materialines teisės normas, nes:

141. Ieškovo pareikštas ieškinys negalėjo būti priimtas nagrinėti vadovaujantis CPK 137 str. 2 d. 8 p., nes pateiktas neįgalioto asmens.

152. Teismas peržengė ieškinio ribas, nes spręsdamas ginčą pasisakė ir dėl bendrojo naudojimo objektų naudojimo, taikė teisės normas, reglamentuojančias bendrosios nuosavybės įgyvendinimą, nors iš ieškovo aiškiai suformuluoto reikalavimo matyti, jog ginčas nagrinėjamoje byloje keliamas dėl atsakovui nuosavybės teise priklausančio buto naudojimo ne pagal paskirtį.

163. Neaišku, kuo remiantis teismas savo sprendime pasisakė dėl trečiojo asmens UAB „NNT“ teisių ir pareigų, kai ieškovas nagrinėjamoje byloje atsakovu įvardijo E. R.. Dėl šių aplinkybių buvo pažeista proceso šalių teisė į teisėtą ir pagristą teismo sprendimą.

174. Teismas tik formaliai nurodė, kad yra pažeisti CK 4.88 str. 1 d., bendrijos „Eglutė“ įstatų 29.7 p., tačiau nenurodė, kokių konkrečiai bendrojo naudojimo objektų naudojimas buvo pažeistas, kuo pasireiškia šių normų pažeidimas;

185. Nepagrįstos teismo išvados dėl UAB „NNT“ duomenų apie tariamus įmonės filialus Utenoje. Teismas nevertino UAB „NNT“ pateiktų byloje rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kokiu būdu bendrovė teikia paslaugas namo gyventojams, t. y. kad UAB „NNT“ yra sudariusi su TEO infrastruktūros nuomos sutartį, dėl ko UAB „NNT“ pati nevedžioja jokių papildomų laidų, nestato jokių antenų ir nevykdo komercinės veiklos naudojant atsakovui priklausantį turtą, kaip kad nustatė Utenos rajono apylinkės teismas.

19Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „NNT“ apeliacinį skundą atsakovas E. R. palaikė trečiojo asmens UAB „NNT“ apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, prašė UAB „NNT“ apeliacinį skundą patenkinti.

20Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „NNT“ prašė atsakovo apeliacinį skundą patenkinti, palaikė apeliaciniame skunde nurodytas faktines aplinkybes ir teisinius argumentus.

21Atsiliepimais į atsakovo E. R. ir trečiojo asmens UAB „NNT“ apeliacinius skundus ieškovas daugiabučio namo savininkų bendrija „Eglutė“, bendrijos atstovės apeliacinės instancijos teismo posėdyje prašė apeliacinius skundus atmesti, skundžiamą sprendimą pakeisti tik dalyje dėl priteistų ieškovo naudai išlaidų, t. y. iš viso priteisti iš atsakovo 4 164, 98 Lt. Nurodė, kad apeliaciniai skundai nepagrįsti, pateikti argumentai prieštarauja faktinėm bylos aplinkybėm ir byloje esantiems įrodymams. Atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą ir pareigą priimti teisėtą ir visapusiškai pagrįstą sprendimą, teismas šalims be išlygų suteikė galimybę pilna apimtimi vadovautis rungimosi principu, nepažeisdamas šalių procesinio lygiateisiškumo principo. Atsakovas pažeidė Daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatų 20 p. bei 29.7 p. reikalavimus, nes butą su priklausiniu (rūsiu) naudoja ne pagal funkcinę paskirtį. Disponuojant nuosavybės teisėmis šiuo butu su priklausiniu būtina laikytis CK 4.88 str. reikalavimų, ką patvirtina ieškovo pateikti, proceso metu ištirti ir teismo sprendime išvardinti įrodymai. Teismas teisingai ir pagrįstai vertino, kad atsakovo E. R. ir UAB „NNT“ pateikti įrodymai nepaneigia ieškovo nurodytų aplinkybių. Net po teismo sprendimo priėmimo internetinėje svetainėje atnaujinti duomenys nurodo, kad UAB „NNT“ filialas yra Taikos g. 12-37, Utenoje. Tretysis asmuo UAB „NNT“ nepateikė paaiškinimų, kodėl už E. R. buto šildymą, elektros paslaugas apmokama bendrovės lėšomis. E. R. teigia, kad internetines paslaugas teikia ne jis, o UAB „NNT“ nuomojant serverius iš Vilniaus (naudojant TEO LT kabelius), tačiau ginčo esmė yra buto su priklausiniu (rūsiu) naudojimas ne pagal funkcinę paskirtį.

22Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str.1d.1p.).

23Bylos medžiaga nustatyta, kad 1999-10-08 įregistruota daugiabučio namo savininkų bendrija „Eglutė“, esanti Taikos g. 12, Utenoje, bendrijos pirmininke 2006-05-30 išrinkta I. J., 2007-11-14 jos įgaliojimai pratęsti. Byloje esančių bendrijos įstatų 50.punke nurodyta, kad bendrijos pirmininkas yra bendrijos valdymo organas, vadovaujantis bendrijos veiklai. Įstatų 53.5. punkte nurodyta, kad bendrijos pirmininkas atstovauja bendrijai pagal savo kompetenciją, sprendžia kitus klausimus, susijusius su bendrijos veikla. CK 281str.1d. nustato, kad juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Aptartais argumentais darytina išvada, kad ieškovas daugiabučio namo savininkų bendrija „Eglutė“ yra tinkamai atstovaujama bendrijos pirmininkės. Bendrijos pirmininkė turi teisę bendrijos vardu pareikšti teisme ieškinį, būti teisme bendrijos atstove ir t.t., todėl atmestini kaip nepagrįsti apeliacinių skundų motyvai, kad bendrijos pirmininkė neturi teisės bendrijos vardu pareikšti nagrinėjamą ieškinį teisme ir atstovauti bendrijai.

24Byloje surinkta medžiaga pirmosios instancijos teismui buvo pakankamas pagrindas padaryti išvadai, kad atsakovas E. R. vykdė ūkinę veiklą jam asmeninės nuosavybės teise priklausančiame bute, kurio paskirtis – gyvenamoji. Pagal 2006-05-03 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. DP-175 butą Nr. 37 su 4,84 kv. m. rūsiu, esantį adresu ( - ), Utenoje, kurio unikalus Nr. ( - ), buto paskirtis – gyvenamoji, įsigijo atsakovas E. R.. 2003-09-08 Juridinių asmenų registre įregistruota UAB „NNT“ (nuo 2001-06-15 iki 2003-09-08 E. R. įmonė), kurios viena iš įregistruotų veiklos rūšių – telekomunikacijos paslaugų tiekimas. E. R. įmonės vienintelio savininko E. R. 2003-06-24 sprendimu E. R. įmonė pertvarkytą į UAB „NNT“, kurios visos akcijos priklauso E. R. (T.1, b.l.84).

25AB RST 2009-02-17 pažyma nustatyta, kad bute, esančiame ( - ), Utenoje, laikotarpiu nuo 2008 m. sausio mėn. iki 2009m. sausio mėnesio sunaudota 12 092 kWh (T.2, b.l.60), tai yra daugiau nei po 1 000 kWh kas mėnesį. Nurodytas suvartotas elektros energijos kiekis trijų kambarių gyvenamosios paskirties butui pripažintinas aiškiai per didelis, leidžiantis daryti kategorišką išvadą, kad butas buvo naudojamas ūkinei-komercinei veiklai. Atsakovas ūkinei-komercinei veiklai naudojo ir jam priklausančias rūsio patalpas, į kurias iš buto Nr.37 nuvestas kabelis, o patikros metu 2009-06-12 elektros apskaitos skaitiklis dirbo didele elektros apkrova (T.2, b.l.139).

26Kad atsakovas jam priklausantį ginčo butą su rūsiu naudojo arba leido naudoti ūkinei -komercinei veiklai patvirtina ne tik sunaudotas didelis elektros energijos kiekis kas mėnesį 2008 metais, tačiau ir kiti byloje surinkti ir pirmosios instancijos teismo ištirti bei tinkamai įvertinti įrodymai:

  1. Iš 2008-06-04 nekilnojamojo turto mainų sutarties ir Nekilnojamojo turto registro duomenų nustatyta, kad E. R. jam priklausiusį rūsį, pažymėtą R-3, sumainė su D. M. priklausančiu rūsiu, pažymėtu R-38. Byloje esančia V. V. įmonės paaiškinimu nustatyta, kad „nuo elektros skaitiklio, išeinančio automato nuvestas kabelis į rūsį, priklausantį savininkei D. M., gyv. ( - ). Iš skydinės atvestas nulinis laidas į ( - ) sandėliuką, esantį rūsyje (T.2, b.l.59). Šie motyvai patvirtina ieškovo teiginius, kad atsakovas ūkinei-komercinei veiklai naudoja net tik butą, tačiau ir buto priklausinį – rūsį.
  2. Utenos savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūno sudaryta komisija 2006-05-02 nuvyko į DNSB „Eglutė“ priklausančio namo butą Nr. 37 ir nustatė, kad bute niekas negyvena, tačiau bute rasta profesionali kompiuterinė įranga, įvairūs kabeliai ir KT kompiuterinė įranga, 5 antenos ant stogo ir viena antena balkone, kurios perduoda ir priima informaciją. Apžiūros metu nustatyta, kad leidimo-higienos paso verstis komercine-ūkine veikla E. R. neturėjo. Pagal higienos reikalavimus triukšmas bute Nr.37 viršija leistinas normas (T.1, b.l.23).
  3. Utenos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinė priežiūros inspekcijos 2006-05-09 nutarimu E. R. buvo nubaustas 100 Lt bauda už tai, kad jam priklausančiame bute ( - ), Utenoje elektros kabelis ir kompiuterinės įrangos duomenų perdavimo kabeliai patiesti ant grindų, o ant šių kabelių užmestos medinės lentos ir t.t. (t.1, b.l.24).
  4. Utenos visuomenės sveikatos centro laboratorijos „Triukšmo matavimo protokolu TV Nr.47/480-483“ nustatyta, kad atsakovui priklausančiame bute ( - ) veikiant sumontuotai internetinių duomenų perdavimo įrangai, maksimalus garso lygis – 63 dBA, o šalia esančiame bute Nr. 36 (butas už sienos) maksimalus garso lygis – 55 dBA, kuomet pagal higienos noras (HN 33-1:2003) maksimalus garso lygis turi būti 40 dBA) (T.1, b.l.27).
  5. Utenos apskrities viršininko administracija įpareigojo E. R. iki 2007-06-10 nutraukti neteisėtą komercinę veiklą bute, esančiame ( - ), Utenoje (T.1, b.l.29).
  6. antstolio L. J. 2007-11-22 „Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu“ Nr.53/07/8 nustatyta, kad ant DNSB „Eglutė“ namo stogo įrengti metaliniai įtvirtinimai, tačiau antenų nesimato, ant sienos įrengti trys metaliniai įtvirtinimai, per sienoje išgręžtą kiaurymę ant stogo nutiesti kažkokie kabeliai, prie namo sienos pritvirtinta antena (T.1, b.l.37-41).
  7. Ryšių reguliavimo tarnyba 2008-06-25 „Aktu“ nustatė, kad bute, adresu ( - ), Utenos m., esanti infrastruktūra, ją papildžius trūkstama aparatūra ir įjungus, galėtų būti naudojama elektroninių ryšių paslaugų teikimui. Be to, atsakovas E. R. tarnybos darbuotojams neparodė jam iki tikrinimo dienos priklausiusio rūsio patalpų, o parodė tą pačią dieną su buto Nr.20 gyventoja D. M. pasikeisto rūsio tuščias patalpas, o jam iki 2008-06-25 priklausiusio rūsio patalpų neparodė (T.1, b.l.130-135). Tokie atsakovo-apelianto E. R. veiksmai pripažintini kaip nesąžiningas siekimas suklaidinti tarnybos darbuotojus, kad nebūtų nustatyti atsakovui nepalankūs faktai: priklausančio buto priklausinyje – rūsyje vykdoma komercinė-ūkinė veikla.
  8. internetinės svetainės duomenimis atsakovui priklausančios UAB „NNT“ filialas yra ( - ), Utenoje (T.2, b.l.18-19), kas leidžia daryti išvadą apie šios bendrovės vykdomą ūkinę-komercinę veiklą ginčo bute. Be to, tretysis asmuo UAB „NNT“ apmoka bendrovės lėšomis už E. R. buto šildymą, elektros paslaugas, kas taip pat patvirtina sutartinius santykius dėl bendrovės naudojamų patalpų, nes priešingu atveju UAB „NNT“ neturėtų jokio teisinio pagrindo apmokėti akcininko ir bendrovės direktoriaus asmeninio turto eksploatavimo išlaidų.

27Atsakovo-apelianto E. R. prieštaravimai virš aptartiems įrodymams pripažintini nepagrįsti ir vertintini, kaip siekimas išvengti jam nepalankaus teismo sprendimo priėmimo. Apeliacinio skundo motyvai pripažinti teisiškai nepagrįstais aukščiau aptartais motyvais, todėl nenustatyta pagrindų naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Apelianto prašymu antstolio L. J. 2009-11-02 „Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu“ Nr.53/09/9 nustatytos aplinkybės, kad butas naudojamas pagal paskirtį kaip gyvenamasis plotas (T.2, b.l.211-214) vertintinas kaip atsakovo siekimas įvykdyti pirmosios instancijos teismo sprendimą, nes bylos nagrinėjimo metu surinkta pakankamai duomenų apie ginčo bute ir rūsyje vykdytą komercinę-ūkinę veiklą.

28Rūsys yra buto priklausinys, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatinėjo ir vertino vykdytos ūkinės-komercinės veiklos požymius ne tik atsakovui priklausančiame bute, tačiau ir buto priklausinyje - namo rūsyje bei bendro naudojimosi patalpose, į kuriomis atsakovas turi teisę naudotis. Nagrinėjamo ginčo atveju nėra svarbu, ar ūkinę-komercinę veiklą vykdė pats atsakovas E. R. ar jam priklausanti UAB „NNT“ ar kitas asmuo, o svarbiausias yra faktas, ar atsakovui priklausančiame bute, esančiame ( - ), Utenos m., buvo vykdoma kokia nors ūkinė-komercinė veikla. Kaip jau buvo pasisakyta, byloje surinkta pakankamai įrodymų, kurie leido pirmosios instancijos teismui padaryti teisėtą ir pagrįstą išvadą, kad ūkinė-komercinė veikla atsakovui E. R. priklausančiame bute buvo vykdoma, todėl teismas pagrįstai sprendimu uždraudė atsakovui naudoti jam priklausantį butą ne pagal buto paskirtį, t. y. bute ir jam priklausančiame rūsyje nevykdyti ūkinės – komercinės veiklos, pažeidžiant daugiabučio namo savininkų bendrijos „Eglutė“ narių teises ir teisėtus interesus. Atsakovas E. R. įstatymų nustatyta tvarka nėra pakeitęs jam priklausančio ginčo buto paskirties iš gyvenamosios į komercinę, paslaugų ar prekybinę, todėl vykdyta ūkinė-komercinė veikla prieštarauja CK 4.88 str. bei Lietuvos Respublikos Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo (2000 m. birželio 20 d. Nr. VIII-1741) 7 str. 1, 2 d. bei DNSB „Eglutė“ įstatų 29.7p. nustatytiems reikalavimams. Gyvenamojoje patalpoje vykdoma ūkinė-komercinė veikla susijusi su padidintu triukšmu, vibracija buto kaimynams, pašalinių asmenų (darbuotojų, klientų) patekimu į daugiabučio namo bendro naudojimo patalpas ir t.t., kas sukelia tam tikrus nepatogumus kitiems daugiabučio namo gyventojams.

29Nepatenkinus atsakovo, trečiojo asmens apeliacinių skundų, vadovaujantis CPK 88str., 92str., 93str. iš apeliantų priteistinos visos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme – 2000 Lt bei pirmosios instancijos teisme išlaidos: 49,98 Lt Trakelio I. Įmonei „Šėkštys“ (T.2, b.l.203) bei 500 Lt antstoliui už faktinių aplinkybių konstatavimą (T.2, b.l.204, 205).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

31Utenos rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš E. R. (asmens kodas ( - ) 1 274,99 Lt bei iš UAB „NNT“ (įmonės kodas ( - )) 1 274,99 Lt bylinėjimosi išlaidų daugiabučių namų savininkų bendrijai „Eglutė“ (įmonės kodas ( - )), esančiai ( - ), Utenos m.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas daugiabučio namo savininkų bendrija „Eglutė“ ieškiniu ir... 5. Utenos rajono apylinkės teismas 2009-06-26 sprendimu ieškinį patenkino.... 6. Teismas, vadovaudamasis ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais, liudytojų... 7. Teismas pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo eigoje 2008-06-04 teismo nutartimi... 8. Apeliaciniame skunde, apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovas E.... 9. 1. nepagrįsta teismo išvada, kad bylos nagrinėjimo eigoje ieškovo pateikti... 10. 2. Teismui pateikti įrodymai – juridinių asmenų registro išrašas,... 11. 3. Teismas, prašydamas ieškovo pateikti papildomus įrodymus, dėl ko ne... 12. 4. Ieškinį daugiabučio namo savininkų bendrijos „Eglutė“ vardu... 13. Apeliaciniu skundu tretysis asmuo UAB „NNT“, jo atstovė apeliacinės... 14. 1. Ieškovo pareikštas ieškinys negalėjo būti priimtas nagrinėti... 15. 2. Teismas peržengė ieškinio ribas, nes spręsdamas ginčą pasisakė ir... 16. 3. Neaišku, kuo remiantis teismas savo sprendime pasisakė dėl trečiojo... 17. 4. Teismas tik formaliai nurodė, kad yra pažeisti CK 4.88 str. 1 d.,... 18. 5. Nepagrįstos teismo išvados dėl UAB „NNT“ duomenų apie tariamus... 19. Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „NNT“ apeliacinį skundą atsakovas E.... 20. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „NNT“... 21. Atsiliepimais į atsakovo E. R. ir trečiojo asmens UAB „NNT“ apeliacinius... 22. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 23. Bylos medžiaga nustatyta, kad 1999-10-08 įregistruota daugiabučio namo... 24. Byloje surinkta medžiaga pirmosios instancijos teismui buvo pakankamas... 25. AB RST 2009-02-17 pažyma nustatyta, kad bute, esančiame ( - ), Utenoje,... 26. Kad atsakovas jam priklausantį ginčo butą su rūsiu naudojo arba leido... 27. Atsakovo-apelianto E. R. prieštaravimai virš aptartiems įrodymams... 28. Rūsys yra buto priklausinys, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 29. Nepatenkinus atsakovo, trečiojo asmens apeliacinių skundų, vadovaujantis CPK... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Utenos rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 26 d. sprendimą palikti...