Byla e2-10852-1041/2017
Dėl darbų kainos sumažinimo ir netesybų priteisimo

1

2Kauno apylinkės teismo teisėja Simona Dementavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nuo idėjos“ dėl darbų kainos sumažinimo ir netesybų priteisimo,

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovės 16 500 Eur avansą, 11 340 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti 2017 m. balandžio 22 d. (b. l. 21) (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalimi). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7CPK 285 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad sprendimo už akių priėmimas ir paskelbimas negali būti atidėtas. Sprendimo dėl atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priėmimo už akių klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo termino pateikti atsiliepimą į ieškinį, paruošiamąjį dokumentą pabaigos dienos (šiuo atveju 2017 m. gegužės 8 d. įskaitytinai) rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus. Esant šioms aplinkybėms priimamas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

9Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad 2016 m. gegužės 18 d. šalys sudarė subrangos sutartį Nr. ST-02/12/16 (toliau – sutartis), kuria atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai atlikti darbus, o ieškovė įsipareigojo už tinkamai ir laiku atliktus darbus apmokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Sutarties sudarymo metu ieškovė sumokėjo atsakovei 10 000 Eur avansą reikiamoms medžiagoms įsigyti bei pasirūpinti reikiamos įrangos nuoma, 2016 m. liepos 8 d. sumokėjo – 4 000 Eur, 2016 m. rugpjūčio 8 d. – 2 000 Eur, 2016 m. rugpjūčio 25 d. – 500 Eur, iš viso sumokėjo 16 500 Eur avansą. Pagal sutartį atsakovo įsipareigojo darbus pradėti 2016 m. gegužės 19 d. ir juos atlikti iki 2016 m. birželio 30 d. (sutarties 8.3 punktas). Darbai buvo atlikti 2016 m. rugsėjo 27 d. su esminiais trūkumais, todėl ieškovė atsisakė juos priimti ir nepasirašė atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto. 2016 m. gruodžio 2 d. raštu atsakovė informavo ieškovę, kad dėl meteorologinių sąlygų, negali ištaisyti darbų trūkumu, todėl ieškovė 2016 m. gruodžio 14 d. vienašališkai nutraukė sutartį.

10Lietuvos Respublikos (toliau – CK) CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsniai).

11Atlikus formalų ieškovės byloje pateiktų įrodymų: 2016 m. gegužės 18 d. subrangos sutarties Nr. ST-02/12/16, akcinės bendrovės SEB banko mokėjimo nurodymų, 2016 m. rugsėjo 27 d. rašto dėl atliktų darbų perdavimo, 2016 m. rugsėjo 26 d. atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto, 2016 m. spalio 3 d. rašto dėl atliktų darbų perdavimo ir sutarties vykdymo, nuotraukų, 2016 m. spalio 4 d. rašto dėl atliktų darbų perdavimo ir sutarties vykdymo, 2016 m. spalio 19 d. rašto dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo pagal subrangos sutartį Nr. ST-02/12/16, nuostolių bei netesybų, 2016 m. spalio 19 delspinigių sąskaitos faktūros Nr. 2016/10/19-1, darbų trūkumų lentelės, 2016 m. spalio 25d. rašto dėl atliktų darbų kokybės, 2016 m. lapkričio 4 d rašto Nr. 342 dėl atliktų darbų kokybės Kauno Technikos universiteto Vaižganto progimnazijoje Kaune, Skuodo g. 27, dėl esminių darbų trūkumų, jų ištaisymo ir papildomo termino, 2016 m. gruodžio 2 d. rašto dėl darbų ištaisymo, 2016 m. gruodžio 14 d. rašto dėl subrangos sutarties Nr. ST-ST-02/12/16 nutraukimo, netesybų paskaičiavimo paaiškinimų vertinimą, ieškovės reikalavimas laikomas pagrįstu, todėl tenkinamas ir ieškovei iš atsakovės priteisiamas 16 500 Eur avansas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 punktas, 2 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.650 straipsnis, 6.652 straipsnis, 6.665 straipsnis).

12Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Pagal šalių sutarties 15 punktą, atsakovei laiku neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų, ji privalo mokėti ieškovei delspinigius – po 0,3 proc. nuo laiku neatliktų darbų vertės (darbus atsakovė turėjo atlikti iki 2016 m. birželio 30 d.) už kiekvieną pavėluotą dieną, todėl iš atsakovės ieškovei priteisiami 11 340 Eur delspinigiai (CK 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Atsakovė skolos laiku ieškovei negrąžino, todėl iš atsakovės priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

14Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiamas 626 Eur žyminis mokestis ir 560 Eur teisinės išlaido, iš viso 1 186 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnis, 98 straipsnis).

15Ieškinį patenkinus, valstybei iš atsakovės priteisiamos 4,17 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 2) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 ir 286 straipsniais, 290–292 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Nuo idėjos“ (juridinio asmens kodas 303407374, buveinė Kaunas, Nemajūnų g. 45) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Verslo“ (juridinio asmens kodas 302627983, buveinė Kaunas, Kalvarijos g. 9) 16 500 Eur (šešiolikos tūkstančių penkių šimtų eurų) avansą, 11 340 Eur (vienuolikos tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt eurų) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (27 840 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. kovo 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 186 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto aštuoniasdešimt šešių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

19Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Nuo idėjos“ (juridinio asmens kodas 303407374) 4,17 Eur (keturių eurų 17 ct) bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660).

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai