Byla 2-2317-584/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Diana Jasaitienė,

2sekretoriaujant Živilei Radavičiūtei,

3dalyvaujant atsakovo advokatui Gilbertui Kinderevičiui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. R. dėl skolos priteisimo.

5Teismas

Nustatė

6Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 4525,10 Lt skolą, 47,51 Lt palūkanas, 2164,39 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6 proc. dydžio sutartines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 202,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas (1 t., b.l. 3-5).

7Atsakovas atsiliepimo nepateikė, dėl to Kauno miesto apylinkės teismas 2012-10-03 priėmė sprendimą už akių. Kauno apygardos teismo 2018-08-14 nutartimi nutarta atnaujinti atsakovui V. R. terminą pateikti pareiškimą dėl Kauno apylinkės teismo 2012 m. spalio 3 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo ir perduotas pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimo klausimas spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Kauno apylinkės teismas priėmė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir 2018-09-28 sprendimą už akių panaikino.

8Atsakovas 2018-10-11 pateikė atsiliepimą į ieškinį (bl.l.26-31, 2t.).

9Ieškovės atstovė į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

10Atsakovo atstovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog su ieškove yra pilnai atsiskaityta. Atsakovas dėl įsiskolinimo sumos iš ieškovės 2012 m. gavo elektroninį laišką, kuriame buvo konkreti suma, kurią už atsakovą pavedimu sumokėjo jo giminaitė. Ieškovės elektroninis laiškas nėra išlikęs. Pats atsakovo atstovas su ieškove derino skolos dydžio klausimą. Po sumokėjimo taip pat skambinosi ieškovei ir ieškovės atstovė patvirtino, kad atsakovas yra pilnai atsiskaitęs ir jo byla uždaryta.

11Prievolė yra įvykdyta 2012-04-26, todėl jokie delspinigiai negali būti skaičiuojami. Ieškovės ūkinė veikla yra skolos išieškojimas, todėl ieškovės ikiteisminės išieškojimo išlaidos yra nepagrįstos. Palūkanos neturėjo būti skaičiuojamos, nes buvo sumokėtos, prievolė, kaip tinkamai įvykdyta, buvo pasibaigusi. Po sumokėjimo, praėjus 2 mėnesiams vėl buvo pareikštas ieškinys, tai yra nesąžiningas elgesys, lupikavimas. Atsakovo atstovavimo išlaidos 3488,01 Eur.

12Ieškinys atmestinas.

13Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad tarp pradinio kreditoriaus AB SEB banko (buvęs AB SEB Vilniaus bankas) ir atsakovo V. R. 2005-10-19 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 1850518051225-10, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 11000,00 Lt kreditas. Remiantis minėta sutartimi kredito gavėjui atsirado prievolė grąžinti paimtą kreditą sutartyje nustatyta tvarka bei mokėti palūkanas, delspinigius ir vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles. Kredito gavėjui nevykdant įsipareigojimų, bankas sutartį nutraukė. Atsakovo skolą 2009-11-09 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-83 iš pradinio kreditoriaus perėmė ieškovė. V. V. 2012-04-26 už atsakovą sumokėjo 4525,10 Lt (1310,56 Eur) skolą, 1015,54 Lt (294,12 Eur) delspinigių, 670 Lt (194,05 Eur) metinių palūkanų (bl.l.52, 2t.).

14Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama vadinamąja tikėtinumo taisykle (tikimybių pusiausvyros principu), kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje A. R. v. J. R. ir kt., bylos Nr. 3K-3-304/2008; 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje V. K. v. UAB „Jonviltė“, bylos Nr. 3K-3-101/2009; ir kt.).

15CK 6.123 str. 1 d. įtvirtina, kad prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdyta. Nors susirašinėjimas tarp šalių nėra išlikęs, tačiau teismas taiko įrodymų tikėtinumo taisyklę ir mano, kad atsakovas 2012-04-26 didžiąja dalimi įvykdė turėtą turtinę prievolę ieškovei. Tai patvirtina mokėjimo nurodymas, iš kurio matyti, kad V. V. 2012-04-26 už atsakovą sumokėjo skolą, 1015,54 Lt (294,12 Eur) delspinigių, 670 Lt (194,05 Eur) metinių palūkanų. Svarbu pastebėti tai, kad atsakovo mokėjimo paskirties nurodyme esant aiškiai nuorodai, kaip turi būti paskirstomos įmokos, užskaityti įmoką pirma skolos išieškojimo išlaidoms ir netesyboms padengti, o tik vėliau pagrindinės prievolės įvykdymui, šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo (CK 6.54 str.). Ieškovė nesutikdama su mokėjimo paskirtimi galėjo įmokas priimti ir jas paskirstyti, tačiau pagal CK 6.54 str. 5 d. privalėjo pranešti, jog skirsto jas kitaip, tačiau to nepadarė (Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinėje byloje Nr. e3K-3-332-219/2017 priimta nutartis). Ieškovė neprašė priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, nes jas, atsakovo sumokėtos įmokos dalimi – 1976,88 Lt (572,54 Eur), padengė. Visapusiškam ginčo išsprendimui ir likusio atsakovo įsiskolinimo išsiaiškinimui yra svarbu apspręsti ar šis ieškovės veiksmas yra teisėtas. Iš minėtų išlaidų išklotinės matyti, kad jas sudaro darbo priemonės, pranešimai, užklausos ir kt. Viena vertus, ieškovė nepateikė įrodymų, kuriais būtų pagrįstos minėtos išlaidos (CPK 178 straipsnis), kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovės vykdomai veiklai, t.y. skolų išieškojimui ir prevencijai (www.gelvora.lt), kaip ir bet kuriai kitai ūkinei – komercinei veiklai, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos ieškovės tiesioginei ūkinei – komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės 1976,88 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų padengimas iš atsakovo įmokėtos įmokos pripažintinas neteisėtu. Atitinkamai minėta įmokos dalimi turėjo būti padengtas pagrindinis įsiskolinimas. Teismas pastebi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017-12-14 nutartimi administracinėje byloje nr. eA-161-552/2017 buvo nustatyta, jog ieškovės veiksmai, kai vartotojams vykdant finansinius įsipareigojimus, ieškovė į tai neatsižvelgdama atlieka išieškojimo veiksmus, tokiu būdu didindama išieškojimo išlaidų dydį, pažeidžia profesinio atidumo reikalavimus bei iškreipia vidutinio vartotojo elgesį, nes vidutinis vartotojas nemokėtų įmokų ieškovei tokiu būdu, kuris nemažina mokėtinos sumos dydžio. Tokių duomenų nustatymas teismui yra buvo pakankamas konstatuoti, kad nurodyta ieškovės veikla neatitiko profesinio atidumo reikalavimo ir iškreipė ar galėjo iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį, todėl Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pagrįstai konstatavo Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies pažeidimą.

16Įvertinus tai, laikytina, kad atsakovas 2012-04-26 yra sumokėjęs ieškovei pagrindinę skolą 4 525,10 Lt (1310,56 Eur) (bl.l.35, 2t. ). Taigi ieškinio dalis dėl 4 525,10 Lt (1310,56 Eur) priteisimo yra atmestina (CPK 178 str.).

17Ieškovė prašo priteisti 2164,39 Lt (626,85 Eur ) delspinigių, nurodant, jog iš atsakovo įmokos dalį jų – 931,96 Eur padengė. Nusprendus, kad 2012-04-26 pavedimu sumokėtos įmokos turėjo būti paskirstytos pavedime nurodytu būdu, teismas patikrina ar liko atsakovo ieškovei nepadengtų delspinigių. Pastebėtina tai, jog atsakovas yra pilnai padengęs visus reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovės įgytus delspinigius–1 015,54 Lt (294,12 Eur), todėl teismas aptaria po skolos įsigijimo paskaičiuotų delspinigių pagrįstumą. Ieškovė paskaičiavo delspinigius nuo 2009-11-06 iki 2012-06-28, t.y. už 965 d. pagal vartojimo kredito sutarties 5.3. punktą, numatantį, kad atsakovas įsipareigoja už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną mokėti 0,1 (vieną dešimtąją) proc. laiku nesumokėto kredito ar jo dalies delspinigius, jei negrąžina pagal grafiką nustatytos grąžinti kredito dalis. Teismas nustatė, kad ieškovė ieškinį dėl skolos priteisimo Kauno miesto apylinkės teismui pateikė 2012-07-25, t. y. jau po to, kai atsakovas buvo įvykdęs jam priklausančią prievolę – apmokėjęs pagrindinę skolą, reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovės įgytus 1015,54 Lt (294,12 Eur) delspinigius, todėl vėliau skaičiuoti delspinigių ieškovė negalėjo. Dėl to yra atmestina 82,56 Eur delspinigių dalis, paskaičiuota nuo 2012-04-26 iki 2012-06-28. Pasisakant dėl likusios dalies 1 182,12 Eur delspinigių, paskaičiuotų nuo 2009-11-06 iki 2012-04-26, nustatytina, kad atsakovas prašo taikyti minėtam reikalavimui senatį, todėl prašoma delspinigių suma mažintina nuo 1 182,12 Eur iki 235,90 Eur (1182,12 Eur /902 d. *180 d.) (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Kaip ir minėta, ieškovė delspinigius skaičiavo taikydama 0,1 proc. dydį, todėl atsakovo prašymu bei atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas yra kur kas labiau užtikrinantis vartotojo interesų apsaugą, prašomų priteisti delspinigių dydis mažintinas laikant, jog pagrįstas skaičiuotinų delspinigių dydis už dieną yra 0,05 proc. nuo nesumokėto kredito ar jo dalies ( Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d., CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Pastebėtina, jog ieškovei reikalavimas į atsakovo skolą buvo perleistas 2009-11-09, tačiau į teismą ieškovė kreipėsi tik 2012-07-25, t.y. beveik po 3 metų, kas nepagrįstai didina kitas už skolą skaičiuotinas sumas, todėl toks elgesys laikytinas neatitinkančiu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistina 117,95 Eur delspinigių (235,90 Eur/2 )(CK 6.73 str. 2 d., 6.256 str.), likusi ieškinio dalis dėl delspinigių priteisimo yra atmestina (CPK 178 str.).

18Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 47,51 Lt palūkanas. Nusprendus, kad 2012-04-26 pavedimu sumokėtos įmokos turėjo būti paskirstytos pavedime nurodytu būdu, teismas patikrina ar liko atsakovo ieškovei nepadengtų palūkanų. Perskaičiavus ieškovės paskaičiavimus, sutiktina su atsakovo pastebėjimais, jog ieškovė yra neteisingai nurodžiusi prašomų priteisti palūkanų dydį ir nustatytina, jog metinės 6 proc. palūkanos nuo neapmokėtos sumos sudaro ne 335,62 Lt, o 271,51 Lt, todėl palūkanų suma nuo 2009-11-06 iki 2012-04-26 turėtų būti 670,96 Lt (194,32 Eur ) (bl.l.35, 2t. ). Prie šios sumos pridėjus iki minėto laikotarpio ieškovės įgytas 97,20 Eur palūkanas gaunama 291,52 Eur palūkanų. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra sumokėjęs pavedimu 670 Lt (194,05 Eur) palūkanų, nustatytina, kad atsakovas liko nesumokėjęs ieškovei 97,47 Eur palūkanų (194,32 Eur +97,20 Eur-194,05 Eur), kurios ir priteistinos ieškovei (CK 6.189 str., 6.205 str.).

19Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str., 6.874 str.). Iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (nuo 215,42 Eur ) nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Ieškovė prašė iš atsakovo priteisti 6 proc. dydžio sutartines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Reikalavimas yra atmestinas, kadangi teismas nustatė, jog atsakovas pagrindinę prievolę įvykdė 2012-04-26 (CPK 178 str.).

21Ieškovė sumokėjo 202 Lt (58,50 Eur) žyminio mokesčio, o ieškovės ieškinio patenkinta 11 proc. Atitinkamai ieškovės ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei priteistinas minimalus žyminis mokestis 21 Eur (71 Lt ). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas turėjo 38 Eur išlaidų už sprendimo už akių peržiūrėjimą, 3488,01 Eur teisinės pagalbos išlaidų bei 38 Eur išlaidų už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, atsakovui proporcingai atmestų reikalavimų daliai (89 proc.) yra priteistina 67,64 Eur už sprendimo už akių peržiūrėjimą ir už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą bei 3104,33 Eur teisinės pagalbos išlaidų (CPK 93 str. 2 d.). Atsakovo prašomų priteisti teisinės pagalbos išlaidų dydis neviršija maksimalių dydžių, kita vertus, ieškovė yra pelno siekiantis juridinis asmuo, todėl tokia suma neįtakoja jos finansinės padėties. Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad byloje šalys nesudarė taikos sutarties, kas neabejotinai būtų sumažinę bylinėjimosi išlaidas.

22Valstybei iš ieškovės proporcingai atmestų ir patenkintų reikalavimų daliai priteistinos 10,14 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 96 str. 3 d.). Iš atsakovo procesinių dokumentų įteikimo išlaidos nepriteistinos, kadangi yra mažesnės nei minimalios.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 214 str., 215 str., 222 str., teismas

Nutarė

24Ieškinį patenkinti iš dalies.

25Priteisti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“, į.k. 125164834, naudai iš atsakovo V. R., a.k. ( - ) 117,95 Eur (šimtą septyniolika eurų 95 ct) delspinigių, 97,47 Eur (devyniasdešimt septynis eurus 47 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (215,42 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 21 Eur (dvidešimt vieną eurą) sumokėto žyminio mokesčio.

26Likusią ieškinio dalį atmesti.

27Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“, į.k. 125164834, atsakovo V. R., a.k. ( - ), naudai 3171,97 Eur (tris tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt vieną eurą 97 ct) bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“, į.k. 125164834, valstybei 10,14 Eur (dešimt eurų 14 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas (sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660).

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Diana Jasaitienė,... 2. sekretoriaujant Živilei Radavičiūtei,... 3. dalyvaujant atsakovo advokatui Gilbertui Kinderevičiui,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 4525,10 Lt skolą, 47,51 Lt... 7. Atsakovas atsiliepimo nepateikė, dėl to Kauno miesto apylinkės teismas... 8. Atsakovas 2018-10-11 pateikė atsiliepimą į ieškinį (bl.l.26-31, 2t.).... 9. Ieškovės atstovė į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą... 10. Atsakovo atstovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog su... 11. Prievolė yra įvykdyta 2012-04-26, todėl jokie delspinigiai negali būti... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad tarp pradinio... 14. Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama vadinamąja... 15. CK 6.123 str. 1 d. įtvirtina, kad prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai... 16. Įvertinus tai, laikytina, kad atsakovas 2012-04-26 yra sumokėjęs ieškovei... 17. Ieškovė prašo priteisti 2164,39 Lt (626,85 Eur ) delspinigių, nurodant, jog... 18. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 47,51 Lt palūkanas. Nusprendus, kad... 19. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 20. Ieškovė prašė iš atsakovo priteisti 6 proc. dydžio sutartines palūkanas... 21. Ieškovė sumokėjo 202 Lt (58,50 Eur) žyminio mokesčio, o ieškovės... 22. Valstybei iš ieškovės proporcingai atmestų ir patenkintų reikalavimų... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 214 str., 215... 24. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 25. Priteisti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“, į.k.... 26. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 27. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“, į.k.... 28. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“, į.k.... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...