Byla II-369-815/2011
Dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1254252-9 pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, sekretoriaujant Aistei Lunienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui – R. O., institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje – SĮ „Susisiekimo paslaugos“, atstovei – SĮ „Susisiekimo paslaugos“ teisininkei Laurai Balčiūtei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – R. O. skundą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1254252-9 pakeitimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė D. B. 2009 m. gruodžio 17 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1254252-9 (toliau – ir protokolas Nr. 1254252-9) (b. l. 10) R. O., a. k. ( - ) dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 142 straipsnio 4 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymo už tai, kad R. O. 2009 m. gruodžio 17 d. apie 8 val. 34 min. autobusu Nr. 478, maršrutu Nr. 31, tarp stotelių „Gamtininkų“, „Alėja“ ir „Strielčiukai“ važiavo nepateikdamas kontrolei jokio bilieto, tuo pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punkto reikalavimus.

5Protokole Nr. 1254252-9 (b. l. 10) nurodyta, kad teisės pažeidimo faktą patvirtina liudininkė J. M., kad administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens duomenys nustatyti iš asmens tapatybės kortelės.

62. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė D. B. 2009 m. gruodžio 17 d. priėmė nutarimą Nr. 1254252-9 (toliau – ir nutarimas Nr. 1254252-9) (b. l. 5, 10), kuriame, nenustačiusi R. O. atsakomybę lengvinančių, taip pat atsakomybę sunkinančių aplinkybių, R. O. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 142 straipsnio 4 dalyje, padarymą paskyrė 80 Lt (aštuoniasdešimties litų) baudą.

73. Skunde (b. l. 2, 3-4) administracinėn atsakomybėn patrauktas R. O. prašo pakeisti nutarimą Nr. 1254252-9, sumažinant jam skirtą baudą, nes yra bedarbis, jam sunku susimokėti tokią baudą.

8R. O. 2010 m. sausio 29 d. raštu (b. l. 14) teismui taip pat pateikė dokumentus, įrodančius jo įsiskolinimus, t. y. įsiskolinimus UAB Tele2 (b. l. 15), Omnitel (b. l. 16-17), Snoro lizingui (b. l. 18-19), taip pat Vilniaus darbo biržos 2010 m. sausio 28 d. pažymą Nr. ( - ) (b. l. 20), kurioje nurodoma, jog R. O. įregistruotas darbo biržoje nuo 2009 m. vasario 27 d., jog bedarbio statusas jam suteiktas nuo 2009 m. vasario 27 d.

94. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 9 d. nutartimi (b. l. 22-23) pakeitė skundžiamą SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1254252-9, kuriuo R. O. už pažeidimo, numatyto ATPK 142 straipsnio 4 dalyje (keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis), padarymą buvo skirta 80 Lt bauda, ir skyrė R. O. kitą administracinę nuobaudą – įspėjimą.

105. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 4 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. N444-633/2011 (b. l. 33-35) nutarė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 9 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme. Minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 4 d. nutartyje, be kita ko, konstatuota, jog „įvertinusi byloje surinktus duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad pagrindo taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas nagrinėjamu atveju nebuvo. Administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui skirta nuobauda (įspėjimas) yra per švelni, neproporcinga jo padarytam pažeidimui, ir todėl neteisinga.“

11II

121. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – R. O., remdamasis skunde pateiktais argumentais, prašė skundą tenkinti ir sumažinti paskirtą baudą.

132. Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje – SĮ „Susisiekimo paslaugos“, atstovė – SĮ „Susisiekimo paslaugos“ teisininkė Laura Balčiūtė (2010 m. gruodžio 30 d. įgaliojimas Nr. 1614 (b. l. 42)) prašė R. O. skundo netenkinti ir palikti nutarimą Nr. 1254252-9 nepakeistą.

14Teismas

konstatuoja:

151. Byloje nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – R. O. 2009 m. gruodžio 17 d. apie 8 val. 34 min. autobusu Nr. 478, maršrutu Nr. 31, tarp stotelių „Gamtininkų“, „Alėja“ ir „Strielčiukai“ važiavo nepateikdamas kontrolei jokio bilieto, tuo pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punkto reikalavimus (žr. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1254252-9 (b. l. 10), nutarimą Nr. 1254252-9 (b. l. 5, 10)).

16Pažymėtina, kad R. O. administracinėn atsakomybėn patrauktas pagal ATPK 142 straipsnio „Važiavimas be bilieto arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, arba tokių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, arba atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi“ (2009 m. liepos 15 d. redakcija) 4 dalį, kurioje nustatyta, jog keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas, užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų (žr. nutarimą Nr. 1254252-9 (b. l. 5, 10)).

172. Šiame kontekste ypač pažymėtina, kad R. O. neneigia faktinių aplinkybių, jog jis 2009 m. gruodžio 17 d. apie 8 val. 34 min. autobusu Nr. 478, maršrutu Nr. 31, tarp stotelių „Gamtininkų“, „Alėja“ ir „Strielčiukai“ važiavo nepateikdamas kontrolei jokio bilieto, t. y. jis pripažįsta patį padaryto administracinio teisės pažeidimo faktą.

18R. O. prašo teismą skirti jam mažesnę administracinę nuobaudą negu skirtoji skundžiamu nutarimu Nr. 1254252-9. Teismas pabrėžia, kad, atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N444-633/2011, kurioje, be kita ko, konstatuota, jog „įvertinusi byloje surinktus duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad pagrindo taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas nagrinėjamu atveju nebuvo. Administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui skirta nuobauda (įspėjimas) yra per švelni, neproporcinga jo padarytam pažeidimui, ir todėl neteisinga“, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymas gali būti suprantamas tik kaip prašymas skirti minimalią įstatyme numatytą administracinę nuobaudą, t. y. 60 Lt (šešiasdešimties litų) baudą.

19Šioje byloje R. O. pateikti įrodymai – dokumentai, įrodantys jo įsiskolinimus, t. y. įsiskolinimus UAB Tele2 (b. l. 15), Omnitel (b. l. 16-17), Snoro lizingui (b. l. 18-19), taip pat Vilniaus darbo biržos 2010 m. sausio 28 d. pažyma Nr. ( - ) (b. l. 20), kurioje nurodoma, jog R. O. įregistruotas darbo biržoje nuo 2009 m. vasario 27 d., jog bedarbio statusas jam suteiktas nuo 2009 m. vasario 27 d. – įrodo R. O. sunkią materialinę padėtį, kurią teismas vertina kaip R. O. administracinę atsakomybę lengvinančią aplinkybę (kuri nėra išskirtinė aplinkybė, leidžianti teismui taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas), leidžiančią teismui paskirti R. O. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 142 straipsnio 4 dalyje, padarymą 60 Lt (šešiasdešimties litų) baudą.

203. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus konstatuotina, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – R. O. skundas tenkintinas, o SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr. 1254252-9 keistinas, R. O. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 142 straipsnio 4 dalyje, padarymą paskiriant 60 Lt (šešiasdešimties litų) baudą.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 124 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 128, 129 straipsniais,

Nutarė

22R. O. skundą tenkinti.

23SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1254252-9 pakeisti, R. O., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 142 straipsnio 4 dalyje, padarymą paskiriant 60 Lt (šešiasdešimties litų) baudą.

24Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė D. B. 2009 m. gruodžio 17 d.... 5. Protokole Nr. 1254252-9 (b. l. 10) nurodyta, kad teisės pažeidimo faktą... 6. 2. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė D. B. 2009 m. gruodžio 17 d.... 7. 3. Skunde (b. l. 2, 3-4) administracinėn atsakomybėn patrauktas R. O. prašo... 8. R. O. 2010 m. sausio 29 d. raštu (b. l. 14) teismui taip pat pateikė... 9. 4. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario... 10. 5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 4 d. nutartimi... 11. II... 12. 1. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – R. O.,... 13. 2. Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės... 14. Teismas... 15. 1. Byloje nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – R.... 16. Pažymėtina, kad R. O. administracinėn atsakomybėn patrauktas pagal ATPK 142... 17. 2. Šiame kontekste ypač pažymėtina, kad R. O. neneigia faktinių... 18. R. O. prašo teismą skirti jam mažesnę administracinę nuobaudą negu... 19. Šioje byloje R. O. pateikti įrodymai – dokumentai, įrodantys jo... 20. 3. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus konstatuotina, kad administracinėn... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 22. R. O. skundą tenkinti.... 23. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1254252-9... 24. Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama...