Byla I-3155-484/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Ragulskytės-Markovienės ir Petro Viščinio, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo teismo išlaidų atlyginimo klausimą pagal pareiškėjų P. V. ir T. V. pateiktą prašymą.

2Kolegija, išnagrinėjusi prašymą ,

Nustatė

4Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-05-27 nutartimi nutraukta administracinė byla Nr. I-3155-484/2008 pagal pareiškėjų P. V. ir T. V. skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (b. l. 157).

5Pareiškėjai P. V. ir T. V. 2008-06-09 kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu priteisti iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos jų naudai turėtas teismo išlaidas – 11 918, 20 Lt. Pareiškėjai prašyme nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija geranoriškai įvykdė visus jų keliamus reikalavimus ir mano, kad jie turi teisę į teismo išlaidų atlyginimą. Pareiškėjų teigimu, teismo išlaidas sudaro sumokėtas 118, 20 Lt žyminis mokestis bei apmokėtos advokato paslaugos 11 800 Lt (b. l.164-165).

6Pareiškėjų prašymas tenkintinas iš dalies.

7Nuostatos dėl išlaidų atlyginimo įtvirtintos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnyje, Civilinio proceso kodekso 98 straipsnyje bei Teisingumo ministro, atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimą, 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Vertinant šių teisės aktų nuostatas konstatuotina, jog įstatymas proceso šaliai suteikia teisę gauti tik pagrįstų ir racionalių teismo išlaidų atlyginimą.

8ABTĮ 44 straipsnio 3 dalis nustato, kad šio straipsnio 2 dalyje numatyta pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui.

9Nustatyta, kad pareiškėjai atsisakė skundo tuo pagrindu, kad atsakovas geruoju įvykdė jų reikalavimus, t.y. išdavė projektavimo sąlygų sąvadą (b. l. 121). Atsakovas reikalavimą geruoju įvykdė pareiškėjams padavus skundą teismui. Taigi, pareiškėjai pagal ABTĮ 44 straipsnio 3 dalį turi teisę į išlaidų atlyginimą.

10Byloje nustatyta, kad pareiškėjai kreipdamiesi su skundu į teismą sumokėjo 118, 20 Lt žyminį mokestį (b. l. 2). Pagal Administracinių bylų teisenos 39 straipsnio nuostatas administracinėse bylose už kiekvieną skundą ( prašymą), nepaisant to kiek jame keliama reikalavimų , mokamas 100 litų žyminis mokestis. Todėl, vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjų prašymas priteisti 118,20 Lt už žyminio mokesčio sumokėjimą tenkintinas iš dalies.

11Pareiškėjai prašyme nurodo, kad patyrė išlaidas sumokėdami advokatui už paslaugas.

12Nustatyta, kad pareiškėjus minėtoje administracinėje byloje pagal 2008-03-26 atstovavimo sutartį Nr. VO/2008-03-26 atstovavo advokatų profesinės bendrijos „Balticus Advokatus“ advokatas A. Kočegarovas (b. l. 11). Pareiškėjai patirtas teismo išlaidas grindžia Advokatų profesinės bendrijos „Balticus Advocatus“ 2008-04-04 PVM sąskaita faktūra Serija AAB Nr. 000218 (b. l. 166).

13Remiantis Rekomendacijų 7 punktu, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Pareiškėjams teisinės paslaugos buvo teikiamos nuo 2008-03-26, t.y. galiojant Vyriausybės 2007-12-17 nutarimu Nr. 1368 patvirtintam minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžiui 800 Lt.

14Iš pateiktos advokatų profesinės bendrijos „Balticus Advocatus“ 2008-04-04 PVM sąskaitos faktūros matyti, kad pareiškėjams buvo suteiktos šios teisinės paslaugos: 1) susipažinimas su pateiktais dokumentais dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento atsisakymo išduoti projektavimo darbų sąvadą gyvenamojo namo statybai ir jų teisinė analizė – 3 000 Lt, skundo bei procesinių dokumentų Vilniaus apygardos administraciniam teismui parengimas – 5000 Lt bei pareiškėjų interesų atstovavimas teisme – 2 000 Lt (b. l.166).

15Pagal ABTĮ 44 straipsnio 2 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas, gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių išlaidas.

16Susipažinimas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento dokumentais ir jų teisinė analizė yra neatsiejama skundo teismui parengimo dalis, todėl dėl to patirtos 3 000 Lt dydžio išlaidos atskirai nepriteistinos.

17Pareiškėjai prašo priteisti 5 000 Lt už skundo ir procesinių dokumentų Vilniaus apygardos administraciniam teismui surašymą 5 000 Lt (b. l.166). Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą maksimalus rekomenduojamas užmokesčio už skundo surašymą dydis 3 MMA. Pareiškėjų prašoma priteisti 5 000 Lt suma už skundo teismui parengimą viršija Rekomendacijų 8.2 punkte nustatytą maksimalų užmokesčio už šią paslaugą dydį, todėl mažintina ir pareiškėjams priteistina 2 400 Lt (3 x 800 Lt).

18Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad nagrinėjant ginčą teisme įvyko vienas teismo posėdis, kurio trukmė 10 min. (b. l. 155-156). Teismo posėdyje pareiškėjus atstovavo advokatas A. Kočegarovas. Sąskaitoje faktūroje advokato atstovavimo pareiškėjams teismo posėdyje paslaugos įvertintos 2 000 Lt (b. l. 166). Pagal Rekomendacijų 9 punktą, jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Atsižvelgiant į paminėtas nuostatas, prašymas priteisti išlaidas už atstovavimą teismo posėdyje atmetamas.

19Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 3 dalimi, pareiškėjams P. V. ir T. V. iš viso priteistina 2500 Lt (100 Lt + 2 400 Lt) teismo išlaidoms atlyginti, t.y. kiekvienam išmokant po 1 250 Lt.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, 106 straipsniu,

Nutarė

22Pareiškėjų P. V. ir T. V. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 1 250 Lt (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt litų ) teismo išlaidų P. V. .

24Priteisti iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 1 250 Lt (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt litų ) teismo išlaidų T. V. naudai.

25Kitoje dalyje prašymą dėl teismo išlaidų atmesti kaip nepagrįstą.

26Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi prašymą ,... 4. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-05-27 nutartimi nutraukta... 5. Pareiškėjai P. V. ir T. V.... 6. Pareiškėjų prašymas tenkintinas iš dalies.... 7. Nuostatos dėl išlaidų atlyginimo įtvirtintos Lietuvos Respublikos... 8. ABTĮ 44 straipsnio 3 dalis nustato, kad šio straipsnio 2 dalyje numatyta... 9. Nustatyta, kad pareiškėjai atsisakė skundo tuo pagrindu, kad atsakovas... 10. Byloje nustatyta, kad pareiškėjai kreipdamiesi su skundu į teismą sumokėjo... 11. Pareiškėjai prašyme nurodo, kad patyrė išlaidas sumokėdami advokatui už... 12. Nustatyta, kad pareiškėjus minėtoje administracinėje byloje pagal... 13. Remiantis Rekomendacijų 7 punktu, rekomenduojami priteistini užmokesčio už... 14. Iš pateiktos advokatų profesinės bendrijos „Balticus Advocatus“... 15. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 2 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas... 16. Susipažinimas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros... 17. Pareiškėjai prašo priteisti 5 000 Lt už skundo ir procesinių dokumentų... 18. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad nagrinėjant ginčą teisme įvyko... 19. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 22. Pareiškėjų P. V. ir T. V. prašymą... 23. Priteisti iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 1 250 Lt... 24. Priteisti iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 1 250 Lt... 25. Kitoje dalyje prašymą dėl teismo išlaidų atmesti kaip nepagrįstą.... 26. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos atskiruoju skundu...