Byla L2-2221-262/2009
Dėl 102 857,84 Lt skolos, 370,02 Lt palukanu, 6 417,60 Lt delspinigiu, 6 % dydžio metiniu palukanu nuo priteistos sumos iki teismo isakymo visiško ivykdymo bei 916 Lt bylinejimosi išlaidu išieškojimo iš skolininko UAB „Akrika“

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Ona Gasiulyte, susipažinusi su civilines bylos medžiaga pagal kreditoriaus UAB „ Hilti complete systems“ pareiškima del 102 857,84 Lt skolos, 370,02 Lt palukanu, 6 417,60 Lt delspinigiu, 6 % dydžio metiniu palukanu nuo priteistos sumos iki teismo isakymo visiško ivykdymo bei 916 Lt bylinejimosi išlaidu išieškojimo iš skolininko UAB „Akrika“,

2n u s t a t e :

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 30 d. prieme teismo isakyma (b.l. 54) civilineje byloje Nr. L2-2221-262/09 del 102 857,84 Lt skolos, 370,02 Lt palukanu, 6 417,60 Lt delspinigiu, 6 % dydžio metiniu palukanu nuo priteistos sumos iki teismo isakymo visiško ivykdymo bei 916 Lt bylinejimosi išlaidu išieškojimo iš skolininko UAB „Akrika“ kreditoriaus UAB „ Hilti complete systems“ naudai. Kreditoriaus reikalavimu užtikrinimui 2009 m. sausio 30 d. nutartimi teismas taike laikinasias apsaugos priemones – areštavo skolininkui UAB „Akrika“ priklausanti kilnojamaji ir nekilnojamaji turta, jo nepakankant, pinigines lešas 109 645,46 Lt sumai.

4Teismo siusti isakymo nuorašai ir pranešimai grižo skolininkui neiteikti, kita skolininko buveines vieta teismui nežinoma.

5CPK 431 str. 3 d. itvirtinta teises norma, numatanti, jog tuo atveju, jeigu pagal kreditoriaus reikalavima iškelus teisme byla ir priemus teismo isakyma paaiškeja, kad skolininko gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, teismas panaikina teismo isakyma ir kreditoriaus pareiškima palieka nenagrineta. Ši teismo nutartis atskiruoju skundu neskundžiama.

6Todel Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 30 d. teismo isakymas panaikinamas, kreditoriaus UAB „ Hilti complete systems“ pareiškimas paliekamas nenagrinetu.

7Taip pat panaikinamos 2009 m. sausio 30 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemones.

8Vadovaudamasi LR CPK 150 str., 291 str., 431 str. 2 d. 4 p., 3 d., teiseja

Nutarė

9panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 30 d. teismo isakyma civilineje byloje Nr. L2-2221-262/09 del 102 857,84 Lt skolos, 370,02 Lt palukanu, 6 417,60 Lt delspinigiu, 6 % dydžio metiniu palukanu nuo priteistos sumos iki teismo isakymo visiško ivykdymo bei 916 Lt bylinejimosi išlaidu išieškojimo iš skolininko UAB „Akrika“ kreditoriaus UAB „ Hilti complete systems“ naudai ir kreditoriaus UAB „ Hilti complete systems“ pareiškima del 102 857,84 Lt skolos, 370,02 Lt palukanu, 6 417,60 Lt delspinigiu, 6 % dydžio metiniu palukanu nuo priteistos sumos iki teismo isakymo visiško ivykdymo bei 916 Lt bylinejimosi išlaidu išieškojimo iš skolininko UAB „Akrika“, palikti nenagrinetu.

10Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 30 d. nutartimi kreditoriaus UAB „ Hilti complete systems“, i.k. 111610657, buveine: Verkiu g. 168, Vilnius, reikalavimams užtikrinti pritaikytas laikinasias apsaugos priemones – skolininko UAB „Akrika“, i/k 300618028, buveine: S. Neries g. 73-42, Vilnius, 109 645,46 Lt vertes nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, esancio pas skolininka ir/ar treciuosius asmenis, piniginiu lešu arešta.

11Nutarties dalis del laikinuju apsaugos priemoniu panaikinimo per septynias dienas nuo jos nuorašo iteikimo dienos atskiruoju skundu gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

12Kita nutarties dalis neskundžiama.

Proceso dalyviai