Byla 2S-516-302/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Petras Jaržemskis,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės R. P. atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškimas dėl 2008 m. sausio 28 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, R. P. , tretieji asmenys byloje Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Ukmergės rajono 1-ojo notarų biuro notarė Rita Slapšienė, dėl Vilniaus apskrities viršininko sprendimo panaikinimo, paveldėjimų pagal teisės liudijimus pripažinimo negaliojančiais ir žalos atlyginimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ukmergės rajono apylinkės teismas 2008 m. sausio 28 d. sprendimu už akių ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį patenkino visiškai: panaikino Vilniaus apskrities viršininko 2000-04-10 sprendimą Nr. 81-12851 dėl nuosavybės teisės atkūrimo B. P. į buvusio savininko I.A. nuosavybės teise valdytą 8,25 ha žemės sklypą, esantį ( - ); pripažino negaliojančiu 2005-02-15 paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimą Nr. 2889, kuriuo atsakovė R. P. paveldėjo kompensaciją už 7,85 ha valstybės išperkamąją žemę; pripažino dalyje negaliojančiu 2005-04-14 paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimą Nr. RS - 6874, kuriuo atsakovė R. P. nuosavybės teise įgijo 0,4 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); priteisė iš atsakovės R. P. 17 860 Lt į valstybės biudžetą, pinigus pervedant į Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijos sąskaitą; žemės sklypą 0,4 ha, unikalus Nr. ( - ), 9360 Lt vertės, esantį Liūnelių k., Vidiškių sen., Ukmergės rąj., Vilniaus apskr., grąžino į valstybinį žemės fondą. Teismas nurodė, kad nors atsakovei buvo tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimą teisme, ji neatvyko, iš jos negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių.

7Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą, konstatavo, jog B. P. nuosavybės teisės į turėtą žemę atkurtos neteisėtai, ji neįgijo nuosavybės teisės į tą turtą.

8Atsakovė R. P. pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, prašydama panaikinti 2008-01-28 sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Atsakovė nurodė, kad su sprendimu už akių nesutinka, nes į 2007-12-13 ir 2008-01-28 teismo posėdžius neatvyko dėl ligos, teismui buvo pateiktas gydytojo pažymėjimas apie atsakovės sveikatos būklę. Ji nežinojo, jog prie gydytojo pažymėjimo dar reikia pridėti prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, apie tai jos niekas neinformavo. Nurodė, kad atsiliepimą teismui pateikė laiku, tačiau teismas atsisakė priimti atsakovės atsiliepimą nurodydamas, kad jis neatitinka reikalavimų. Dėl ligos negalėdama dalyvauti teismo posėdyje negalėjo išsakyti ir pagrįsti savo prieštaravimų ieškovui. Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2000-04-10 sprendimas Nr. 81-12851 dėl nuosavybės teisių į turėtą žemę atkūrimo, nesukūrė naujų teisinių paskemių. Tai administracinis aktas, patvirtinantis egzistuojančių teisinių santykių - nuosavybės teisių į nekilnojamąjį daiktą tęstinumą ir jų pripažinimą. Tai ne sandoris, o juridinis poelgis, kuriuo atstatytas pažeistas teisingumas.

9Ieškovas LR Generalinis prokuroras, ginantis viešąjį interesą su atsakovės pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nesutiko. Nurodė, kad atsakovei apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo tinkamai pranešta, atsakovė nepateikė teismui prašymo atidėti bylos nagrinėjimą. Dėl atsakovės ligos teismas jau kelis kartus buvo atidėjęs bylos nagrinėjimą, nors liga pagal CPK 156 str. 1 d. nelaikoma svarbia neatvykimo priežastimi. Dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų atsikirtimai ir reikalavimai. Teismas, išnagrinėjęs bylą priėmė sprendimą už akių nepažeisdamas procesinės teisės normų reikalavimų.

10Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija su pareikštu pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nesutiko, nurodė, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

11Ukmergės rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 11 d. nutartimi pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino. Teismas atmetė atsakovės argumentą, kad ji neturėjo atstovo nagrinėtinoje byloje, nes atsakovei parengiamojo teismo posėdžio metu buvo pasiūlyta kreiptis dėl tinkamo savo teisių atstovavimo, bylos nagrinėjimas buvo atidėtas. Atsakovė dėl tinkamų savo teisių gynimo nesikreipė į advokatus, atstovavimo sutartis išnagrinėtoje civilinėje byloje pateikta nebuvo, nors bylos nagrinėjimas buvo atidėtas ne vieną kartą. Kadangi atsakovė nepateikė teismui iki teismo posėdžio pradžios prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, todėl ieškovo prašymu priėmė sprendimą už akių. Teismas konstatavo, kad atsakovė nepateikė naujų įrodymų, kurie galėtų turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Atsakovės kaip nauji įrodymai pateikti argumentai, sietini su teisės taikymu, todėl jie nelaikytini naujais įrodymais, nes teismas parinkdamas teisės normas ir jas aiškindamas yra nepriklausomas nuo šalių nuomonės, pageidavimų ar nurodymų.

12Atsakovė R. P. atskiruoju skundu prašo Ukmergės rajono apylinkės teismo 2008-04-11 nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti 2008-01-28 teismo sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas neatkreipė dėmesio į tą aplinkybę, jog liga pripažįstama svarbia neatvykimo priežastimi, jeigu tai ūmi liga, t.y. įstatymų leidėjo nuomonė nėra absoliuti šiuo klausimu. Atsakovė iki teismo posėdžio pateikė neatvykimo ir nepranešimo priežasčių svarbumą patvirtinantį dokumentą – išrašą iš medicininių dokumentų, tačiau teismas jo tinkamai neįvertino. Sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui įtakos turi jos nurodyta aplinkybė – administracinio akto sutapatinimas su sandoriu. Jos pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateiktos abi įstatyme numatytos sąlygos.

13Ieškovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo sprendimą už akių palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovei, kuriai buvo tinkamai pranešta apie 2008-01-28 vyksiantį teismo posėdį, nepateikus prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, teismas pagrįstai priėmė sprendimą už akių.

14Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, jog neprieštarauja, jog teismas atnaujintų bylos nagrinėjimą iš esmės, jeigu nustatytų sąlygų visumą.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, byloje surinktą medžiagą, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo nutartis yra priimta nepažeidžiant sprendimo už akių peržiūrėjimą reglamentuojančių procesinės teisės normų, todėl ji paliktina nepakeista.

17Teismas priima sprendimą už akių, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais Civilinio proceso kodekso numatytais atvejais (Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 dalis). Teismo sprendimas už akių gali būti peržiūrėtas ir bylos nagrinėjimas atnaujintas iš esmės tik tuo atveju, kai yra visos įstatymo nustatytos sąlygos, o būtent, jog šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ir jos pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui (Civilinio proceso kodekso 288 straipsnio 4 dalis). Civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 2 dalyje reglamentuojamos atsakovo neatvykimo į teismo posėdį pasekmės, nurodant, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas atsakovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (neatvykimas dėl ligos, <...> paprastai nelaikomas svarbia priežastimi). Kitais atvejais teismas ieškovo prašymu ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka priima sprendimą už akių.

18Atskirajame skunde atsakovė nurodo, kad teismas netinkamai vertino jos neatvykimo į teismo posėdį priežasties svarbumą, tačiau kolegija nesutinka su tokiu argumentu. Kaip matyti iš bylos medžiagos, teismas, spręsdamas klausimą dėl atsakovės neatvykimo į 2008-01-28 teismo posėdį, tinkamai vadovavosi šį klausimą reglamentuojančiomis procesinėmis teisės normomis, įvertino tai, kad atsakovė, kuriai buvo tinkamai pranešta apie šį posėdį, įteikiant šaukimą asmeniškai pasirašytinai 2007-12-24 (b.l. 141), nepasinaudojo įstatyme numatyta procesine teise prašyti atidėti bylos nagrinėjimą, nepateikė teismui iki nurodyto teismo posėdžio pradžios, t.y. iki 9.30 val., dokumentų, kurie pateisintų jos neatvykimą, todėl jau teismo posėdžio metu (9.55 val.) jos pateiktas išrašas iš medicininių dokumentų teismui nesudarė teisinio pagrindo laikyti, jog atsakovė pateisino savo neatvykimą ir šiame išraše nurodyta atsakovės liga (J11, J44) (b.l. 151) gali būti pripažįstama svarbia priežastimi. Apeliantė nurodo, kad ji nežinojo, jog kartu su išrašu turi būti pateikiamas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, tačiau toks argumentas prieštarauja byloje esantiems duomenims, iš kurių matyti, kad atsakovė puikiai žinojo šią savo procesinę pareigą, nes ji jau ne kartą teikė teismui prašymus atidėti bylos nagrinėjimą kaip neatvykimo priežastį nurodydama ligą ir pateikdama išrašus iš medicininių dokumentų (b.l. 125, 132), kartu pateikdama rašytinius pranešimus dėl negalėjimo dalyvauti teismo posėdyje (b.l. 124, 131). Taip pat kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovė pateikia teismui ne pirmą dokumentą įrodantį jos ligą, dėl ko teismas ne vieną kartą atidėjo bylos nagrinėjimą, tokiu būdu dėl atsakovės ligos yra vilkinamas bylos nagrinėjimas, o esant tokiai situacijai teismas teisėtai ir pagrįstai pasiūlė atsakovei pasirūpinti tinkamu atstovavimu byloje, kad būtų galima nagrinėti bylą. Atsakovė nepasirūpino tinkamu atstovavimu, todėl teismas netgi esant atsakovės prašymui atidėti bylos nagrinėjimą, tokio prašymo galėjo netenkinti, pripažinti jos neatvykimą nepatenkintu ir priimti sprendimą už akių.

19Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimą, teismas privalėtų atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės, net nekonstatavęs pirmos aplinkybės, jeigu atsakovas pareiškime dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių nurodytų įrodymus, kurie turėtų įtakos priimto sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo naikinti teismo sprendimo už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą šiuo konkrečiu atveju, kadangi atsakovė nepateikė teismui jokių įrodymų, galinčių turėti įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, ir jų pareiškime nenurodė. Atsakovės nurodomos aplinkybės, susijusios su tinkamu teisės normų taikymu ir aiškinimu, teismo pagrįstai nebuvo laikomos įrodymais, galinčiais įtakoti teismo sprendimo už akių teisėtumą ir pagrįstumą, be to, jos niekaip nepaneigė teismo konstatuotos aplinkybės, jog B. P. nuosavybės teisės į turėtą žemę atkurtos neteisėtai, pažeidžiant įstatymą, ji neįgijo nuosavybės teisės į tą turtą.

20Atsižvelgiant į byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovės pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nenurodyta Civilinio proceso kodekso 288 straipsnio 4 dalies sąlygų, kurioms esant teismo sprendimas už akių naikinamas ir bylos nagrinėjimas atnaujinamas, todėl teismo nutartis, kuria netenkintas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, yra teisėta ir pagrįsta, ir nėra pagrindo jos naikinti (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 p.).

21Apeliacinės instancijos teismui atsakovė R. P. 2008-07-03 pateikė atskirojo skundo papildymą. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 323 straipsniu, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (pildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama. Kadangi pagal Civilinio proceso kodekso 338 straipsnio nuostatas atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, tokiu būdu, atsižvelgiant į tai, jog R. P. atskirojo skundo padavimo terminas baigėsi 2008-04-18, o atskirojo skundo papildymas pateiktas 2008-07-03, toks papildymas remiantis Civilinio proceso kodekso 115 straipsnio nuostatomis, grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

23Ukmergės rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Grąžinti atsakovės R. P. 2008-07-03 pateiktą atskirojo skundo papildymą jį padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Petras Jaržemskis,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės R. P.... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2008 m. sausio 28 d. sprendimu už akių... 7. Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą, konstatavo, jog B. P.... 8. Atsakovė R. P. pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių... 9. Ieškovas LR Generalinis prokuroras, ginantis viešąjį interesą su... 10. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija su pareikštu... 11. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 11 d. nutartimi... 12. Atsakovė R. P. atskiruoju skundu prašo Ukmergės rajono apylinkės teismo... 13. Ieškovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, gindamas viešąjį... 14. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą... 17. Teismas priima sprendimą už akių, kai neatvyksta į teismo posėdį viena... 18. Atskirajame skunde atsakovė nurodo, kad teismas netinkamai vertino jos... 19. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimą,... 20. Atsižvelgiant į byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovės... 21. Apeliacinės instancijos teismui atsakovė R. P. 2008-07-03 pateikė atskirojo... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325,... 23. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 11 d. nutartį palikti... 24. Grąžinti atsakovės R. P. 2008-07-03 pateiktą atskirojo skundo papildymą...