Byla 1-553-564/2015
Dėl jis, norėdamas kojas ištraukti, galėjo įspirti K. I. į galvą. S. I. jis smūgių nesudavė. Įvykio metu buvo apsirengęs juodos spalvos bliuzonu su žaliu užrašu "NIKE" . Civilinius ieškinius pripažįsta

1sekretoriaujant G. A.,

2dalyvaujant prokurorui Nerijui Brundzai,

3vertėjai Liudmilai Baktienei,

4nukentėjusiesiems S. I., V. I., K. I.,

5gynėjui advokatui Vytautui Jazbučiui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D. B., gim. ( - ), a.k. ( - ) LR pilietis, nedirba, pagrindinio išsilavinimo, gyv. ( - ), nusikalstamos veikos padarymo metu neteistas, šiuo metu teistas- 2015-08-26 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d. (2 veikos), 63 str. 1d. 1 m. 6 mėn. laisvės apribojimo, įpareigojant būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi, kaltinamas pagal LR BK 138 str. 2d. 8 p., 284 str. 1d.,

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Kaltinamasis D. B. įvykdė viešosios tvarkos pažeidimą ir nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą iš chuliganiškų paskatų, tai yra, 2014 m. gegužės 12 d., apie 21:30 val., parke, esančiame ( - ), t.y. viešoje vietoje, bendrais veiksmais kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu 2015-05-08 ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, iš chuliganiškų paskatų, be jokio pateisinamo motyvo ir priežasties, ignoruodamas žmonių tarpusavio bendravimo taisykles, tyčia sudavė smūgius rankomis ir kojomis K. I. į įvairias kūno vietas, tuo padarydamas K. I. dešinės pusės IX-X šonkaulių lūžimą, kraujosruvas kairio smilkinio ir kairės akies vokų srityje, kas vertinama nesunkiu sveikatos sutrikdymu, sudavė nemažiau keturis smūgius V. I. į galvą, veidą, kojas ir rankas, tuo padarydamas jam muštines žaizdas dešinės ausies kaušelio srityje, kaktos dešinės pusės ir nosies nugarėlės srityse, kraujosruvas kaktos dešinėje pusėje ir kairio smilkinio srityse, nubrozdinimą dešinio kaktikaulio gumburo projekcijoje, ir taip nežymiai sutrikdė V. I. sveikatą, bei K. I. ir V. I. gynusiai S. I. sudavė vieną smūgį ranka į veido sritį bei koja į nugaros sritį, tuo sukeldamas jai fizinį skausmą ir tokiais įžūliais veiksmais demonstravo nepagarbą nukentėjusiesiems, aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

8Kaltinamasis D. B. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad Kalvarijos m. už pašto karu su K. I. ir M. M. vartojo alkoholinius gėrimus. K. I. labai pasigėrė, bandė važiuoti dviračiu, bet krito. Po to atsistojęs dviratį nusistūmė. Netrukus pamatė, kad K. I. tempia kažkokie žmonės. Jis su M. M. nesuprato, kas vyksta, pribėgo prie K. I., norėdami jam padėti. Pribėgęs klausė, ką daro su K. I., tačiau tie žmonės šūkavo rusiškai ir kad tai yra K. I. tėvai, tuo metu nesuprato. M. M. nustūmė S. I., o K. I. tėvas jam bandė suduoti dešine ranka, tačiau nepataikė, tuomet jis atsitraukė ir kaire ranka sudavė K. I. tėvui apie tris kartus į veidą. Ką tuo metu veikė M. M.- nežiūrėjo. Nuo jo smūgių V. I. suklupo ir jis nuo V. I. pasitraukė. K. I. gulėjo ant žemės, laikė rankomis jo kojas apsikabinęs, todėl jis, norėdamas kojas ištraukti, galėjo įspirti K. I. į galvą. S. I. jis smūgių nesudavė. Įvykio metu buvo apsirengęs juodos spalvos bliuzonu su žaliu užrašu "NIKE" . Civilinius ieškinius pripažįsta.

9Nukentėjusioji S. I. parodė, kad sūnus K. I. dviračiu buvo išvažiavęs į Kalvariją ir paskambinęs prašė jį parsivežti, kadangi dviračiu visko negali atsivežti. Ji su sutuoktiniu V. I. atvažiavo į Kalvariją. Parke pamatė dviratį, pirkinių maišą ir prie suoliuko gulintį K. I.. Jis atrodė kaip be sąmonės. V. I. paėmęs K. I. už rankų vedėsi link automobilio. Nuėjus maždaug iki vidurio parko, išgirdo atbėgančių žmonių žingsnius, pamatė, kad kažkas ranka sudavė K. I. ir šis nugriuvo, o kitas stūmė V. I., šis taip pat nugriuvo. Ji lietuviškai sakė "Berniukai, ką darot, aš motina Kirilo ". Vienas aukštesnis vaikinas liko prie K. I. ir jį gulintį spardė į galvą, šonkaulius, o kitas pribėgo prie V. I., sudavė kumščiu per galvą ir V. I. vėl nugriuvo. Prie V. I. pribėgo ir antrasis ir jie pradėjo jį spardyti, neleisdami atsistoti. Ji bėgo tai prie vyro, tai prie sūnaus. Pribėgus prie sūnaus ir paklausus, ką daro, vaikinas sudavė jai ranka į galvą ir ji nukrito. Kas jai sudavė į galvą- negali pasakyti. Vadovaujantis BPK 276 str. 4d. perskaityti nukentėjusiosios parodymai ikiteisminio tyrimo metu ( T. 1, bl.l. 10-11 ). Liudytoja parodžiusi, kad po to, kai jai buvo suduotas smūgis į galvą ir ji atsiklaupusi bandė pakelti sūnų, vienas iš jaunuolių jai koja sudavė smūgį į nugarą ir ji vėl nukrito. Jaunuolis, kuris jai sudavė smūgį ranka į veidą, buvo apsirengęs juodos spalvos bliuzonu su gobtuvu, bliuzono priekinėje dalyje, kairėje pusėje buvo 4 baltos spalvos raidžių užrašas. Vyrą mušė du jaunuoliai, vienas iš jų tai tas pats, kuris jai sudavė ranka per veidą, o kito neįsidėmėjo. Sūnų mušė tas pats jaunuolis kartu su kitu jaunuoliu, vilkėjusiu mėlyna striuke. Perskaičius šiuos parodymus paaiškino, kad buvo apklausta iš karto po įvykio ir geriau atsiminė aplinkybes. Jos sutuoktinis ir sūnus buvo stipriai sužaloti, gydėsi. Patvirtino, kad iš pradžių sūnų mušė dviese. Kai jai sudavė smūgį į nugarą ir ji nukrito ant sūnaus, apkabino sūnų mušusiam už kojos ir šaukė "Berniukai, nereikia, nereikia".

10Nukentėjusysis V. I. parodė, kad apie 19 val. paskambinęs sūnus K. I. prašė atvažiuoti jį parvežti, nes turi sunkų krepšį. Maždaug po 40 minučių nuvažiavo į Kalvariją, automobilį pasiliko Laisvės g. Pačiame parke K. I. nesimatė. K. I. pamatė pusiau gulintį prie suoliuko, esančio arčiau autobusų stoties, šalia buvo dviratis ir krepšys su daiktais. Kad K. I. būtų sumuštas- nesimatė. Jis pakėlė K. I., paėmė už rankų ir vedėsi link automobilio. Praėjus daugiau kaip pusę parko, išgirdo kažką atbėgant iš paskos ir pajuto stiprų smūgį į dešinį smilkinį. Kiek žmonių pribėgo ir kas sudavė–nematė, tik pajuto stiprų smūgį. Jis iš karto nenukrito, tik apsvaigo, ir matė, kad kažkas sudavė K. I., šis nukrito. Praėjus kelioms sekundėms jam vėl buvo suduotas smūgis į nosies sritį ir jis nukrito. Dabar atpažįsta, kad tiek jam, tiek K. I. smūgius sudavė kaltinamasis V. B.. Jis bandydavo keltis, tuomet jam suduodavo smūgius ir jis vėl krisdavo. Keletą kartų atsistojęs matė, kad muša K. I., jis sušuko lietuviškai "Vaikai, ką jūs darot, čia mūsų sūnus". Kiek smūgių jam sudavė neskaičiavo, vieną kartą labai stipriai sudavė į koją, po to į galvą mušė, nes negalėjo atsistoti, galvoja, kad daugiau nei penki smūgiai buvo į galvą. Jam smūgius rankomis ir kojomis sudavė kaltinamasis V. B. ir kitas jaunuolis. Sūnų K. I. mušė kaltinamasis ir kitas jaunuolis, daugiau mušė kojomis, nes K. I. po pirmo smūgio nukrito ir daugiau neatsistojo. Kojomis K. I. mušė abu jaunuoliai, daugiausiai mušė į korpusą. S. I. tuo metu bėgiojo tarp jo ir sūnaus, kažkuris jai sudavė ranka į veido sritį. Įvykio metu kaltinamasis V. B. buvo apsirengęs tamsiu sportiniu kostiumu su gobtuvu. Apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu geriau atsiminė, parodymai teisingesni. Vadovaujantis BPK 276 str. 4d. perskaityti nukentėjusiojo parodymai ikiteisminio tyrimo metu ( Tomas 1, bl.l.15-20 ). V. I. parodęs, kad bevedant už parankės sūnų K. I., išgirdo atbėgančius žingsnius ir žodžius „kas čia yra“, pajuto stiprų smūgį į dešinę galvos pusę ausies srityje. Atsisukęs pamatė du jaunuolius, vienas buvo aukštesnis, vilkėjo juodos spalvos bliuzonu su gobtuvu, o kitas buvo žemesnis. Jis suprato, kad smūgį sudavė aukštesnis, vilkėjęs juodu bliuzonu jaunuolis, nes jis stovėjo arčiau jo. Kai atsisukęs paklausė, ką jis daro, šis nieko neatsakęs jam dar kartą sudavė kumščiu į kairę veido pusę, po smūgio jis nugriuvo. Kai bandė keltis, jam sudavė ne mažiau kaip 5 smūgius kojomis į veidą, galvą. Atsistojęs pamatė, kad tie patys du jaunuoliai mušą K. I.- jį spardė ir sudavinėjo kumščiais į galvą, šonus. Jis pats šaukė, kad tai jo sūnus, aukštesnįjį nustūmė nuo K. I., ėjo link žemesnio jaunuolio ir pajuto iš nugaros smūgį į galvą, nukrito, po to buvo suduoti smūgiai kojomis į galvą, kojas, rankas, o atsipeikėjęs pamatė, kad jaunuoliai yra prie K. I.. Tuo metu prie K. I. buvo ir S. I.. Aukštesnis jaunuolis, vilkintis bliuzonu su gobtuvu, sudavė smūgį kumščiu S. I. į veidą. Mano kad jaunuolį, kuris vilkėjo bliuzonu su gobtuvu, atpažintų. Perskaičius šiuos parodymus patvirtino, jog jie teisingi.

11Nukentėjusysis K. I. parodė, kad buvo gavęs pranešimą, jog į sąskaitą pravesti pinigai ir dviračiu nuvažiavo į Kalvariją apsipirkti. Parke sutiko iš matymo pažįstamą D. B. ir dar vieną jaunuolį, pasiūlė jiems išgerti. Trise už pašto išgėrė 0,7 l talpos butelį degtinės. Pasiėmęs dviratį ir krepšį leidosi nuo kalniuko į parką. Beeinant dviratis nukrito. Jis pats nenugriuvo, pakėlė dviratį ir nuėjęs atsisėdo ant suoliuko bei paskambino tėvams, kad atvažiuotų parsivežti, nes buvo neblaivus. Kas vyko toliau gerai neatsimena, gal būt užmigo. Prisimena tik tiek, kad tėvas jį vedė, pajuto stiprų smūgį į nugarą ir nukrito, daugiau nieko nematė. Atsibudo tik namie, pabandė keltis, bet negalėjo, nes buvo staigus skausmas krūtinėje. Namuose pamatė tėvą, kurio veidas buvo sudaužytas. Jam pačiam buvo sulaužyti šonkauliai ir kraujosruva ant veido. Bevartojant alkoholį jokių konfliktų nebuvo. D. B. praėjus apie 3 mėn. po įvykio buvo atvykęs į namus, siūlė pinigų, kad atsiimtų pareiškimus, tačiau jis pasakė, kad vienas negali spręsti, o tuo metu tėvo su motina nebuvo. Daugiau D. B. nebuvo atvykęs.

12Liudytoja R. P. parodė, kad su M. G. eidama Kalvarijos m. nuo Maximos, išgirdo parke rėkiant rusiškai. Nuėjus link tos vietos, iš kur girdėjosi balsai, pamatė ten stovinčius D. B. ir M. M.. Taip pat matė stovinčią moterį ir vieną sėdintį ant žolės vyrą, tačiau į juos nelabai žiūrėjo ir kaip atrodė- neatsimena. Vadovaujantis BPK 276 str. 4 d. perskaityti liudytojos parodymai ikiteisminio tyrimo metu ( Tomas 1, bl.l. 51 ) Apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodžiusi, jog 2014-05-12, vakare, einant kartu su M. G., iš parko išgirdo šaukiant moterį lietuviškais ir rusiškais žodžiais, išgirdo lyg šaukiant „paleiskt“. Su M. G. suprato, kad parke vyksta konfliktas ir nubėgo į parką. Ten pamatė stovinčius D. B. ir Mantą, o šalia jų ant žolės netoli šaligatvio gulėjo neblaivus vyriškis, kurį maždaug prie 1,5 valandos matė stumiantis per parką dviratį. D. B. buvo be vieno bato, jis sakė, kad moteris jam įsikabino į koją ir neleido eiti, todėl jis batą pametė. M. G. jam batą padavė. Tuomet D. B. ir Mantas nuėjo link pašto. Eidama namo matė, kad dviratis gulėjo parke prie suoliukų. Perskaičius šiuos parodymus patvirtino, jog jie teisingi.

13Liudytoja M. G. parodė, kad eidama su M. P. Kalvarijos m. parke išgirdo balsus ir nuėjo pažiūrėti, kas ten vyksta. Priėjusi pamatė, kad vienas nukentėjęs gulėjo susirietęs ant žemės, o moteris kažką nelietuviškai šūkavo. Toje vietoje buvo ir D. B. bei M. M.. D. B. buvo be bato. Pamačiusi už 2-3 metrų gulintį batą, jį pakėlė, padavė D. B. ir nuėjo.

14Liudytoja E. G. parodė, kad jai ir G. O. vakare sėdint Kalvarijos m. prie pašto, prie jų nuo parko pusės atėjo D. B. ir M. M.. Jie kažką minėjo, kad vyko muštynės, tačiau šiuo metu neatsimena, ką jie konkrečiau sakė. Jos pačios jokio triukšmo iš parko pusės negirdėjo, nes klausė muziką. Prie jų privažiavo policijos pareigūnai ir užsirašė duomenis.

15Liudytoja G. O. parodė, kad šiuo metu įvykio aplinkybių neatsimena, sutiko, kad būtų perskaityti jos parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu. Vadovaujantis BPK 276 str. 4d . perskaityti liudytojos parodymai ikiteisminio tyrimo metu ( Tomas 1, bl.l. 48-49 ). Apklausiama liudytoja parodžiusi, kad 2015-05-12 vakare, ji su E. G. buvo Kalvarijos m., pašto kieme. Kažkoks vaikas prabėgdamas pasakė, kad parke kažkas mušasi, tačiau nuėję iki pašto pastato durų jokių muštynių nematė ir sugrįžo į kiemą. Netrukus prie jų atėjo D. B. ir M. M., privažiavo policijos pareigūnai ir juos pasikvietė. Būnant pašto kieme klausė muziką, todėl jokių riksmų iš parko negirdėjo. Kai dar buvo nesutemę, matė praeinantį nepažįstamą vyriškį, kuris buvo neblaivus ir stūmėsi dviratį, kad šis vyriškis griūtų- nematė. Perskaičius šiuos parodymus liudytoja G. O. patvirtino, kad jie teisingi.

16Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo seka, kad nukentėjusioji S. I. 2014-05-13 parodymų patikrinimo metu parodė vietą parke, esančiame Laisvės g., Kalvarijoje, kur 2014-05-12 apie 21.30 val. ją, K. I. ir V. I. pasivijo du jaunuoliai, kurie pargriovė ant žemės K. I. ir V. I., po to parodė vietą parke prie tako, kur pargriuvusį K. I. mušė jaunuoliai ir kur jai vienas iš jaunuolių sudavė smūgį ranka per veidą bei įspyrė į nugarą ir ji nugriuvo ant žolės, taip pat parodė Laisvės g. vietą ant šaligatvio, kur jaunuoliai mušė pargriuvusį jos vyrą ( t.1, b.l. 22-25).

17Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo seka, kad K. I. atpažinimo metu nurodė, kad nuotraukoje Nr. 1 ( M. M. nuotrauka) jaunuolis yra panašus pagal veido bruožus į jaunuolį, su kuriuo jis 2014-05-12 Kalvarijoje, prie pašto vartojo alkoholinius gėrimus ir kuris parke jį bei jo tėvus užpuolė ir jį sumušė. Kokius konkrečius veiksmus atliko šis jaunuolis nedetalizuota ( t.1, b.l. 37-40).

18Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo seka, kad K. I. atpažinimo metu nurodė, kad nuotraukoje Nr. 2 ( D. B. nuotrauka) jaunuolis pagal bendrus veido bruožus panašus į vieną iš jaunuolių, su kuriais jis 2014-05-12 Kalvarijoje, prie pašto vartojo alkoholinius gėrimus ir kuris parke jį bei jo tėvus užpuolė ir jį sumušė. Jis panašus į jaunuolį, kuris tą vakarą dėvėjo bliuzoną su gobtuvu. Kokius konkrečius veiksmus atliko šis jaunuolis nedetalizuota ( t.1, b.l. 41-44).

19Iš specialisto išvados Nr. G422/14(09) seka, kad S. I. išorinių kūno sužalojimų nekonstatuota, 2014-05-12 S. I. įvykio metu galėjo jausti fizinį skausmą ( t. 1, b.l. 59).

20Iš specialisto išvados Nr. G 421/14(09) seka, kad V. I. konstatuota muštinės žaizdos dešinės ausies kaušelio srityje, kaktos dešinės pusės ir nosies nugarėlės srityje, kraujosruvos kaktos dešinėje pusėje ir kairio smilkinio srityse, nubrozdinimas dešinio kaktikaulio gumburo projekcijoje, sužalojimai padaryti galimai keturiais poveikiais ir sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą ( t.1, b.l. 61).

21Iš specialisto išvados Nr. G 420 /14(09) seka, kad K. I. konstatuoti dešinės pusės IX-X šonkaulių lūžimas, kraujosruvos kairio smilkinio ir kairės akies vokų srityse. Sužalojimai buvo padaryti kietais bukais daiktais, galimai dviem poveikiais. Konstatuotas šonkaulių lūžimas sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą, kraujosruvos sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą ( t. 1, b.l. 64 ). Iš specialisto išvados Nr. pG59/14 ( 09) seka, kad K. I. konstatuotus kūno sužalojimus galėjo pasidaryti tiek pats krisdamas su dviračiu, tiek krisdamas nuo suolelio ant žemės ir kontaktuodamas su kietų bukų savybių turinčiais aplinkos daiktais ( t. 1, b. l. 66).

22Iš asmens apžiūros protokolo seka, kad apžiūrėjus D. B. nustatyta, kad jo abiejų rankų srityse yra tatuiruotės ( t. 1, b. l. 67-72).

23Iš paciento, patyrusio traumą apžiūros lapo seka, kad 2014-05-10 D. B. nustatyta dešinės plaštakos delnakaukio lūžimas ( t. 1, b. l. 134).

24Iš 2014-11-11 nutarimo seka, kad M. M. šioje byloje pripažintas įtariamuoju, paskelbta jo paieška ( T.1,b. l. 153 ), o taip pat 2015-05-08 nutarimo ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu atskirtas ( t. 1, b. l. 154 -156).

25Teismas aptartų įrodymų pagrindu sprendžia, kad kaltinamojo D. B. kaltė įrodyta visiškai, nors jis kaltu prisipažįsta tik iš dalies. Kaltinamojo parodymus teismas vertina kaip siekimą palengvinti savo baudžiamąją atsakomybę, kadangi jis neigia aplinkybes- fizinio smurto naudojimą prieš moterį ir prieš nukentėjusįjį K. I., kuriam konstatuotas sunkiausias kūno sužalojimas- nesunkus sveikatos sutrikdymas, rodančias didesnį jo veikos pavojingumą, jo parodymus paneigia byloje surinkti kiti įrodymai. Netikėti nukentėjusiųjų S. I. ir V. I. parodymais, duotais tiek teisiamojo posėdžio metu, tiek ikiteisminio tyrimo metu teismas neturi jokio pagrindo. Teisiamojo posėdžio metu LR BPK 276 str. 4d. pagrindu buvo perskaityti jų parodymai, duoti iš karto po įvykio, kur jie detalizavę kiekvieno iš fizinį smurtą jų atžvilgiu vartojusių asmenų veiksmus, apibūdinę fizinį smurtą vartojusio kiekvieno asmens aprangą, nukentėjusieji patvirtino, kad šie parodymai teisingi, kadangi iš karto po įvykio jie geriau atsiminė įvykio aplinkybes, nepripažinti šių parodymų įrodymais teismas neturi jokio pagrindo, šie parodymai neprieštarauja, o tik detalizuoja teisiamojo posėdžio metu duotus parodymus. Jokių išankstinių konfliktų ar priešiškų nusistatymų kaltinamojo D. B. atžvilgiu nukentėjusieji neturi, įvykio metu, priešingai negu kaltinamasis, D. B., jie buvo blaivūs ir galėjo teisingai suvokti bei po to atkurti įvykių eigą. Būtent iš nukentėjusiųjų S. I. ir V. I. parodymų seka, kad kaltinamasis kartu su kitu asmeniu sudavė smūgius tiek nukentėjusiajam V. I., tiek nukentėjusiajam K. I., tiek smūgį ranka nukentėjusiajai S. I., jų parodymai apie vieno iš smurtą vartojusio asmens rūbus ( bliuzonas su ryškiu 4 raidžių užrašu priekyje), atitinka kaltinamojo parodymus apie tai, kuo jis buvo apsirengęs įvykio metu. Be to iš nukentėjusios S. I. parodymų seka, kad ji buvo apsikabinusi vaikino, spardžiusio sūnų K. I. kojas, prašė nespardyti, o būtent iš kaltinamojo D. B. parodymų seka, kad jam bandant ištraukti rankom apkabintas kojas nusimovė batas, liudytojos R. P. ir M,. G., kurios į įvykio vietą atėjo išgirdę triukšmą taip pat patvirtino, kad be bato buvo kaltinamasis D. B., taigi šios aplinkybės taip pat patvirtina, kad būtent ir kaltinamasis D. B. kartu su kitu asmeniu sudavė smūgius kojomis nukentėjusiajam K. I.. Iš nukentėjusiųjų parodymų seka, kad iki šio smurto panaudojimo K. I. sužalotas nebuvo. Jį S. I. ir V. I. rado neblaivų prie suoliuko, pusiau sėdintį, parke esantis suoliukas nėra toks aukštas, pakėlę K. I. vedėsi link automobilio. Iš nukentėjusiųjų parodymų seka, kad K. I. buvo suduoti smūgiai kojomis į įvairias kūno vietas, tame tarpe ir krūtinės šonų sritis. Teismo medicinos specialisto išvada jam konstatuotas nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl IX-X šonkaulių lūžimo. Nukentėjusiajam V. I. teismo medicinos specialisto išvada konstatuotas nežymus sveikatos sutrikdymas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad kai nukentėjusiajam konstatuoto sunkumo sužalojimą sukėlė nors ir vienas padarytas sužalojimas, bet nustatyta, kad smurtą naudojo keli asmenys, o smurto pobūdis ir intensyvumas rodo apie neapibrėžtą tyčią, kuri apima ( šiuo atveju) ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo padarymą, tai už atsiradusias pasekmes atsako ne tik tie asmenys, kurių padaryti sužalojimai buvo konstatuoto sužalojimo sunkumo priežastis, bet ir kiti asmenys, tiesiogiai dalyvavę sveikatos sutrikdymo procese. Neabejotinai nustatyta, kad smurtą nukentėjusiojo K. I. atžvilgiu naudojo kaltinamasis D. B. ir kitas asmuo, kurio atžvilgiu tyrimas išskirtas. Tarp jų išankstinio susitarimo apie naudotino smurto pobūdį, intensyvumą nebuvo. Abu spontaniškai suduodami smūgius rankomis ir kojomis tiek nukentėjusiajam K. I., tiek nukentėjusiajam V. I. veikė neapibrėžta tyčia, apimant sveikatos sutrikdymo pagal atsiradusiais pasekmes padarymą. Aptartų įrodymų visumos ir nustatytų faktinių įvykio aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad nukentėjusiajam K. I. nesunkus sveikatos sutrikdymas, o nukentėjusiajam V. I. nežymus sveikatos sutrikdymas buvo padarytas bendrais kaltinamojo D. B. ir kito asmens, kurio atžvilgiu tyrimas išskirtas, veiksmais, suduodant nukentėjusiajam smūgius rankomis ir kojomis. Jokio pagrindo naudoti tokios apimties ir tokio intensyvumo smurtą prieš nukentėjusiuosius nebuvo, kaltinamasis su kitu asmeniu nukentėjusiuosius užpuolė netikėtai, iš nugaros, smurtą pradėjo vartoti nieko nesiaiškindami, nukentėjusiesiems nurodant, kad K. I. jų sūnus. Chuliganiškais motyvais laikoma, kai veika padaroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės bei elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinantį požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį. Šioje byloje jokių duomenų, kad nukentėjusieji būtų išprovokavę tokį kaltinamojo elgesį, nėra, tarp jų jokių priešiškų santykių nebuvo, taigi, jokios dingsties kaltinamajam naudoti fizinį smurtą nebuvo, todėl neabejotinai pripažintina, kad kaltinamasis smurtą panaudojo iš chuliganiškų paskatų. Įžūlūs smurtinio pobūdžio veiksmai prieš tris nukentėjusiuosius buvo padaryti viešoje vietoje- parke, į jų vykdomus veiksmus ir kilusį triukšmą sureagavo pašaliniai asmenys- liudytojos, kurios išgirdę triukšmą atskubėjo į įvykio vietą, parke dar buvo ir kitų žmonių, buvo kviečiami policijos pareigūnai, todėl neabejotinai aišku, kad tokiais veiksmais buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka. LR BK 284 str. 1d. apima nežymaus sveikatos sutrikdymą bei fizinio skausmo sukėlimą, todėl jo veika dalyje dėl nežymaus V. I. sveikatos sutrikdymo ir fizinio skausmo sukėlimo S. I. papildomai pagal LR BK 140 str. 1d. nekvalifikuojama .Kaltinamojo D. B. veika- nesunkaus sveikatos sutrikdymo padarymas iš chuliganiškų veiksmų viešoje vietoje, atitinka nusikaltimo, numatyto LR BK 138 str. 2d. 8 p. požymius , o visuomenės rimties ir tvarkos sutrikdymas LR BK 284 str. 1d. požymius.

26Civilinis ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo priteisti iš atsakovų D. B. ir M. M. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 648,38 Eur padarytos turtinės žalos. Ieškinyje nurodoma, jog dėl patirtų sužalojimų K. I. buvo laikinai nedarbingas nuo 2014-05-14 iki 2014-06-10, o V. I.-nuo 2014-05-14 iki 2014-06-16, jiems buvo paskirtos ir išmokėtos ligos pašalpos: K. I.- 261,61 Eur, V. I.-386,77 eur. dėl ko Valstybinio socialinio draudimo fondui buvo padaryta bendra 648,38 Eur turtinė žala. Patirtą žalą įrodo prie ieškinio pateikti dokumentai ( t 1, b.l. 81-91 ). Kaltinamasis ieškinį pripažįsta. Ieškinys įrodytas ir pagrįstas, tenkintinas visiškai, šią sumą priteisiant iš kaltinamojo D. B. ( LR BPK 109 str., LR CK 6.263 str., 6.280 str., 6.290 str., LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1d.,. ). Teismas sprendė, kad sveiktos sutrikdymus, dėl ko nukentėjusieji buvo laikinai nedarbingi ir jiems buvo mokama ligos pašalpos, dėl to atsirado turtinė žala civiliniam ieškovui, buvo padaryta bendrais kaltinamojo D. B. ir kito asmens, kurio atžvilgiu byla išskirta, bendrais veiksmais. Bendrais veiksmais turtinę žalą padarę asmenys turi solidarią pareigą atlyginti visą padarytą žalą. Vadovaujantis LR CK 6.6 str. 4d., 6d., jeigu skolininkų pareiga yra solidari, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to tiek ją visą, tiek jos dalį. Kadangi šiuo metu nustatytas tik vienas turtinę žalą padaręs asmuo, baudžiamoji byla nagrinėjam tik jo atžvilgiu, jis privalo atlyginti bendrais veiksmais padarytą visą žalą, o atlyginęs šią turtinę žalą, kaltinamasis turi teisę regreso tvarka reikalauti iš kitų bendraskolių to, ką jis įvykdė, atskaičius jam pačiam tenkančią dalį ( CK 6.9 str. 1d. ).

27Civilinis ieškovas Kauno teritorinė ligonių kasa prašo priteisti iš atsakovų D. B. ir M. M. 41,18 Eur PSDF biudžetui padarytą turtinę žalą dėl nukentėjusiajam K. I. suteiktų gydymo paslaugų ( t. 1, b. l. 102-103). Kaltinamasis ieškinį pripažįsta. Ieškinys įrodytas ir pagrįstas, tenkintinas visiškai, šią sumą priteisiant iš kaltinamojo B. B.. ( LR BPK 109 str., LR CK 6.283str., 6.280str.). Teismas sprendė, kad nukentėjusiajam K,I. kūno sužalojimas, dėl ko buvo suteiktos medicinos paslaugos ir civiliniam ieškovui atsirado turtinė žala, buvo padaryti bendrais kaltinamojo D. B. ir kito asmens, kurio atžvilgiu byla išskirta, bendrais veiksmais. Bendrais veiksmais turtinę žalą padarę asmenys turi solidarią pareigą atlyginti visą padarytą žalą. Vadovaujantis LR CK 6.6 str. 4d., 6d., jeigu skolininkų pareiga yra solidari, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to tiek ją visą, tiek jos dalį. Kadangi šiuo metu nustatytas tik vienas turtinę žalą padaręs asmuo, baudžiamoji byla nagrinėjama tik kaltinamojo D. B. atžvilgiu, jis privalo atlyginti bendrais veiksmais padarytą žalą, o atlyginęs šią turtinę žalą, kaltinamasis turi teisę regreso tvarka reikalauti iš kitų bendraskolių to, ką jis įvykdė, atskaičius jam pačiam tenkančią dalį ( CK 6.9 str. 1d. ).

28Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

29Kaltinamasis D. B. nusikalto būdamas neteistas, administracine tvarka baustas už viešosios tvarkos pažeidimus, kelių eismo taisyklių pažeidimus, Kalvarijos savivaldybės administracijos Kalvarijos seniūnijos charakterizuojamas kaip nenuspėjamo būdo, nedirba. Įvertinus jo padarytų nusikaltimų pobūdį, pavojingumą, kaltinamojo asmenybę, teismas sprendžia, kad jam turi būti skiriama sankcijose numatytos laisvės apribojimo ir laisvės atėmimo bausmės, mažesnės negu sankcijos vidurkis. Atžvelgiant į tai, kad kaltinamasis teisimas pirmą kartą, yra pagrindas spręsti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, jos vykdymą atidedant.

30Kadangi šias veikas D. B. padarė prieš priimant 2015-08-26 nuosprendį, bausmės, paskirtos šioje byloje bendrintinos su 2015-08-26 nuosprendžiu paskirta bausme LR BK 63 str. 9 d. pagrindu. Kaltinamasis D. B. yra suimtas kitoje byloje nuo 2015-08-17, taigi 2015-08-26 nuosprendis nebuvo vykdomas, todėl spręstina, kad jokia bausmės dalis nėra atlikta ir BK 63 str. 9d. pagrindu bendrintina su visa 2015-08-26 nuosprendžiu paskirta bausme.

312015-10-09 nutartimi kaltinamajam D. B. BPK 51 str. 2 d. pagrindu buvo paskirtas gynėjas. Iš teismui pateiktų Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus duomenų ( 2015-10-21 Nr TP-7-(2.10)-4096) seka, kad kaltinamojo D. B. antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudarė 92,64 Eur. Šioje byloje kaltinamajam gynėjas buvo paskirtas privalomai, siekiant užtikrinti jam garantuojamą teisę į tinkamą gynybą, ši teisė negali būti ribojama. Duomenų, kad kaltinamojo turtinė padėtis būtų pakankama pasikviesti gynėją pačiam, nėra. Šiuo atveju išlaidų antrinės teisinės pagalbos teikimui priteisimas iš kaltinamojo gali būti laikomas ribojančiu kaltinamojo galimybes pasinaudoti jam tiek tarptautinės teisės, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tiek baudžiamojo proceso įstatymo garantuojama teise gintis nuo pareikšto kaltinimo, todėl antrinės teisinės pagalbos išlaidos nepriteistinos.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 301-305 str., 307 str. teismas

Nutarė

33D. B. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 284 str. 1d. ir paskirti laisvės apribojimą 10 ( dešimčiai ) mėnesių, įpareigojant būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi. Pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 138 str. 2d. 8 p. ir paskirti laisvės atėmimą 1 ( vieneriems ) metams ir 6 ( šešiems ) mėnesiams. LR BK 63 str. 2d., 5 d. 1 p. pagrindu bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 ( vieneriems ) metams ir 6 ( šešiems) mėnesiams.

34LR BK 63 str. 1d., 4d., 9d. , 65 str. 1d. 1 b punkto pagrindu prie šios bausmės pridėti dalį 2015-08-26 Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės ir paskirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 2 ( dvejiems ) metams.

35Taikyti LR BK 75 str. 1d., 2d. ir bausmės vykdymą atidėti 2 ( dvejiems ) metams, įpareigoti bausmės vykdymo atidėjimo metu neišeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu.

36Kardomosios priemonės rašytinio pasižadėjimo neišvykti iki nuosprendžio įsiteisėjimo nekeisti, nuosprendžiui įsiteisėjus-panaikinti.

37Priteisti iš kaltinamojo D. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ):

38- civiliniam ieškovui Kauno teritorinei ligonių kasai, kodas 188783839, buveinės adresas Aukštaičių g. 10, 44147 Kaunas, 41,18 ( keturiasdešimt vieną eurą ir 18 centų ) nukentėjusiojo K. I. gydymo išlaidų atlyginimo, pinigus pervedant į Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžetui padarytos žalos sąskaitą LT 21 7300 0100 0248 4333.

39- civiliniam ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, įstaigos kodas 188677622, J. D. g. 5/A. V. g. 2, Marijampolės, a.s. LT 58 4010 0424 0349 5020, AB DNB bankas, 648,38 Eur ( šešis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus ir 38 centus ) nusikaltimu padarytai turtinei žalai dėl K. I. ir V. I. išmokėtos ligos pašalpos atlyginti.

40Kaltinamąjį D. B. nuo antrinės teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimo atleisti.

41Nuosprendis per 20d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. sekretoriaujant G. A.,... 2. dalyvaujant prokurorui Nerijui Brundzai,... 3. vertėjai Liudmilai Baktienei,... 4. nukentėjusiesiems S. I., V. I., K. I.,... 5. gynėjui advokatui Vytautui Jazbučiui, viešame teisiamajame posėdyje... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Kaltinamasis D. B. įvykdė viešosios tvarkos pažeidimą ir nesunkiai... 8. Kaltinamasis D. B. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad Kalvarijos m.... 9. Nukentėjusioji S. I. parodė, kad sūnus K. I. dviračiu buvo išvažiavęs į... 10. Nukentėjusysis V. I. parodė, kad apie 19 val. paskambinęs sūnus K. I.... 11. Nukentėjusysis K. I. parodė, kad buvo gavęs pranešimą, jog į sąskaitą... 12. Liudytoja R. P. parodė, kad su M. G. eidama Kalvarijos m. nuo Maximos,... 13. Liudytoja M. G. parodė, kad eidama su M. P. Kalvarijos m. parke išgirdo... 14. Liudytoja E. G. parodė, kad jai ir G. O. vakare sėdint Kalvarijos m. prie... 15. Liudytoja G. O. parodė, kad šiuo metu įvykio aplinkybių neatsimena, sutiko,... 16. Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo seka, kad nukentėjusioji S. I.... 17. Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo seka, kad K. I.... 18. Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo seka, kad K. I.... 19. Iš specialisto išvados Nr. G422/14(09) seka, kad S. I. išorinių kūno... 20. Iš specialisto išvados Nr. G 421/14(09) seka, kad V. I. konstatuota... 21. Iš specialisto išvados Nr. G 420 /14(09) seka, kad K. I. konstatuoti... 22. Iš asmens apžiūros protokolo seka, kad apžiūrėjus D. B. nustatyta, kad jo... 23. Iš paciento, patyrusio traumą apžiūros lapo seka, kad 2014-05-10 D. B.... 24. Iš 2014-11-11 nutarimo seka, kad M. M. šioje byloje pripažintas... 25. Teismas aptartų įrodymų pagrindu sprendžia, kad kaltinamojo D. B. kaltė... 26. Civilinis ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 27. Civilinis ieškovas Kauno teritorinė ligonių kasa prašo priteisti iš... 28. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 29. Kaltinamasis D. B. nusikalto būdamas neteistas, administracine tvarka baustas... 30. Kadangi šias veikas D. B. padarė prieš priimant 2015-08-26 nuosprendį,... 31. 2015-10-09 nutartimi kaltinamajam D. B. BPK 51 str. 2 d. pagrindu buvo... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 301-305 str., 307... 33. D. B. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 284 str. 1d. ir... 34. LR BK 63 str. 1d., 4d., 9d. , 65 str. 1d. 1 b punkto pagrindu prie šios... 35. Taikyti LR BK 75 str. 1d., 2d. ir bausmės vykdymą atidėti 2 ( dvejiems )... 36. Kardomosios priemonės rašytinio pasižadėjimo neišvykti iki nuosprendžio... 37. Priteisti iš kaltinamojo D. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ):... 38. - civiliniam ieškovui Kauno teritorinei ligonių kasai, kodas 188783839,... 39. - civiliniam ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 40. Kaltinamąjį D. B. nuo antrinės teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimo... 41. Nuosprendis per 20d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...