Byla 2S-255-425/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Romualdo Januškos, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno (pranešėjas), Zinos Mickevičiūtės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atskirąjį skundą dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties, kuria atmestas prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-170-847/2011 pagal pareiškėjos Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo,

Nustatė

4Pareiškėja Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2011-01-19 kreipėsi į teismą prašydama panaikinti 2000-09-07 Turto areštą O. B. vieno kambario butui, esančiam adresu ( - ) bei įpareigoti VĮ „Registrų centras“ panaikinti juridinį faktą – turto areštą valstybės nuosavybėn perėjusiam turtui, kurio nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. 35/7778.

5Pareiškėja nurodė, kad 2011-01-13 Turto ir apskaitos aktu Nr. N85-7 Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija perėmė ir įtraukė į inspekcijos apskaitą valstybei priklausantį valstybės paveldėtą turtą, priklausiusį mirusiajai O. B., kurį sudaro vieno kambario butas, esantis adresu ( - ). Areštas minėtam turtui uždėtas 2000-09-07, o likvidavus Teismo antstolių kontoras, vykdomoji byla, kurioje būtų areštuotas šis nekilnojamasis turtas jokiai antstolių kontorai nebuvo perduota. Pareiškėja nurodė, kad Panevėžio AVMI negali realizuoti valstybei perduoto turto, kadangi nėra panaikintas turto areštas.

6Biržų rajono apylinkės teismas 2011-01-24 nutartimi pareiškėjos prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones ir prašymą įpareigoti VĮ „Registrų centras“ panaikinti turto areštą atmetė. Teismas nurodė, kad Biržų rajono apylinkės teismas 2000-08-29 nutartimi uždėjo areštą O. B. turtui 5 116,22 Lt sumai, o 2000-10-10 sprendimu tenkino ieškovo AB „Lietuvos energija“ ieškinį iš dalies ir priteisė iš O. B. 400 Lt skolos ir 27,14 Lt išlaidų ieškovo naudai. Teismas pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, tačiau duomenų, jog sprendimas buvo pilnai įvykdytas, byloje nėra. Kadangi pagrindas taikyti areštą O. B. turtui neišnyko, prašymas panaikinti buto areštą atmestinas. Taip pat pirmosios instancijos teismas nurodė, kad įstatymas teismui nesuteikia galimybės įpareigoti VĮ „Registrų centras“ panaikinti juridinį faktą – turto areštą, todėl šis pareiškėjos prašymas taip pat netenkintas.

7Pareiškėja Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atskirąjį skundą dėl 2011-01-24 nutarties ir prašė šią nutartį naikinti bei išspręsti klausimą iš esmės. Pareiškėja nurodė, kad nutartis neteisėta ir nepagrįsta. Asmuo, dėl kurio veiksmų buvo pareikštas ieškinys teisme ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra miręs, o jo teisių ir pareigų perėmėjas yra valstybė, todėl pagrindo traktuoti, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, nėra. Valstybei paveldėjus palikėjo turtą, pereina tiek teisės, tiek pareigos Pagal LR CK 5.62 str. 3 d. valstybė atsako už palikėjo skolas neviršydama jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės, todėl šiuo atveju pirmiausia turi būti parduotas paveldėtas turtas, o iš jo gautomis lėšomis dengiamos išlaidos ir skolos. Kadangi paveldėtas turtas yra areštuotas, inspekcija negali vykdyti jokių su paveldėto turto pardavimu bei po to vykdytinu skolų apmokėjimu susijusių veiksmų.

8Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (Civilinio proceso kodekso 337 str.2p.).

9VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu nustatyta, kad butui, esančiam ( - ) įregistruotas areštas, turto arešto aktas sudarytas 20009-09-07, įrašas galioja nuo 2000-09-01 (b.l.7). Pirmosios instancijos teismas nutartyje nurodė, kad Biržų rajono apylinkės teismas 2000-08-29 nutartimi areštavo O. B. turtą 5 116,22 Lt sumai, o 2000-10-10 sprendimu tenkino ieškovo AB „Lietuvos energija“ ieškinį iš dalies, priteisė iš atsakovės O. B. 400 Lt skolos ir 27,14 Lt išlaidų ieškovo naudai. Teismas skundžiamoje apeliacine tvarka nutartyje padarė išvadą, kad laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, tačiau duomenų, jog sprendimas buvo pilnai įvykdytas, byloje nėra. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada pilnai sutikti negalima. Turto ir apskaitos aktu Nr. N85-7 2011-01-13 Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija perėmė ir įtraukė į inspekcijos apskaitą valstybei priklausantį valstybės paveldėtą turtą, priklausiusį mirusiajai O. B., kurį sudaro vieno kambario butas, esantis adresu ( - ), tai yra nurodyto turto – buto savininke tapo valstybė, paveldimo turto (buto) paveldėjimo teisei perėjus valstybei CK 5.62str. pagrindais. CK 5.62str.3d. numato, kad valstybė atsako už palikėjo skolas neviršydama jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės. Nagrinėjamos apeliacine tvarka civilinės bylos atveju darytina išvada, kad mirusiosios skolininkės O. B. turtui, t.y. vieno kambario butui, esančiam adresu ( - ), paveldėjimo teise perėjus valstybei, valstybė tapo atsakinga už palikėjos O. B. skolas, neviršydama jai perėjusio turto, t.y. nurodyto buto tikrosios vertės. Nagrinėjamos bylos atveju valstybei, veikiančiai per Panevėžio apskrities VMI, tenka pareiga paveldėtą palikėjos O. B. turtą, t.y. butą, įstatymo nustatyta tvarka realizuoti ir atsiskaityti su palikėjos kreditoriais, tarp jų ir AB „Lietuvos energija“, neviršydama jai perėjusio turto, t.y. nurodyto buto tikrosios vertės. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo padarė išvadą, kad neišnyko pagrindas taikyti butui, esančiam adresu ( - ), areštą, nes būtent turto areštas ir yra kliūtis pradėti atsakovui valstybei atsiskaitymo su palikėjos O. B. kreditoriais procesą, realizavus nurodytą turtą, įstatymo nustatyta tvarka. Aptartais motyvais pirmosios instancijos teismo nutarties negalima pripažinti teisėta ir pagrįsta, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – tenkintinas pareiškėjos Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo (CPK 150str.1d.), o prašymo dalis, įpareigoti VĮ „Registrų centras“ panaikinti juridinį faktą – turto areštą valstybės nuosavybėn perėjusiam turtui, kurio nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. 35/7778 nutrauktina kaip nenagrinėtina teisme (CPK 293str.1p.), kadangi VĮ „Registrų centras“ nagrinėjamo ginčo atveju neturi procesinio suinteresuotumo ginčo baigtimi, o atlieka tik nekilnojamojo turto registro funkcijas. Teismui panaikinus areštą, registro duomenų tvarkytojas, gavęs teismo nutartį, išregistruos areštą.

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio antru punktu,

Nutarė

12Biržų rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Pareiškėjos Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkinti. Panaikinti vieno kambario buto, esančio adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), areštą Biržų rajono apylinkės teismo 2000m. rugpjūčio 29d. nutarties pagrindu (Areštuoto turto apyrašas, 2000-09-07, Nr.CDE Nr. 005458, Turto arešto aktas, 2000-09-07, Nr. 2-1132). Prašymo dalį, įpareigoti VĮ „Registrų centras“ panaikinti juridinį faktą – turto areštą valstybės nuosavybėn perėjusiam turtui, kurio nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. 35/7778, nutraukti kaip nenagrinėtiną teisme.

13Nutarties nuorašą nusiųsti Panevėžio apskrities VMI bei AB „VST“ Panevėžio filialui.

Proceso dalyviai