Byla 2-3229-717/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios viešosios įstaigos V. Chomičiaus krepšinio mokykla bankroto administratoriaus UAB „Audersima“ ieškinį atsakovei E. J. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 112711,20 Lt žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-5). Ieškovas nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2013 spalio 29 nutartimi iškėlė bankroto bylą viešajai įstaigai V. Chomičiaus krepšinio mokykla. Bankrutuojančios viešosios įstaigos bankroto administratoriumi yra paskirta UAB „Audersima“. Bankroto administratorius susipažino su įstaigoje esamais įmonės finansiniais bei kitais veiklos dokumentais ir nustatė, kad nuo 1999-01-08 atsakovė E. J. buvo išrinkta įstaigos vadove ir šias pareigas ėjo iki 2010-09-01. Iš bankroto administratoriui perduotų įmonės dokumentų buvo nustatyta, kad 2006-06-30 VŠĮ V. Chomičiaus krepšinio mokykla įsigijo naują automobilį KIA Carnival, valstybinis numeris ( - ) kuriuo atsakovė naudojosi kaip įstaigos vadovė. Bankroto administratorius, patikrinęs įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus bei, atsižvelgdamas į eilę kitų aplinkybių, nustatė, kad atsakovė septynerius metus automobilį naudojo savo asmeninėms reikmėms, neturėdama tam teisėto pagrindo. Ieškovas šį teiginį grindžia tokiomis aplinkybėmis: 1. Bankroto administratorius nustatė, kad bankrutuojanti įstaiga savo veiklą realiai vykdė iki 2007 metų, todėl automobilis galėjo būti eksploatuojamas (naudojamas veikloje) iki 2007 metų. Remiantis įstaigos buhalterinės apskaitos duomenimis, automobilis nuo 2007 metų nebuvo naudojamas įstaigos veikloje, nes nėra užpildyti jokie kelionės lapai, nebuvo teikiami duomenys apie kuro sąnaudas, įmonė neatliko automobilio remonto darbų. Nepaisant to, yra pakankamai duomenų konstatuoti, kad automobilis buvo eksploatuojamas. Įmonės apskaitos duomenimis įstaigai priklausančio automobilio rida iki 2007 metų buvo 17 296 km. Gautais duomenimis iš UAB „Transeksta“ automobilio rida 2009 12 21 buvo 119 291 km. Atsakovei einant direktorės pareigas, minėtas automobilis buvo jos žinioje, nes nėra jokių duomenų, kad automobilis būtų kam nors išnuomotas ar perduotas naudotis kitais pagrindais. Darytina išvada, kad įstaigos vadovė šiuo konkrečiu laikotarpiu nuo 2007 metų sausio 1 d. iki 2009-12-21 pati naudojosi automobiliu asmeniniais interesais. 2010-09-01 su atsakove buvo nutraukta darbo sutartis. Bankroto administratorius neturi duomenų, kad, nutraukusi darbo sutartį, atsakovė perdavė automobilį saugoti įstaigos steigėjams ar kitiems įstaigos darbuotojams. Atsakovė taip pat nepateikė jokių dokumentų apie automobilio perdavimą atsakingiems įmonės asmenims po darbo sutarties su ja nutraukimo. Pažymėtina, kad minėtą automobilį būtent atsakovė perdavė bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui 2014-01-16, todėl darytina pagrįsta išvada, kad nuo 2010 09 01, tai yra po darbo sutarties su atsakove nutraukimo, automobilis liko atsakovės žinioje ir ji automobilį toliau naudojo savo asmeninėms reikmėms. Automobilio eksploatavimo minimu laikotarpiu faktą patvirtina 2011-10-28 UAB „Transeksta“ užfiksuota automobilio rida - 142 742 km bei automobilių KIA įgalioto atstovo UAB „Ivuana“ 2014 01 21 techninės automobilio būklės patikrinimo formoje užfiksuota rida 204 486 km. Ieškovas pažymėjo, kad patikrinus įstaigos dokumentus, nebuvo rasta jokia nuomos ar panaudos sutartis, kurios pagrindu atsakovė, nebūdama įstaigos darbuotoja, galėjo naudotis įstaigai priklausančiu automobiliu. Bankroto administratoriui paprašius, atsakovė, taip pat nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių jos naudojimosi automobiliu teisėtumą. Todėl ieškovas daro išvadą, jog atsakovė, be teisėto tam pagrindo, įmonei priklausančiu automobiliu, neatlygintinai naudojosi nuo 2007 metų sausio 1 d., kai įmonė nutraukė veiklą, iki 2014-01-16, kai automobilis buvo perduotas bankroto administratoriui.

3Bankroto administratorius paskaičiavo, kad tuo atveju, jeigu įstaigos vadovas, nutraukus pagrindinę įmonės veiklą, būtų priėmęs sprendimą nuomoti automobilį, nenaudojamą įstaigos veikloje, įstaigos pajamos iki jo perdavimo administratoriui sudarytų 112711,20 Lt. Ši suma skaičiuojama taip: komercinio transporto (nuomai naudojamas transportas) nuomos kaina skaičiuojama taip, kad po 5 metų už nuomą gauta suma būtų lygi naujo transporto priemonės kainai. Naujo automobilio KIA Carnival kaina yra 80 508,47 Lt. Tokiu atveju mėnesio nuomos kaina yra 1341,80 Lt. Automobilį atsakovė naudojo 84,5 mėnesio (nuomos kaina 1341,80 Lt padauginus iš 84,5 mėnesių, nuomos suma 112 711,20 Lt).

4Ieškovas 112 711,20 Lt laiko įmonės patirtais nuostoliais – negautomis pajamomis, kurios turi būti priteistos iš atsakovės. Tam yra visos įstatymo nustatytos sąlygos civilinei atsakomybei kilti. Nuostoliai patirti dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, nes automobiliu ji naudojosi be teisėto tam pagrindo, taip pažeisdama pareigą elgtis atidžiai, rūpestingai, įmonės interesais. Tarp neteisėtų veiksmų ir patirtų nuostolių yra priežastinis ryšys - naudodamasi automobiliu, atsakovė nemokėjo įmonei nuomos mokesčio, todėl įmonė negavo pajamų. Dėl patirtų nuostolių kalta atsakovė, nes tiek būdama įstaigos vadovė, tiek nutraukusi darbo santykius su įstaiga, ji turėjo suprasti, kad neteisėtai naudojasi įstaigos turtu be jokio atlygio.

5Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie teisme iškeltą bylą jai pranešta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

7Ieškinys tenkintinas.

8CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: 2006-06-28 PVM sąskaitos faktūros TR2 Nr. 0100, duomenų apie atsakovės eitas pareigas iš VĮ Registrų centro JAR išplėstinio išrašo, 2014-07-29 pranešimo Nr. AP-333/14/07 atsakovei, nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, duomenų apie ridą iš UAB „Transeksta“, 2014-01-21 automobilio būklės patikrinimo formos, automobilio priėmimo - perdavimo akto bankroto administratoriui vertinimą, ir atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovui įvykdymą, įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

10CK 6.263 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas asmuo privalo laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos.

11Atsakovė E. J. viešosios įstaigos V. Chomičiaus krepšinio mokykla vadovo pareigas ėjo nuo 2001 m. gruodžio 28 d. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis).

12Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo – fiduciariniai – santykiai. Įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Tokia pozicija yra išsakoma ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartyje, priimtoje 2011 m. gegužės 5 d. (Civilinės bylos Nr. 3K-3-228/2011).

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija nutartyje, priimtoje 2006 m. gegužės 25 d. (Civilinės bylos Nr. 3K-7-266/2006), yra nurodžiusi, kad jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

14Vadovaujantis nurodytomis teisės normomis ir atsižvelgiant į aptartas faktines aplinkybes teismas sprendžia sprendimu už akių ieškovo ieškinį tenkinti.

15Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalis 8 punktas). Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį patenkinus ieškinį šios išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovo. Ieškinys yra turtinio pobūdžio, kurio kaina 32.642,42 Eur (112711,20 Lt) už jį turėjo būti sumokėtas 979 Eur žyminis mokestis, todėl jis iš atsakovės priteistinas valstybei.

16Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. – 287 str.,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovės E. J., asmens kodas ( - ) ieškovo bankrutuojančios viešosios įstaigos V. Chomičiaus krepšinio mokyklos, juridinio asmens kodas 135136993, naudai 32.642,42 Eur (trisdešimt du tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt du eurus ir 42 ct) žalos atlyginimo.

20Priteisti iš atsakovės E. J., asmens kodas ( - ) 979,00 Eur (devynis šimtus septyniasdešimt devynis eurus) žyminio mokesčio valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank” AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 3. Bankroto administratorius paskaičiavo, kad tuo atveju, jeigu įstaigos... 4. Ieškovas 112 711,20 Lt laiko įmonės patirtais nuostoliais – negautomis... 5. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 6. CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka, ieškovas prašo priimti sprendimą už... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 9. Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: 2006-06-28... 10. CK 6.263 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas asmuo privalo laikytis... 11. Atsakovė E. J. viešosios įstaigos V. Chomičiaus krepšinio mokykla vadovo... 12. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 14. Vadovaujantis nurodytomis teisės normomis ir atsižvelgiant į aptartas... 15. Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1... 16. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d.,... 18. Ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovės E. J., asmens kodas ( - ) ieškovo bankrutuojančios... 20. Priteisti iš atsakovės E. J., asmens kodas ( - ) 979,00 Eur (devynis šimtus... 21. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 22. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...