Byla 2-426/2012
Dėl atlyginimo už suteiktas paslaugas priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VM Valda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutarties, kuria teismas sustabdė civilinę bylą Nr. 2-6905-553/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „MV valda“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „SEB lizingas“, dalyvaujant trečiajam asmeniui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Stimeksa“ dėl atlyginimo už suteiktas paslaugas priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „VM valda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė teismo priteisti iš atsakovo AB „SEB lizingas“ 115 530,24 Lt už suteiktas paslaugas nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d. ir periodinius mokėjimus už teikiamas paslaugas po 4 457,64 Lt kas mėnesį nuo 2011 m. birželio 1 d. iki visiško patalpų atlaisvinimo; įpareigoti atsakovą atlaisvinti ieškovui nuosavybės teise priklausančias patalpas nuo atsakovui nuosavybės teise priklausančio turto per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo, priteisti 6 procentus metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys grindžiamas aplinkybėmis apie finansinio lizingo sutarčių Nr. 2006-030245 ir Nr. 2006-030248 pagrindu nuomotų, atsakovui AB „SEB lizingas“ priklausančių, negesintų kalkių hidracijos įrengimo ir metalo konstrukcijos su talpomis laikymu bei saugojimu ieškovui nuosavybės teise priklausančiose patalpose.

5Atsakovas AB „SEB lizingas“ atsiliepime į ieškinį pareiškė prašymą nagrinėjamąją bylą sustabdyti iki tol, kol nebus baigta Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1835-431/2011 pagal ieškovo AB „SEB lizingas“ ieškinį atsakovui UAB „VM valda“ dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo. Atsakovas nurodė, kad bylos sustabdymui yra du pagrindai: 1. Tarp bylų yra prejudicinis ryšys, nes tuo atveju, jeigu būtų patenkintas AB „SEB lizingo“ reikalavimas dėl lizinguoto turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo, nebeliktų pagrindo tenkinti UAB „VM valda“ patikslinto ieškinio reikalavimo įpareigoti AB „SEB lizingas“ atlaisvinti UAB „VM valda“ patalpas; 2. Civilinėje byloje Nr. 2-1835-431/2011 buvo nustatytos prejudicinę galią nagrinėjamajai bylai turinčios aplinkybės, jog AB „SEB lizingas“ ir UAB „VM valda“ nesieja jokie sutartiniai santykiai, kad aplinkybė, jog trečiasis asmuo nutraukė nuomos sutartį ir neatsiėmė ginčo patalpose laikyto trečiajam asmeniui valdymo ir naudojimosi teise perduoto turto, kuris nuosavybės teise priklauso AB „SEB lizingas“, nesukuria naujų prievolių tarp AB „SEB lizingas“ ir UAB „VM valda“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 29 d. nutartimi sustabdė šios civilinės bylos nagrinėjimą iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-1835-431/2011.

8Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 13 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1835-431/2011 ieškinį tenkino, nusprendė išreikalauti iš atsakovo UAB „VM valda“ neteisėto valdymo ieškovui AB „SEB lizingui“ priklausantį turtą, kuris finansinių lizingo sutarčių pagrindu buvo perduotas valdyti ir naudotis trečiajam asmeniui BUAB „Stimeksa“. Pažymėjo, kad teismas minėtame sprendime nustatė aplinkybes apie susiklosčiusius santykius tarp AB „SEB lizingas“ ir UAB „VM valda“, tačiau sprendimas dar neįsiteisėjęs.

9Teismas, įvertinęs nagrinėjamojoje byloje pareikštus ieškovo reikalavimus ir ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes, sprendė, kad yra pagrindas pripažinti, jog tarp abiejų bylų yra prejudicinis ryšys: nagrinėjamojoje byloje ieškovo reikalavimų patenkinimą (nepatenkinimą) lemia aplinkybės, kokiu pagrindu ieškovui priklausančiose patalpose buvo laikomas atsakovo turtas ir ar toks faktas sukūrė atsakovui kokias nors prievoles. Teismas nurodė, kad šios aplinkybės yra ištirtos ir įvertintos minėtame Vilniaus apygardos teismo sprendime, todėl pastarojo sprendimo įsiteisėjimas nagrinėjamajai bylai yra aktualus. Taip pat teismas pažymėjo, kad minėtas sprendimas reikšmingas ir tuo aspektu, kad jo įsiteisėjimo atveju tenkinti reikalavimą įpareigoti AB „SEB lizingas“ atlaisvinti UAB „VM valda“ patalpas nebūtų jokio pagrindo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas UAB „MV valda“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai rėmėsi CPK 163 straipsnio 3 punktu ir sustabdė nagrinėjamą bylą, nes kitos bylos nagrinėjimas neturi įtakos šios bylos sprendimui. Šioje byloje yra nagrinėjamas ginčas dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo ir, nepriklausomai nuo to, koks bus priimtas sprendimas kitoje byloje, ieškovas teikė saugojimo paslaugas ir už jas turi būti atlyginta. Šios civilinės bylos ir kitos civilinės bylos, kurioje sprendžiamas ginčas dėl daiktų išreikalavimo iš neteisėto valdymo, ginčo objektai yra skirtingi.
  2. Pats atsakovas nesiėmė veiksmų bei nesiekė pasiimti saugojimo objekto iš ieškovo, t. y. atsakovas, žinodamas, kad jam priklausantys objektai yra ieškovo žinioje, nesirūpino nei jų saugumu, nei laikymo sąlygomis ir konkliudentiniais veiksmais sutiko, jog daiktai būtų ir toliau saugomi ieškovo, o už tokias paslaugas turi būti atlyginta. 2010 m. gegužės 11 d. atsakovas informavo ieškovą, kad už lizinguoto turto laikymą ir saugojimą turi pareigą mokėti trečiasis asmuo BUAB „Stimeksa“. Tačiau ieškovas pažymėjo, kad nutraukus lizingo sutartis, trečiojo asmens administratorius negalėjo perimti ir neperėmė lizingo objekto, todėl po bankroto bylos iškėlimo trečiasis asmuo nevaldė lizinguoto turto, juo nesinaudojo ir jam neatsirado pareiga atlyginti saugojimo išlaidas. Lizingo turtas liko atsakovo nuosavybės objektu, todėl būtent atsakovui atsirado pareiga atlyginti turto saugojimo išlaidas. Be to, 2010 m. liepos 16 d. vykusio BUAB „Stimeksa“ kreditorių susirinkimo metu buvo nuspręsta neskirti lėšų už lizingo bendrovės nuosavybės teise priklausančio turto saugojimą ir sandėliavimą. Atsakovas, dalyvavęs minėtame susirinkime, balsavo už lėšų neskyrimą lizingo objekto saugojimui ir sandėliavimui, dėl to galima daryti išvadą, kad atsakovas suvokė, jog būtent jam atsiranda pareiga padengti lizingo objekto saugojimo išlaidas. Be to, net ir pripažinus, kad ieškovas daiktus laiko neteisėtai, atsakovui liktų pareiga apmokėti už suteiktas paslaugas remiantis sutartiniais santykiais.
  3. Bylos nagrinėjimo sustabdymas pažeistų greito ir teisingo bylos išnagrinėjimo galimybę.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas AB „SEB lizingas“ prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas skundą grindžia aplinkybėmis, kurios susijusios su pareikšto ieškinio pagrįstumu, tačiau šias aplinkybes įvertinti turės bylą iš esmės nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas. Taip pat nurodo, kad tarp abiejų bylų yra prejudicinis ryšys, nes ieškovas šioje byloje be kita ko prašo įpareigoti atsakovą atlaisvinti ieškovui nuosavybės teise priklausančias patalpas nuo atsakovui priklausančio turto. Tuo atveju, jei būtų patenkintas kitoje byloje AB „SEB lizingo“ pareikštas reikalavimas dėl turto išreikalavimo iš atsakovo neteisėto valdymo, neliktų pagrindo patenkinti šioje byloje pareikšto reikalavimo dėl patalpų atlaisvinimo. Be to, ieškovas nepagrįstai nurodo, kad net ir pripažinus, jog jis ginčo daiktus laiko neteisėtai, atsakovui liktų pareiga apmokėti su suteiktas paslaugas remiantis sutartiniais santykiais. Kitoje civilinėje byloje buvo konstatuota, kad ieškovo ir atsakovo nesieja jokie sutartiniai santykiai.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Šioje apeliacijoje sprendžiamas klausimas, ar pagrįsta ir teisėta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas sustabdė šios civilinės bylos nagrinėjamą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu iki įsiteisės teismo sprendimas kitoje civilinėje byloje.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „VM valda“ šioje byloje patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo AB „SEB lizingas“ atlyginimą už suteiktas paslaugas bei įpareigoti atsakovą atlaisvinti ieškovui nuosavybės teise priklausančias patalpas nuo atsakovui AB „SEB lizingas“ priklausančio turto. Tuo tarpu kitoje civilinėje byloje Nr. 2-1835-431/2011 pareikštas ieškovo AB „SEB lizingas“ reikalavimas dėl lizinguoto turto išreikalavimo iš atsakovo UAB „VM valda“ neteisėto valdymo. Tarp abiejų bylų yra ryšys, nes pareikšti reikalavimai iš dalies sutampa siekiamo rezultato prasme, t. y. abi šalys siekia, kad būtų išgabenti ginčo įrengimai, tik siekia to skirtingu teisiniu pagrindu. Civilinėje byloje Nr. 2-1835-431/2011 priimtu sprendimu teismas ieškovo reikalavimą patenkino, taigi, įsiteisėjus šiam sprendimui, nebeliks pagrindo tenkinti nagrinėjamoje byloje pareikšto reikalavimo dėl įpareigojimo atlaisvinti ieškovui priklausančias patalpas nuo atsakovui priklausančio turto. Be to, kitoje civilinėje byloje nustatinėjamos aplinkybės dėl šalis siejančių santykio pobūdžių, kurios gali būti reikšmingos nagrinėjamoje byloje. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sprendžia, kad teismas teisingai konstatavo, jog sprendimas, priimtas paminėtoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1835-431/2011, turės prejudicinę galią šioje byloje sprendžiant ieškovo pareikštų reikalavimų pagrįstumo klausimą.

16Be to, pažymėtina, kad abi minėtos bylos atitinka CPK 136 straipsnio 4 dalyje nurodytus požymius, t. y. jose nagrinėjami reikalavimai ir šalys yra tarpusavyje susiję, vadinasi, galėjo būti sprendžiamas bylų sujungimo klausimas, o tai būtų leidę užtikrinti greitą procesą abiejose bylose, nė vienos iš jų nestabdant. Tačiau patikslintas ieškinys nagrinėjamoje byloje buvo pareikštas jau po to, kai buvo priimtas teismo sprendimas kitoje byloje, todėl bylų sujungimo galimybės nebeliko.

17Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad šios bylos nagrinėjimo sustabdymas pažeistų greito ir teisingo bylos išnagrinėjimo galimybę. Pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, jog, esant tam tikroms aplinkybėms, nacionaliniai teismai gali laukti paraleliai vykstančių teismo procesų rezultatų, ir tai gali būti laikoma procesinio veiksmingumo priemone. Tačiau kartu pabrėžiama, kad toks sprendimas turi būti proporcingas, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (žr., pvz., Herbst v. Germany, judgment of 11 January 2007, no. 20027/02, § 78; Stork v. Germany, judgment of 13 July 2006, no. 38033/02, § 44, kt.). Nagrinėjamu atveju sustabdžius bylos nagrinėjimą bus išvengta prieštaringų sprendimų susijusiose bylose priėmimo galimybės, maksimaliai sumažinta teisminių ginčų atnaujinimo tikimybė bei užtikrintas teisingas bylos išnagrinėjimas.

18Atskirojo skundo argumentai, susiję su šioje byloje pareikšto ieškinio pagrįstumu, neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo dėl bylos sustabdymo išsprendimui.

19Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta. Apelianto atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Atskirojo skundo netenkinti.

22Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „VM valda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 5. Atsakovas AB „SEB lizingas“ atsiliepime į ieškinį pareiškė prašymą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 29 d. nutartimi sustabdė šios... 8. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 13 d.... 9. Teismas, įvertinęs nagrinėjamojoje byloje pareikštus ieškovo reikalavimus... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „MV valda“ prašo panaikinti Vilniaus... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas AB „SEB lizingas“ prašo... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 14. Šioje apeliacijoje sprendžiamas klausimas, ar pagrįsta ir teisėta pirmosios... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „VM valda“ šioje byloje... 16. Be to, pažymėtina, kad abi minėtos bylos atitinka CPK 136 straipsnio 4... 17. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad šios bylos... 18. Atskirojo skundo argumentai, susiję su šioje byloje pareikšto ieškinio... 19. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Atskirojo skundo netenkinti.... 22. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti...