Byla 2-980-793/2011
Dėl su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Jurgitai Rupšaitei, dalyvaujant ieškovui V. O., institucijos teikiančios išvadą byloje LR VDI Klaipėdos skyriaus atstovui S. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo V. O. ieškinį atsakovei R. S. komercinei firmai „ELA“, su institucija teikiančia išvadą byloje LR VDI Klaipėdos skyriumi, dėl su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas V. O. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės R. S. komercinės firmos „ELA“ 2862,60 Lt neišmokėtą darbo užmokestį, 7541,68 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, 26,67 Lt ir 55,85 Lt delspinigių, 4837,50 Lt neišmokėtą dalį dienpinigių bei bylinėjimosi išlaidas. Bendra ieškinio reikalavimų suma sudaro 15324,30 Lt. Nurodė, kad nuo 2010-01-14 iki 2010-03-31 dirbo pas atsakovę vairuotojo pareigose. Atsakovė įsipareigojo ieškovui mokėti 1050,00 Lt mėnesinį atlyginimą (neatskaičius mokesčių). Pažymėjo, kad jam būnant komandiruotėje, atsakovė atsisakė siųsti pinigų būtinoms kelionės išlaidoms, todėl ieškovas parašė prašymus atleisti jį iš darbo pagal LR DK 127 str. l d. Prašymus įteikė atsakovei. Paaiškėjo, kad atsakovė iš darbo atleido ne pagal ieškovo prašymą, o pagal LR DK 136 str. 3 d. Kreipėsi į VDI Klaipėdos skyrių, kuris pripažino atsakovę pažeidus LR DK 240 str. l d., o atleidimą iš darbo pagal LR DK 136 str. 3 d., nepagristu. Atsakovė nemokėjo sulygto darbo sutartimi atlyginimo, motyvuodama tuo, kad neturi pinigų. Nurodė, jog atsakovė ieškovui neišmokėjo darbo užmokesčio už 2010 m. sausio, vasario ir kovo mėnesį, bei kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Teigė, kad buvo vienoje ilgalaikėje komandiruotėje Norvegijoje, kuri truko nuo 2010-01-15 iki 2010-02-27. Paskaičiuota bendra dienpinigių suma sudarė 7919,50 Lt, atsakovė į ieškovo sąskaitą pervedė 3082,00 Lt, todėl atsakovė liko skolinga ieškovui 4837,50 Lt dienpinigių. Nurodo, kad už dirbtą darbą naktį ir darbą poilsio dienomis 2010 m. 01-02 mėn. atsakovė privalo sumokėti 493,51 Lt. Už laiku nemokėtą darbo užmokestį, atsakovė privalo mokėti delspinigius, kurie sudaro: 26,67 Lt už pavėluotai mokamą atlyginimą, 55,85 Lt už pavėluotai mokamus dienpinigius. Teigė, kad atleidimo iš darbo dieną atsakovė su juo neatsiskaitė ir liko skolingą 2862,60 Lt darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Atsižvelgiant į tai, pažymi, jog atsakovė privalo mokėti ieškovui vidutinį darbo užmokestį (kuris ieškinio teismui pateikimo dieną sudaro 7541,68 Lt), už visą atsiskaityti uždelsimo laikotarpį, iki bus sumokėtos visos, atsiskaitymo dieną privalėtos išmokėti, su darbo santykiais susijusios išmokos.

3Ieškovas teismo posėdyje ieškinį palaiko, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir neatvykus į teismo posėdį, prašo sprendimą priimti už akių.

4Atsakovei R. S. komercinei firmai „ELA“ procesiniai dokumentai įteikti 2010-12-07, įpareigojant ją per 14 dienų pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Atsakovė atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, taip pat nenurodė atsiliepimo nepateikimo priežasčių ir nepateikė jas patvirtinančių įrodymų. Į bylos nagrinėjimą atsakovės R. S. komercinės firmos „ELA“ atstovas neatvyko. Apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą atsakovei pranešta tinkamai. Prašymo atidėti bylos nagrinėjimą atsakovė nepateikė, apie neatvykimo priežastis teismui nepranešė.

5Atsižvelgiant į ieškovo prašymą ir išdėstytas aplinkybes, priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 246 str. 2 d., 285 str. 1 d.).

6Ieškinys tenkintinas visiškai (LR DK 186 str., 207 str., 141 str.).

7Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad pagal 2010-01-14 darbo sutartį (toliau – Darbo sutartis), sudarytą tarp ieškovo ir atsakovės, ieškovas pas atsakovę dirbo vairuotoju. Pagal Darbo sutarties 3 p. ieškovui nustatytas 1050,00 Lt (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis (b.l. 7-9). Darbo sutartis nutraukta 2010-03-31 (b.l. 10). Ieškovo darbo užmokesčio paskaičiavime nurodyta ieškovui priklausanti mokėtina darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas suma – 2862,60 Lt, įskaitant 493,51 Lt už dirbtą darbą naktį ir darbą poilsio dienomis 2010 m. 01-02 mėn. (b.l. 13, 16-19). Iš delspinigių apskaičiavimo lentelių duomenų matyti, kad ieškovui mokėtina dienpinigių suma sudaro 7919,50 Lt (b.l. 15), delspinigių nuo ne laiku išmokėto atlyginimo suma – 26,67 Lt, delspinigių nuo ne laiku išmokėtų dienpinigių suma – 55,85 Lt (b.l. 15). Atsakovė į ieškovo sąskaitą jam būnant komandiruotėje pervedė 3082,00 Lt dienpinigių (b.l. 20-21). Neišmokėtų dienpinigių skola sudaro 4837,50 Lt (b.l. 15).

8Dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir dienpinigių priteisimo.

9Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną (LR DK 141 str. 1 d.). Duomenų apie tai, kad atsakovė savo prievolę – sumokėti ieškovui jam priklausančias išmokas jo atleidimo dieną, būtų įvykdžiusi, nėra. Pagal byloje esančius įrodymus ieškovo reikalavimas priteisti neišmokėtą darbo užmokestį ir dienpinigius yra teisėtas ir pagrįstas. Todėl, ieškovui iš atsakovės priteistina 2862,60 Lt (atskaičius mokesčius) darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas už 2010 m. sausio, vasario ir kovo mėnesius ir 4837,50 Lt dienpinigių už laikotarpį nuo 2010-01-15 iki 2010-02-27.

10Dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo.

11Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką (LR DK 141 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė su ieškovu jo atleidimo iš darbo dieną neatsiskaitė, duomenų, jog ieškovas dėl tokio atsiskaitymo uždelsimo būtų kaltas, byloje nėra, todėl ieškovo reikalavimas priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, kurio vienos darbo dienos vidutinio darbo užmokesčio dydis sudaro 60,82 Lt, yra teisėtas ir pagrįstas. Ieškovui iš atsakovės priteistinas vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos - 2010-03-31, iki ieškinio pareiškimo teisme dienos - 2010-09-28, iš viso 7541,68 Lt, ir vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką nuo ieškinio pareiškimo teisme dienos - 2010-09-28 (imtinai) iki sprendimo visiško įvykdymo.

12Dėl delspinigių priteisimo.

13Vadovaujantis LR DK 207 str. 1 d., LR Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 str., atsižvelgiant į ieškovo pateiktas pažymas dėl delspinigių dydžio paskaičiavimo (b.l. 15), įvertinus faktines bylos aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimai dėl delspinigių priteisimo yra pagrįsti ir teisėti, todėl tenkintini. Ieškovui iš atsakovės priteistini 26,67 Lt delspinigių už pavėluotai mokamą atlyginimą ir 55,85 Lt delspinigių už pavėluotai mokamus dienpinigius.

14Dėl bylinėjimosi išlaidų.

15Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas turėjo 186,00 Lt išlaidų, susijusių su atvykimu laivu iš Karlshamno į Klaipėdą (b.l. 26), 500,00 Lt išlaidų už teisines paslaugas (b.l. 29-30), 15,83 Lt išlaidų, susijusių su korespondencijos siuntimu (b.l. 44, 50, 51), 400,00 Lt išlaidų už antstolio paslaugas (b.l. 49), 16,35 Lt išlaidų už kopijavimo paslaugas (b.l. 52), 400,20 Lt išlaidų, susijusių su atvykimu į teismo posėdį iš savo gyvenamosios vietos - Alytaus, 410,69 Eurų išlaidų, susijusių su atvykimu į teismo posėdžius iš savo darbovietės Airijoje (įskaitant važiavimą autobusu), 148,83 Lt išlaidų už vertimo paslaugas. Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str. l d.).

16Atsižvelgiant į tai, kad darbo bylose ieškovas nuo žyminio mokesčio yra atleistas, iš atsakovės valstybei priteistinas žyminis mokestis – 459,70 Lt (15324,30 Lt x 3 proc. = 459,70 Lt) (LR CPK 96 str. 1 d.).

17Valstybė byloje patyrė 27,30 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Patenkinus ieškinį pašto išlaidos - 27,30 Lt priteistinos iš atsakovės (LR CPK 92 str., 93 str. 1 d.). Viso iš atsakovės valstybei priteistina 487,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

18Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

19Ieškinį patenkinus visiškai ir atsižvelgiant į tai, kad iš atsakovės ieškovui be neišmokėto darbo užmokesčio yra priteistas vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, kurio tiksli suma teismo sprendimo priėmimo dienai nėra žinoma, tačiau, atsižvelgus į priteisto vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki ieškinio padavimo teismui dienos dydį, kuris yra pakankamai didelis (4837,50 Lt), 2010-10-04 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovei priklausančio turto areštas ir 2010-12-15 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovės R. S. komercinės firmos „ELA“ savininkui R. S. priklausančio turto areštas, paliktini galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CPK 150 str. 5 d.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 259 str., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

21ieškinį tenkinti visiškai.

22Priteisti iš atsakovės R. S. komercinės firmos „ELA“, į.k. 140682022, 2862,60 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt du Lt 60 ct) neišmokėto darbo užmokesčio (atskaičius mokesčius), 7541,68 Lt (septynis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt vieną Lt 68 ct) vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos - 2010-03-31 iki ieškinio pareiškimo teisme dienos - 2010-09-28 (neatskaičius mokesčių), vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo ieškinio pareiškimo teisme dienos - 2010-09-28 (imtinai) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (neatskaičius mokesčių), 82,52 Lt (aštuoniasdešimt du Lt 52 ct) delspinigių (neatskaičius mokesčių), 4837,50 Lt (keturis tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt septynis Lt 50 ct) dienpinigių (neatskaičius mokesčių) bei 1667,21 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus šešiasdešimt septynis Lt 21 ct) ir 410,69 Eurų (keturis šimtus dešimt eurų 69 eurocentus) bylinėjimosi išlaidų ieškovui V. O., a.k. ( - )

23Priteisti iš atsakovės R. S. komercinės firmos „ELA“, į.k. 140682022, 487,00 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt septynis Lt) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

24Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-04 ir 2010-12-15 nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovei ir atsakovės R. S. komercinės firmos „ELA“ savininkui R. S. priklausančio turto areštą, palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Sprendimą dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio (1050,00 Lt neatskaičius mokesčių) išieškojimo vykdyti skubiai.

26Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant... 2. ieškovas V. O. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 3. Ieškovas teismo posėdyje ieškinį palaiko, atsakovei nepateikus atsiliepimo... 4. Atsakovei R. S. komercinei firmai „ELA“ procesiniai dokumentai įteikti... 5. Atsižvelgiant į ieškovo prašymą ir išdėstytas aplinkybes, priimtinas... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai (LR DK 186 str., 207 str., 141 str.).... 7. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad pagal... 8. Dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir dienpinigių priteisimo.... 9. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju... 10. Dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką... 11. Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas... 12. Dėl delspinigių priteisimo.... 13. Vadovaujantis LR DK 207 str. 1 d., LR Delspinigių nustatymo už išmokų,... 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 15. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas turėjo 186,00 Lt išlaidų,... 16. Atsižvelgiant į tai, kad darbo bylose ieškovas nuo žyminio mokesčio yra... 17. Valstybė byloje patyrė 27,30 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių... 18. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 19. Ieškinį patenkinus visiškai ir atsižvelgiant į tai, kad iš atsakovės... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 259 str., 262 str. 2 d., 285 str.,... 21. ieškinį tenkinti visiškai.... 22. Priteisti iš atsakovės R. S. komercinės firmos „ELA“, į.k. 140682022,... 23. Priteisti iš atsakovės R. S. komercinės firmos „ELA“, į.k. 140682022,... 24. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-04 ir 2010-12-15 nutartimis... 25. Sprendimą dalyje dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio (1050,00 Lt... 26. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 27. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...