Byla I-1383-0208/2009
Dėl praleistų terminų atnaujinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su A. Z. prašymu dėl praleistų terminų atnaujinimo,

Nustatė

22009-03-16 gautas A. Z. prašymas, kuriame prašoma atnaujinti įstatymo nustatytus terminus Utenos apskrities viršininko administracijai pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir nuosavybės teises bei giminystės ryšį su žemės savininku patvirtinančius dokumentus.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 str., skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

5Iš skundo turinio matyti, kad A. Z. skundo reikalavimas adresuojamas Utenos apskrities viršininko administracijai. Šio teritorinio valstybinio administravimo subjekto buveinė yra Utenos mieste. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 str., Utenos rajono apylinkės teismo veiklos teritorija patenka į Panevėžio apygardos teismo veiklos teritoriją, todėl pareiškėjos prašymas nagrinėtinas Panevėžio, o ne Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

6Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

7atsisakyti priimti A. Z. prašymą.

8Išaiškinti, kad parašymas gali būti paduotas Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2009-03-13 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti A. Z..

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai