Byla A2.8.-65-765/2009

1Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Stankevičiūtė, dalyvaujant S. B., išnagrinėjusi S. B., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ), lietuvio, Lietuvos Respublikos piliečio, aukštesniojo išsilavinimo, neteisto, bausto administracine tvarka, dirbančio ( - ), gyvenamąją vietą deklaravusio ir gyvenančio ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2

3S. B., pažeisdamas nustatytą tvarką – 2004-05-26 Ūkio ministro įsakymo Nr. 4-200 „Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ 3.3 p. reikalavimą, neteisėtai nuo 2008 m. balandžio mėnesio iki 2008 m. liepos 1 d. laikė savo namuose – ( - ), akcizais apmokestinamas prekes – 120 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, kurių bendra vertė 432,60 Lt, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis.

4Šiais savo veiksmais S. B. padarė pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK163² str. 2 d.

5S. B. padaryta veika įrodyta nutarimu atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą (b. l. 3-4), kratos protokolu (b. l. 5-8), kratos metu paimtų cigarečių įvertinimo pažyma (b. l. 14-16), kitais bylos duomenimis.

6S. B. prisipažino padaręs pažeidimą, nuoširdžiai gailisi, administracinės atsakomybės nevengia. Tai pripažinta jo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis (Lietuvos Respublikos ATPK 31 str. 1 d. 1 p., 2 d.). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

7Nustatyta, kad administracinis teisės pažeidimas buvo padarytas, S. B. kaltas jo padarymu ir trauktinas administracinėn atsakomybėn. Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į S. B. padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę (S. B. anksčiau už šios kategorijos pažeidimus nebaustas, neteistas, dirba, charakterizuojamas gerai), šeimos padėtį (išlaiko du nepilnamečius vaikus, kurie mokosi), jo kaltės laipsnį, atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, todėl vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, S. B. atžvilgiu taikytinas Lietuvos Respublikos ATPK 30¹ str. ir S. B. skirtina mažesnė nuobauda negu sankcijoje numatyta minimali.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 26 str. 1 d., 3 d., 163² str. 2 d., konfiskuotini tabako gaminiai, kuriuos S. B. laikė, pažeisdamas akcizais apmokestinamų prekių laikymo tvarką. 100 vnt. pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, kurie buvo rasti pas S. B. namuose ir paimti kratos metu (b. l. 1, 5-8), grąžintini S. B., kadangi tokį kiekį cigarečių, kurių pakeliai paženklinti Rusijos Federacijos banderolėmis, laikyti leidžiama.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 str., 163² str. 2 d., 286 str., 287 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

10S. B. pripažinti kaltu padarius teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 163² str. 2 d. ir, pritaikius Lietuvos Respublikos ATPK 30¹ str., skirti jam 400 (keturių šimtų) litų baudą, tai yra mažesnę negu sankcijoje numatyta minimali.

11Konfiskuoti dalį, pažeidus akcizais apmokestinamų prekių laikymo nustatytą tvarką, laikytų tabako gaminių – 20 (dvidešimt) vienetų pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, kurios saugomos Panevėžio teritorinės muitinės centralizuotame F tipo sandėlyje.

12100 (vieną šimtą) vienetų pakelių cigarečių SAINT GEORGE LIGHTS, saugomų Panevėžio teritorinės muitinės centralizuotame F tipo sandėlyje, grąžinti S. B..

13Nutarimas per 10 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Pasvalio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai