Byla A2.8.-4085-540/2014

1Kauno apylinkės teismo teisėja Violeta Miceikienė, sekretoriaujant Jurgitai Jasėnienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui T. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje T. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, registruotas darbo biržoje, administracine tvarka nebaustas, administracinėn atsakomybėn traukiamas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632 str. 4 d.,

Nustatė

2Administracinio teisės pažeidimo protokolas T. S. surašytas už tai, kad 2014 m. gegužės 8 d. apie 20.30 val. Kaune, Islandijos pl. 93 esančiame garaže T. S. laikė 23200 vnt. cigarečių „Fest“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, bei 2600 vnt. cigarečių „Minsk Capital, su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais. Tokiais veiksmais galimai pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632 str. 4 d.

3Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 280 str., organas (pareigūnas), ruošdamasis nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą, turi išsiaiškinti, ar teisingai surašytas protokolas ir kita administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga.

4Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui reiškiamas kaltinimas turi būti suformuluotas aiškiai, ne tik nurodant, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, bet ir nurodant atsakomybę už pažeidimą nustatantį aktą, t. y. tiksliai suformuluojant asmens kaltinimo teisinę kvalifikaciją, nes tai yra svarbi asmens, kaltinamo pažeidimo padarymu, procesinių teisių ginties nuo pareikšto kaltinimo garantija (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. N756-135/2008, N62-710/2008). Toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu, apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos, todėl nuo teisingo administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo priklauso ir administracinio teisės pažeidimo bylos baigtis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pasisakęs, kad asmens teisė žinoti kuo jis yra kaltinamas be kita ko yra užtikrinama tinkamai surašant administracinio teisės pažeidimo protokolus, kuriuose yra aiškiai ir tiksliai yra nurodoma, kokius teisės aktus pažeidė asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N3-802/2007).

5Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 260 str. 1 d. yra nurodyti būtini administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio elementai: jo surašymo data ir vieta, protokolą surašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė; žinios apie administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį; administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas ir esmė; šio kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar kitas atsakomybę už šį pažeidimą nustatantis teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo; liudytojų ir nukentėjusiųjų, jeigu jų yra, vardai, pavardės, adresai; administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pasiaiškinimas; administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymas nerašyti administracinio nurodymo, jei asmuo dėl to kreipėsi į protokolą rašantį pareigūną; kitokios žinios, būtinos bylai išspręsti.

6Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632 str. numato atsakomybę už akcizais apmokestinamų prekių laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką. Ši teisės norma yra blanketinė, nukreipianti į kitus teisės aktus, tačiau administracinio teisės pažeidimo protokole nėra nurodytas teisės aktas, kurio reikalavimus galimai pažeidė administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo.

7Susipažinusi su bylos medžiaga matyti, kad administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad T. S. laikė 23200 vnt. cigarečių „Fest“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, bei 2600 vnt. cigarečių „Minsk Capital, su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, tačiau protokole nėra nurodyta cigarečių pakelių vertė, kas turi esminės įtakos veikos kvalifikavimui pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632 str.

8Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog tokiu atveju, kai nustatomi trūkumai, trukdantys administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimui, tai yra kai protokolas surašytas netinkamai – nenurodyti esminiai administracinio teisės pažeidimo sudėties požymiai, yra kitų esminių protokolo ar bylos medžiagos trūkumų, kliudančių nagrinėti bylą, ji turėtų būti grąžinama protokolą surašiusiai institucijai protokolui patikslinti ar papildomai tirti, priklausomai nuo bylos aplinkybių (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N3-444/2006, Administracinių teismų praktika Nr. 9, p. 31-40).

9Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas laiko, kad nurodyti trūkumai yra esminiai, užkertantys kelią tolesnei teisenai, teismas negali pašalinti jų pats, teismas daro išvadą, kad, neatlikus papildomo tyrimo, administracinio teisės pažeidimo byla Nr. A2.8.-4085-540/2014 nėra parengta nagrinėti teisme.

10Teismas atlikti papildomo bylos tyrimo neturi galimybės, nes bus pažeistas nešališkumo principas. Teismas privalo patikrinti, ar tikrai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo atliko jam inkriminuojamus veiksmus, bet neatlikus papildomo tyrimo, to padaryti neįmanoma, o padarant tai teisme iš galimai padariusio administracinį pažeidimą asmens atimamą viena iš procesinių stadijų, t. y. susiaurinamos jo teisių ratas.

11Kadangi administracinio teisės pažeidimo byla Nr. A2.8.-4085-540/2014 nėra parengta nagrinėti teisme, protokolas ir administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga grąžintini administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusiai institucijai – Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriui papildomam tyrimui atlikti, nes esminiai administracinio teisės pažeidimo bylos trūkumai užkerta kelią tolesnei teisenai.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 256 str., 260 str., 291 – 293 str., teismas

Nutarė

13administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. A2.8.-4085-540/2014 dėl T. S., a. k. ( - ) patraukimo administracinėn atsakomybėn grąžinti Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriui.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai