Byla 2A-117-492/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Petro Jaržemskio,

3sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Venipak“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. spalio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-745-566/08 pagal ieškovo UAB „Elektromarkt“ ieškinį atsakovui UAB „Venipak“ dėl žalos atlyginimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas UAB „Elektromarkt“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Venipak“ 28 020,07 Lt žalos atlyginimo, 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalys sudarė 2006 m. vasario 7 d. Siuntų vežimo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo pagal ieškovo užsakymą paimti iš siuntėjo paruoštas pervežimui siuntas ir pristatyti jas nurodytiems gavėjams. Sutartyje šalys numatė, kad atsakovas atsako už siuntų neišsaugojimą (praradimą, trūkumą, sugadinimą) bei atlygina ieškovui padarytą žalą. Nuo 2006-05-02 iki 2006-09-25 ieškovas pateikė atsakovui 13 pretenzijų už prarastas ar sugadintas prekes bendrai 28 020,07 Lt sumai.

7Atsakovas UAB „Venipak“ atsiliepimu prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad dalį pretenzijų (2006-05-02 pretenzija, 2006-05-29 pretenzija, 2006-07-19 pretenzija, 2006-09-25 pretenzija) dėl prekių sugadinimo ar praradimo ieškovas pateikė vėliau nei numatyta sutartyje, todėl laikytina, kad atitinkami užsakymai įvykdyti pilnai ir kokybiškai. Prekės, nurodytos kitose pretenzijose (2006-06-15 pretenzija, 2006-06-19 pretenzija, 2006-06-29 pretenzija, 2006-07-05 pretenzija), nebuvo atsakovo sugadintos, nes prekės buvo pakrautos atsakovui pervežti jau sugadintos. Atsakovas nurodo, jog paskaičiuotos žalos dydis turi būti sumažintas ir nustatytas pagal CMR konvencijos nuostatas.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. spalio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo UAB „Venipak“ ieškovo UAB „Elektromarkt“ naudai 28 020,07 Lt žalos atlyginimo, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo.

9Atsakovas UAB „Venipak“ apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. spalio 6 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Bylos nagrinėjimo metu 2009-03-23 apeliacinės instancijos teisme šalys pateikė apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijai 2009 m. kovo 20 d. taikos sutartį, kurią tiek ieškovas, tiek atsakovas prašė patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

11Ieškovo UAB „Elektromarkt“ ir atsakovo UAB „Venipak“ prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkinamas, taikos sutartis tvirtinama, civilinė byla nutraukiama, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas.

12Šalys turi teisę užbaigti civilinę bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (CPK 42 str., 140 str. 3 d.). Remiantis pateikta taikos sutartimi, atsakovas UAB „Venipak“ pripažino ieškovo UAB „Elektromarkt“ reikalavimą dėl 28 020,07 Lt išieškojimo bei įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu 2009 m. kovo 20 d. taikos sutartimi nustatyta tvarka ir terminais, taip pat atsakovas įsipareigojo atlyginti ieškovo patirtas 4 979,93 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas įsipareigojo nereikšti atsakovui jokių kitų reikalavimų, neaptartų taikos sutartimi ir susijusių su ieškovo ieškiniu, taip pat įsipareigojo pirmosios instancijos teismui pateikti prašymą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. gegužės 22 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, suteikiant atsakovui teisę atsiskaityti su ieškovu iš areštuotų UAB „Venipak“ piniginių lėšų.

13Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pateiktą taikos sutartį, nustatė, jog šia taikos sutartimi išsprendžiamas kilęs tarp šalių ginčas iš esmės, sutartyje nustatyta tvarka ir terminais patenkinami ieškovo UAB „Elektromarkt“ reikalavimai. Teismui pateikta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 str. 2 d.), todėl egzistuoja teisinis pagrindas taikos sutartį tvirtinti, civilinę bylą nutraukti (CPK 326 str. 1 d. 5 p., 293 str. 5 p.). Taikos sutartyje nurodyta, jog šalims yra žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, todėl šalių pateikta taikos sutartis tvirtinama, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir civilinė byla nutraukiama (CPK 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

14Vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., šalims sudarius taikos sutartį, yra grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio išlaidų. 2009-03-23 Vilniaus apygardos teisme gautame prašyme dėl taikos sutarties patvirtinimo šalys prašo grąžinti atsakovui (apeliantui) UAB „Venipak“ 75 proc. žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą.

15Atsakovas sumokėjo 841,00 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (2008-09-12 AB banko Hansabankas mokėjimo nurodymas Nr. 1723 ( I t. b.l. 278), todėl jam yra grąžintina 630,75 Lt sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 293 str. 5 p., 294 str., 326 str. 1 d. 5 p., teisėjų kolegija

Nutarė

171. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. spalio 6 d. sprendimą panaikinti.

182. Patvirtinti tarp ieškovo UAB „Elektromarkt“, (juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas (duomenys neskelbtini)) ir atsakovo UAB „Venipak“ (juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas (duomenys neskelbtini)) sudarytą šią taikos sutartį:

19„2.1. Atsakovas pripažįsta Ieškovo reikalavimą dėl 28 020,07 Lt (dvidešimt aštuonių tūkstančių dvidešimties litų ir 7 ct) išieškojimo bei įsipareigoja atsiskaityti su ieškovu šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

202.2. Atsakovas įsipareigoja ieškovui atlyginti 4979,93 Lt (keturis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt devynis litus ir 93 ct) bylinėjimosi išlaidų;

212.3. Šalys susitaria, kad 33 000 Lt (trisdešimt tris tūkstančius litų), t.y. nurodytą skolos sumą bei numatytas bylinėjimosi išlaidas, atsakovas sumoka ieškovui sekančia tvarka:

222.3.1. 18 000 Lt (aštuoniolika tūkstančių litų) atsakovas sumoka ieškovui banko pavedimu į ieškovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per 10 (dešimt) dienų nuo teismo nutarties, kuria pakeičiama 2008 m. gegužės 22 d. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartis c.b. Nr. 2-745-566/2008 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovui nurodant, kad atsakovui suteikiama teisė areštuotomis piniginėmis lėšomis atsiskaityti su ieškovu, įsiteisėjimo dienos;

232.3.2. už dalį sumos, t.y. 15 000 Lt (penkiolika tūkstančių litų), atsakovas įsipareigoja atsiskaityti su ieškovu, teikdamas ieškovui siuntų vežimo Lietuvoje paslaugas, kurios pradedamos teikti nuo teismo nutarties, patvirtinančios šią sutartį, įsiteisėjimo dienos. Ieškovas įsipareigoja pasinaudoti atsakovo teikiamomis paslaugomis per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo nutarties, patvirtinančios šią sutartį, įsiteisėjimo dienos. Šalys susitaria, kad, ieškovui neišnaudojus paslaugų už 15 000 Lt per 6 (šešių) mėnesių laikotarpį, atsakovas jokiais būdais ar formomis nekompensuos ieškovui neišnaudoto paslaugų likučio ir bus laikoma, kad atsakovas tinkamai atsiskaitė su ieškovu pagal šią sutartį. Siuntų vežimo Lietuvoje paslaugos bus teikiamos ieškovui, vadovaujantis 2009 m. kovo 20 d. siuntų vežimo Lietuvoje sutarties Nr. EM20090320 nuostatomis bei šalių patvirtintais įkainiais.

242.4. Atsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo teismo nutarties, patvirtinančios šią sutartį, įsiteisėjimo dienos kreiptis į Vilniaus m. 1 apylinkės teismą dėl 2008 m. gegužės 22 d. c.b. Nr. 2-745-566/2008 priimtos nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pakeitimo, prašant teismo suteikti atsakovui teisę, atsiskaityti su ieškovu pagal šios sutarties 2.3.1 punktą iš areštuotų atsakovo piniginių lėšų. Ieškovas įsipareigoja palaikyti šį atsakovo prašymą, pateikdamas teismui rašytinį sutikimą dėl minėtos nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pakeitimo.

252.5. Ieškovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios Sutarties 2.3.1 punkte nurodytos sumos sumokėjimo ieškovui dienos kreiptis į Vilniaus m. 1 apylinkės teismą, dėl laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovo piniginių lėšų arešto panaikinimo. Ieškovui nevykdant šiame punkte numatyto įsipareigojimo, atsakovas turi teisę sustabdyti siuntų vežimo paslaugų, numatytų Sutarties 3.2 punkte, teikimą ieškovui, nepratęsiant minėtame punkte nustatyto termino, skirto Ieškovui pasinaudoti Atsakovo teikiamomis paslaugomis.

262.6. Ieškovas neatlygina bylinėjimosi išlaidų Atsakovui.

272.8. Šalys susitaria, kad CPK 88 str. 1 d. numatytas bylinėjimosi išlaidas, išskyrus atstovavimo byloje išlaidas, teismas paskirstytų šalims po lygiai.

282.9. Ieškovas atsisako visų kitų reikalavimų, neaptartų šioje sutartyje ir susijusių su ieškovo ieškiniu.

292.10. Šalys pareiškia, kad šia sutartimi yra visiškai ir galutinai išsprendžiamas tarp jų minėtoje civilinėje byloje kilęs ginčas. Šalys taip pat pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CK 6.983 – 6.985 straipsniuose ir CPK 140, 293 ir 294 straipsniuose“.

303. Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Elektromarkt“ ieškinį atsakovui UAB „Venipak“ dėl žalos atlyginimo nutraukti.

314. Grąžinti atsakovui UAB „Venipak“ 630,75 Lt sumokėto žyminio mokesčio, sumokėto į valstybės biudžetą už apeliacinį skundą (2008-09-12 AB banko Hansabankas mokėjimo nurodymas Nr. 1723).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Petro Jaržemskio,... 3. sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovas UAB „Elektromarkt“ prašė priteisti iš atsakovo UAB... 7. Atsakovas UAB „Venipak“ atsiliepimu prašė ieškinio netenkinti. Nurodė,... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. spalio 6 d. sprendimu ieškinį... 9. Atsakovas UAB „Venipak“ apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto 1... 10. Bylos nagrinėjimo metu 2009-03-23 apeliacinės instancijos teisme šalys... 11. Ieškovo UAB „Elektromarkt“ ir atsakovo UAB „Venipak“ prašymas... 12. Šalys turi teisę užbaigti civilinę bylą taikos sutartimi bet kurioje... 13. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pateiktą taikos... 14. Vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., šalims sudarius taikos sutartį, yra... 15. Atsakovas sumokėjo 841,00 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą... 16. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 293 str. 5 p.,... 17. 1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. spalio 6 d. sprendimą... 18. 2. Patvirtinti tarp ieškovo UAB „Elektromarkt“, (juridinio asmens kodas... 19. „2.1. Atsakovas pripažįsta Ieškovo reikalavimą dėl 28 020,07 Lt... 20. 2.2. Atsakovas įsipareigoja ieškovui atlyginti 4979,93 Lt (keturis... 21. 2.3. Šalys susitaria, kad 33 000 Lt (trisdešimt tris tūkstančius litų),... 22. 2.3.1. 18 000 Lt (aštuoniolika tūkstančių litų) atsakovas sumoka ieškovui... 23. 2.3.2. už dalį sumos, t.y. 15 000 Lt (penkiolika tūkstančių litų),... 24. 2.4. Atsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo... 25. 2.5. Ieškovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo... 26. 2.6. Ieškovas neatlygina bylinėjimosi išlaidų Atsakovui.... 27. 2.8. Šalys susitaria, kad CPK 88 str. 1 d. numatytas bylinėjimosi išlaidas,... 28. 2.9. Ieškovas atsisako visų kitų reikalavimų, neaptartų šioje sutartyje... 29. 2.10. Šalys pareiškia, kad šia sutartimi yra visiškai ir galutinai... 30. 3. Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Elektromarkt“ ieškinį atsakovui... 31. 4. Grąžinti atsakovui UAB „Venipak“ 630,75 Lt sumokėto žyminio...